Розпорядження голови райдержадміністрації 26. 12. 2014 №318 п л а н роботи районної державної адміністрації на І квартал 2015 року № пп Змiст заходу ОбгрунтуванняСкачати 325.99 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір325.99 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

райдержадміністрації

26.12.2014 № 318
П Л А Н

роботи районної державної адміністрації на

І квартал 2015 року


пп


Змiст заходу

Обгрунтування

необхiдностi

здійснення заходу


Термiн виконання


Вiдповiдальнi виконавцi

І. Питання, що плануються для розгляду на засіданнях сесії

районної ради1.

Про районний бюджет на 2015 рік.

Закон України «Про Державний бюджет на 2015 рік».

Січень.

Гончаренко О.І.,

Фесак О.І.2.

Про затвердження коефіцієнтів для приватних перевізників, які здійснюють пільгові перевезення населення на території району.

З метою забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

Січень.

Сахно Н.В.,

Кравченко Г.І.3.

Про затвердження районної Програми удосконалення системи організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Котелевського району на 2015-2019 роки.

З метою організації повноцінного збалансованого харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району.

Січень.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.4.

Про затвердження районної Програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на 2015-2018 роки.

З метою охорони та збереження об’єктів культурної спадщини.

Січень.

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.5.

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2014 рік.

Закон України «Про Державний бюджет на 2014 рік».

Лютий.

Гончаренко О.І.,

Фесак О.І.6.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2015 рік.

Закон України «Про Державний бюджет на 2015 рік».

Лютий.

Гончаренко О.І.,

Фесак О.І.7.

Про затвердження Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2019 року.

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Березень.

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.ІІ. Питання для розгляду на нарадах

у голови райдержадміністраціїНаради у голови районної державної адміністрації проводяться за окремим планом.

ІІІ. Питання, які будуть розглядатися на

засіданнях колегії райдержадміністрації8.

Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за 2014 рік.

Підведення підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.

Січень.

Гончаренко О.І.,

Фесак О.І.,

Федюн Т.П.


9.

Про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2014 рік.

З метою підбиття підсумків антикорупційної роботи.

Січень.

Гончаренко О.І.,

Кушніренко В.В.10.

Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2014 рік.

Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Січень.

Сахно Н.В.,

Бойко О.М.,

Небаба І.І.


11.

Про підсумки роботи з кадрами в райдержадміністрації у 2014 році та результати роботи щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України у 2014 році на денне та заочне відділення і завдання на 2015 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 №912 «про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади», Указ Президента України від 09.11.2000 №1212/2000 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців».

Січень.

Сахно Н.В.,

Гризодуб Н.Г.12.

Про стан ви­ко­нан­ня ро­з­по­ря­д­чих ак­тів та до­ру­чень Пре­зи­де­н­та Ук­ра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Ук­ра­ї­ни, центра­ль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, го­лі­в об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції та рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції за 2014 рік.До­ру­чен­ня Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни від 14.05.2010 № 1-1/919 «Про сво­є­ча­с­ність ви­ко­нан­ня ро­з­по­ря­д­чих ак­тів та до­ру­чень Пре­зи­де­н­та Ук­ра­ї­ни».

Січень.

Сахно Н.В.,

Гризодуб Н.Г.13.

Про підсумки роботи агропромислового комплексу району в 2014 році та завдання на 2015 рік .

З метою підведення підсумків роботи та відповідного впливу на покращення господарсько-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

Лютий.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.14.

Про стан виконання Закону України «Про освіту» в частині підвезення дітей та педагогічних працівників до навчальних закладів району.

Закон України «Про освіту».

Лютий.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.15.

Про стан автотранспортного забезпечення амбулаторій загальної – практики – сімейної медицини КЗ «Котелевський Центр ПМСД».


З метою покращення автотранспортного забезпечення амбулаторій загальної – практики – сімейної медицини КЗ «Котелевський Центр ПМСД».


Лютий.

Сахно Н.В.,

Пишняк В.Я.16.

Про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції .

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Березень.

Сахно Н.В.,

Кравченко Г.І.17.

Про хід виконання районної Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Котелевського району на 2012-2016 роки.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Березень.

Гончареньо О.І.,

Волотковська Л.В.18.

Про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території району.

Земельний кодекс України.

Березень.

Гончаренко О.І.,

Філоненко В.В.
ІV. Питання, які будуть розглядатися на галузевих

семінарах та нарадах19.

Семінар-навчання з головними розпорядниками коштів районного бюджету, щодо застосування програмно- цільового методу

при формуванні бюджетних запитів, підготовки проекту місцевого

бюджету на плановий рік, складання паспортів

бюджетних програм,

здійснення моніторингу

і аналізу їх виконання та про міжбюджетні відносини, децентралізацію»Закон України «Про Державний бюджет на 2015 рік»,

Бюджетний кодекс України.Січень.


Гончаренко О.І.,

Фесак О.І.20.

Семінар-навчання з питань запобігання і протидії корупції з працівниками агропромислового управління райдержадміністрації

Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Січень.

Гончаренко О.І.

Кушніренко В.В21.

Нарада для відповідальних за організацію діловодства в органах місцевого самоврядування Котелевський селищній раді про організацію діловодства та роботу архівних підрозділів.

З метою організації діловодства та роботи архівного підрозділу.

Січень.

Сахно Н.В.,

Зайцева О.В.22.

Про підсумки роботи закладів культури в 2014 році та за­вдання на 2015рік.

Підбиття підсум­ків роботи та визначення за­вдань на насту­пний рік.

Січень.

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.23.

Семінар-навчання з опікунами/піклувальниками, прийомними батьками щодо виконання ними обов’язків згідно з чинним законодавством.

З метою забезпечення належного виконання прийомними батьками обов»язків згідно з чинним законодавством.

Січень.

Сахно Н.В.,

Сідненко Н.П.24.

Колегія відділу освіти з питань підведення підсумків роботи навчальних закладів району у 2014 році та визначення завдань на 2015 рік.

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».

Лютий.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.
25.

Про підготовку художніх колективів зі званням «народний» та «зразковий» до проведення переатестації.

З метою належної підготовки та проведення переатестації.

Лютий.

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.26.

Нарада з головними зоотехніками сільгосппідприємств району з питань ознайомлення з чинним законодавством в галузі тваринництва.

Закон України «Про тваринний світ».

Березень.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


27.

Нарада з керівниками навчальних закладів про організацію підготовки до проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх закладів району у 2015 році.

Положення про підсу-мкову державну атеста-цію учнів (вихованців) у системі загальної серед-ньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, наказ Міністерства осві-ти і науки України від 03.12.2013 року № 1689 «Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалеж-ного оцінювання»


Березень.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.28.

Семінар-навчання з особами, зарахованими до кадрового резерву, працівниками апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, працівниками органів місцевого самоврядування.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби».

Березень.

Сахно Н.В.,

Гризодуб Н.Г.V. Питання, які будуть розглядатися на оперативно-розпорядчих

нарадах у заступників голови райдержадміністрації29.

Про хід виконання Місцевої цільової програми розвитку цивільного захисту Котелевського району на 2011 – 2015 роки у 2014році.

Рішення УІІ сесії Котелевської районної ради шостого скликання від 24 квітня 2011 року «Про затвердження Місцевої Цільової програми розвитку цивільного захисту Котелевського району на 2011 – 2015 роки».


Січень.

Гончаренко О.І.,

Шокало В.А.30.

Про підсумки введення в експлуатацію житла в Котелевському районі.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Січень.

Гончаренко О.І.,

Волотковська Л.В.31.

Про організацію від-критої першості Полта-вського обласного цен-тру туризму й крає-знавства учнівської молоді з пішохідного туризму в приміщенні на базі Котелевської гімназії №1 імені С.А.Ковпака.

З метою пропаганди пішохідного туризму в районі та залучення молоді до занять даним видом спорту

Січень.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.32.

Про стан фінансування та виплати пенсій в районі.

З метою недопущення заборгованості із виплати пенсій в районі.

Січень.

Сахно Н.В.,

Гребінник С.І.33.

Про підсумки роботи районної служби зайнятості щодо надання соціальних послуг за 2014 рік.

Підведення підсумків роботи та визначення завдань на наступний період згідно з Законом України «Про зайнятість населення».


Січень.

Сахно Н.В.,

Коваленко С.М.34.

Про хід виконання Програми вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення району на 2011 – 2015 роки» у 2014 році.

Рішення ІУ сесії

Котелевської районної ради шостого скликання від 15 березня 2011 р «Про Програму вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення району на 2011 – 2015 роки».Лютий.

Гончаренко О.І.,

Шокало В.А.35.

Про стан реалізації в управлінні Пенсійного фонду України положень нормативно-правових актів держави щодо запобігання і протидії корупції.

З метою запобігання і протидії корупції.

Лютий.

Гончаренко О.І.,

Гребінник С.І.36.

Про хід проведення опалювального сезону 2014-2015 років.

Закон України „Про енергозбереження”.

Лютий.

Гончаренко О.І.,

Волотковська Л.В37.

Про хід будівництва багатоквартирного житлового будинку в селищі Котельва.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Лютий.

Гончаренко О.І.,

Волотковська Л.В38.

Про виконання річного плану проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду на переробних підприємствах та об’єктах, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини Котелевського району за 2014 рік та стан справ у цій галузі.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності, Закон України «Про ветеринарну медицину».

Лютий.

Гончаренко О.І.,

Шевченко О.П.39.

Про стан фінансування та виплати пенсій в районі.

З метою недопущення заборгованості із виплати пенсій в районі.

Лютий.

Сахно Н.В.,

Гребінник С.І.40.

Про хід виконання Місцевої цільової Програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки у 2014 році.

Рішення УІІ сесії Котелевської районної ради шостого скликання від 24 червня 2011 року «Про Місцеву цільову програму забезпечення пожежної безпеки на 2011 – 2015 роки».

Березень.

Гончаренко О.І.,

Шокало В.А.41.

Про стан перезимівлі озимих культур та підготовку насіння ярих культур до посіву 2015 року.

З метою визначення стану посівів озимих культур після перезимівлі та перепідготовки до посівної компанії.

Березень.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


42.

Про стан виплати заробітної плати та виконання Галузевої угоди на 2015 рік сільгосппідприємствами району.

Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України.

Березень.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


43.

Про стан розрахунків сільськогосподарських підприємств району з орендної плати за використання земельних та майнових паїв у 2014 році та погашення заборгованості минулих років.

Указ Президента України від 19.08.2008 р. № 725 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)».

Березень.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


44.

Про стан фінансування та виплати пенсій в районі.

З метою контролю за станом фінансування та виплату пенсій в районі.

Березень.

Сахно Н.В.,

Гребінник С.І.45.

Про підготовку до відзначення Міжнародного жіночого Дня 8 Березня.

Закон України «Про культуру».

Березень.

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.46.

Про організацію оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2015 році.

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Березень.

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Назарко І.М.


47.

Про виконання Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Березень.

Сахно Н.В.,

Кравченко Г.І.VI. Проведення організаційно-масових заходів

Протягом кварталу

48.

Проведення «днів апарату райдержадміністрації» в структурних підрозділах райдержадміністрації (за окремим планом).

Бойко О.М.,

Гризодуб Н.Г.
49.

Здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності ініціативної групи з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства для обрання громадської ради при райдержадміністрації.

Сахно Н.В.,

Березка А.Б50.

Проведення міні-ярмарків та ярмарків вакансій (професій).

Сахно Н.В.,

Коваленко С.М.51.

Проведення групових та масових профорієнтаційних заходів для учнівської молоді.

Сахно Н.В.,

Коваленко С.М.52.

Надання методичної і практичної допомоги у підготовці концертних програм до відзначення професійних свят, творчих звітів учасників художньої самодіяльності, свят малого села /мікрорайону/


Сахно Н.В.,

Луговий П.М.53.

Проведення моніторингу обсягів виробництва та реалізації продукції промисловими підприємствами району

Гончаренко О.І.,

Федюн Т.П.54.

Проведення моніторингу цін на соціально-значущі продукти харчування

Гончаренко О.І.,

Федюн Т.П.55.

Проведення моніторингу використання енергоносіїв бюджетними закладами району

Гончаренко О.І.,

Федюн Т.П.56.

Проведення моніторингу освоєння субвенції на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності району

Гончаренко О.І.,

Федюн Т.П.57.

Семінари з безробітними та роботодавцями.

Сахно Н.В.,

Коваленко С.М.58.

Висвітлення в засобах масової інформації та на Інтернет-сторінці районного центру зайнятості інформації про стан та тенденції розвитку ринку праці, системи соціальних послуг державної служби зайнятості.

Сахно Н.В.,

Коваленко С.М.59.

Надання правової допомоги громадянам через громадську приймальню з надання безоплатної правової допомоги при Котелевській районній державній адміністрації.

Гончаренко О.І.,

Кушніренко В.В.60.

Організація ярмарків вихідного дня з реалізації сільськогосподарської продукції від безпосередніх виробників.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


61.

Забезпечення інформаційного наповнення рубрик на офіційному веб-сайті Котелевської райдержадміністрації та оприлюднення в обласних Інтернет-виданнях інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний розвиток Котелевського району.

Бойко О.М.,

Березка А.Б.,

Мачушка П.В.


Січень

62.

Заходи з нагоди Новорічних та Різдвяних свят.


Сахно Н.В.,

Бойко О.М.,

Луговий П.М.,

Назарко І.М.,

Салівон С.П.,

Сідненко Н.П.,

Гриценко В.І.


63.

Підготовка матеріалів для районної газети «Народна трибуна» про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2014 рік.

Гончаренко О.І.,

Федюн Т.П.64.

Перегляд та оновлення Бази вільних інвестиційно-привабливих земельних ділянок в районі.

Гончаренко О.І.,

Федюн Т.П.65.

Обласний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.66.

Всеукраїнські змагання з радіозв’язку на коротких хвилях

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.67.

Всеукраїнський конкурс для учнівської молоді «ЕКО- клас»

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.68.

Районний огляд учнівської художньої самодіяльності.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.69.

Участь учнів художньо-театрального відділу у обласному турі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої».


Сахно Н.В.,

Луговий П.М.70.

Змагання з хокею з шайбою на Кубок Полтавської обласної організації ВФСТ «Колос».

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Кравченко О.М.,

Козловцев О.П.71.

Відкрита першість Котелевського району з баскетболу на Кубок Героя України Т.М. Корост.

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Кравченко О.М.


72.

Відкритий чемпіонат Котелевського району з міні-футболу.

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Кравченко О.М.


Лютий

73.

Участь у обласному місячнику вшанування пам’яті героїв Революції Гідності та захисників України «Душу й тіло ми положем за нашу свободу».

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.74.

Участь у обласному конкурсі виконавської майстерності учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Юний вір­туоз Полтавщини».


Сахно Н.В.,

Луговий П.М.75.

Естрадно-розважальна програма до Всесвітнього дня закоханих.

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.
77.

Заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Сахно Н.В.,

Бойко О.М.,

Луговий П.М.,

Березка А.Б.,

Назарко І.М.,

Корост В.О.78.

Заходи до Міжнародного дня рідної мови.

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.79.

Театралізоване дійство «Проводи зими та зустріч весни».


Сахно Н.В.,

Луговий П.М.80.

Змагання з міні-футболу на Кубок пам’яті воїнів-афганців .

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Кравченко О.М.,

Козловцев О.П.81.

Участь у Всеукраїнському турнірі, присвяченому пам’яті дитячого тренера з футболу А.О. Слободинюка.

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Кравченко О.М.,

Козловцев О.П.,

Міняйло О.О.


Березень

82.

Заходи до Міжнародного жіночого дня.

Сахно Н.В.,

Бойко О.М.,

Луговий П.М.,

Назарко І.М.
83.

Фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів «Козацький гарт»

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.84.

Участь у регіональному конкурсі «Барви рідної землі».


Сахно Н.В.,

Луговий П.М.85.

Районні змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки, присвячені Міжнародному жіночому дню.

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Лимар В.О.,

Кравченко О.М.
86.

Районні змагання серед молоді з пауерліфтингу.

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.,

Кравченко О.М.


VII. Проведення заходів ідеології державотворення


Протягом кварталу


87.

Організація проведення єдиних днів інформування населення (за окремим планом).

Бойко О.М.,

Березка А.Б.Січень

88.


Заходи до Дня Соборності України та Свободи України.


Сахно Н.В.,

Бойко О.М.,

Луговий П.М.,

Назарко І.М.,

Березка А.Б.


89.

Участь в організації заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Сахно Н.В.,

Березка А.Б.,

Луговий П.М.,

Назарко І.М.,

Кравченко Г.І.


VIII. Робота з органами місцевого самоврядування щодо

реалізації ними повноважень органів виконавчої влади90.

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо виконання заходів Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Котелевського району на 2012-2015 роки.

Гончаренко О.І.,

Федюн Т.П.91.

Надання методичної допомоги з правових питань та профілактики корупції органам місцевого самоврядування.

Гончаренко О.І.,

Кушніренко В.В.92.

Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері виконання цивільного захисту населення.

Гончаренко О.І.,

Шокало В.А.93.

Надання практичної допомоги виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування щодо ведення документообігу та стану архівної справи.

Сахно Н.В.,

Зайцева О.В.94.

Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо реалфізації державної політики у сфері архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

Гончаренко О.І.,

Волотковська Л.В.95.

Обстеження пам’яток історії та культури на території району.

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.96.

Проведення виїзних нарад за участі представників органів влади на території сільських рад із запрошенням безробітних з питань реалізації програм зайнятості населення, організації оплачуваних робіт, створення нових робочих місць, отримання ваучера.

Сахно Н.В.,

Коваленко С.М.97.

Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей.

Сахно Н.В.,

Сідненко Н.П.98.

Надання консультативно-методичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування, які ведуть питання зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

Сахно Н.В.,

Березка А.Б.99.

Надання методичної та практичної допомоги сільським, селищній радам з питань реалізації молодіжної політики.


Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.

100.

Надання методичної та практичної допомоги сільським, селищній радам з питань підготовки документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».


Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.
101.

Перевірка стану здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (згідно з планом організації в районі контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2014 рік).

Гончаренко О.І.,

Гризодуб Н.Г.ІХ. Документи, які розглядатимуться в порядку контролю

у заступників голови райдержадміністрації102.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Гончаренко О.І.,

Кушніренко В.В.103.

Закон України „Про енергозбереження” (зі змінами).

Гончаренко О.І.,

Волотковська Л.В.104.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Гончаренко О.І.,

Волотковська Л.В.105.

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

від 19.03.2013 № 95 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж».Гончаренко О.І.,

Волотковська Л.В.106.

Рішення УІІ сесії Котелевської районної ради шостого скликання від 24 червня 2011р «Про затвердження місцевої цільової програми розвитку цивільного захисту Котелевського району на 2011 – 2015 роки».

Гончаренко О.І.,

Шокало В.А.107.

Рішення ІУ сесії Котелевської районної

ради шостого скликання від 15 березня 2011 р «Про Програму вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення району на 2011 – 2015 роки.Гончаренко О.І.,

Шокало В.А.108.

Рішення УІІ сесії Котелевської районної ради шостого скликання від 24 червня 2011 року «Про Місцеву цільову програму забезпечення пожежної безпеки на 2011 - 2015 роки».

Гончаренко О.І.,

Шокало В.А.109.

Бюджетний кодекс України.

Гончаренко О.І.,

Фесак О.І.
110.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Гончаренко О.І.,

Фесак О.І.
111.

Про виконання Указу Президента України від 19.08.2008 р. № 725 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)».

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


112.

Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


113.

Закон України «Про тваринний світ».

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


114.

Закон України «Про зайнятість населення».

Сахно Н.В.,

Коваленко С.М.115.

Закон України «Про освіту».

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.116.

Закон України «Про загальну середню освіту».

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.117.

Закон України «Про дошкільну освіту».

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.118.

Закон України «Про позашкільну освіту».

Сахно Н.В.,

Назарко І.М.119.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Сахно Н.В.,

Кравченко Г.І.120.

Закон України «Про куль­туру».

Сахно Н.В.,

Луговий П.М.121.

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Сахно Н.В.,

Гриценко В.І.
Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм та методів роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій різних форм власності

122.

Вивчення, узагальнення і поширення в районі досвіду роботи СТОВ «Скіф» щодо культури землеробства.

Гончаренко О.І.,

Лях І.В.


Керівник апарату райдержадміністрації О.М. Бойко


Гризодуб 22388


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка