Розпорядження смт. Любашівка 24. 12. 2014 №517/Ад-2014 Про стан виконання завдань, визначених актами І дорученнями Президента України у сфері державноїСкачати 245.8 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір245.8 Kb.
ТипРозпорядження
"КОПІЯ"


УКРАЇНА
Любашівська районна державна адміністрація

Одеської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
смт. Любашівка
24.12.2014 №517/Ад-2014
Про стан виконання завдань, визначених актами і

дорученнями Президента України у сфері державної

кадрової політики, та дієвість кадрового резерву на

посади державних службовців районної державної

адміністрації за підсумками 2014 року
Проаналізувавши стан роботи з кадрами в районній державній адміністрації, колегія райдержадміністрації відзначила, що вона в цілому відповідає вимогам актів і доручень Президента України у сфері державної кадрової політики. Тому з метою постійного моніторингу здійснення кадрової роботи та підвищення її ефективності, ці питання детально розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації та апаратних нарадах. Під час розгляду кадрових питань основна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів, проходженню державними службовцями стажування, своєчасному заповненню вакантних посад, поновленню сторінок офіційного веб-сайту райдержадміністрації. Для покращення управлінської діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації запроваджено практику розгляду на кожному засіданні апаратної наради з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації питання щодо стану виконавчої дисципліни та підведення підсумків роботи з контрольними документами, виконання указів Президента України, роботи із зверненнями громадян. Протягом січня - листопада 2014 року таких порушень не виявлено.

Дотримуються вимоги чинного законодавства щодо заповнення вакантних посад державних службовців. Прийом на роботу здійснюється на конкурсній основі або за рахунок резерву кадрів з проведенням спеціальної перевірки на переможців конкурсу.

В роботі з кадрами пріоритет надається питанням підвищення їх професіоналізму. Щорічно розробляється Комплексна програма підготовки кадрів та підвищення кваліфікації державних службовців на поточний рік, яка затверджується на сесії районної ради і передбачає навчання кадрів на різних рівнях та підвищення їх кваліфікації. Така програма на 2014 рік була затверджена рішенням районної ради від 24 січня 2014 року № 507-VІ.

Протягом січня-листопада поточного року підвищення кваліфікації пройшли 24 державних службовці. В Управлінні підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України навчання пройшло 11 державних службовців з отриманням сертифікатів установленого зразка.

В райдержадміністрації працюють 6 магістрів державної служби, всі вони обіймають керівні посади, один з них - посаду 4 категорії. На даний час один державний службовець райдержадміністрації здобуває магістерське звання в Одеському регіональному інституті державного управління національної академії державного управління при Президентові України на заочно-дистанційній формі навчання.

В січні поточного року була проведена щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2013 рік, якій підлягав 51 держслужбовець РДА, з них 24 отримали добрі підсумкові оцінки і 27 - високі.


2
Всі державні службовці райдержадміністрації своєчасно подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Визначений чинним законодавством перелік осіб опублікував свої декларації на сторінках районної газети «Хлібороб».

З метою запобігання проявам корупційних діянь забезпечено чітке дотримання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Протягом звітного періоду серед державних службовців районної державної адміністрації порушень антикорупційного законодавства не зареєстровано.

На виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органів виконавчої влади на офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщується відповідна інформація, яка оновлюється по мірі необхідності.

Значна увага працівників відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації була приділена вивченню законодавства з проведення очищення влади.

Посади керівників структурних підрозділів не завжди заповнюються з кадрового резерву, а шляхом конкурсного відбору. В зв’язку з цим, новопризначені керівники структурних підрозділів потребують підвищення кваліфікації, так як не завжди в повній мірі обізнані з методами управлінської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення роботи з кадрами в районній державній адміністрації на підставі законів України "Про державну службу" та "Про місцеві державні адміністрації" щодо здійснення кадрової роботи:  1. Заступникам голови райдержадміністрації та керівнику апарату:

- в кадровій роботі особливу увагу звернути на використання кадрового резерву, підвищення рівня виконавчої дисципліни та кваліфікації кадрів шляхом самоосвіти. Забезпечити виконання плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців на 2015 рік;

- забезпечити дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства, зокрема в частині організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців;

- проводити роботу з метою недопущення виникнення конфлікту інтересів.


  1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації підвищити якість подання пропозицій до плану роботи райдержадміністрації на черговий квартал та постійно надавати письмові інформації про його виконання.
  1. Затвердити план роботи з кадрами в районній державній адміністрації на 2015 рік (додається).
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Бобошко Н.В.


В.о. голови районної

державної адміністрації (підпис) В.М. Мочуляк

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ Т.Л. Байрак

"___" ____________ 2014 року

Погоджено:

Керівник апарату

районної державної адміністрації Н.В. Бобошко

Начальник юридичного відділу

районної державної адміністрації Д.В. Апостол

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації Т.Л. БайракПідготував :
Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи апарату районної

державної адміністрації Л.М. Сальченко


Розсилка : Сальченко Л.М., Мочуляк В.М., Пірог О.М., Бобошко Н.В., Лабуш В.В., керівникам структурних підрозділів (в електронному вигляді)

"КОПІЯ"


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації24.12.2014 №517/Ад-2014
ПЛАН

роботи з кадрами в Любашівській райдержадміністрації у 2015 році
п/п

Назва заходів

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1. Організаційні заходиРозробка та затвердження Положення про структурні підрозділи і Посадові інструкції працівників новостворених структурних підрозділів

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. №887

Січень

Керівники структурних підрозділівОрганізація заслуховування інформації про стан роботи з кадрами в райдержадміністрації за попередній квартал (на апаратних нарадах)

Подальше вдосконалення роботи з кадрами

1 раз на квартал

Відділ організаційно-кадрової роботиЗабезпечення складання та подання керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації письмових звітів про виконання ними наданих повноважень та посадових обов’язків за 2014 рік

Підвищення рівня відповідальності державних службовців

Січень-Лютий

Керівник апаратуЗаслуховування звітів керівників структурних підрозділів на засіданнях колегії та апаратних нарадах райдержадміністрації про виконання указів та доручень Президента України, доручень обласної та районної державних адміністрацій

Підвищення рівня виконавчої дисципліни державних службовців

1 раз на квартал

Відділ організаційно-кадрової роботиОрганізація заслуховування інформації про стан роботи із зверненнями громадян за попередній місяць (на апаратних нарадах)

Подальше вдосконалення роботи із зверненнями громадян

Щотижня

Відділ діловодства та контролюОрганізація заслуховування інформації про стан виконання контрольних документів за попередній місяць (на апаратних нарадах)

Підвищення рівня виконавчої дисципліни

Щотижня

Відділ діловодства та контролюОрганізація та проведення І туру конкурсу "Кращий державний службовець"

Виконання постанови Кабінету Міністрів України №1152 від 19.09.2007 року

І квартал

Відділ організаційно-кадрової роботиОрганізація проведення зустрічі випускників шкіл району з представниками вищих навчальних закладів

Проведення профорієнтаційної роботи

Травень

Відділ освітиОрганізація проведення зустрічі голови райдержадміністрації з випускниками шкіл району з врученням їм Почесних грамот та грошової винагороди за успішне навчання

Виконання Програми підготовки кадрів та підвищення кваліфікації державних службовців на 2014 рік

Червень

Відділ освітиЗатвердження графіку відпусток працівників та здійснення контролю за його виконанням, дотримання чинного законодавства з цих питань

Виконання вимог Закону України "Про державну службу" та КЗпП України

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи
Організація проведення підсумку конкурсу серед молоді району з врученням премій голови райдержадміністрацій за активну участь в соціально-економічному розвитку

Залучення молоді до державної служби

Серпень

Відділ з питань молоді та спортуОрганізація та проведення заходів з нагоди Дня державного службовця. Відзначення кращих державних службовців грамотами та пам’ятними подарунками.

Стимулювання праці державних службовців

Червень

Відділ організаційно-кадрової роботиВидача цільових направлень кращим випускникам шкіл району у вищі навчальні заклади за підсумками конкурсу незалежного тестування та виданих атестатів

Залучення молоді до державної служби

Червень

Управління агропромислового розвитку. Відділ освіти. Відділ економікиОрганізація стажування резерву кадрів згідно графіку, складання звітів про проходження стажування

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Січень - Грудень


Особи, зараховані до кадрового резерву, які проходять стажування


2. Формування складу державних службовцівЗабезпечення заповнення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації згідно Закону України «Про державну службу»

Кадрове зміцнення структурних підрозділів

В разі виникнення вакантних посад

Керівники структурних підрозділів, відділ організа-ційно-кадрової роботиПідготовка розпоряджень та розміщення на сторінках районної газети «Хлібороб» і офіційному веб-сайті РДА оголошень про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Виконання розпорядження голови райдержадміністрації №635/Ад-2007 від 30.10.2007 року

В разі виникнення вакантних посад

Відділ організаційно-кадрової роботиПрийом документів від претендентів на посади державних службовців. Організація здачі іспитів та співбесід на засіданнях конкурсних комісій

Виконання розпорядження райдержадміністрації №635/Ад-2007 від 30.10.2007 року "Про проведення конкурсу в Любашівській районній державній адміністрації

В разі виникнення вакантних посад

Відділ організаційно-кадрової роботиПроведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття вакантних посад та пройшли конкурсний відбір

Виконання Указу Президента України від 25.01.2012 р. №33/2012 "Про Поря-док організації прове-дення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претен-дують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"

В разі заповнення вакантних посад

Відділ організаційно-кадрової роботиОформлення особових справ державних службовців щойно зарахованих на державну службу та організація складання Присяги державного службовця

Виконання інструкції з питань ведення діловодства

В разі заповнення вакантних посад

Відділ організаційно-кадрової роботиКонтроль за присвоєнням чергових рангів державних службовців та здійсненням доплат за стаж державної служби

Виконання Закону України «Про державну службу»

Весь період

Відділ організаційно-кадрової роботи та відділ фінансово-господарського забезпеченняВедення та поновлення автоматизованої системи «Кадри»

Виконання наказу Голови держслужби України

Весь період

Відділ організаційно-кадрової роботиПідготовка звітів з питань формування складу державних службовців для облдержадміністрації

Виконання вимог контрольних документів

За вимогою ОДА

Відділ організаційно-кадрової роботи

3. Робота з резервом кадрівЗатвердження списків осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади заступників голови та керівника апарату РДА, а також на посади керівників структурних підрозділів

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 року №199

Після отримання погоджень керівництва облдержадміністрації

Відділ організаційно-кадрової роботиФормування заяв про згоду на перебування в кадровому резерві та складання планів самопідготовки особами, зарахованими до кадрового резерву

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Січень

Відділ організаційно-кадрової роботиЗдійснення аналізу складання звітів особами, зарахованими до кадрового резерву у 2014 році. Про проходження стажування та виконання індивідуального плану підготовки за 2014рік

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Лютий


Відділ організаційно-кадрової роботиСкладання та затвердження графіку стажування резерву кадрів на відповідних посадах у 2015 році. Контроль за термінами та якістю його виконання

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Лютий


Відділ організаційно-кадрової роботиПрактикування заміщення особами, зарахованими до кадрового резерву, основного працівника під час відпустки

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Весь період

Відділ організаційно-кадрової роботиЗалучення осіб, зарахованих до кадрового резерву, до підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Весь період

Відділ організа-ційно-кадрової роботи. Керів-ники структур-них підрозділівФормування пропозицій до складу резерву кадрів на підставі проведених співбесід та рекомендацій конкурсних комісій

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Весь період

Відділ організаційно-кадрової роботи

Підготовка необхідного пакету документів про призначення на посаду з резерву кадрів

Виконання Положення про формування резерву кадрів

По мірі необхідності

Відділ організаційно-кадрової роботиНаправлення осіб, зарахованих до резерву кадрів на навчання в обласну школу резерву кадрів

Поліпшення якості кадрового резерву

Згідно графіку ОДА

Відділ організаційно-кадрової роботиНаправлення осіб, зарахованих до резерву кадрів на навчання в Одеський регіональний інститут державного управління

Виконання Положення про формування резерву кадрів

Згідно графіку ОДА

Відділ організаційно-кадрової роботиНаправлення пропозицій щодо формування кадрового резерву на 2014 рік для погодження з обласною державною адміністрацією

Положення про формування резерву кадрів

Жовтень-Листопад

Відділ організаційно-кадрової роботиПідбиття підсумків роботи з резервом кадрів за 2014 рік

Поліпшення роботи з резервом кадрів

Грудень

Відділ організаційно-кадрової роботи

4. Підвищення професіоналізму та кваліфікації кадрівНаправлення на курси підвищення кваліфікації державних службовців працівників райдержадміністрації згідно графіку

Виконання районної Програми підвищення кваліфікації кадрів

Згідно графіку ОДА

Відділ організаційно-кадрової роботиЗабезпечення проведення навчання державних службовців районної державної адміністрації та кадрового резерву згідно тематичного плану навчання кадрів з залученням фахівців територіальних органів державної виконавчої влади

Виконання розпорядження райдержадміністрації №654/Ад-2007 від 07.11.2007 року

Щомісяця згідно тематичного плану навчання

Відділ організаційно-кадрової роботиЗабезпечити навчання кадрів в перший рік їх роботи безпосередньо в структурних підрозділах по питанням їх професійного спрямування

Виконання розпорядження голови райдержадміністрації №654/Ад-2007 від 07.11.2007 року


Щомісяця

Керівники структурних підрозділівНаправлення державних службовців на короткотермінові семінари

Виконання районної Програми підвищення кваліфікації кадрів

Згідно графіку

Відділ організаційно-кадрової роботи

5. Запобігання та профілактика корупційних проявів серед державних службовцівОрганізація подання

державними службовцями райдержадміністрації декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рікВиконання Закону України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та змін до нього

Лютий - Березень

Відділ організаційно-кадрової роботиЗдійснення контролю за дотриманням працівниками Загальних правил поведінки державного службовця та застосування відповідних заходів до порушників

наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 р. №214

Постійно

Відділ організаційно-кадрової роботиЗабезпечення виконання заходів на 2013-2015 роки щодо профілактики проявів корупційних діянь серед державних службовців райдержадміністрації

Виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", розпорядження в.о. голови РДА від 09.01.2013 №5/Ад-2013

Постійно

Головний спе-ціаліст з питань взаємодії з пра-воохоронними органами та оборонної роботиУзагальнення інформації правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, направлення інформації в ОДА

Виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Щомісячно

Головний спе-ціаліст з питань взаємодії з пра-воохоронними органами та оборонної роботиЗдійснення систематичного контролю за дотриманням спеціальних обмежень для державних службовців

Виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Постійно

Головний спе-ціаліст з питань взаємодії з пра-воохоронними органами та оборонної роботиЗдійснення постійного контролю за раціональним використанням бюджетних коштів, дотримання тендерних процедур та фінансової дисципліни

Виконання вимог антикорупційного законодавства України

Постійно

Заступники голови райдержадміністрації

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ Т.Л. Байрак"___" ____________ 2014 року
Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка