Розпорядження голови районної державної адміністрації 16. 02. 2015р. №31Скачати 205.85 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір205.85 Kb.
ТипРозпорядження

УКРАЇНА
ЄМІЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІРОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


16.02.2015р. № 31Про розподіл обов’язків між т.в.о. голови, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та для координації роботи окремих галузей господарського комплексу


1. Затвердити такий розподіл обов’язків між т.в.о.голови, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації:
Т.в.о.голови районної державної адміністрації

Ширма Володимир Васильович
1) Очолює району державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень. Формує її склад. У межах бюджетних асигнувань, виділених на її утримання, визначає структуру райдержадміністрації.
2) Організовує роботу районної державної адміністрації по виконанню та дотриманню на території району положень Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, забезпеченню захисту прав і законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.
3) Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.
4) Відповідно до статті 10 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” за погодженням з органами влади вищого рівня призначає на посади та звільняє першого заступника, заступника голови райдержадміністрації. Призначає та звільняє з посади керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. За результатами роботи райдержадміністрації застосовує встановлені законодавством заходи заохочення до керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

5) Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих райдержадміністрації установ, організацій, підприємств, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств та організацій Служби безпеки України, Збройних сил України, інших військових формувань.


6) Організовує розроблення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує виконання бюджету та затверджених радою програм і щорічно звітує перед нею про їх виконання. Звітує про використання коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів. Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів.
7) Інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну обстановку, екологічний стан в районі.
8) Спрямовує роботу першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільських і селищних голів та виконавчих органів місцевих рад з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади.
9) Утворює для сприяння здійсненню повноважень районною державною адміністрацією консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та затверджує персональний склад.
10) Забезпечує реалізацію державної політики в правовій сфері, відповідає за взаємодію та координацію роботи райдержадміністрації з правоохоронними, силовими структурами та судовою гілкою влади. Забезпечує здійснення органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування необхідних заходів щодо боротьби зі злочинністю, корупцією, тероризмом, охорони громадського порядку, стану громадської безпеки. Організовує комплексне вивчення криміногенної обстановки в районі та забезпечує на цій основі проведення спільних організаційних та практичних заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів щодо підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, корупцією, покращення стану законності та правопорядку, захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян у районі. Організовує надання методичної та практичної допомоги підприємствам, установам та органам місцевого самоврядування у питаннях взаємодії з правоохоронними органами.
11) Контролює та забезпечує виконання нормативних актів з питань територіальної оборони. Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, у тому числі в разі введення надзвичайного стану.
12) Забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони державної таємниці в апараті райдержадміністрації та здійснює контроль за її збереженням в структурних підрозділах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до управління райдержадміністрації.
13) Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління державної адміністрації, або уповноважує на це інших осіб.

14) Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації. Видає в межах своїх повноважень розпорядження.


15) Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної виконавчої влади вищого рівня.
16) Забезпечує взаємодію з : районним відділом УМВС України в області, районним військовим комісаріатом, районним відділом Головного управління МНС в Житомирській області, органом державної податкової інспекції в районі, відділом статистики. Взаємодіє з органами Служби безпеки України, юстиції, судової влади, прокуратури, міграційної служби, Державної пенітенціарної служби України.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Романюк Олександр Романович
1) Згідно із законодавством виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності або неможливості виконання їх з інших причин.
2) За участю заступника голови державної адміністрації спільно з державними структурами координує вирішення на території району питань збалансованого економічного і соціального розвитку, вносить пропозиції для розроблення програми соціального і економічного розвитку району та довгострокових прогнозів, а також до проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства.
3) Відповідає за реалізацію на території району державної фінансової та податкової політики. Організовує роботу з формування районного бюджету, підготовки пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території району та пропозицій і показників до органів державної виконавчої влади щодо складання проекту обласного бюджету. Забезпечує організацію та управління виконанням районного бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу. Вносить пропозиції про зміни в доходах і видатках районного бюджету.
4) Вживає заходів щодо розширення міжрегіональних економічних зв’язків.
5) Реалізує регіональну стратегію розвитку промисловості. Координує роботу підприємств промисловості.
6) Сприяє у розвитку мінерально-сировинної бази та координації роботи підприємств і організацій, які займаються геологорозвідувальними роботами.
7) Забезпечує розроблення пропозицій щодо розвитку в районі споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства і побуту.
8) Проводить в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності. Вносить пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку промислового потенціалу району, впровадження нових технологій, в тому числі ресурсо- і енергозберігаючих. Сприяє створенню спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, розвитку малого бізнесу.
9) Сприяє розвитку малого підприємництва на території району. Забезпечує розроблення разом з громадськими організаціями регіональні програми підтримки розвитку підприємництва та їх виконання. Надає консультативну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.
10) З метою виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України готує пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх реалізації.
11) Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо економного витрачання енергоносіїв, своєчасних розрахунків за спожиті електроенергію, природний газ, інші енергоносії, впровадження високоточних приладів обліку енергоносіїв.
12) Відає питаннями державного, господарського, кооперативного та індивідуального, промислового, житлового і цивільного будівництва, а також будівництва, яке здійснюється силами організацій АПК за рахунок державних капіталовкладень. Узгоджує програми капітального будівництва в розрізі замовників, підрядників та джерел фінансування.
13) Забезпечує розроблення та затвердження правил забудови населених пунктів, реалізує загальнодержавну політику експертизи містобудування. Контролює відповідно до законодавства питання охорони, реєстрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.
14) Здійснює контроль за використанням державних капіталовкладень підприємствами і організаціями, що ведуть будівництво, дотриманням законодавства по розподілу житла. Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких громадян похилого віку. Вирішує питання забезпечення житлом звільнених у запас військовослужбовців.
15) Відає питаннями будівництва шляхів магістрального і загального призначення, діяльності підприємств по будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних шляхів.
16) Вирішує проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи автомобільного та залізничного транспорту, електро- та поштового зв’язку, підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу, збалансованого їх розвитку в районі. Координує роботу підприємств електроенергетики, газопостачання, підприємств і організацій, які займаються видобутком і обробкою природного каменю, збиранням та переробкою металобрухту.
17) Здійснює заходи щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вирішує питання техногенно-екологічної та протипожежної безпеки.
18) Вирішує проблеми підприємств житлово-комунального господарства району. Залучає на договірних засадах підприємства, установи, організації до участі в розвитку житлово-комунального господарства. Координує питання реформування підприємств житлово-комунального господарства та їх демонополізації, запровадження в побут приладів обліку споживання газу, води та теплової енергії.

Забезпечує своєчасність розрахунків за спожиті електроенергію, газ, інші енергоносії житлово-комунальними споживачами та населенням.

Здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла. Контролює хід приватизації житла, здійснює заходи щодо розширення та зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів комунального господарства.

19) Відповідає за питання благоустрою і санітарного стану населених пунктів району.

Вносить пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.
20) Координує роботу підприємств будівельної галузі та комунальної сфери, управління державного казначейства в Ємільчинському районі.

Організовує роботу фінансового управління, управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури; відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства; центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.


21) Очолює відповідні комісії, штаби та ради при районній державній адміністрації.
Заступник голови районної державної адміністрації

Павленко Іван Андрійович
1) Забезпечує реалізацію державної політики в галузі агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового та водного господарства, продовольчої безпеки регіону.
2) Організовує роботу щодо : реалізації програм розвитку агропромислового комплексу і соціального відродження села; поповнення державних продовольчих ресурсів зерна та інших видів продукції рослинництва і тваринництва; матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників; впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій.

Вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації і розвитку сільськогосподарських підприємств та організацій.Сприяє у розвитку особистих господарств населення, фермерства, малого бізнесу, прогресивних форм організації виробництва, запровадженні пайової форми власності у галузях, віднесених до його відання.
3) Вирішує проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи галузей агропромислового комплексу, соціальної сфери села, координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, продовольчого забезпечення населення.
4) Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики. Координує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування, усиновлення, захисту прав та інтересів неповнолітніх. Бере участь у розробці прогнозів розвитку мережі закладів цих галузей та враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.
5) Сприяє у забезпеченні надання рівних прав та можливостей жінкам і чоловікам у відповідній сфері діяльності.
6) Контролює питання організації харчування в навчально-виховних та лікувальних закладах, в тому числі і потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС населення. Спільно з іншими підрозділами райдержадміністрації бере участь у підготовці пропозицій з цих питань голові районної державної адміністрації. Здійснює керівництво закладами зазначеної сфери, сприяє у їх матеріально-фінансовому забезпеченні.
7) Організовує розроблення та реалізацію програм щодо раціонального використання, підвищення родючості ґрунтів, здійснює управління і державний контроль за використанням та охороною земель, рослинного і тваринного світу. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку лісового господарства.
8) Координує діяльність землевпорядних органів, готує висновки про вилучення та надання земельних ділянок, пропозиції про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування заподіяних при цьому втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, організовує ведення земельно-кадастрової документації, землеустрою та моніторингу земель, вирішує земельні спори у випадках, передбачених законодавством.
9) Організовує контроль за санітарно-епідеміологічним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, наданням медичної допомоги населенню.
10) Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Відповідає за стан збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
11) Здійснює інформування населення про можливість виникнення екологічно небезпечних аварій та ситуацій, стан природного навколишнього середовища, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення. Призупиняє або зупиняє в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища та санітарних правил.
12) Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального захисту населення. Забезпечує дотримання законодавства про пільги і переваги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб. Вживає заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких громадян похилого віку. Забезпечує надання передбачених законодавством пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства та дитинства, багатодітним сім’ям, дітям, які опинилися у складних і надзвичайних ситуаціях.
13) Проводить державну політику у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, організовує на районному рівні збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України, ефективне використання коштів, сприяє управлінню Пенсійного фонду України в районі у здійсненні в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконаленні методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів фонду.
14) Здійснює контроль за реалізацією державних гарантій у сфері праці, організовує розроблення, затвердження та виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. Вносить пропозиції про визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту. Бере участь у веденні колективних переговорів та в укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів.
15) Реалізує державну політику у сфері оплати праці, підвищення її рівня, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості.
16) Сприяє у підготовці молоді до військової служби, проведенні призову громадян на строкову військову службу відповідно до законодавства. Здійснює контроль за дотриманням Закону України „Про Загальний військовий обов’язок і військову службу”.

Сприяє у забезпеченні прав, свобод, соціальних гарантій, пільг громадян, які звільнені з військової служби, та членів їх сімей.


19) Забезпечує здійснення заходів на території району щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Узгоджує ці питання із посадовими особами органів влади вищого рівня, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, сільськими та селищними головами. Здійснює контроль за надходженням коштів, передбачених на реалізацію Чорнобильської програми.
20) Організовує роботу по оздоровленню населення району, в тому числі і потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС.
21) Організовує роботу з реалізації державної політики з питань міграції та біженців в районі.
22) Співпрацює з районним управлінням Держкомзему; управлінням Пенсійного фонду України в районі, районним центром зайнятості, районним військовим комісаріатом; підприємствами меліорації і водного господарства; спортивно-технічним клубом Товариства сприяння обороні України; центральною районною лікарнею; центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; товариством Червоного Хреста; районними установами та посадовими особами ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічного контролю, екологічної безпеки.
Організовує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації: праці та соціального захисту населення; агропромислового розвитку; освіти; культури; у справах сім’ї, молоді та спорту; служби в справах дітей.
23) Очолює відповідні комісії, штаби та ради при районній державній адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

Бондар Олександр Іванович


1) Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог положення про апарат адміністрації, регламенту роботи адміністрації. Здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення його діяльності.
2) Відповідає за організаційну роботу та дотримання законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
3) Контролює питання організаційного забезпечення та проведення перевірки виконання на території району вимог Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, виданих у межах їх повноважень, керівниками підприємств, установ та організацій, одержання від них інформацій з цих питань.
4) Спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації бере участь в аналізі суспільно-політичного, соціально-економічного становища в районі, підготовці пропозицій з цих питань голові районної держадміністрації. Забезпечує за участю заступників голови, керівників структурних підрозділів налагодження та підтримання зв’язків адміністрації з відповідними органами інших районів.
5) Спрямовує роботу засобів масової інформації та систем інформування населення щодо висвітлення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики держави, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій. Забезпечує підготовку відповідних узагальнюючих матеріалів, регулярне проведення навчання, семінарів для фахівців, які залучаються до роботи в системі інформування населення та політико-правових відносин.
6) Взаємодіє з політичними партіями та творчими спілками, об’єднаннями, асоціаціями, іншими громадськими організаціями. Сприяє розвитку суспільного життя в районі на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності інших форм, не заборонених Конституцією та законами України. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань дотримання діючого законодавства про об’єднання громадян. Координує розвиток ветеранського, профспілкового, молодіжного, жіночого, інших громадських рухів.
7) Забезпечує у межах своїх повноважень виконання Конституції і законів України щодо національних меншин і міграції, про свободу совісті та релігійні організації, сприяє реалізації завдань з розвитку етнонаціональної культури та релігійної самобутності національних меншин.

Забезпечує реалізацію державної політики в розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Забезпечує дотримання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, інших мов національних меншин.


8) Подає в установленому порядку до облдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали про основні події суспільно-політичного життя в районі та заходи, проведені районною державною адміністрацією. Координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищних рад, районних установ з цих питань.
9) Відповідно до чинного законодавства організаційно забезпечує проведення в районі виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, референдумів.
10) Відповідає за своєчасне проходження та доведення до виконавців документів законодавчих і виконавчих органів вищого рівня та райдержадміністрації, стан діловодства, контролю, розгляду заяв і звернень громадян. Відає питаннями навчання та підвищення кваліфікації працівників адміністрації, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів.
11) Забезпечує інформування обласної державної адміністрації про діяльність районної адміністрації, аналіз фактичного виконання прийнятих рішень та виданих розпоряджень. Готує висновки і пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу, вносить пропозиції про нагородження державними нагородами та заохочення районною державною адміністрацією.
12) Спрямовує діяльність органів місцевого самоврядування з питань організації роботи їх апаратів, забезпечує аналіз наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, розпорядчих документів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, актів підприємств, установ та організацій на їх відповідність законодавству.
13) Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах району.
14) Забезпечує здійснення заходів, спрямованих на збереження національних архівних цінностей України.
15) Забезпечує програмно-технічну підтримку веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет.
16) Організовує роботу відділів апарату районної державної адміністрації, архівного відділу, в межах своїх повноважень співпрацює з редакцією газети «Народна трибуна».
17) Очолює відповідні комісії, штаби та ради при районній державній адміністрації.
2. Відповідальність за розвиток галузей і контроль за використанням капіталовкладень, що виділяються для цієї мети, покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
3. Заяви, скарги і пропозиції громадян розглядаються заступниками голови адміністрації та керівником апарату відповідно до розподілу обов’язків.


  1. Заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації:

вносять т.в.о.голови районної державної адміністрації пропозиції щодо розміщення на території району нових підприємств різних форм власності та інших об’єктів, організації роботи та перепрофілювання існуючих підприємств та організацій, незалежно від форм власності, залучення у виробництво іноземних інвестицій, впровадження та розвитку нових форм господарювання;


забезпечують контроль за виконанням документів законодавчих та виконавчих органів влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації, аналіз і гласність цієї роботи;
у відповідності до розподілу обов’язків надають методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування;
сприяють у впровадженні досягнень науково-технічного прогресу у галузях народного господарства відповідно до розподілу обов’язків.
5. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату з галузевих питань.
6. Встановити, що на період тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) обов’язки виконують:
Т.в.о.голови районної державної адміністрації Ширми В.В. - перший заступник голови районної державної адміністрації Романюк О.Р.
першого заступника голови районної державної адміністрації Романюка О.Р. заступник голови районної державної адміністрації Павленко І.А.
заступника голови районної державної адміністрації Павленка І.А. – перший заступник голови районної державної адміністрації Романюк О.Р.
керівника апарату районної державної адміністрації Бондара О.І. - начальник відділу організаційної і кадрової роботи Васьківська Н.М.
Примітка: у цей порядок залежно від обставин у кожному конкретному випадку можуть вноситись зміни або уточнення головою районної державної адміністрації.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.02.2013р. № 27 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками та керівником апарату районної державної адміністрації»


В.о.голови адміністрації підпис існує

В.В.Ширма

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка