Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.59 Mb.
  1   2   3   4
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(вересень–жовтень 2013 р.)
ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 4

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 4

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 6

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 7

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 8

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 8

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 11

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 13

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 14

12.00.11 Міжнародне право 14

12.00.12 Філософія права 15

Державне управління 15

25.00.02 Механізм державного управління 15

Педагогічні науки 15

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 15

Психологічні науки 15

19.00.06 Юридична психологія 15

Наукові та навчальні видання 16

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 16

Науково-дослідна робота 16

Юридична освіта 18

Теорія держави і права 18

Історія держави і права 18

Конституційне право 19

Адміністративне право 19

Інформаційне право 20

Фінансове право 20

Право соціального забезпечення 21

Зобов’язальне право 21

Господарське право 21

Сімейне право 21

Земельне право 21

Аграрне (сільськогосподарське)право 21

Трудове право 22

Право соціального забезпечення 22

Кримінологія 22

Кримінально-виконавче право 22

Система судових органів 22

Система органів прокуратури 23

Цивільний процес 23

Кримінальний процес 23

Криміналістика 23

Філософія держави і права 23

Держава і право зарубіжних країн 24

Міжнародне право 24

Соціологія 24

Історія 24

Економіка 24

Політика 24

Безпека життєдіяльності 25

Культура 25

Інформатика 25

Освіта. Педагогіка 25

Книгознавство 25

Мовознавство 26

Літературознавство 26

Художня література (твори) 26

Мистецтвознавство 28

Релігієзнавство 28

Філософія 28

Логіка 28

Психологія 28

Довідкові видання 28

Бібліографічні видання 29

Електронні ресурси 30

Документи на CD 30

Повнотекстові документи 30Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково–бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно–кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф-т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут


Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)

Аверьянов К. Ю. Решения Европейского суда по правам человека в системе источников (форм) права России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. Ю. Аверьянов ; рук. работы В. В. Лазарев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина, Рос. акад. правосуд. – М., 2013. – 23 с.Бабенко К. А. Правове регулювання публічно-владних відносин: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / К. А. Бабенко ; наук. конс. О. В. Скрипнюк ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 36 с.

Бакаєв Д. С. Концепція зловживання правом у правовій доктрині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. С. Бакаєв ; наук. кер. В. В. Ладиченко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Берклич В. О. Функція держави щодо забезпечення й захисту прав та свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. О. Берклич ; наук. кер.: Є. А. Тихонова, О. М. Клименко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 16 с.

Булкат М. С. Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. С. Булкат ; наук. кер. О. М. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Бурдін М. Ю. Система попереднього розслідування у кримінальному судочинстві Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. (на матеріалах українських губерній) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. Ю. Бурдін ; наук. кер. Л. О. Зайцев ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 19 с.

Бутирін Є. О. Земські дільничні начальники в державному механізмі Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст.: історико-правове дослідження (на матеріалах українських губерній) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Є. О. Бутирін ; наук. кер. О. Н. Ярмиш ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Ганзицька Т. С. Принципи права в механізмі забезпечення гендерної рівності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. С. Ганзицька ; наук. кер. О. М. Головко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Житарєв Є. В. Модельні нормативні акти в правовій сфері : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Є. В. Житарєв ; наук. кер. А. Ф. Крижановський ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 18 с.

Зінченко О. В. Юридичні конструкції як засіб пізнання правових явищ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Зінченко ; наук. кер. Т. І. Тарахонич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Калинин П. А. Принципы российского законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / П. А. Калинин ; рук. работы И. Н. Сенякин ; Сарат. гос. акад. права, Тольяттин. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 30 с.

Кахнич В. С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Кахнич ; наук. кер. А. В. Кольбенко ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – Л., 2012. – 20 с.

Коморна Л. М. Систематизація екологічного законодавства України: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. М. Коморна ; наук. кер. В. В. Костицький ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 21 с.

Корнієнко І. В. Науково-юридична та педагогічна спадщина Є. В. Васьковського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Корнієнко ; наук. кер. М. Р. Аракелян ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Котенко М. В. Системний спосіб тлумачення та його використання в судовій практиці України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. В. Котенко ; кер. О. В. Зайчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Красніцький А. В. Українська державність 1917–1921 років в історико-правових дослідженнях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. В. Красніцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Липень C. B. Идеи правотворчества и правореализации в политико-правовой мысли России XIX – начала XX в. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / C. B. Липень ; науч. конс. В. В. Лазарев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 52 с.

Лобода А. М. Правова безпека особи в сучасній українській державі (теоретико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. М. Лобода ; наук. кер. О. Б. Горова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Маркунин Р. С. Юридическая ответственность депутатов и органов представительской власти: общетеоретический аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. С. Маркунин ; науч. рук. А. В. Малько ; Тольят. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 30 с.

Матвєєв С. В. Юридичний механізм взаємодії органів державної влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. В. Матвєєв ; наук. кер. І. М. Погрібний ; Луганськ. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2011. – 20 с.

Мацелюх I. A. Джерела церковного права державного походження в Україні (X – середина XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / I. A. Мацелюх ; наук. кер. П. П. Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Михайлик О. Г. Міліція Чернігівщини (1919-1940 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. Г. Михайлик ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 16 с.

Моряк-Протопопова Х. М. Галицьке намісництво: створення, структура і діяльність (1849–1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Х. М. Моряк-Протопопова ; наук. кер. Б. Й. Тищик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – 20 с.

Никитенко Ю. М. Локальная юридическая деятельность: общетеоретический анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. М. Никитенко ; науч. рук. А. В. Малько ; Южн. федерал. ун-т. – Саратов, 2013. – 30 с.

Ноздрін О. М. Правове життя як категорія сучасної юридичної науки: теоретико-методологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Ноздрін ; наук. кер. М. О. Баймуратов ; Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Патлачук В. Н. Організаційно-правові засади діяльності Ради старшини Гетьманщини у другій половині XVII–XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Н. Патлачук; наук. кер. М. О. Баймуратов ; Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Пискунова О. В. Функции норм Российского права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Пискунова ; науч. рук. И. Н. Сенякин ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Сидорчук О. О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880–1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. О. Сидорчук ; наук. кер. В. С. Кульчицький ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – Л., 2010. – 17 с.

Угненко Т. В. Розвиток інституту народних засідателів Радянської України: історико-правовий аспект (1917–1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. В. Угненко ; наук. кер. К. М. Вітман ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 20 с.

Чиркова Е. С. Личность как субъект права в контексте правовых семей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. С. Чиркова ; рук. работы Т. В. Кашанина ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". – М., 2013. – 22 с.

Шабаева О. А. Поощрительные правовые режимы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. А. Шабаева ; науч. рук. И. С. Барзилова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 22 с.

Шауро И. Г. Возникновение и развитие института подданства в России в XVI – начале XX вв. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / И. Г. Шауро ; науч. рук. И. А. Исаев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 27 с.

Шевченко Д. А. Організаційно-правові засади діяльності органів залізничної міліції УРСР у 1937–1947 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. А. Шевченко ; наук. кер. Р. А. Калюжний ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Яцино К. С. Предмет соціології права та її місце в системі юридичних наук : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. С. Яцино ; наук. кер. О. М. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)

Абасов Г. Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: питання конституційної модернізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Г. Г. Абасов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 40 с.

Болдырева Е. В. Конституционное правосудие в субъектах федерации: Россия и зарубежный опыт (США и ФРГ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Е. В. Болдырева ; науч. рук. М. А. Митюков; Нац. исслед. Томск. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Ежукова О. А. Проблемы эффективности правового регулирования организации местного самоуправления в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. А. Ежукова ; рук. работы С. А. Авакьян ; Москов. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Рос. ун-т дружбы нар. – М., 2013. – 30 с.

Зайцева І. О. Конституційно-правове забезпечення статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. О. Зайцева ; керівник О. В. Батанов; Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Макарова З. С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / З. С. Макарова ; наук. кер. О. С. Люток ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми установчої влади в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Р. М. Максакова ; наук. кер. О. І. Ющик ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2013. – 36 с.

Петришина-Дюг Г. Г. Проблеми правової інституціоналізації політичних партій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Г. Г. Петришина-Дюг ; наук. кер.: А. З. Георгща, О. В. Щербанюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Федьковича. – К., 2013. – 20 с.

Радзієвська В. В. Конституційний Суд україни в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. В. Радзієвська ; наук. кер. О. М. Клименко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 16 с.

Тиріна М. П. Особливості функціонування та проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина нового покоління у сучасній державі (на прикладі біологічних) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / М. П. Тиріна ; наук. кер. І. Д. Сліденко ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

Бєлогубова О. О. Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Бєлогубова ; наук. кер. Т. Р. Короткий ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 22 с.

Бабецька І. Я. Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / І. Я. Бабецька ; кер. І. Р. Калаур ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – К., 2013. – 19 с.

Бажанов В. О. Договірні правовідносини в авторському праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. О. Бажанов ; наук. кер. О. В. Кохановська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Бенова В. И. Медиация как альтернативный способ разрешения международных коммерческих споров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. И. Бенова ; рук. работы Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. юрид. акад., Ин-т законод. и сравнител. правовед. при Правительстве РФ. – М., 2013. – 26 с.

Блажівська Н. Є. Електронний правочин у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. Є. Блажівська ; кер. Р. О. Стефанчук ; Ін-т законод. Верхов. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Головин Н. М. Феномен непреодолимой силы: цивилистическое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. М. Головин ; рук. работы О. А. Кузнецова ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Самар. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 27 с.

Голубєва Н. Ю. Зобов'язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Н. Ю. Голубєва ; наук. конс. Є. О. Харитонов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 40 с.

Гринько С. Д. Рецепція деліктних зобов'язань римського приватного права в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / С. Д. Гринько ; наук. конс. Є. О. Харитонов ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 36 с.

Єфіменко Л. В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. В. Єфіменко ; рук. работы І. А. Безклубий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Ізбаш О. О. Організаційні цивільні правовідносини, що виникають при здійсненні авторських прав : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Ізбаш ; наук. кер. О. І. Харитонова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Кулагин М. А. Вещные права религиозных организаций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. А. Кулагин ; рук. работы А. М. Эрделевский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Ин-т гос. и права. – М., 2013. – 23 с.

Лапчевська О. Ф. Позбавлення батьківських прав за сімейним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Ф. Лапчевська ; наук. кер. І. С. Тімуш ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 19 с.

Макарычева Е. В. Правовые проблемы организации и осуществления строительства жилья для государственных нужд : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Е. В. Макарычева ; рук. работы Л. В. Андреева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2013. – 27 с.

Мануїлова К. В. Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / К. В. Мануїлова ; наук. кер. Т. С. Ківалова ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 22 с.

Минина А. И. Понятие и виды арбитральности в теории и практике международного коммерческого арбитража : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. И. Минина ; рук. работы В. А. Канашевский ; Москов. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Казан. (Приволж.) федерал. ун-т. – М., 2013. – 28 с.

Морозова О. М. Право інтелектуальної власносності на виконання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. М. Морозова ; наук. кер. Л. С. Нецька ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – К., 2013. – 20 с.

Муратова А. Р. Институт представительства в гражданском праве России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. Р. Муратова ; рук. работы Е. М. Тужилова-Орданская ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 18 с.

Наріжний С. Ю. Забезпечення виконання договірних зобов'язань із передання майна у тимчасове користування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. Ю. Наріжний ; наук. кер. О. Д. Крупчан ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Николаев А. Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности (банкротства) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03/ А. Р. Николаев ; науч. рук. А. А. Мохов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 24 с.

Петренко П. Д. Банківські гарантії у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / П. Д. Петренко ; наук. кер. Р. А. Майданик ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – К., 2013. – 20 с.

Петрик В. В. Інститут відводу в цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Петрик ; наук. кер. П. Ф. Немеш ; Закарпат. держав. ун-т. – К., 2013. – 19 с.

Петруша А. А. Регулирование договора международной купли-продажи товаров по праву Англии и США : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. А. Петруша ; науч. рук. О. В. Луткова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 25 с.

Пирцхалава Х. Д. Правовое регулирование внедоговорных трансграничных обязательств (на примере Российской Федерации и Испании) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Х. Д. Пирцхалава ; науч. рук. М. В. Мажорина ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. эк.". – М., 2013. – 23 с.

Рузанова Е. В. Обязательства вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних граждан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Е. В. Рузанова ; рук. работы Ю. С. Поваров ; Самар. гос. ун-т, Юж. федерал. ун-т. – Саратов, 2013. – 22 с.

Саванець Л. М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. М. Саванець ; наук. кер. В. М. Коссак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Салиев И. Р. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли в России: современная правовая модель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / И. Р. Салиев ; науч. рук. М. И. Клеандров ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – Казань, 2013. – 26 с.

Скрипник В. Л. Захист інтересів власника при примусовому припиненні права власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. Л. Скрипник ; наук. кер. Ю. О. Заіка ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Соловьев В. Н. Социальная функция гражданско-правового регулирования отношений собственности : автореф.т дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / В. Н. Соловьев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 52 с.

Степанович Д. Г. Договір обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. Г. Степанович ; наук. кер. Т. С. Ківалова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Суспицына М. В. Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. В. Суспицына ; рук. работы Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. юрид. ун-т им.  Кутафина, Ин-т законод. и сравнител. правовед. при Правительстве РФ. – М., 2013. – 24 с.

Тасалов Ф. А. Отношения по размещению и исполнению государственного заказа: особенности гражданско-правового регулирования (на примере Российской Федерации и Соединенных штатов Америки) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ф. А. Тасалов ; рук. работы Л. Ю. Василевская ; Моск. гос. юрид. акад., Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". – М., 2013. – 23 с.

Шулаков А. А. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. А. Шулаков ; науч. рук. Г. К. Дмитриева ; Орлов. гос. ун-т. – М., 2013. – 24 с.

Щерба Л. Р. Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. Р. Щерба ; наук. кер. H. С. Кузнєцова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Яценко Д. М. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. М. Яценко ; наук. кер. Я. М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 16 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Алексєєва Ю. С. Господарсько-правовий статус приватного підприємства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ю. С. Алексєєва ; наук. кер. В. В. Хахулін ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. – Донецьк, 2012. – 19 с.

Віхров С. О. Правовий статус інституційних інвесторів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / С. О. Віхров ; наук. кер. О. М. Переверзєв ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – [б. м.], 2013. – 19 с.

Володін А. В. Господарсько-правові засоби запобігання банкрутству внаслідок недобросовісного господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. В. Володін ; наук. кер. Р. Р. Кузьмін ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. – Донецьк, 2012. – 19 с.

Дурнєва Ю. А. Правовий статус суб'єктів господарювання комунального сектора економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ю. А. Дурнєва ; наук. кер. Р. А. Джабраілов ; Ін-т екон.-прав. дослідж., НАН України. – Донецьк, 2012. – 18 с.

Кикоть О. О. Господарсько-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. О. Кикоть ; наук. кер. В. Ф. Опришко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Гетьмана. – К., 2013. – 20 с.

Король В. І. Правове забезпечення регіональних зовнішньоекономічних стратегій України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / В. І. Король ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 34 с.

Куреза Т. В. Правове регулювання аудиторської діяльності: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Т. В. Куреза ; наук. кер. О. О. Первомайський ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – К., 2013. – 20 с.

Поєдинок В. В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / В. В. Поєдинок ; кер. В. С. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 36 с.

Полякова Н. Г. Податкові пільги як засіб державного регулювання господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Н. Г. Полякова ; наук. кер. В. А. Малига ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2013. – 18 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)

Агузаров А. М. Современные аспекты правового регулирования труда спортсменов и тренеров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. М. Агузаров ; науч. рук. Т. К. Миронова ; Омск. гос. ун-т. – М., 2013. – 24 с.

Гончарова К. В. Держава та її органи як суб'єкти трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / К. В. Гончарова ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Джиоев В. Г. Соотношение трудового права с отраслями гражданского и административного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. Г. Джиоев ; науч. рук. С. Ю. Чуча ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 32 с.

Кохан М. С. Правові форми заохочення працівників в умовах ринкової економіки в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / М. С. Кохан ; наук. кер. О. І. Лисяк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Лежнєва Т. М. Санкції в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т. М. Лежнєва ; наук. кер. В. І. Щербина ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

Леонова А. А. Правовые основы деятельности профессионального союза в организации на современном этапе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. А. Леонова ; рук. работы З. А. Кондратьева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. – М., 2013. – 24 с.

Лютов Н. Л. Эффективность норм международного трудового права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Н. Л. Лютов ; науч. конс. К. Н. Гусов ; Моск. гос. юрид. акад., Урал. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 55 с.

Малюга Л. Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л. Ю. Малюга ; наук. кер. О. Т. Панасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Мокрицька Н. П. Реалізація права на працю за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. П.  Мокрицька ; наук. кер. П. Д. Пилипенко ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – К., 2012. – 18 с.

Новіков Д. О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Д. О. Новіков ; наук. кер. О. О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Паламарчук И. А. Заключение, изменение и прекращение трудового договора: гарантии и компенсации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / И. А. Паламарчук ; рук. работы А. М. Куренной ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. Губкина. – М., 2013. – 28 с.

Постников Н. А. Классификация отпусков по российскому трудовому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. А. Постников ; рук. работы Э. Н. Бондаренко ; Москов. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Акад. тр. и социал. отношений. – М., 2013. – 26 с.

Приміч Д. В. Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Д. В. Приміч ; наук. кер. Г. І. Чанишева ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Сіньова Л. М. Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л. М. Сіньова ; наук. кер. В. І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Саломатин И. Н. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / И. Н. Саломатин ; науч. рук. К. Н. Гусов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 24 с.

Сарук І. С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. С. Сарук ; наук. кер. М. І. Іншин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Хименко O. A. Правовідносини з організації та управління працею : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / O. A. Хименко ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Чанишев Р. І. Право на інформацію за трудовим законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Р. І. Чанишев ; наук. кер. І. М. Сирота ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К., 2012. – 20 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право)

Головня Е. В. Правовой режим земель электроэнергетики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Е. В. Головня ; рук. работы Н. Г. Жаворонкова ; Моск. гос. юрид. України им. О. Кутафина, Северо-Кавказ. федер. ун-т. – М., 2013. – 26 с.

Кононов В. В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / В. В. Кононов ; кер. В. В. Носік ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 15 с.

Никишин Д. Л. Правовой механизм предоставления недр в пользование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Д. Л. Никишин ; рук. работы Н. Г. Жаворонкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Ин-т проблем экологии и недропользования акад. наук Респ. Татарстан. – М., 2013. – 28 с.

Рыбаков М. А. Правовые проблемы охраны земель от наводнений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / М. А. Рыбаков ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Кутафина, Соврем. гуманитар. акад. – М., 2013. – 21 с.

Самусенко Л. А. Право рекреационного природопользования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Л. А. Самусенко ; науч. рук. С. А. Балашенко ; Нац. центр законодательства и прав. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – 28 с.

Сушик О. В. Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. В. Сушик ; кер. Г. І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

Шараєвська Т. А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Т. А. Шараєвська ; кер. Г. І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


(12.00.04 Финансовое право, налоговое право, бюджетное право)

Бабич О. М. Організаційно-правові засади децентралізації виконавчої влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Бабич ; наук. кер. О. Ф. Андрійко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 19 с.

Бодунов Є. Р. Публічне адміністрування іноземного інвестування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. Р. Бодунов ; наук. кер. А. І. Берлач ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 19 с.

Бондаренко С. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності організацій колективного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Бондаренко ; наук. кер. О. Ш. Чомахашвілі ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 21 с.

Бухтіярова І. О. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. О. Бухтіярова ; наук. кер. Л. А. Савченко ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Віхляєв М. Ю. Громадські об'єднання як суб'єкти адміністративного права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / М. Ю. Віхляєв ; Запоріз. нац. ун-т. – Ірпінь, 2013. – 34 с.

Валуєва Л. В. Адміністративно-правовий статус морських портів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Валуєва ; наук. кер. А. І. Берлач ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с.

Водоласкова К. Ю. Адміністративно-правове регулювання державних закупівель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. Ю. Водоласкова ; наук. кер. І. Л. Бородін ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 18 с.

Гедзюк О. В. Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Гедзюк ; наук. кер. С. Т. Кадькаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Грицай І. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. О. Грицай ; наук. кер. П. В. Макушев ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Грищак С. В. Адаптація інформаційного законодавства України до норм Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Грищак ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 16 с.

Дем'янчук Ю. В. Адміністративно-правові засади функціонування залізничного транспорту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Дем'янчук ; кер. О. В. Литвин ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 19 с.

Казмірук О. В. Адміністративно-правовий статус податкової міліції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Казмірук ; наук. кер. В. В. Ковальська ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Калмикова Я. С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я. С. Калмикова ; наук. кер. О. Б. Червякова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 227 с.

Калмикова Я. С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я. С. Калмикова ; наук. кер. О. Б. Червякова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Кашкарьова О. В. Фінансово-правові засади публічного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Кашкарьова ; наук. кер. О. П. Гетманець ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Кожушко О. О. Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності благодійних організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Кожушко ; наук. кер. В. К. Колпаков; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 16 с.

Козій І. С. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. С. Козій ; наук. кер. Л. Р. Біла-Тіунова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 23 с.

Коломієць П. В. Правове регулювання спеціальних податкових режимів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / П. В. Коломієць ; наук. кер. Л. М. Касьяненко ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013. – 19 с.

Кондукторов А. С. Механизм правового регулирования отношений по уплате налогов в связи с применением специальных налоговых режимов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. С. Кондукторов ; рук. работы Е. В. Покачалова ; Сарат. гос. юрид. акад., Сарат. гос. социал.-эконом. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Корнута Л. М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Корнута ; наук. кер. Л. Р. Біла-Тіунова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 23 с.

Липко О. Ю. Правове регулювання механізму податку: зміст та складові : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Ю. Липко ; наук. кер. М. П. Кучерявенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 207 с.

Липко О. Ю. Правове регулювання механізму податку: зміст та складові : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Ю. Липко ; наук. кер. М. П. Кучерявенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Лютіков П. С. Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / П. С. Лютіков ; наук. конс. Т. О. Коломоєць ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 28 с.

Мордвін І. А. Адміністративні послуги податкових органів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. А. Мордвін ; наук. кер. В. В. Ковальська ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Мостова Н. В. Позов в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Н. В. Мостова ; кер. О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ Укр. – К., 2013. – 16 с.

Нікітіна А. П. Реалізація адміністративних повноважень органами виконавчої влади України при припиненні юридичної особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. П. Нікітіна ; наук. кер. Н. О. Армаш ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Нікончук А. М. Адміністративно-правове регулювання делегування повноважень органам місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Нікончук ; наук. кер. О. Є. Користін ; Нац. акад.я внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Наджафгулієв Р. І. Адміністративно-правовий статус беженців і вимушених переселенців в Азербайджанській Республіці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. І. Наджафгулієв ; наук. кер. А. І. Берлач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Олійник О. В. Інформаційна безпека України: доктрина адміністративно-правового регулювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Олійник ; наук. конс. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 34 с.

Павелків С. Р. Адміністративно-правовий статус органів публічної адміністрації у сфері житлово-комунального господарства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. Р. Павелків ; наук. кер. А. І. Берлач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Паладійчук О. Ю. Організаційно-правові засади взаємодії ветеринарної міліції з експертно-криміналістичними підрозділами МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Ю. Паладійчук ; наук. кер. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 19 с.

Панфілов О. Є. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Є. Панфілов ; наук. кер. С. В. Ківалов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 22 с.

Печуляк В. П. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері лісового господарства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. П. Печуляк ; наук. конс. І. П. Голосніченко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 39 с.

Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. Ю. Поляков ; конс. Ю. П. Битяк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 370 с.

Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. Ю. Поляков ; конс. Ю. П. Битяк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 40 с.

Скоробагатько М. А. Адміністративно-правове регулювання управління експертно-криміналістичною службою органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. А. Скоробагатько ; наук. кер. І. М. Шопіна ; ДНДІ МВС України. – К., 2013. – 21 с.

Соколов В. М. Застосування аналогії права та аналогії закону в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Соколов ; наук. кер. Д. М. Лук'янець ; Ін-т держ. і права ім. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Степанов І. В. Рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень як предмет оскарження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Степанов ; наук. кер. В. П. Чабан ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Суткевич Е. А. Правовое регулирование платежей за пользование недрами в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Е. А. Суткевич ; рук. работы А. А. Ялбулганов ; Нац. исследов. ун-т "Высш. шк. эк.", Башкир. гос. ун-т. – М., 2013. – 29 с.

Тарло А. Е. Ответственность казны: финансово-правовые аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. Е. Тарло ; науч. рук. М. Ф. Ивлиева ; Сарат. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 31 с.

Ткаченко О. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності управління державної охорони України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Ткаченко ; наук. кер. В. А. Ліпкан ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Токунова А. В. Правовий режим факторингу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. В. Токунова ; наук. кер. О. О. Ашурков ; Ін-т екон.-прав. дослідж., НАН України. – Донецьк, 2012. – 19 с.

Туник Ю. І. Процедури погашення податкового боргу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. І. Туник ; наук. кер. О. В. Тильчик ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 19 с.

Філоненко Т. М. Адміністративно-правовий примус в діяльності органів прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т. М. Філоненко ; наук. кер. Н. О. Рибалка ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Цимбалюк В. С. Кодифікація інформаційного законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. С. Цимбалюк ; конс. К. І. Бєляков ; Держ. НДІ МВС України. – Х., 2013. – 38 с.

Цимбалюк B. C. Кодифікація інформаційного законодавства України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / B. C. Цимбалюк ; конс. К. І. Бєляков ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – К., 2012. – 424 с. + дод.

Чайка В. В. Податкове законодавство України та держав Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Чайка ; наук. кер. Л. М. Касьяненко; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 22 с.

Черников Д. Л. Правові основи фінансування органів прокуратури в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. Л. Черников ; наук. кер. Л. А. Савченко ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 21 с.

Черпіцька Л. Т. Правова охорона бюджетних відносин: фінансово-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. Т. Черпіцька ; кер. О. П. Орлюк ; Київ. міжнар. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Чуприна О. В. Адміністративна відповідальність за порушення права на інформацію : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Чуприна ; наук. кер. І. М. Сопілко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Шевчук В. А. Адміністративно-правове регулювання матеріально-технічного забезпечення податкової служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. А. Шевчук ; наук. кер. В. Г. Лукашевич ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Шустрова К. В. Адміністративно-правове регулювання діловодства господарських організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. В. Шустрова ; наук. кер. О. Г. Комісаров ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Іваненко Ю. Л. Віктимологічна профілактика злочинів, що вчинюються відносно осіб, які займаються бродяжництвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Л. Іваненко ; кер. О. В. Кириченко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Абакумова Ю. В. Теорія співучасті в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Абакумова ; наук. конс. В. Г. Лукашевич ; Клас. приват. ун-т. – К. ; Запоріжжя, 2013. – 40 с.

Білоконь М. А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. А. Білоконь; наук. кер. О. Ю. Шостко ; НАПрН України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. – Х., 2013. – 20 с.

Базярук І. М. Кримінологічна характеристика та запобігання контрабанді в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. М. Базярук ; наук. кер. М. М. Сенько ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 17 с.

Галабала М. В. Розвиток науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. В. Галабала ; наук. кер. В. О. Навроцький; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 17 с.

Дорогин Д. А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. А. Дорогин ; рук. работы Т. Ю. Орешкина ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Сарат. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 26 с.

Егиазарян Н. А. Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении и России (сравнительно-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. А. Егиазарян ; рук. работы А. И. Чучаев ; Моск. гос. юрид. акад., Владимир. гос. ун-т им. Столетовых. – М., 2013. – 28 с.

Зарубина К. Д. Социальное неблагополучие и насилие в семье (криминологическое исследование) : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / К. Д. Зарубина ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 24 с.

Зябликова М. В. Региональные особенности экологической преступности на северо-востоке России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. В. Зябликова ; рук. работы З. Т. Редько ; Моск. гос. юрид. акад., Рос. ун-т дружбы нар. – М., 2013. – 23 с.

Ильин Д. В. Незаконные сделки с землей: уголовно-правовая оценка : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. В. Ильин ; рук. работы А. И. Чучаев ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Кутафина, Ульянов. гос. ун-т. – М., 2013. – 33 с.

Керімов А. 3. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. 3. Керімов ; наук. кер. О. М. Литвинов ; Харк. нац. уні-т внутр. справ. – Х., 2013. – 16 с.

Книженко О. О. Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. О. Книженко ; наук. кер. О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 36 с.

Коломієць Н. В. Застосування кримінально-виконавчого законодавства до осіб, засуджених за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. В. Коломієць ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Котович О. Л. Охорона права на справедливий суд в Україні (кримінально-правовий та кримінологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Л. Котович ; наук. кер. Л. В. Левицька ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 19 с.

Кочеров М. В. Відповідальність за незаконне збагачення (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. В. Кочеров ; кер. М. Г. Вербенський ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Кузнецов B. B. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / B. B. Кузнецов ; наук. конс. В. І. Шакун ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 40 с.

Кулик О. Г. Злочинність в Україні: теорія і практика кримінологічного дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. Г. Кулик ; конс.: А. П. Закалюк, М. Г. Вербенський ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 40 с.

Лихолетов А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. А. Лихолетов ; рук. работы Н. А. Егорова ; Волгоград. акад. МВД РФ, Самар. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Лобач Д. В. Преступления против мира: уголовно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. В. Лобач ; рук. работы А. И. Коробеев ; Дальневост. федер. ун-т, Нижегород. гос. ун-т им. Лобачевского. – Саратов, 2013. – 24 с.

Макеев А. Н. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере техногенной безопасности, и их предупреждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Н. Макеев ; рук. работы В. Г. Громов ; Сарат. гос. юрид. акад., Волгоград. акад. МВД РФ. – Саратов, 2013. – 24 с.

Мартинишин Г. Р. Призначення покарання за сукупністю вироків: кримінально-правове дослідження : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Г. Р. Мартинишин ; наук. кер. В. М. Бурдін ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 19 с.

Марчук А. І. Кримінологічні засади класифікації засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. І. Марчук ; наук. кер. В. М. Дрьомін; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Мирошниченко Н. М. Вікова осудність неповнолітніх у кримінально-правовій доктрині України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. М. Мирошниченко ; наук. кер. В. О. Туляков ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання суспільних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Наден ; наук. конс. Ю. В. Баулін ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 36 с.

Півень А. В. Кримінологічна характеристика та профілактика вуличної насильницької злочинності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Півень ; наук. кер. B. B. Коваленко; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Павлик Л. В. Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері економіки : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. В. Павлик ; наук. кер. В. О. Навроцький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 18 с.

Поліщук О. М. Приватноправові засади в кримінальному праві України: концептуальні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Поліщук ; наук. кер. В. О. Туляков ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Приколотина Ю. Л. Злочинне фізичне насильство, що чинять батьки щодо малолітніх дітей на грунті сімейних відносин (кримінологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Л. Приколотина ; наук. кер. О. В. Шамара ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 19 с.

Сидоренко Э. Л. Диспозитивность как режим уголовно-правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Э. Л. Сидоренко ; рук. работы А. И. Рарог ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина, Нижегород. гос. ун-т им. Н. Лобачевского. – М., 2013. – 54 с.

Трушківська Л. В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв'язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. В. Трушківська ; наук. кер. В. Т. Дзюба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Удод А. М. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. М. Удод ; наук. кер. О. С. Володавська ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 16 с.

Фєдосєєв В. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державних кордонів України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Фєдосєєв ; наук. кер.: Л. В. Дорош ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 268 с.

Фєдосєєв В. В. Кримінльна відповідальність за порушення недоторканності державних кордонів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Фєдосєєв ; наук. кер. Л. В. Дорош ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Худякова Н. Ю. Кримінально-правова характеристика службової недбалості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. Ю. Худякова ; наук. кер. О. В. Кришевич ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 19 с.

Шапкін І. С. Кримінальна відповідальність за створення стійких злочинних об'єднань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. С. Шапкін ; наук. кер. В. О. Глушков ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 18 с.

Шведова Г. Л. Корупція (політико-кримінологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Г. Л. Шведова ; наук. кер. О. М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативно-розыскная деятельность)

Артюшенко Д. В. Теоретические и прикладные аспекты классификации судебных экспертиз : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Д. В. Артюшенко ; науч. рук. А. М. Зинин ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 27 с.

Бодров Н. Ф. Использование специальных знаний при расследовании взяточничества и других проявлений коррупции в сфере образования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. Ф. Бодров ; рук. работы Е. Р. Россинская ; Моск. гос. юрид. акад. т им. О. Е. Кутафина, Волгогр. акад. МВД РФ. – М., 2013. – 24 с.

Гимазетдинов Д. Р. Уголовно-процессуальная форма: общетеоретический, нормативно-правовой и правоприменительный анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. Р. Гимазетдинов ; рук. работы З. З. Зинатуллин; Удмурт. гос. ун-т, Нижегор. гос. ун-т им. Н. Лобачевского. – Саратов, 2013. – 27 с.Горбасенко П. В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / П.В. Горбасенко ; кер. В. Я. Горбачевський ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – К., 2013. – 22 с.

Іващенко О. В. Інформування учасників кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Іващенко ; наук. кер. В. Д. Басай ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Клочуряк С. С. Освідування в системі слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. С. Клочуряк ; наук. кер. В. І. Галаган ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Котова А. А. Інститут понятих у кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Котова ; наук. кер. Ю. І. Азаров ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Легеза Л. А. Процесуальні та тактичні питання підтримання державного обвинувачення у справах про хабарництво : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л. А. Легеза ; кер. В. І. Бояров; Акад. адвокатури України. – К., 2013. – 20 с.

Матвієвська Г. В. Заочне провадження у кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г. В. Матвієвська ; наук. кер. В. М. Трофименко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 226 с.

Матвієвська Г. В. Заочне провадження у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г. В. Матвієвська ; наук. кер. В. М. Трофименко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Пастернак Ю. Б. Методологічні проблеми доказування у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. Б. Пастернак ; наук. кер. Г. П. Середа ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2011. – 19 с.

Патюк С. О. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. О. Патюк ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 17 с.

Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Є. В. Повзик ; наук. кер. О. Г. Шило ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Повзик Є. В. Правові наслідки визначення підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Є. В. Повзик ; наук. кер. О. Г. Шило; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 229 с.

Прокопанич Г. К. Використання спеціальних знань в господарському судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г. К. Прокопанич ; наук. кер. В. Г. Гончаренко ; Акад. адвокатури України. – К., 2013. – 20 с.

Савицька С. Л. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. Л. Савицька ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Саковський А. А. Криміналістичні засади розслідування інсценувань злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Саковський ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Слюсарева Н. Д. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений против семьи : автореф. дис. ... 12.00.12 / Н. Д. Слюсарева ; Москов. гос. юрид. ун-т им. О. Кутафина, Акад. Ген. прокурат. РФ. – М., 2013. – 28 с.

Супрунова О. В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник кримінально-процесуальних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Супрунова ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

Толокольніков С. В. Процесуальний статус юридичних осіб у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. В. Толокольніков ; наук. кер. О. П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – К., 2013. – 16 с.

Фінагеєв B. О. Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним доступом до банківських рахунків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / B. О. Фінагеєв ; наук. кер. С. С. Чернявський ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Чеберяк П. П. Збирання й оцінка доказів за кримінальними провадженнями про злочини в сфері економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / П. П. Чеберяк ; наук. кер. О. П. Кучинська ; Акад. прокуратури України. – К., 2013. – 19 с.

Шабунин В. А. Руководитель следственного органа: нормативное регулирование и практика осуществления процессуальных функций и полномочий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. А. Шабунин ; науч. рук. Н. С. Манова ; Волгоград. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 42 с.

Шевчук В. М. Теоретичні основи формування та реалізації тактичних операцій у криміналістиці : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. М. Шевчук ; конс. В. Ю. Шепітько; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 526 с.

Шевчук В. М. Теоретичні основи формування та реалізації тактичних операцій у криміналістиці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. М. Шевчук ; наук. конс. В. Ю. Шепітько ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 46 с.

Шкелебей В. А. Процесуальні засади звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. А. Шкелебей ; наук. кер. Ю. І. Азаров ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Щериця С. І. Чинність кримінального процесуального закону : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. І. Щериця ; наук. кер. Л. Д. Удалова; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


Винокурова І. М. Організаційно-правові засади діяльності адміністративних судів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / І. М. Винокурова ; наук. кер. Г. П. Середа; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2011. – 19 с.

Закропивний О. В. Територіальність як принцип побудови системи судів загальної юрисдикції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. В. Закропивний ; наук. кер. В. В. Сердюк ; Акад. адвокатури України. – К., 2013. – 20 с.

Хмелевська Н. В. Теоретичні й нормативно-прикладні основи забезпечення правової допомоги адвокатом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Н. В. Хмелевська ; наук. кер. В. Г. Гончаренко ; Акад. адвокатури України. – К., 2013. – 19 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)

Карпов Л. К. Влияние международных межправительственных и неправительственных организаций на правовое регулирование деятельности кредитных организаций в Европейском союзе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Л. К. Карпов ; рук. работы С. Ю. Кашкин ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина, Сарат. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 28 с.

Куртинець М. І. Польська наука міжнародного права (історія та сучасність) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / М. І. Куртинець ; наук. кер. М. М. Товт; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

12.00.12 Філософія права


Мельник В. В. Людиномірність банківського права сучасної України: філософсько-правове осмислення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / В. В. Мельник ; наук. кер. М. Г. Братасюк ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 16 с.

Муранова В. В. Філософсько-правові засади міграційної політики як чинника розвитку громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / В. В. Муранова ; кер. О. В. Павлишин ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 20 с.

Франків Л. С. Комунікативна взаємодія правоохоронних органів у філософсько-правовій діалогічно-прагматичній проекції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Л. С. Франків ; наук. кер. А. С. Токарська; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 19 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка