Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.98 Mb.
  1   2   3
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(липень–серпень 2013 р.)


ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 3

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 4

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 4

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 5

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 5

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 6

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 7

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 8

12.00.11 Міжнародне право 8

12.00.12 Філософія права 8

Державне управління 8

25.00.01 Теорія та історія державного управління 8

25.00.02 Механізм державного управління 8

Наукові та навчальні видання 9

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 9

Науково-дослідна робота 9

Правове виховання 9

Теорія держави і права 10

Історія вчень про державу і право 10

Конституційне право 10

Адміністративне право 10

Фінансове право 11

Зобов’язальне право 11

Земельне право 11

Кримінологія 11

Кримінально-виконавче право 11

Система судових органів 12

Система органів прокуратури 12

Цивільний процес 12

Кримінальний процес 12

Криміналістика 13

Філософія держави і права 13

Держава і право зарубіжних країн 13

Історія. Історичні науки 13

Політика. Політичні науки 13

Воєнна наука. Військова справа 14

Інформатика 14

Художня література (твори) 14

Мистецтво. Мистецтвознавство 14

Релігія. Релігієзнавство 14

Довідкові видання 14

Електронні ресурси 14

Документи на CD 14

Повнотекстові документи 15Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф–т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф–т – Полтавський юридичний інститут


Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Кацуба А. В. Рента і квазірента в знаннєємному господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / А. В. Кацуба ; наук. кер. Г. В. Задорожний ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – 16 с.

Крамаренко А. О. Динаміка господарської структури як фактор циклічності економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / А. О. Крамаренко ; наук. кер. В. М. Лісовицький ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – 17 с.

Рогозянська А. М. Фінансизація економічних відносин та її протиріччя в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / А. М. Рогозянська ; наук. кер. В. М. Соболєв ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – 16 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)

Богачова О. В. Теоретико-правові засади та практика законотворення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Богачова ; наук. конс. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 39 с.Власенко В. П. Правова культура працівників міліції в сучасних умовах (аксіологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. П. Власенко ; наук. кер. О. Б. Горова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Галкин И. В. Политико-правовые идеи в монистической философии Бенедикта Спинозы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / И. В. Галкин ; науч. рук. Ю. С. Завьялов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 37 с.

Демидова Н. П. Право на образование в Российской Федерации в условиях глобализации (теоретико-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. П. Демидова ; науч. рук. А. Б. Лисюткин ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 22 с.

Дудар С. К. Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. К. Дудар ; наук. кер. В. О. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Задоєнко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України у 1922–2012 рр. (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Задоєнко ; наук. кер. О. В. Зайчук ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Злобин А. В. Подзаконные нормативные правовые акты как форма современного российского законодательства (вопросы теории) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. В. Злобин ; науч. рук. В. Н. Синюков ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Куценко І. В. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Куценко ; наук. кер. Н. М. Пархоменко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 16 с.

Лапаев И. С. Механизм обеспечения юридической безопасности в Российской Федерации (вопросы теории и практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / И. С. Лапаев ; науч. рук. А. А. Фомин ; Пензен. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 30 с.

Малишев Б. В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Б. В. Малишев ; наук. конс. А. В. Портнов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 33 с.

Мочульська М. Є. Правова доктрина в континентальній правовій системі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. Є. Мочульська ; наук. кер. В. О. Семків ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2013. – 19 с.

Родионова А. С. Система наказаний в российском праве (общетеоретический аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. С. Родионова ; науч. рук. А. В. Малько ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 30 с.

Синюков С. В. Механизм правотворчества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. В. Синюков ; науч. рук. И. Н. Сенякин ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Темченко О. В. Соціальна функція Української держави з забезпечення прав дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Темченко ; наук. кер. Н. М. Крестовська ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 20 с.

Титова А. А. Конституция в системе российского законодательства (теоретико-правовой анализ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. А. Титова ; науч. рук. И. Н. Сенякин ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 30 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)

Айрапетян А. С. Конституционно-правовые основы использования русского языка в странах Содружества Независимых Государств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. С. Айрапетян ; науч. рук. В. И. Радченко ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Ермолаева Ю. В. Административно–территориальное устройство субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые вопросы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ю. В. Ермолаева ; науч. рук. Т. В. Заметина ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Квач С. С. Міжнародний договір як джерело муніципального права: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / С. С. Квач ; наук. кер. Ю. О. Волошин ; Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 16 с.

Пажетных Д. В. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации Федерального Собрания России и верхних палат парламентов Германии и Франции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. В. Пажетных ; науч. рук. Е. В. Колесников ; Саратов. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 26 с.

Фролов О. О. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. О. Фролов ; наук. кер.: С. Г. Серьогіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 218 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)
Андрусів У. Б. Цивільно-правова охорона прав інтелектуальної вдасності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / У. Б. Андрусів ; наук. кер. Ю. Л. Бошицький ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Гладьо Ю. О. Право вимоги як об'єкт цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. О. Гладьо ; наук. кер. В. М. Коссак ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Кравченко Н. П. Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. П. Кравченко ; наук. кер. С. Я. Фурса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Кулина Ю. А. Договір страхування каско автотранспортних засобів у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. А. Кулина ; наук. кер. О. С. Адамова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Кульчій О. О. Правове регулювання договірних відносин обов'якового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Кульчій ; наук. кер. Я. М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Медведев Д. Е. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. Е. Медведев ; науч. рук. М. Ю. Челышев ; Казан. (Приволж.) федерал. ун-т. – Казань, 2013. – 25 с.

Мельник Я. Я. Обов'язки учасників цивільного процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Я. Я. Мельник ; наук. кер. Ю. В. Білоусов ; НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Одегова Л. Ю. Цивільно-правове регулювання розрахунків з використанням Інтернет-банкінгу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. Ю. Одегова ; наук. кер. М. К. Галянтич ; НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.
Пазына М. А. Особенности правового регулирования арендных отношений при осуществлении предпринимательской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. А. Пазына ; науч. рук. О. Н. Ермолова ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Слободян О. А. Цивільно-правове регулювання управління пайовим інвестиційним фондом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Слободян ; наук. кер. М. В. Венецька ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 19 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Орлова О. С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. С. Орлова ; наук. кер. В. В. Рєзнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Поляков В. Ю. Правове регулювання господарської діяльності некомерційних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. Ю. Поляков ; наук. кер. В. А. Малига ; Ін-т економ.-прав. дослідж. – Донецьк, 2013. – 17 с.

Рабенко С. Л. Захист прав суб'єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / С. Л. Рабенко ; наук. кер. Л. Ф. Винокурова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 15 с.

Хрипун О. О. Розгляд корпоративних спорів у господарському процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. О. Хрипун ; наук. кер. О. Р. Зельдіна ; Ін-т економ.-прав. дослідж. – Донецьк, 2013. – 17 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)
Бабенко Е. В. Правове регулювання укладання та зміни трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Е. В. Бабенко ; наук. кер. В. І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Божко В. М. Теорія правового регулювання оплати праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / В. М. Божко ; наук. конс. О. І. Процевський ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 40 с.

Волохов О. С. Міжнародні правові акти як джерела трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. С. Волохов ; наук. кер. Я. В. Сімутіна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Гураш В. М. Становлення та розвиток трудового права в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. М. Гураш ; наук. кер. 3. Я. Козак ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 16 с.

Кіт О. І. Акти судової влади як джерела трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. І. Кіт ; наук. кер. П. Д. Пилипенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 16 с.

Ковригін В. С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. С. Ковригін ; наук. кер. С. М. Прилипко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Костюк В. Л. Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / В. Л. Костюк ; наук. конс. Н. М. Хуторян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 35 с.

Марушева О. А. Поєднання централізованного та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. А. Марушева ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Мельничук H. О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / H. О. Мельничук ; наук. конс. М. І. Іншин ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 39 с.

Михайлова О. Е. Правове регулювання праці трудящих-мігрантів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. Е. Михайлова ; наук. кер. О. С. Чистолінова ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Москаленко О. В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / О. В. Москаленко ; наук. конс. О. І. Процевський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 39 с.
Прогонюк Л. Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 кодексу законів про працю України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 забезпечення / Л. Ю. Прогонюк ; наук. кер. О. І. Процевський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Чанышев А. С. Регулирование рабочего времени и времени отдыха в зарубежных странах (на примере стран Скандинавии) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. С. Чанышев ; науч. рук. Ю. Н. Полетаев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 27 с.

Шапка О. В. Особливості правового регулювання праці молоді в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. В. Шапка ; наук. кер. Л. І. Лазор ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 20 с.

Щербюк Н. Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. Ю. Щербюк ; наук. кер. І. М. Якушев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право)

Мураховська О. О. Правова охорона особливо цінних земель України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. О. Мураховська ; наук. кер. В. О. Шамрай ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 20 с.

Щепанский И. С. Эколого-правовые проблемы обеспечения энергетической безопасности России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / И. С. Щепанский ; науч. рук. Ю. Г. Шпаковский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 29 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


(12.00.04 Финансовое право, налоговое право, бюджетное право)
Ігонін Р. В. Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Р. В. Ігонін ; наук. конс. Д. В. Приймаченко ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013. – 39 с.

Брайченко С. М. Оскарження в адміністративному судочинстві заходів адміністративного примусу, які застосовуються міліцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Брайченко ; наук. кер. А. Т. Комзюк ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Будник С. І. Адміністративно-правове забезпечення протидії правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. І. Будник ; наук. кер. М. Г. Вербенський ; МАУП. – К., 2013. – 20 с.

Гудз Б. Д. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Б. Д. Гудз ; наук. кер. І. М. Сопілко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Дозорець П. М. Контрольно-наглядова діяльність органів Державної податкової служби України у сфері обігу підакцизних товарів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / П. М. Дозорець ; наук. кер. Т. О. Мацелик ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013. – 19 с.

Калінін Р. С. Адміністративні процедури у виконавчому провадженні за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. С. Калінін ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Калашник Ю. В. Відповідальність за прояв неповаги до суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Кушнір І. М. Фінансово-правові аспекти регулювання житлового будівництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Кушнір ; наук. кер. О. П. Орлюк ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Михайлишин І. В. Адміністративно-правові засади забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільне пересування та вібір місця проживання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Михайлишин ; наук. кер. А. Т. Комзюк ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2013. – 20 с.

Сірик Д. С. Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. С. Сірик ; наук. кер. В. Я. Настюк ; НДІ інформатики і права. – К., 2013. – 16 с.

Ситніченко О. М. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Ситніченко ; наук. кер. А. І. Берлач ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 19 с.

Стародубцева Т. Л. Контроль органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб'єктами господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т. Л. Стародубцева ; наук. кер. М. В. Парасюк ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2013. – 20 с.

Стецко Р. В. Адміністративний арешт майна в системі способів забезпечення виконання платником податків його обов'язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. В. Стецко ; наук. кер. Д. Г. Мулявка ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Суббот А. І. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / А. І. Суббот ; наук. конс. В. Т. Білоус ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013. – 37 с.

Яфонкін А. О. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією серед державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. О. Яфонкін ; наук. кер. М. В. Коваль ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Безуглий Л. А. Запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп'ютерних програм і баз даних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. А. Безуглий ; наук. кер. Г. І. Піщенко ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Блажівський Є. М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Є. М. Блажівський ; наук. конс. О. М. Литвинов ; офіц. опон.: В. К. Грищук, Є. Л. Стрельцов, П. Л. Фріс ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 32 с.

Борисов Є. М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Є. М. Борисов ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Василяка O. K. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з комерційно цінною інформацією з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / O. K Василяка ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Вознесенська О. В. Кримінально-правова характеристика грабежу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Вознесенська ; наук. кер. В. П. Ємельянов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 19 с.

Гринь О. Д. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Д. Гринь ; наук. кер. Е. М. Кісілюк ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Гуменюк В. В. Правова природа та види звільнення від кримінальної відповідальності в науці та законодавстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Гуменюк ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Міжнарод. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 16 с.

Дворянсков И. В. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судебной власти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / И. В. Дворянсков. ; науч. конс. А. И. Чучаев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 59 с.

Житний О. О. Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. О. Житний ; наук. конс. О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 36 с.

Касаев И. Х. Предупреждение преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / И. Х. Касаев ; науч. рук. А. Н. Варыгин ; Акад. упр. МВД России. – Саратов, 2013. – 24 с.

Кваша О. О. Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. О. Кваша ; наук. конс. О. М. Костенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 36 с.

Кицюк В. П. Кримінологічні засади діяльності суду у сфері протидії злочинності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. П. Кицюк ; наук. кер. О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 19 с.

Кошевський В. С. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Кошевський ; наук. кер. П. А. Воробей ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Малишев В. С. Амністія як елемент правової політики держави у сфері протидії злочинності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Малишев ; наук. кер. М. І. Мичко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 18 с.

Мороз Д. Г. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения как преступление против собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. Г. Мороз ; науч. рук. B. В. Марчук ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 25 с.

Орловський Б. М. Теоретичні і практичні основи кримінально-правового регулювання обставин, що виключають злочинність діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Б. М. Орловський ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Сердюк П. П. Теорія кримінальної відповідальності в сучасному кримінальному праві: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / П. П. Сердюк ; наук. конс. Т. А. Денисова ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 40 с.

Скрипченко Н. Ю. Теория и практика применения иных мер уголовно-правового характера к несовершеннолетним : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Н. Ю. Скрипченко ; науч. конс. Л. В. Иногамова-Хегай ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 44 с.

Телесніцький Г. Н. Кримінальна відповідальність за катування: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Г. Н. Телесніцький ; наук. кер. A. B. Савченко ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Эбзеева З. А. Наемничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты (на примере Северного Кавказа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / З. А. Эбзеева ; науч. рук. В. Г. Громов ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативно-розыскная деятельность)

Кириленко Н. Ю. Методика розслідування шахрайства у сфері побутових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. Ю. Кириленко ; наук. кер. В. В. Тіщенко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.Кудінов А. С. Особливості початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. С. Кудінов ; наук. кер. B. B. Коваленко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Січковська І. В. Початковий етап розслідування сексуальних вбивств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Січковська ; наук. кер. Б. В. Щур ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Савенков О. В. Забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудженим особам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Савенков ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ю. М. Чорноус ; наук. конс. В. С. Кузьмічов ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 31 с.

Шило А. І. Методика розслідування хабарництва в контексті нового антикорупційного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. І. Шило ; наук. кер. В. П. Пшонка ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2013. – 18 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


Іскендеров Е. Ф. Правозахисна діяльність органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Е. Ф. Іскендеров ; наук. кер. Ю. Є. Полянський ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Галайденко Т. В. Гарантії незалежності суддів та їх реалізація в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Т. В. Галайденко ; наук. кер. В. В. Долежан ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)

Білорицький Г. О. Імплементація міжнароних стандартів прав людини в правовій системі Держави Ізраїль : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Г. О. Білорицький ; наук. кер. В. Н. Денисов ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – [Б. м.], 2013. – 20 с.

Губанов А. И. Правовые вопросы делимитации континентального щельфа в Арктике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / А. И. Губанов ; науч. рук. А. С. Исполинов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2013. – 26 с.

Драчов О. В. Імплементація міжнародних зобов'язань в правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Драчов ; наук. кер. К. О. Савчук ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Коптєва О. О. Зобов'язання erga omnes у системі міжнародно-правових зобов'язань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. О. Коптєва ; наук. кер. О. В. Київець ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Мамедов І. А.-о Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері міграції (на прикладі України та Азербайджану) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / І. А.-о Мамедов ; наук. кер. В. Н. Денисов ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Тітко Е. В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Е. В. Тітко ; наук. кер. К. О. Савчук ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Хачатурян Т. Х. Кваліфікація злочинів за сучасним міжнародним правом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Т. Х. Хачатурян ; наук. кер. Л. Д. Тимченко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

12.00.12 Філософія права


Балинська О. М. Семіотика права як філософсько-правова парадигма : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / О. М. Балинська ; наук. конс. В. К. Грищук ; Львів. Держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 32 с.

Пастушок Г. І. Комунітарне право Європейського Союзу: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Г. І. Пастушок ; наук. кер. О. М. Балинська ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 19 с.

Юськів Н. В. Державна влада: філософсько-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. В. Юськів ; наук. кер. С. С. Сливка ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 19 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка