Розпорядження від 23 листопада 2012 року №489 Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади в реалізації антикорупційної стратегіїСкачати 298.73 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір298.73 Kb.


УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 23 листопада 2012 року № 489Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади в реалізації антикорупційної стратегії
З метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування району, зміцнення режиму законності, зниження рівня корупції, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у громадськості району активної позиції із запобігання і протидії корупції та реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року
№ 1001/2011 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 листопада 2012 року № 629 «Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії»:
1.Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади району, установ та організацій району:
1.1. Продовжити роботу щодо реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення режиму законності та скорочення обсягів тіньової економіки, реалізації в районі нормативно-правових актів із названих питань.

1.2. Підвищити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, процедуру конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження державної служби, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, виконання положень Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.


1.3. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавчих актів стосовно звільнення службових осіб з посад у зв'язку з притягненням їх до відповідальності за корупційні правопорушення.
1.4. Забезпечити один раз на півріччя регулярний розгляд питання щодо стану справ з реалізації Національної антикорупційної стратегії та заходів щодо запобігання і протидії корупції.
1.5. Запровадити систему постійних просвітницьких заходів з питань антикорупційної політики, в тому числі через спеціальні інформаційні стенди, засоби масової інформації, проведення прес-конференцій (звітів), круглих столів тощо.
2. Виконавчим комітетам селищної, сільських рад вжити відповідних заходів щодо підвищення ефективності запобігання та протидії корупції
3. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації:
3.1. Продовжити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожної службової особи за авторитет державної влади та забезпечити постійний моніторинг стану додержання режиму законності у діяльності підлеглих службових осіб, а в разі притягнення їх до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень – розгляду справ у судах.
3.2. Забезпечити негайне інформування сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації про факти порушення кримінальних справ, винесення постанов про притягнення особи як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення відносно підлеглих службових осіб з наданням відповідної інформації .
3.3. Внести, у разі необхідності, зміни до відповідних наказів, якими були визначені відповідальні особи за практичну реалізацію заходів з питань запобігання і протидії корупції (з числа своїх заступників, відповідних керівників підрозділів або спеціалістів), про що інформувати сектор кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації до 30 листопада 2012 року.
3.4. Протягом четвертого кварталу 2012 року розробити або поновити відповідні плани з питань запобігання і протидії корупції.
3.5. Щорічно до 25 січня узагальнювати та надавати сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації інформацію про виконання заходів, передбачених п. 3 та додатком 1 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094.

Сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації (Жучковська О.В.) щорічно до 1 лютого надавати узагальнену інформацію до відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації та сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.


4. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації, начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації, завідувачу сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації, державному адміністратору апарату райдержадміністрації щорічно до 25 січня узагальнювати та надавати до сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації інформацію за формою згідно з додатком 3 про виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.14.2011 року № 1240.

Сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації (Жучковська О.В.) щорічно до 1 лютого узагальнену інформацію надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.


5. Сектору внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Соловей Ю.П.), редакції районної газети «Наше Придністров'я» (Кубляк С.А.), КП «Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення» (Добровольська В.В.) забезпечити регулярне висвітлення у місцевих засобах масової інформації питань антикорупційної політики.

Інформацію щорічно до 15 січня (за рік) та до 10 липня (за півріччя) надавати до сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації.


6. Секторам апарату райдержадміністрації: кадрового та правового забезпечення (Жучковська О.В.), внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю (Соловей Ю.П.) забезпечувати поповнення рубрики «Запобігання проявам корупції» веб-сайту райдержадміністрації та інформаційного стенду «Суспільство проти корупції».
7. Рекомендувати Мурованокуриловецькому районному відділу УМВС України у Вінницькій області (Жучковський В.П.) запровадити практику відображення в добових оперативних зведеннях про зареєстровані заяви про злочини та події фактів документування корупційних правопорушень.
8. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації щорічно до 15 січня (за рік) та до 10 липня (за півріччя) надавати до сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації інформацію про стан виконання цього розпорядження.

Сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації (Жучковська О.В.) про виконання цього розпорядження та підрозділу 3 «Запобігання та протидія корупції» Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням сесії обласної Ради 6 скликання від 23.12.2011 року № 235 за напрямками діяльності згідно з додатком 4 інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щопівроку (до 20 січня та 15 липня).


9. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 26 серпня 2009 року № 285 «Про зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 07 березня 2008 року № 119 «Про деякі заходи щодо вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції».
10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації Володимир Анікеєнко

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 23 листопада 2012 року № 489
З Р А З О К
Завідувачу сектору кадрового та

правового забезпечення

апарату райдержадміністрації

Жучковській О.В.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про винесення постанови про притягнення як обвинуваченого

у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або

про факт складання протоколу про адміністративне

корупційне правопорушення
“____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності за ст. ___ КК України (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, ст.. КУпАП) відносно _________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи)

Корупційні діяння полягали в __________________________________________

(короткий опис складу злочину або правопорушення)


При факті складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення надається копія повідомлення про складання протоколу (або інформація про його відсутність) та вказується дані: вину визнав (не визнав).
Відповідно до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” _______________________ відсторонено (не відсторонено) від

(ПІБ службової особи)

виконання повноважень на посаді (в разі відсторонення вказати номер і дату відповідного наказу).
Начальник структурного підрозділу райдержадміністрації
“____” ____________ 20__ року
Керівник апарату

райдержадміністрації А. Боднар

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 23 листопада 2012 року № 489
З Р А З О К

Завідувачу сектору кадрового та

правового забезпечення

апарату райдержадміністрації

Жучковській О.В.
І Н Ф О Р М А Ц І Я

про судове рішення за фактом вчинення злочину у

сфері службової діяльності або адміністративного

корупційного правопорушення
“____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення) відносно ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи)

___. __________. 20__ року ___________ судом прийнято рішення про (назва суду)

притягнення до кримінальної (адміністративної) відповідальності за ст. _______________________, або закриття провадження у справі (надається копія (номер статті ККУ або КУпАП)

рішення суду).
У разі незгоди з винесеним судом рішенням _________________________

__________________________________________________________________

(вказується назва суду вищої інстанції і коли подано матеріали щодо апеляційного оскарження)

Копія відповідного судового рішення отримана ___________. Відповідно

(число)

до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (в разі якщо судове рішення набрало законної сили) _______________________

(ПІБ службової особи)

звільнено (надається копія наказу).


Начальник структурного підрозділу райдержадміністрації
“____” ____________ 20__ року

Керівник апарату

райдержадміністрації А.Боднар
Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 23 листопада 2012 року № 489І Н Ф О Р М А Ц І Я

про виконання найменування структурного підрозділу райдержадміністрації

завдань і заходів Державної програми щодо запобігання

і протидії корупції на 2011–2015 роки

в _______ році


Заходи

Результати вжитих заходів

I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

Завдання 1. Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових (інспекційних) функцій

Захід 2) проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг.
Завдання 2. Застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення рівня об’єктивності та прозорість прийняття органами державної влади рішень, у тому числі прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівнях

Захід 2) запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису.
Завдання 8. Відмова від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створення альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги

Захід 2) створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг.
Захід 3) забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.
III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Завдання 1. Системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

Захід 5) забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Завдання 2. Визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, що повинні базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти в цій сфері

Захід 2) розроблення та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Завдання 1. Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

Захід 1) проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Завдання 2. Активізація інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування

Захід 1) запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах.
Розділ V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

Завдання 2. Завершення проведення інвентаризації державних підприємств і організацій та формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Захід 2) завершення проведення інвентаризації об’єктів державної власності.
Завдання 4. Удосконалення системи контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

Захід 1) запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей.
РозділVII. Удосконалення антикорупційної експертизи

Завдання 1. Запровадження багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована самооцінка); на рівні Мін’юсту (як офіційна антикорупційна експертиза проекту нормативно-правового акта); на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується завдяки прозорій процедурі нормопроектування та доступності інформації для громадськості

Захід 3) забезпечення доступу громадськості.
Розділ VIII. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

Завдання 1. Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування

Захід 1) висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.
Розділ XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі

Завдання 1. Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом запровадження соціально-просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності

Захід 1) організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій.
Захід 3) здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.
Захід 5) проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції.
Начальник структурного підрозділу райдержадміністрації, начальник відділу райдержадміністрації, завідувач сектору апарату райдержадміністраціїКерівник апарату

райдержадміністрації А. Боднар
Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 23 листопада 2012 року № 489


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про виконання найменування органу

розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 року

629 та підрозділу 3 “Протидія корупції” Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 рокиза ____________ року
Інформація надається у довільній формі.

В інформації повинні бути відображені наступні напрямками діяльності:

1. Вжиті організаційні заходи з питань запобігання та протидії корупції, в т.ч. розглянуто на колегіях, тематичних нарадах питання протидії корупції, проведено семінарів, занять, лекцій, круглих столів.

2. Опубліковано, оприлюднено статей, проведено виступів тощо, в т.ч. на телебаченні, та радіо, у друкованих виданнях (вказати кількість і назви засобів масової інформації).3. Про результати виконання заходів, передбачених підрозділом 3 “Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010 – 2014 роки” (за напрямками діяльності):


з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

3.1.

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

3.1.1.

Розробити та впровадити ефективну систему запобігання та протидії корупції у всіх сферах діяльності, відповідно до вимог Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/201 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”

2012

Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, районні ради, громадська рада при облдержадміністрації та обласній Раді (далі – Громадська рада), засоби масової інформації, громадські організації

3.1.2.

Провести функціональний огляд органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

2012

Облдержадміністрація, обласна Рада, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, районні ради

3.1.3.

Організувати громадські слухання з питань надання адміністративних послуг органами державної влади та бюджетними установами області. Результати розглянути на сесії обласної Ради

І півріччя 2013

Облдержадміністрація, Громадська рада, громадські організації


3.1.4.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

2012-2014

Облдержадміністрація, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

3.1.5.

Запровадити (розроблену на центральному рівні) систему електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису.

2012-2014

Управління охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

3.1.6.

Створити та забезпечити роботу багатофункціональних центрів (прозорих офісів) для надання фізичним та юридичним особам публічних послуг

2012- 2014

Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

3.1.7.

Запровадити стандарти управління якістю відповідно до ISO 9001 в місцевих органах виконавчої влади на місцевого самоврядування.

2012- 2014

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

3.2.

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тонізації економіки

3.2.1.

На виконання вимог Національної антикорупційної стратегії щодо зменшення адміністративного навантаження, запобігання тінізації економіки, провести обласний форум на тему: «Підприємець і влада»


І півріччя 2012,

2013-2014 – 1раз в рікОблдержадміністрація, громадська Рада підприємців, Головне управління економіки облдержадміністрації,

постійна комісія обласної Ради з питань економічних реформ, інноваційних технологій, інвестиційної політики розвитку малого та середнього бізнесу3.2.2.

Провести „круглі столи” з питань:

„Середній та малий бізнес - у протидії корупції»;

„Роль неурядових організацій в процесі попередження корупції”


2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та Головне управління економіки облдержадміністрації, Громадська рада підприємців

3.3.

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах

місцевого самоврядування


3.3.1.

На сесіях обласної, районних, міських рад заслуховувати інформації про стан виконання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”

Щорічно

Облдержадміністрація, обласна Рада, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, районні ради

3.3.2.

Розробити та запровадити кодекси поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2012

Облдержадміністрація, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

3.3.3.

Визначити порядок щоквартального звітування керівників державних та правоохоронних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики про роботу із зниження рівня корупції, перш за все в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема, правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній сферах, у сферах державних закупівель та державної служби. Результати цієї роботи широко висвітлювати в засобах масової інформації.


І кв. 2012

Облдержадміністрація, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

3.4.

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів

місцевого самоврядування

3.4.1.

Створити Інтернет-ресурс „Антикорупційний портал Вінниччини”.

Голові обласної Ради затвердити склад його дорадчого органу.2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна Рада, громадські організації

3.4.2.

Запровадити Систему обліку публічної інформації усіма суб’єктами – розпорядниками публічної інформації області відповідно до вимог чинного законодавства

До 01.01.2013

Облдержадміністрація, розпорядники інформації

3.4.3.

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів

2012-2014

Облдержадміністрація, обласна Рада, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, районні ради, територіальне управління державної судової адміністрації у Вінницькій області

3.4.4.

Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в районах та містах області

2012-1014

Облдержадміністрація, обласна Рада, УМВС України у Вінницькій області, Державна податкова служба у Вінницькій області , Вінницький зональний відділ військової служби правопорядку у Збройних Силах, УСБУ у Вінницькій області, територіальне управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області

3.4.5.

Проводити аналіз практичної реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації” та громадський моніторинг виконання цього закону розпорядниками публічної інформації

1 раз на півроку

Облдержадміністрація, обласна Рада, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, районні ради, громадська рада, інші громадські організації, управління у справах преси та інформації, облдержадміністрації

3.5.

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

3.5.2.

Провести громадську експертизу використання коштів обласного бюджету, виділених на виконання програм у 2011 році. Про результати поінформувати на сесії обласної Ради

2012

Громадська рада, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.5.3.

Забезпечити громадський контроль за:

- державними закупівлями, орендою та наданням у користування (у власність) земельних ділянок та на обласному рівні;

- прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів Вінницької області


2012-2014

Облдержадміністрація,

райдержадміністрації,

Вінницька міська рада, виконкоми міських рад міст обласного значення, громадські організації


3.5.4.

Розглянути на сесії обласної Ради питання раціонального використання та охорони земель в області, забезпечення прав громадян на землю, запобігання корупційним проявам при використанні земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного призначення, водного та земель сільськогосподарського призначення.

ІІ півріччя

2012
Облдержадміністрація, Головне управління Держземагентства у Вінницькій області, постійна комісія обласної Ради з питань регулювання земельних ресурсів та реформування земельних відносин, Громадська рада, інші громадські організації

3.5.5.

Запровадити систему дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей

2012

Державна податкова служба у Вінницькій області, управління державної служби Головного управління державної служби України у Вінницькій області, облдержадміністрація, обласна Рада, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, районні ради

3.5.6.

Створити Громадську раду при головному управлінні Держкомзему у Вінницькій області.


І півріччя 2012Облдержадміністрація, громадська Рада при облдержадміністрації та при обласній Раді, Головне управління Держмземагентства у Вінницькій області


3.6.


Удосконалення антикорупційної експертизи

3.6.1.

Забезпечити роботу постійно діючої «Лабораторії громадських експертиз» з метою проведення громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, діяльності їх посадових осіб щодо виявлення корупціогенних чинників

2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадська рада при обласній Раді та облдержадміністрації, інші громадські організації

3.6.2.

Підготувати та забезпечити діяльність громадських експертів з питань роботи органів Держкомзему та проведення антикорупційних експертиз їх рішень


І півріччя 2012

Громадська Рада при облдержадміністрації та при обласній Раді, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.7.

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

3.7.2.

Провести міжнародний „круглий стіл” на тему „Кращі світові антикорупційні практики”

2012


Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.7.3.

Організувати проведення щорічного обласного конкурсу „Громадський рейтинг відкритості регіональних органів влади”


2012-2014


Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.7.4.

Розробити та запровадити на каналах місцевого телебачення та радіо, друкованих засобах масової інформації,

соціально-просвітницькі програми, відео- та аудіоматеріали, соціальні реклами з питань запобігання корупційним проявам при обслуговуванні громадян в органах державної влади правоохоронних органах, комунальних закладах, медичних та освітніх установах, надання конкретних порад населенню, як уникнути втягування у корупцію2012- 2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Державна організація “Вінницька обласна державна телерадіокомпанія „ВІНТЕРА”, редакція газети «Вінниччина», Вінницька міська рада, виконкоми міських рад міст обласного значення, громадські організації


3.7.5.

Започаткувати в газеті обласної Ради „Вінниччина” рубрику „Прозорість влади”

2012

Редакція газети „Вінниччина”, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

3.7.6.

Запровадити на Вінницькому обласному державному телебаченні та на обласному радіо циклу передач (прямі ефіри, ток-шоу) „Громада за Вінниччину без корупції”

2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.7.7.

Провести щорічний конкурс на кращий журналістський матеріал антикорупційного спрямування

2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, постійна комісія обласної Ради з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, інформаційного простору, громадські організації

3.7.8.

Стимулювати розвиток діяльності студентських рад щодо запобігання та протидії корупції у вищих навчальних закладах області

2012-2014

Управління освіти і науки облдержадміністрації, громадські організації

3.7.9.

Провести конкурси на кращий плакат з антикорупційної тематики серед студентів навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл області.

2012-2014

Управління освіти і науки , Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.7.10.

Провести студентський форум «Молодь Вінниччини – проти корупції»

2012

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

3.7.11.

Розробити освітні програми (курси) на антикорупційну тематику, запровадити систему антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах всіх форм власності.

2012- 2014

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, громадські організації, навчальні заклади області

3.7.12.

Розробити та виготовити друковану продукцію антикорупційного спрямування

2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.7.13.

Розробити, виготовити та розмістити на сіті-лайтах та біл-бордах матеріали на антикорупційну тематику

2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадські організації

3.7.14.

Підготувати інформації про служби, які займаються проблемою протидії корупції для розміщення її в громадському транспорті

2012-2014

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

3.7.15.

Періодично оновлювати зміст спеціальних інформаційних стендів та матеріалів антикорупційного спрямування

2012-2014

Облдержадміністрація,

райдержадміністрації,

громадські організації


3.7.16.

Періодично проводити соціологічні дослідження стану корупції у Вінницькій області з наступним обговоренням та оприлюдненням у засобах масової інформації

2013

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації

4. Про факти (при наявності) притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення службових осіб:

- прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія і ранг;

- дата винесення постанови про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину або складення адміністративного протоколу, характер правопорушення, стаття ККУ або КУпАП;

- постанова суду (дата, стаття за якою притягнуто до відповідальності, вид адміністративного стягнення (при складанні адміністративного протоколу);

- дата надходження судового рішення до органу (структурного підрозділу) та прийняте рішення, згідно ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.


Голова райдержадміністрації

Керівник апарату

райдержадміністрації А. Боднар


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка