Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.55 Mb.
  1   2   3   4   5
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(березень-квітень 2013 р.)
ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Філософські науки 2

09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія 2

09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 4

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 5

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 5

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 5

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 6

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 8

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 9

12.00.11 Міжнародне право 10

12.00.12 Філософія права 10

Наукові та навчальні видання 10

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 10

Науково-дослідна робота 10

Юридична освіта 12

Теорія держави і права 12

Історія вчень про державу і право 13

Конституційне право 13

Адміністративне право 13

Інформаційне право 15

Фінансове право 15

Цивільне право 15

Право інвестиційної діяльності 15

Право інтелектуальної власності 15

Спадкове право 15

Господарське право 16

Сімейне право 16

Земельне право 16

Трудове право 16

Право соціального забезпечення 17

Кримінологія 17

Кримінально-виконавче право 17

Система судових органів 18

Система органів прокуратури 19

Цивільний процес 19

Кримінальний процес 19

Криміналістика 20

Судова медицина 20

Соціологія держави і права 20

Держава і право зарубіжних країн 21

Міжнародне право 21

Країнознавство 21

Соціологія. Соціологічні науки 21

Історія. Історичні науки 21

Економіка. Економічні науки 22

Політика. Політичні науки 22

Культура 22

Інформатика 22

Освіта. Педагогіка 23

Фізична культура і спорт 23

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 23

Мовознавство 23

Ораторське мистецтво 24

Логіка 24

Філософія 24

Етика 24


Довідкові видання 24

Електронні ресурси 25Повнотекстові документи 25

Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф-тКримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут


Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Батістова О. І. Взаємозв'язок економічного розвитку та соціокультурної динаміки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. І. Батістова ; наук. кер. О. Л. Яременко ; офіц. опон.: В. Л. Осецький, В. В. Броницька ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – 17 с.

Філософські науки

09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія


Куліченко В. В. Правова соціалізація особистості як об'єкт соціально-філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук / В. В. Куліченко ; наук. кер. О. П. Полисаєв ; офіц. опон. : В. В. Остроухов, С. Я. Сухачов ; Житомир. держ. ун-т ім. і. Франка. – Житомир, 2013. – 20 с.

09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури


Бець, С. М. Смак і мода: соціокультурний і праксеологічний контексти : автореф. дис. ... канд. філос. наук / С. М. Бець ; наук. кер. Л. В. Рижко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 19 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)


Атаманова H. B. Правовий порядок Запорізької Січі: історико-теоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / H. B. Атаманова ; наук. кер. А. Ф. Крижановський ; офіц. опон.: О. Н. Ярмиш, Б. С. Бачур ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – О., 2013. – 19 с.

Бистрик Г. М. Правові форми діяльності держави в регулюванні суспільних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. М. Бистрик ; наук. кер. В. В. Медведчук ; офіц. опон.: О. В. Скрипнюк, О. В. Кресін ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 18 с.

Болсунова О. М. Принципи та правові процедури юридичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Болсунова ; наук. кер. С. В. Бобровник ; офіц. опон.: А. П. Заєць, О. В. Фатхутдінова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Денисова A. M. Механізм і засоби правового впливу (теоретико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / A. M. Денисова ; наук. кер. С. В. Бобровник ; офіц. опон.: A. Є. Шевченко, Т. І. Тарахонич ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с

Зубчик Ю. В. Суб'єкти правових відносин: теоретичні інтерпретації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Зубчик ; наук. кер. С. Д. Гусарєв ; офіц. опон.: H. M. Пархоменко, C. B. Бобровник ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 16 с.

Ковальська М. Є. Система принципів екологічного законодавства України: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Є. Ковальська ; наук. кер. В. В. Костицький ; офіц. опон.: Ж. О. Дзейко, С. О. Чикурлій ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Котенко T. B. Функціональне призначення місцевого самоврядування в громадському суспільстві: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / T. B. Котенко ; наук. кер. С. В. Бобровник ; офіц. опон.: A. M. Колодій, О. Л. Львова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.., 2013. – 20 с.

Мірошниченко М. І. Генезис правової системи України: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. І. Мірошниченко ; наук. конс. О. Г. Мурашин ; офіц. опон.: О. В. Скрипнюк, М. В. Костицький, Н. М. Оніщенко ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна".. – К., 2013. – 40 с.

Мельник В. П. Теоретичні проблеми ієрархічної структури законодавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Мельник ; наук. кер. А. П. Заєць ; офіц. опон.: О. В. Петришин, С. В. Бобровник ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 19 с.

Пірон І. С. Правове регулювання зайнятості населення Радянської України у 1917–1937 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. С. Пірон ; наук. кер. О. О. Шевченко ; офіц. опон.: Ю. М. Бисага, С. В. Кудін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Рум'янцев В. О. Правове положення волосних судів (друга половина XIX – початок XX століття) : дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Рум'янцев ; наук. кер.: В. Д. Гончаренко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 231 с.

Рум'янцев О. В. Правове положення волосних судів (друга половина XIX початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Рум'янцев ; наук. кер. В. Д. Гончаренко ; офіц. опон.: О. М. Головко, І. М. Грозовський ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 21 с.

Рязанов М. Ю. Слов'янське право і слов'янська правова культура: загальнотеоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Рязанов ; наук. кер. Ю. М. Оборотов ; офіц. опон.: О. Г. Мурашин, І. М. Погрібний ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Середюк В. В. Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Середюк ; наук. кер. І. А. Безклубий ; офіц. опон.: О. Д. Тихомиров, Є. В. Бурлай ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Цесар І. А. Правові основи розвитку сучасної демократичної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. А. Цесар ; наук. кер. В. В. Медведчук ; офіц. опон.: О. В. Скрипнюк, С. А. Дроботов ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 18 с.

Чаплюк О. І. Теоретичні та практичні аспекти співвідношення національної та міжнародної правотворчості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Чаплюк ; наук. кер. Т. О. Дідич ; офіц. опон.: P. A. Калюжний, Л. О. Макаренко ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Чашин А. Н. Кодификация в сфере российского законодательства: теория, история и перспективы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Чашин ; науч. рук. Т. Н. Радько ; офиц. оппон.: В. В. Оксамытный, И. И. Лизикова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 21 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)
Баран C. О. Конституційне право людини і громадянина на відшкодування шкоди та його забезпечення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / C. О. Баран ; наук. кер. A. Ю. Олійник ; офіц. опон.: B. Л. Федоренко, В. О. Боняк ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Василькова Є. А. Конституційно-правове забезпечення європейських стандартів регіонального самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. А. Василькова ; наук. кер. М. О. Баймуратов ; офіц. опон.: О. В. Батанов, Н. В. Бровченко ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Глинська О. В. Територіальна громада як суб'єкт муніципально-господарських відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Глинська ; наук. кер. Ю. О. Волошин ; офіц. опон.: О. В. Прієшкіна, Ю. Ю. Бальцій ; Маріуп. держ. ун-т. – Х., 2013. – 16 с.

Гоша І. О. Конституційно-правове забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством ЄС: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Гоша ; наук. кер. Ю. О. Волошин ; офіц. опон.: Ю. М. Бисага, Ю. Ю. Бальцій ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Дудка М. Т. Правові норми в муніципальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Т. Дудка ; наук. кер. О. М. Солоненко ; офіц. опон.: О. В. Батанов, В. В. Кравченко ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Ковтун В. І. Гарантії державного суверенітету України: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Ковтун ; наук. кер. Ю. Г. Барабаш ; офіц. опон.: B. О. Серьогін, І. В. Яковюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Кохановський В. В. Строк повноважень глави держави в Україні та зарубіжних країнах: конституційно–порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Кохановський ; наук. кер. H. А. Пелих ; офіц. опон.: Н. А. Мяловицька, Х. В. Приходько ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Масензов О. І. Конституційні повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення національної безпеки та оборони України: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Масензов ; наук. кер. Ю. О. Волошин ; офіц. опон.: І. Д. Сліденко, С. Б. Чехович ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 15 с.

Москальчук К. М. Конституційне право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. М. Москальчук ; наук. кер. Б. А. Пережняк ; офіц. опон.: О. В. Батанов, О. С. Орловський ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Сас О. С. Організація роботи Верховної Ради України: питання теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Сас ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; офіц. опон.: М. В. Оніщук, С. О. Чикурлій ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 19 с.

Хлопушин С. Н. Демократические и федеративные начала конституционного строя Российской Федерации и их реализация : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Н. Хлопушин ; науч. рук. В. И. Фадеев ; офиц. оппон.: И. В. Гранкин, С. И. Некрасов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 35 с.

Чернопищук Я. В. Конституціоналізація процесу європейської інтеграції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. В. Чернопищук ; наук. кер. А. Р. Крусян ; офіц. опон.: Н. А. Мяловицька, П. Б. Стецюк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 22 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)
Адаховська Н. С. Опіка над майном за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. С. Адаховська ; наук. кер. Є. О. Харитонов ; офіц. опон.: О. В. Дзера, Л. М. Зілковська ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 18 с.

Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. С. Біленко ; наук. кер. О. Д. Крупчан ; офій. опон. О. С. Яворська ; офіц. опон. М. Д. Пленюк ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 19 с.

Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. С. Біленко ; наук. кер. О. Д. Крупчан ; офіц. опон.: О. С. Яворська, М. Д. Пленюк ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 19 с.

Васильєва В. В. Договір як підстава виникнення цивільно-правового зобов'язання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Васильєва ; наук. кер. В. В. Луць ; офіц. опон.: Р. А. Майданник, С. В. Сеник ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Верба-Сидор О. Б. Правосуб'єктність суду у виконавчому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Б. Верба-Сидор ; наук. кер. Й. Г. Богдан ; офіц. опон.: Ю. Д. Притика, Ю. В. Білоусов ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Гриняк А. Б. Договірні зобов'язання з виконання робіт у цивільному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. Б. Гриняк ; наук. конс. В. В. Луць ; офіц. опон.: Н. С. Кузнєцова, І. В. Спасибо-Фатєєва, О. С. Кізлова ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 34 с.

Гудима М. М. Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Гудима ; наук. кер. В. А. Васильєва ; офіц. опон.: Є. О. Мічурін, І. Р. Калаур ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Длугош О. І. Недійсність правочинів з дефектами волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Длугош ; наук. кер. І. Р. Калаур ; офіц. опон.: Р. О. Стефанчук, М. Д. Пленюк ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 19 с.

Долгополова Л. М. Укладення договорів на торгах : дис. ... канд. юрид. наук / Л. М. Долгополова ; наук. кер.: І. В. Спасибо-Фатєєва ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 213 с.

Долгополова Л. М. Укладення договорів на торгах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. М. Долгополова ; наук. кер. І. В. Спасибо-Фатєєва ; офіц. опон.: Р. А. Майданик, С. І. Шимон ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Ермоленко С. С. Правовое регулирование наружной рекламы в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Ермоленко ; науч. рук. Н. В. Кузнецова ; офиц. оппон.: А. П. Фоков, А. В. Кирилин ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 24 с.

Зайцева-Калаур І. В. Організації засобів масової інформації як суб'єкти авторського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Зайцева-Калаур ; наук. кер. Р. О. Стефанчук ; офіц. опон.: В. В. Луць, І. Є. Якубівський ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Колісникова Г. В. Зобов'язання по відшкодуванню шкоди, завданної споживачам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Колеснікова ; наук. кер. В. Л. Яроцький ; офіц. опон.: Р. О. Стефанчук, І. В. Венедіктова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Колісникова Г. В. Зобов'язання по відшкодуванню шкоди, завданої споживачам : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г. В. Колісникова ; наук. кер.: В. Л. Яроцький ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 200 с.

Ляшенко Р. О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. О. Ляшенко ; наук. кер. С. Я. Фурса ; офіц. опон.: С. С. Бичкова, Г. З. Лазько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Меденцев П. А. Правові наслідки порушення договору в цивільному праві України, Російської Федерації, ФРН, Англії та США (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. А. Меденцев ; наук. кер. Є. О. Харитонов ; офіц. опон.: О. В. Дзера, А. В. Кирилюк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 19 с.

Олефіренко А. М. Договір купівлі-продажу підприємства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Олефіренко ; наук. кер. Р. О. Стефанчук ; офіц. опон.: В. М. Коссак, І. Р. Калаур ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Скакун Ю. Є. Попередній договір за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Є. Скакун ; наук. кер. В. Л. Яроцький ; офіц. опон.: С. О. Погрібний, Ю. І. Чалий ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Скакун Ю. Є. Попередній договір за цивільним законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Є. Скакун ; наук. кер.: В. Л. Яроцький ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 171 с.

Хоменко М. М. Відшкодування шкоди, завданної органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Хоменко ; наук. кер. Р. А. Майданик ; офіц. опон.: А. С. Довгерт, В. І. Борисова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Чабан О. М. Інвестиційні договори (контракти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Чабан ; наук. кер. В. М. Коссак ; офіц. опон.: О. В. Дзера, Г. В. Юровська ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Шмелева М. В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных и муниципальных закупках в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Шмелева ; науч. рук. Е. В. Вавилин ; офиц. оппон.: А. В. Барков, В. А. Анисимов ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 25 с

Яковлева С. Б. Гражданско-правовое регулирование оказания услуг по передаче электрической энергии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Б. Яковлева ; науч. рук. Ю. П. Свит ; офиц. оппон.: С. О. Краснопольский, О. А. Городов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 22 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло ; офіц. опон.: О. М. Вінник, В. А. Устименко, О. П. Подцерковний ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 38 с.

Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : дис. ... д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 463 с.

Кампі О. Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Ю. Кампі ; наук. кер. Ю. М. Бисага ; офіц. опон.: Р. А. Джабраілов, О. В. Гарагонич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Філипенко Є. С. Правове регулювання випуску та обігу акцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. С. Філипенко ; наук. кер. О. М. Переверзєв ; офіц. опон.: О. Р. Кібенко, О. В. Гарагонич ; НАПрН України, Ін-т економ.-прав. дослід. – Донецьк, 2013. – 19 с.

Шликов Д. В. Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства : дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Шликов ; наук. кер.: О. В. Шаповалова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 183 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)
Захаров К. В. Правовая регламентация создания и деятельности трехсторонних комиссий в России и аналогичных им органов за рубежом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. В. Захаров ; науч. рук. Л. Ю. Бугров ; офіц. оппон. С. Ю. Головина ; офиц. оппон. Т. В. Галицына ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – М., 2013. – 22 с.

Могила Д. В. Правовий статус керівника організації як працівника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Могила ; наук. кер. Г. І. Чанишева ; офіц. опон.: В. М. Андріїв, О. М. Потопахіна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Одовічена Я. А. Новація умов трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. А. Одовічена ; наук. кер. Н. Д. Гетьманцева ; офіц. опон.: М. І. Іншин, В. Я. Гоц ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право)
Білінська О. В. Правові засади державної аграрної політики України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Білінська ; наук. кер. В. Ю. Уркевич ; офіц. опон.: В. М. Єрмоленко, С. І. Марченко. – Х., 2013. – 20 с.

Грачкова Ю. Л. Правовые проблемы земельной реформы в Российской Федерации (на примере земель сельскохозяйственного назначения) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Л. Грачкова ; науч. рук. Г. В. Выпханова ; офиц. оппон.: О. И. Крассов, Т. С. Бакунина ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 28 с.

Сіряченко І. І. Правове регулювання цільового використання земель в межах населених пунктів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Сіряченко ; наук. кер. О. М. Пащенко ; офіц. опон.: М. В. Шульга, О. М. Шуміло ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Сидорова С. В. Правове забезпечення підвищення родючості грунтів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Сидорова ; наук. кер. М. В. Шульга ; офіц. опон.: П. Ф. Кулинич, П. В. Тихий ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Сидорова С. В. Правове забезпечення підвищення родючості грунтів : дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Сидорова ; наук. кер.: М. В. Шульга ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 193 с.

Соколова А. К. Теоретичні засади становлення та розвитку флористичного права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. К. Соколова ; наук. конс. М. В. Шульга ; офіц. опон.: Г. І. Балюк, В. М. Єрмоленко, П. Ф. Кулинич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 37 с.

Соколова А. К. Теоретичні засади становлення та розвитку флористичного права України : дис. ... д-ра юрид. наук / А. К. Соколова ; конс. М. В. Шульга ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 382 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


(12.00.04 Финансовое право, налоговое право, бюджетное право)
Білоус А. М. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності профспілок в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Білоус ; наук. кер. В. К. Колпаков ; офіц. опон.: В. М. Бевзенко, Р. В. Сінєльнік ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 16 с.

Бовкун Є. А. Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в діяльності органів Державної податкової служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. А. Бовкун ; наук. кер. О. П. Рябченко ; офіц. опон.: Ж. В. Завальна, А. В. Басов ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 19 с.

Бучик А. Ю. Організаційно-правове забезпечення вирішення податкових спорів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Ю. Бучик ; наук. кер. Н. А. Берлач ; офіц. опон.: В. І. Курило, С. П. Позняков ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. Д. Гвоздецький ; наук. конс. О. Н. Ярмиш ; офіц. опон.: В. В. Конопльов, В. М. Попович, М. К. Якимчук ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 36 с.

Глобінець М. Г. Адміністративно-правовий статус суб'єктів контрольних проваджень в діяльності нотаріусів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Г. Глобінець ; наук. кер. А. В. Басов ; офіц. опон.: О. П. Рябченко, В. Г. Чорна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с.

Горошко А. А. Органи державної податкової служби України як суб'єкти адміністративної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Горошко ; наук. кер. О. П. Рябченко ; офіц. опон.: О. В. Копан, О. О. Долгий ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 19 с.

Касянюк Т. С. Правове забезпечення інформатизації Державної податкової служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. С. Касянюк ; наук. кер. А. М. Новицький ; офіц. опон.: В. А. Ліпкан, B. C. Цимбалюк ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Колеснікова І. С. Гарантії доступності правосуддя в адміністративних судах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. С. Колеснікова ; наук. кер. О. О. Бандурка ; офіц. опон.: О. П. Рябченко, В. С. Заяць ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Кравець М. О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Кравець ; наук. кер. О. Л. Соколенко ; офіц. опон.: В. К. Колпаков, С. В. Кувакін ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2013. – 19 с.

Кричун М. О. Діяльність Державної податкової служби України у сфері реєстрації та надання дозволів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Кричун ; наук. кер. А. М. Подоляка ; офіц. опон.: І. В. Зозуля, Н. А. Галабурда ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2013. – 19 с.

Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. Д. Крупчан ; наук. конс. Ю. П. Битяк ; офіц. опон.: А. О. Селіванов, О. Ф. Андрійко ; офіц. опон. Р. А. Калюжний; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 40 с.

Куразов Ю. Х. Попередження як вид адміністративного стягнення: теорія, досвід та практика застосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Х. Куразов ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; офіц. опон.: В. К. Колпаков, В. В. Доненко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Курляев А. Е. Финансово-правовое регулирование налоговой гармонизации в Европейском союзе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Е. Курляев ; науч. рук. Е. М. Ашмарина ; офиц. оппон. Г. Толстопятенко, Р. К. Костанян ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 24 с.

Куц А. В. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності торгово-промислових палат в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Куц ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; офіц. опон.: О. І. Миколенко, Т. О. Мацелик ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 16 с.

Лайкова М. С. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук / М. С. Лайкова ; наук. кер.: Н. П. Матюхіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 221 с.

Лайкова М. С. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. С. Лайкова ; наук. кер. Н. П. Матюхіна ; офіц. опон.: P. A. Калюжний, А. В. Мазур ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Мітрофанова Д. К. Правове регулювання виконання Державного бюджету України за доходами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. К. Мітрофанова ; наук. кер. О. О. Дмитрик ; офіц. опон.: І. Є. Криницький, О. О. Головашевич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Мовчан М. А. Адміністративно-правові засади обігу спеціальних засобів забезпечення громадського порядку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Мовчан ; наук. кер. С. Ф. Константінов ; офіц. опон.: В. К. Колпаков, В. Д. Гавловський. – К., 2013. – 20 с.

Мозолевська О. М. Правові засади інформаційних відносин у системі місцевих загальних судів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Мозолевська ; наук. кер. А. І. Марущак ; офіц. опон.: В. М. Бутузов, О. В. Шамрай ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Ніколайчук М. Є. Адміністративно-правове забезпечення доступу до публічної інформації у судових органах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Є. Ніколайчук ; наук. кер. О. М. Буханевич ; офіц. опон.: Р. А. Калюжний, О. Ш. Чомахашвілі ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Олексіїва І. М. Процес доказування у справах про адміністративні правопорушення на автомобільному транспорті : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Олексіїва ; наук. кер. А. П. Головін ; офіц. опон.: В. О. Заросило, В. Г. Чорна ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 19 с.

Паркулаб В. Г. Правова природа процедур податкової звітності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Паркулаб ; наук. кер. Д. А. Кобильнік ; офіц. опон.: Н. Ю. Пришва, Н. В. Шевцова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Перепелиця М. О. Суб'єкти фінансового права (теоретичні аспекти) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. О. Перепелиця ; наук. конс. М. П. Кучерявенко ; офіц. опон.: В. Я. Настюк, Т. А. Латковська, А. О. Монаєнко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 32 с.

Пліс І. О. Податкова правосуб'єктність фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Пліс ; наук. кер. С. Є. Федоров ; офіц. опон.: І. Є. Криницький, О. О. Головашевич ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Романенко Л. М. Експертиза в адміністративному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. М. Романенко ; наук. кер. В. Т. Білоус ; офіц. опон.: І. Л. Бородін, В. В. Гордєєв ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Рудовер Ю. В. Финансово-правовое регулирование ответственности за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Рудовер ; науч. рук. Н. М. Артемов ; офиц. оппон.: Р. А. Шепенко, С. С. Тропская ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 28 с.

Савка А. Ю. Адміністративне розслідування міліцією справ про адміністративні проступки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Ю. Савка ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; офіц. опон.: П. В. Діхтієвський, О. Г. Стрельченко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 17 с.

Селиванов А. С. Финансово-правовое регулирование форм налогового контроля в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Селиванов ; науч. рук. О. В. Болгинова ; офиц. оппон.: В. В. Гриценко, Д. Е. Фадеев ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 30 с.

Смірнова О. Є. Захист прав природокористувачів судами адміністративної юстиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Є. Смірнова ; наук. кер. В. В. Костицький ; офіц. опон.: B. I. Семчик, Н. Б. Новицька ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 20 с.

Трофімов С. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії тероризму в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук / С. А. Трофімов ; наук. конс.: В. Я. Настюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 390 с.

Трофімов С. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії тероризму в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С. А. Трофімов ; наук. конс. В. Я. Настюк ; офіц. опон.: К. І. Бєляков, Д. М. Лук'янець, О. С. Проневич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 38 с.

Христенко В. А. Організаційно-правові припинення державної служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Христенко ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; офіц. опон.: В. І. Курило, С. М. Радзівон ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 19 с.

Шевчук Г. В. Адміністративно-правова протидія міліцією незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Шевчук ; наук. кер. М. В. Лошицький ; офіц. опон.: В. І. Олефір, С. О. Мосьондз ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Юлдашев О. О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності недержаних громадських організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Юлдашев ; наук. кер. Ю. М. Дьомін ; офіц. опон.: В. О. Заросило, М. І. Смокович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2013. – 19 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)
Бакай М. І. Імплементація положень "антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. І. Бакай ; наук. кер. П. П. Андрушко ; офіц. опон.: В. М. Дрьомін, Р. Л. Максимович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Балебанова Т. А. Современное состояние коррупции в здравоохранении России и меры предупреждения: криминологическое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. А. Балебанова ; науч. рук. И. М. Мацкевич ; офиц. оппон.: В. В. Астанин, Б. В.  Муслов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 31 с.

Батраченко Т. С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. С. Батраченко ; наук. кер. О. В. Шамара ; офіц. опон.: В. Б. Харченко, В. В. Лень ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 16 с.

Гордієнко В. В. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Гордієнко ; наук. кер. A. M. Бойко ; офіц. опон.: В. О. Глушков, Т. І. Созанський ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 19 с.

Драний В. В. Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Драний ; наук. кер. О. Є. Користін ; офіц. опон.: С. Я. Лихова, А. С. Беніцький ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Кам'янець Т. В. Теоретичні та прикладні проблеми виконання покарання у виді обмеження волі : дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Кам'янець ; наук. кер.: А. Х. Степанюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 211 с.

Кам'янець Т. В. Теоретичні та прикладні проблеми виконання покарання у виді обмеження волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Кам'янець ; наук. кер. А. Х. Степанюк ; офіц. опон.: О. Г. Колб, Ю. А. Пономаренко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Карчевський М. В. Кримінально–правова охорона інформаційної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. В. Карчевський ; наук. конс. Б. Г. Розовський ; офіц. опон.: О. М. Костенко, А. А. Музика, В. І. Осадчий ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 36 с.

Ковальчук В. П. Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Ковальчук ; наук. кер. В. І. Женунтій ; офіц. опон.: А. А. Музика, І. В. Медицький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 20 с.

Корнієнко Є. В. Кримінально–правова характеристика зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. В. Корнієнко ; наук. кер. О. В. Микитчик ; офіц. опон.: М. І. Мельник, Г. О. Усатий ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Павленко І. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Павленко ; наук. кер. В. І. Осадчий ; офіц. опон.: В. О. Глушков, В. М. Куц ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Плотников А. И. Объективное и субъективное в преступлении : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. И. Плотников ; науч. конс. А. И. Чучаев ; офиц. оппон.: В. П. Малков, И. Я. Козаченко, Ю. В. Голик ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 45 с.

Плохов С. В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере (на примере здравоохранения и образования Волгоградской и саратовской областей) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Плохов ; науч. рук. Н. А. Лопашенко ; офиц. оппон.: А. В. Грошев, О. А. Адоевская ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 25 с.

Самойленко Є. Ю. Призначення покарання за наявності обставин, що його пом'якшують, за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. Ю. Самойленко ; наук. кер. В. І. Тютюгін ; офіц. опон.: Т. А. Денисова, О. М. Лемешко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Самойленко Є. Ю. Призначення покарання за наявності обставин, що його пом'якшують, за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук / Є. Ю. Самойленко ; наук. кер.: В. І. Тютюгін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 217 с.

Солодков И. А. Общественная опасность преступления и ее уголовно–правовое измерение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. А. Солодков ; науч. рук. Б. Т. Разгильдиев ; офиц. оппон.: Ю. А. Красиков, Н. Н. Лапупина ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 24 с.

Фроловичев Я. В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. В. Фроловичев ; науч. рук. Г. О. Петрова ; офіц. оппон. Н. А. Лопашенко ; офиц. оппон. Е. Ю. Титушкина ; Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – М., 2013. – 31 с.

Хомяков, Е. В. Банкротство кредитных организаций: уголовно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Хомяков ; науч. рук. И. А. Клепицкий ; офиц. оппон.: Н. И. Пикуров, К. А. Краснова ; Москов. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 34 с.

Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького злочинця : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С. А. Шалгунова ; наук. конс. В. О. Глушков ; офіц. опон.: О. М. Костенко, Б. М. Головкін, В. Б. Харченко ; Харк. нац. ун-т внутр.х справ. – Х., 2013. – 34 с.

Шаповалова О. А. Проблеми пеналізації злочинів у сфері господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Шаповалова ; наук. кер. Н. О. Гуторова ; офіц. опон.: Т. А. Денисова, В. І. Тютюгін ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 17 с.

Юрков С. А. Социальная обусловленность уголовно–правовой охраны авторских и смежных прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Юрков ; науч. рук. А. И. Чучаев ; офиц. оппон.: А. А. Арямов, П. А. Филиппов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 30 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативно-розыскная деятельность)


Діденко Є. В. Забезпечення прав та законних інтересів потерпілого у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. В. Діденко ; наук. кер. Л. А. Гарбовський ; офіц. опон.: В. І. Галаган, Н. А. Потомська ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь., 2013. – 18 с.

Клинчук І. В. Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Клинчук ; наук. кер. В. В. Лисенко ; офіц. опон.: В. В. Назаров, В. К. Весельський ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 18 с.

Куровська Т. В. Забезпечення процесуальної безпеки приватних осіб у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Куровська ; наук. кер. О. А. Калганова ; офіц. опон.: H. І. Клименко, С. М. Смоков ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 18 с.

Линник О. В. Використання поліграфа при розслідуванні злочинів у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Линник ; наук. кер. П. В. Цимбал ; офіц. опон.: Є. Д. Лук'янчиков, О. М. Цільмак ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 19 с.

Ляшенко М. М. Криміналістична профілактика економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Ляшенко ; наук. кер. Т. Я. Цимбал ; офіц. опон.: H. І. Клименко, О. Є. Омельченко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

Мілевський О. О. Особливості розслідування злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні відчуження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Мілевський ; наук. кер. П. В. Цимбал ; офіц. опон.: В. П. Корж, О. М. Цільмак ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 19 с.

Москаленко Г. В. Етапи розслідування злочинів: криміналістичний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Москаленко ; наук. кер. В. В. Тіщенко ; офіц. опон.: A. B. Іщенко, А. Г. Солодовніков ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 20 с.

Мудряк Т. О. Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. О. Мудряк ; наук. кер. П. В. Цимбал ; офіц. опон.: В. І. Галаган, Н. А. Потомська ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

Паляничко Д. Г. Методика розслідування злочинів, пов'язаних із дитячою порнографією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Г. Паляничко ; наук. кер. В. В. Тіщенко ; офіц. опон.: І. І. Когутич, С. В. Хільченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Супрун Т. М. Правові презумпції у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. М. Супрун ; наук. кер. О. А. Калганова ; офіц. опон.: В. І. Галаган, О. В. Баулін ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 19 с.

Хижняк Є. С. Особливості розслідування статевих злочинів щодо малолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. С. Хижняк ; наук. кер. В. В. Тіщенко ; офіц. опон.: В. Д. Басай, A. B. Іщенко ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 20 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


(12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность)
Марчук Н. В. Організаційно-правові основи діяльності прокурора у досудовому кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Марчук ; наук. кер. І. Є. Марочкін ; офіц. опон.: М. В. Руденко, Г. К. Кожевніков ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х, 2013. – 20 с.

Марчук Н. В. Організаційно-правові основи діяльності прокурора у досудовому кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук/ Н. В. Марчук ; наук. кер.: І. Є. Марочкін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 244 с.

Рємєскова Ю. О. Судова влада в системі поділу влади : дис. ... канд. юрид. наук / Ю. О. Рємєскова ; наук. кер.: П. М. Каркач ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 211 с.

Рємєскова Ю. О. Судова влада в системі поділу влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. О. Рємєскова ; наук. кер. П. М. Каркач ; офіц. опон.: В. В. Сердюк, Ю. Є. Полянський ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Ходилина М. В. Правовая позиция адвоката-защитника (проблемы формирования и реализации) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Ходилина ; науч. рук. С. И. Володина ; офиц. оппон.: A. A. Воронов, А. В. Рагулин ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 21 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)
Булгакова Д. О. Міжнародний договір у системі права Європейського Союзу (теоретичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ Д. О. Булгакова ; наук. кер. Л. Д. Тимченко ; офіц. опон.: М. В. Буроменський, В. П. Кононенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 19 с.

Гайдабрус Т. М. Правовий статус та режим Чорноморських проток : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. М. Гайдабрус ; наук. кер. О. М. Григоров ; офіц. опон.: А. І. Дмитрієв, А. В. Кулько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Кукіна З. О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / З. О. Кукіна ; наук. кер. І. Г. Білас ; офіц. опон.: О. В. Київець, О. В. Святун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Путраймс І. І. Ефективність імплементації міжнародних стандартів прав людини у законодавство України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ І. І. Путраймс ; наук. кер. Л. О. Тимченко ; офіц. опон.: Ю. М. Бисага, А. С. Мацко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2013. – 20 с.

Тихомирова Г. Є. Взаємодія міжнародного і внутрішнього права в теорії та практиці Республіки Греція : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. Є. Тихомирова ; наук. кер. К. О. Савчук ; офіц. опон.: М. В. Буроменський, О. В. Бурлак ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2013. – 20 с.

12.00.12 Філософія права


Васильчук В. О. Справедливість як категорія права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Васильчук ; наук. кер. А. А. Козловський ; офіц. опон.: С. І. Максимов, А. С. Романова ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 20 с.

Градова В. Г. Ідея верховенства права в українській правовій традиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Градова ; наук. кер. М. Г. Братасюк ; офіц. опон.: О. Д. Тихомиров, B. C. Шилінгов ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Омельчук О. М Поведінка людини: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. М. Омельчук ; наук. конс. В. К. Гришук ; офіц. опон.: С. І. Максимов, С. С. Сливка, В. М. Вовк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 34 с.

Сировацький В. І. Деструкція правосвідомості та шляхи її виправлення як об'єкт філософсько-правового аналізу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Сировацький ; наук. кер. В. С. Бліхар ; офіц. опон.: В. М. Вовк, А. С. Романова ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – [Б. м.], 2013. – 17 с.


Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка