Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 липня 2014 р м. Теребовля №209-одСкачати 403.03 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір403.03 Kb.
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації
від 03 липня 2014 р. м. Теребовля № 209-од
Про проект районної Програми організації

та забезпечення військово-облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів на 2014 – 2016 роки
На виконання Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оборону України», «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указів Президента України від 17 березня 2014 № 303/2014 та від 06 травня 2014 року № 454/2014 «Про часткову мобілізацію», від 01 травня 2014 № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», Положення про військово – транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921, Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, Положення про військові комісаріати затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 389 з метою визначення та достатнього забезпечення на території району заходів військово - патріотичного виховання молоді, виконання на більш якісному і ефективному рівні приписки громадян до призовної дільниці, забезпечення призову та роботи районної призовної дільниці, комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань призовними та мобілізаційними ресурсами, технікою національної економіки, прийняття громадян на військову службу за контрактом, вирішення питань військового обліку людських та транспортних ресурсів, забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової мобілізації

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Схвалити проект районної Програми організації та забезпечення військово – облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів на 2014 – 2016 роки, що додається.

2. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації подати проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради у відповідності до встановленого порядку.

3. Фінансовий відділ районної державної адміністрації, при перегляді районного бюджету, подати на розгляд відповідної постійно діючої комісії районної ради пропозиції по фінансуванню заходів Програми.

4. Виконавцям, що зазначені у цьому розпорядженні, про його виконання інформувати районну державну адміністрацію до 01 лютого щорічно на протязі терміну дії Програми.

5. Координацію діяльності з питань виконання даного розпорядження

доручити заступнику голови районної державної адміністрації згідно із розподілом обов’язків, контроль – здійснюю особисто.


Голова районної державної

адміністрації Г.Є. ЗЕЛІНСЬКА


СХВАЛЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

03.07.2014 р. № 209- одРАЙОННА ПРОГРАМА

організації та забезпечення військово – облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів

на 2014 – 2016 роки

м. Теребовля - 2014


1. Вступна частина
Конституція України встановлює, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, Збройних Сил України, справою всього народу.

Оборона України — це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Метою оборони України є створення всіх необхідних умов для запобігання воєнному нападу та для збройної відсічі можливій агресії проти України у будь-який час і за будь-яких обставин. Вона базується на готовності Збройних Сил України, економіки, населення, території до оборони і будується, у відповідності до законодавства та воєнної доктрини держави.

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України є одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів військового управління. Своєчасне попередження, вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється органами державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Закон України «Про оборону України» встановлює засади оборони нашої держави, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

Правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов’язки підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (далі - підприємства, установи і організації), повноваження і відповідальність посадових осіб та обов’язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів визначаються Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни визначено Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Так, у відповідності до вимог ст. 14 Закону України «Про оборону України» місцеві державні адміністрації організовують надання підприємствами, установами та організаціями комунально - побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, електро- і теплоенергії Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних засадах; організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово - технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечують їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації; виконують передбачені законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на відповідній території, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах і перебувають в управлінні районних і обласних рад або підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які в установленому порядку залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлено порядок фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації зокрема:

із державного бюджету, відповідно до закону, фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення;

з місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;

за рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами;

до фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Повноваження місцевих органів виконавчої влади закріплені ст. 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У відповідності до наданих повноважень, місцеві державні адміністрації серед іншого планують, організовують і контролюють мобілізаційну підготовку на території відповідних адміністративно - територіальних одиниць та переведення їх економіки на функціонування в умовах особливого періоду; керують мобілізаційною підготовкою, контролюють стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); визначають можливості адміністративно – територіальних одиниць, щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань…., визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки; доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти); забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями, які знаходяться на території відповідних адміністративно – територіальних одиниць, мобілізаційних завдань (замовлень); організовують під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду; забезпечують разом з військовими комісаріатами функціонування системи військового обліку громадян України, організовують бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечують надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально - технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням…, забезпечують виконання законів України та інших нормативно - правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

Виконання військового обов'язку громадянами України у відповідності до ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні військові комісаріати.

У відповідності до ч. 3 ст. 1 цього закону поняття «військового обов’язку» в себе включає:


 • підготовку громадян до військової служби;

 • приписку до призовних дільниць;

 • прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на строкову військову службу;

 • проходження військової служби;

 • виконання військового обов'язку в запасі;

 • проходження служби у військовому резерві;

 • дотримання правил військового обліку.

Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших

військових формувань здійснюється в порядку встановленому ст. 4 зазначеного закону.

У відповідності до ч. 4 ст. 15 закону організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється районними державними адміністраціями у взаємодії з районними військовими комісаріатами у т.ч. шляхом утворення районної призовної комісії (ст.16 Закону), яка організовує свою діяльність згідно з його вимогами та Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 та іншими нормативно – правовими актами.

Статтею 43 зазначеного закону визначено порядок організаційно - фінансового і матеріально - технічного забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку.

У відповідності до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 389, військові комісаріати - є місцевими органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території. Комісаріати виконують покладені на них завдання та функції відповідно до своїх прав та обов’язків у взаємодії з місцевими держадміністраціями, органами прокуратури та органами внутрішніх справ, органами місцевого самоврядування, а також з органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами Збройних Сил та інших військових формувань, органами управління, органами і підрозділами правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку і громадськими об’єднаннями.

Виходячи із вищезазначеного та усвідомлюючи, що законодавством України, прийнятими на його виконання нормативно – правовими, організаційно – розпорядчими актами (в певній мірі), урегульовано процеси планування, організації та забезпечення, впровадження та здійснення на території району обороно – мобілізаційних заходів, визначено засади та долю участі у цій роботі місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, місцевих підрозділів центральних органів державної влади, підприємств, установ, організацій, а також громадян, - питання організаційного, фінансового, матеріально – технічного забезпечення цієї сфери, належного контролю за виконанням запланованих заходів, а також своєчасного подання звітності щодо проведеної роботи потребують негайного виправлення та приведення у відповідність до вимог законодавства.

Так, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 березня 2011 року № 130 було схвалено проект районної Програми забезпечення військово – патріотичного виховання молоді, виконання на більш якісному та ефективному рівні комплектування Збройних Сил України призовними ресурсами на період 2011 – 2013 роки. На виконання заходів Програми, цим проектом розпорядження голови РДА, передбачалось виділення коштів у сумі 10 тис. грн. щорічно на протязі строку, зазначеного у ньому.

В установленому п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування у в Україні» порядку, проект згаданої Програми було подано на розгляд чергової сесії Теребовлянської районної ради 6 скликання.

Своїм рішенням від 26 травня 2011 року за № 89 шоста сесія 6 скликання Теребовлянської районної ради затвердила проект цієї Програми, однак фінансування, необхідного для якісного забезпечення завдань покладених на наш район державою, районний військовий комісаріат так і не отримав. Із запланованих 30 тис. гривень (на 2011 – 2013 р.р.) з районного бюджету, було виділено лише п’ять.

Слід зазначити, що при складанні зазначеної програми, районний військовий комісаріат виходив лише із мінімальних потреб у забезпеченні заходів, що на той час були на нього покладені та відповідно були витраченні для придбання самого необхідного - канцелярського приладдя, витратних матеріалів, виготовлення бланків та ін.

Події, що відбулися та відбуваються в державі на протязі березня – червня 2014 року, засвідчують про те, що заходи, які вживалися органами державної влади, органами місцевого самоврядування спільно із органами військового управління, виявилися не достатніми для забезпечення її надійної обороноздатності, потребують суттєвого покращення, а також додаткового залучення коштів із бюджетів усіх рівнів та позабюджетного фінансування.

Істотного врегулювання із сторони державних органів та органів місцевого самоврядування усіх рівнів потребує система військового обліку військовозобов’язаних, громадян допризовного та призовного віку, техніки національної економіки. Проведення цієї роботи, а тим паче її фінансування на первинному її рівні не може винести жодної критики.

Викладання предмету «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх школах району невиправдано скорочено за рахунок інших предметів, потребують оновлення наглядна агітація, навчально – методичні, наочно – тематичні посібники, роздаткові матеріали класів допризовної підготовки, відсутня навчальна зброя.

В порушення вимог ч. 7 ст. 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та інших актів держави, керівниками усіх рівнів допускається покладання на працівників з мобілізаційної роботи додаткові функціональні навантаження та їх сумісництво. Утримання посад начальників військово – облікових столів при виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування, нерідко трактуються як «необґрунтоване» навантаження на витратну частину місцевого бюджету, в зв’язку з чим, поступово втрачається ціла система військового обліку військовозобов’язаних громадян, призовників та техніки національної економіки, мобілізаційного планування, виконання мобілізаційних завдань доведених до районної державної адміністрації та районного військового комісаріату органами держаної влади та органами військового управління вищого рівня, що теоретично унеможливлює якісне провадження мобілізаційної роботи на території району. Встановлені законодавством доплати до посадового окладу працівникам органів місцевого самоврядування, на яких покладені обов’язки військово – облікової роботи в відсотковому відношенні не проводяться.

В порушення ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» районна призовна дільниця досі не забезпечена елементарним запасом необхідних медикаментів, інструментарієм, медичним і господарським майном, відповідно обладнаними робочими місцями для лікарів – спеціалістів, не обладнана внутрішніми туалетами та умивальниками для вирішення першочергових фізіологічних потреб громадян.


ПАСПОРТ

проекту районної Програми організації та забезпечення військово – облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів на 2014 – 2016 роки1

Ініціатор розробки програми

Військовий комісар Теребовлянського районного військового комісаріату

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробку програми

Розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення проекту районної Програми організації та забезпечення військово – облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів на 2014 – 2016 роки

від «___» ________ р. №____ - од.3

Розробник програми

Військовий комісар Теребовлянського районного військового комісаріату

4

Співрозробник програми
5

Відповідальний виконавець

Теребовлянський районний військовий комісаріат

6

Учасники (співвиконавці) програми

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, відділи освіти, охорони здоров’я, сектор з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, РВ УМВС України в Тернопільській області, прокуратура району, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, підприємства, установи та організації району незалежно від форм власності

7

Термін реалізації програми

3 роки (2014-2016 роки)

7.1

Етапи виконання програми

Щороку, протягом 2014 – 2016 років


8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми (всього), у тому числі

370,5 тис. грн.

9.1

в тому числі бюджетних коштів

370,5 тис. грн.

9.2

в тому числі коштів районного бюджету

370,5 тис. грн.

10

Перелік основних джерел фінансування програми

Районний бюджет


3. Мета Програми

Районну Програму організації та забезпечення військово – облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів на 2014 - 2016 роки розроблено Теребовлянським районним військовим комісаріатом Тернопільської області з метою забезпечення виконання на території району відповідальності • статті 17 Конституції України;

 • законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» № 1126-VII від 17.03.2014р., «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» № 1240-VII від 06.05.2014 р. та ін.

 • Указів Президента України від 17 березня 2014 № 303/2014 та від 06 травня 2014 року № 454/2014 «Про часткову мобілізацію», від 01 травня 2014 № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» та ін.

 • постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921 «Про затвердження Положення про військово – транспортний обов’язок», від 21 березня 2002 р. № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», від 3 червня 2013р. № 389 «Про затвердження Положення про військові комісаріати» та ін.

 • розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрації з цих питань.

На прикладах героїчної боротьби українського народу за свою незалежність, мужності військовослужбовців сучасних Збройних Сил України, сформувати ідеал людини – патріота, захисника Вітчизни. Прищеплювати любов і повагу до нашої держави, до її символіки, мови і культури.

Всі заходи, передбачені районною Програмою, спрямовані на формування у молоді почуття гордості до героїчного минулого України, зацікавленості до історії Українського війська, зброї, техніки, тощо.4. Визначення проблеми, на розв’язання якої призначена Програма

В умовах розбудови України як суверенної держави перед нашим суспільством стоїть складне і відповідальне завдання — виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьків­щини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних тра­дицій.

Основою духовного життя людини, її прагнення до волі та про­цвітання України є патріотизм. Він становить складову частину на­ціонального світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного народу, до інших націй і народів.

Патріотизм учнівської молоді має ґрунтуватися на історико – культурних традиціях народу, знанні його героїчного минулого.

Найсуттєвішим у військово – патріотичному вихованні є пробу­дження духовності на національних, загальнокультурних, фахових за­садах.

Районна Програма організації та забезпечення військово – облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів на 2014 - 2016 рокинаправлена на розв’язання таких проблем:

- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

- підвищення престижу строкової військової служби та військової служби за контрактом;

- здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;

- організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу, вчасне прибуття призовників на районну призовну комісію та на обласний збірний пункт м. Тернопіль.

Вирішенню завдань Програми сприятимуть заходи, спрямовані на:

- вдосконалення планової, організаційної, фінансово-економічної та інших видів діяльності військових комісаріатів;

- удосконалення системи відбору, професійної підготовки та порядку проходження строкової військової служби;

- створення сучасного механізму підготовки та системи критеріїв для визначення придатності громадян України до військової служби за станом здоров'я, фізичним розвитком, рівнем освіти та моральними і психологічними якостями;

- вдосконалення патріотично - виховної роботи серед молоді, забезпечення її належної організації в навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та за місцем проживання;

- впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують автоматизацію процесу обліку людських та транспортних ресурсів, рекламну та агітаційно-пропагандистську діяльність щодо проходження військової служби;

- якісну підготовку громадян до військової служби та своєчасного проведення приписки і призову, організацію ведення військового обліку та військово-патріотичного виховання молоді;

- . організація заходів з мобілізаційної підготовки, виконання та контроль за їх здійсненням в органах державної влади , органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях району.

5. Завданнями Програми є:


 1. Фінансове забезпечення виконання передбачених законодавством

заходів щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на території Теребовлянського району людських і транспортних ресурсів, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, і перебувають в управлінні районної і обласної ради.

 1. Організація та забезпечення на території району військового обліку і

підготовки громадян до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово - технічних спеціальностей та військово - патріотичного виховання, забезпечення роботи районної призовної комісії та проведення призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, виконання військово – транспортного обов’язку.

 1. Забезпечення на території району планомірного переведення

галузей національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу.

4. Забезпечення реалізації права громадян на соціально - економічний та соціально – правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на території держави та інших країн.

5. Забезпечення здійснення інших повноважень в галузі обороно - мобілізаційної роботи, передбачених законодавством.

6. Напрямки діяльності і заходи Програми


№ з/п


Назва напряму діяльностіПерелік заходів районної Програми


Термін вико- нання заходуВиконавці


Джерела фінансу-ванняОрієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. в тому числі:

Очікуваний результат

2014 рік

2015 рік

2016 рік
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка громадян до військової служби

Проведення науково - практичних конференцій та настановних нарад щодо підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України

Щорічно,

серпеньВідділ освіти РДА, Теребовлянський районний

військовий комісаріат (РВК), голови міської, сільських та селищних рад-

Виділення коштів не потребує

Підвищення рівня військово-патріотич-ного виховання молоді

2.
Проведення районних змагань з військово - прикладних видів спорту, конкурсів та вікторин, присвячених Збройним Силам України, серед збірних команд закладів освіти, військово-патріотичних організацій, системи позашкільної освіти району (витрати на цінні подарунки та перевезення команд)

Що-піврічно

2014 -2016 р.р.Відділ освіти, сектор

з питань фізичної

культури та спорту райдержадміністрації,

Теребовлянський

РВК


Районний

бюджет

ВСЬОГО:


1

1

1

Підготовка фізично міцних юнаків для подальшого проходження військової служби

3

3.
Проведення святкування визначних дат, пов'язаних з боротьбою українського народу за незалежність та захистом Вітчизни від загарбників, Дня Соборності України, річниць Збройних Сил України, Дня українського козацтва, а також організація

Щорічно

2014 -2016 р.р.Відділ освіти РДА, Теребовлянський РВК, голови міської, сільських та селищних рад

-

Виділення коштів не потребує

Підвищення рівня військово-патріотич-ного виховання молоді, поваги домісячників оборонно-масової та спортивної роботи

військової служби

4.
Організація і здійснення військово-патріотичної орієнтації та попереднього відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів з числа цивільної молоді; інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації

Щорічно

2014 -2016 р.р.Відділ освіти РДА, Теребовлянський РВК, голови міської, сільських та селищних рад

-

Виділення коштів не потребує

Активізація роботи з професійної орієнтації молоді на опанування військових спеціаль-ностей

5.
Виготовлення та розміщення на районній призовній дільниці, в навчальних закладах району, класах допризовної підготовки, військово – облікових столах виконкомів органів місцевого самоврядування засобів наочної агітації військово – патріотичного, навчально - тематичного спрямування (поліграфічні витрати).

Постійно 2014 -2016 р.р.

Відділ освіти райдержадміністрації, Теребовлянський РВК, голови міської, сільських та селищних рад

Районний

бюджет

ВСЬОГО:


5

55


Підвищення рівня військово-патріотич-ного виховання молоді

15

6.
Під час проведення в районі місячників оборонно-масової роботи в усіх навчальних закладах, організовувати зустрічі з ветеранами війни, праці, Збройних Сил, прикордонної служби, офіцер-рами та солдатами військових частин

Щороку

Квітень-травень, листопад-груденьВідділ освіти райдержадміністрації, Теребовлянський РВК

-

Виділення коштів не потребує

Підвищення рівня військово-патріотич-ного виховання молоді

7.

Медичне забезпечення

Забезпечення військово - лікарської комісії Теребовлянського району медичним інструментарієм та господарським майном, необхідним для медичного обстеження

I квартал, щорічно 2014 -2016 р.р.

Відділ охорони здоров’я РДА, Теребовлянський РВК

Районний

бюджет
3

3

3

Якісне медичне обстеження призової молодігромадян призовного віку під час приписки до призовної дільниці, організації та проведення чергових призовів


ВСЬОГО:


9

8.
Прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або навчання юнаків, яких визнано такими, що потребують додаткового обстеження, лікування (динамічного спостереження) та медичного огляду. Посилення контролю за їх оздоровленням у період між припискою і призовом та за якістю диспансеризації юнаків допризовного та призовного віку

Щорічно

2014 -2016 р.р.Відділ охорони здоров’я РДА,

заклади охорони здоров’я, Теребовлянський РВК-

Виділення коштів не потребує

Виявлення захворювань, лікування та оздоровлення призової молоді


9.
Забезпечення військово - лікарської комісії Теребовлянського району автобусом для доставки призовників на обласний збірний пункт та у зворотному напрямку для проведення їх контрольного огляду (витрати на перевезення)

Щорічно під час призову

2014 -2016 р.р.Теребовлянський РВК

Районний

бюджет
ВСЬОГО:3

33

Своєчасне проведення медичного огляду та встановлення придатності до військової служби

9

10.

Приписка юнаків до призовних дільниць та призов громадян на строкову військову службу

Обладнання на районній призовній дільниці класу професійно-психологічного відбору призовників сучасною комп'ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням, організація автоматизованого обліку людських і транспортних ресурсів (витрати на комп'ютерну техніку)

IV квартал 2014 року.

Теребовлянський РВК

Районний

бюджет

ВСЬОГО:


1010

10

Якісне проведення психологічного вивчення призовної молоді


30

11.
Проведення попереджувально-роз'яснювальної роботи серед молоді Теребовлянського району щодо відповідальності за ухилення від виконання військового обов'язку

Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК, прокуратура району, РВ УМВС України, відділ освіти РДА

-

Виділення коштів не потребує

Зменшення кількості призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу

12.
Перевірка ведення персонального обліку призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах району незалежно від підпорядкування і форм власності

Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК, голови міської, сільських та селищних рад, керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів

-

Виділення коштів не потребує

Вдосконалення військового обліку


13.
Забезпечення військового комісаріату необхідним для роботи комплектом відповідних поліграфічних бланків, канцелярськими товарами, витратними матеріалами (втрати на поліграфічні та витратні матеріали)

I та IV квартали, щорічно, 2014 – 2016 р.р.

Теребовлянський РВК

Районний

бюджет


ВСЬОГО:

0,5


0,5

0,5

Організація військового обліку

1,5

14.
Здійснення поточного ремонту приміщень районної призовної дільниці, обладнання внутрішніх вбиралень, умивальників, а також забезпечення комунально-побутовими послугами (освітленням, водопостачанням, опаленням тощо, витрати на будівельні матеріали)

Щорічно,

2014 – 2016 р.р.Теребовлянський РВК

Районний

бюджет


ВСЬОГО:

15


15

15

Задоволення першочерго- вих гігієні-них та фізіологічних потреб призовників, покращення умов праці

45

15.
Забезпечення перевезення автотранспортом призовників з районної призовної дільниці на обласний збірний пункт. Організація розшуку призовників, що ухиляються від призову (витрати на перевезення та придбання ПММ)

Щорічно, під час призову

2014 – 2016 р.р.Теребовлянський РВК

Районний

бюджет


ВСЬОГО:

5


55

Своєчасна організація та проведення призову


15

16.

Підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів

Організація та ведення у військовому комісаріаті обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також техніки національної економіки України (витрати на виготовлення облікової та звітної документації)

Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК

Районний

бюджет
ВСЬОГО:0,5


0,5

0,5

Організація військового обліку військово-зобов’язаних, та транспортних засобів

1,5

17.
Співпраця з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобо-в’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК

-

Виділення коштів не потребує

Вдосконалення військового обліку військово-зобов’язаних, та транспортних засобів

18.
Розроблення документів плану проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на території району (витрати на придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів)


Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК

Районний

бюджет


ВСЬОГО:

0,5


0,5

0,5

Мобілізацій-не планування на особливий період

1,5

19.
Ведення обліку підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також обліку людських і транспортних ресурсів, призначених для забезпечення потреб оборони держави (витрати на придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів)


Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК

-

Виділення коштів не потребує

Функціо-нування системи військового обліку

20.
Здійснення контролю за проведенням в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, навчальних закладах роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (витрати на придбання пально – мастильних матеріалів)

Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК

Районний

бюджет


ВСЬОГО:

1

1

1


Вдоскона-лення

системи військового обліку3

21.
Здійснення контролю за підготовкою підприємств до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо забезпечення в особливий період потреб Збройних Сил, інших військових формувань, у тому числі з питань оповіщення та збору військовозобов’язаних, виділення необхідних споруд та об’єктів інфраструктури, утримання запасу матеріально-технічних ресурсів, постачання техніки на

Постійно2014 -2016 р.р

Теребовлянський РВК

-

Виділення коштів не потребує

Забезпечення виконання мобілізацій-них заходів в особливий періодзбірні пункти та у військові частини, розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань, виконання інших завдань згідно з мобілізаційними планами (витрати на придбання пально – мастильних матеріалів)

.
22.
Участь у здійсненні контролю за виконанням мобілізаційних заходів в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, виконання заходів, спрямованих на забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, у людських і транспортних ресурсах у воєнний час

Постійно2014 -2016 р.р.

Теребовлянський РВК

-

Виділення коштів не потребує

Забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, у людських і транспортних ресурсах у воєнний час

23.
Проведення занять, тренувань та навчань особового складу пунктів прийому та відправки мобілізаційних ресурсів району, пунктів збору сільських та селищних рад

I квартал, 2014 – 2016 р. р.

Теребовлянський РВК, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

-

Виділення коштів не потребує

Підтримання постійної бойової та мобілізаційної готовності

24.
Здійснення поточного ремонту приміщень запасного пункту управління мобілізаційними заходами, обладнання на ньому робочих місць для керівництва району, особового складу рай- військкомату необхідного для забезпечення роботи ЗПУ

На протязі 2015 р.

Теребовлянський РВК

Районний

бюджет
ВСЬОГО:70

70

70

Забезпечен-ня виконання мобілізаційних заходів керівниц-твом району та РВК

210

27.
Придбання спеціальних засобів індивідуального захисту (бронежилетів), військового обмундирування

На протязі 2014 – 2016 р. р.15

15

15

Організація належної боєздатності Теребовлян-ського РВК

45


7. Ресурсне забезпечення районної Програми організації та забезпечення військово – облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів

на 2014 – 2016 роки
п/п

Обсяг коштів для фінансування Програми

Термін дії Програми

Всього витрат

2014 р.

2015 р.

2016 р.
1.

Загальний обсяг ресурсів

123,5

123,5

123,5

370,5

2.

В тому числі:

Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет

123,5

123,5

123,5

370,5

Кошти не бюджетних джерел фінансування


8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Передбачається поетапне виконання заходів щодо реалізації Програми на

2014-2016 роки та можливість внесення необхідних корективів.

Організаційне супроводження програми здійснює сектор взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної

державної адміністрації.

Забезпечення виконання законодавства з питань військового обов’язку і

військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на території району здійснюється районною державною адміністрацією спільно з районним військовим комісаріатом.

Виконавцями Програми є: управління та відділи районної державної

адміністрації, органи місцевого самоврядування району, підприємства установи та

організації незалежно від форм власності та районний військовий комісаріат.

Загальний контроль забезпечує районна державна адміністрація.

Нагляд за дотриманням законодавства під час виконання заходів Програми

здійснюється органами Тернопільської прокуратури по нагляду за дотриманням

законів у воєнній сфері та прокуратурою району.

Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету, інші джерела

не заборонені законом.Виконавці, що зазначені у Програмі щорічно до 01 лютого інформують

районну державну адміністрацію та районну раду про хід виконання запланованих заходів. За необхідності, питання виконання заходів Програми виноситься на розгляд колегії райдержадміністрації та сесії районної ради.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка