Самостійна робота студентів у напрямку вимог Болонського процесуСкачати 22.99 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір22.99 Kb.
Свириденко Олена

Національний авіаційний університет, м. Київ

Самостійна робота студентів у напрямку вимог Болонського процесу
В умовах реформування вищої освіти та входження України до Болонського процесу постає питання щодо розуміння організації самостійної роботи студентів. На даний період у вузах України відбувається зменшення числа аудиторних годин на користь самостійної діяльності. Всю кількість годин відведених навчальним планом поділяють на роботу аудиторну, тобто робота з викладачем та роботу самостійну. На сьогодні при здобутті освіти студентами денної форми навчання на аудиторні заняття відводиться 30-50% бюджетного часу дисципліни. Отже, на самостійну діяльність - від 50% до 70% навчального матеріалу.

На даному етапі мають місце деякі розбіжності щодо розуміння самого поняття «самостійна робота» студента. За допомогою аналізу наукової літератури можна виділити основні підходи щодо вивчення цього поняття.

Такі вчені, як Р.Нізамов, Н.Сагіна та ін. вважають, що самостійна робота – це різноманітні види індивідуальної та групової діяльності студентів, які здійснюються ними під час аудиторних занять та позааудиторний час; П.Підласистий, М.Гарунов, Н.Нікандров, Л.Зоріна, М.Скаткіна та ін. вважають – це різні типи завдань, що виконуються під керівництвом викладача; В.Граф, І.Ільясов, В.Ляудіс, Н.Сагіна, О.Чиж та ін. вважають самостійну роботу системою організації, при якій управління навчальною діяльністю студентів відбувається без участі викладача та без його особистої допомоги; С.Архангельський, Л.Деркач, І.Шайдур та ін. вважають, що самостійною роботою студента є робота, яка проводиться за індивідуальним навчальним планом, якій був складений на підставі індивідуальних особливостей, а також індивідуальних когнітивних можливостей кожного студента тощо.

Проблема, яка постає при вивченні даного питання полягає у тому, що відсутня єдина думка стосовно поняття «самостійна робота студента». Тобто, з одного боку самостійна робота – це форма організації навчальної діяльності студента. І тоді, вона виступає як засіб розвитку творчих здібностей та прояву професійного мислення. З іншого боку – це метод навчання, як спосіб закріплення отриманих знань за допомогою тренувань та вироблення вмінь і навичок.

Крім того, самостійна робота є не лише одним із видів роботи студентів, що направлені на здобуття знань, вмінь та навичок, самостійна робота – є ще і способом виховання особистості, як окремої риси. На підставі цього твердження, можна зробити висновок, що самостійність у здобутті знань проявляється під час організації навчального процесу, власній діяльності, наявності мотивації, зацікавленості, а також прояву інтересів та активності студентів.

Ефективність самостійної навчальної діяльності значною мірою залежить від якості організації та керівництва нею з боку викладача. Останній опрацьовує систему завдань, визначає мету, навчає студентів раціональним прийомам розумової пра­ці, здійснює інструктаж перед виконанням завдань, спостерігає за ходом їх виконання, оцінює результати.Можливо зробити висновок, що під час організації самостійної роботи в кредитно-модульній системі, необхідно даний процес розглядати як форму організації навчальної діяльності, а також як засіб організації самостійної активності студентів.

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка