Розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації 05. 04. 2011 №139 положення про управління економіки Кролевецької районної державної адміністраціїСкачати 157.45 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір157.45 Kb.
ТипРозпорядження
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Кролевецької районної

державної адміністрації

05.04.2011 № 139
ПОЛОЖЕННЯ

про управління економіки Кролевецької

районної державної адміністрації

(нова редакція)
1. Загальні положення

1.1 Управління економіки районної державної адміністрації ( далі – Управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Управління утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації та Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації.

1.2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Кролевецької районної державної адміністрацій, рішеннями обласної, районної рад та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями управління є участь у:

2.1. реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України, реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

2.2. формуванні і проведенні державної регіональної політики; проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

2.3. забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

2.4. забезпеченні виконання державної інвестиційної та інноваційної політики;

2.5. забезпеченні реалізації державної цінової політики;

2.6. забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

2.7. забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.


4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм;

3) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

4) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району,

5) готує пропозиції голові районної держадміністрації з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

6) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

7) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

8) проводить моніторинги цін на основні продовольчі товари, хліб та хлібобулочні вироби, нафтопродукти, контролює дотримання граничних торгівельних надбавок на окремі продовольчі товари;

9) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

10) сприяє розвитку підприємництва на території району, надає консультативну, інформаційну та іншу допомогу підприємцям;

11) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

12) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

13) здійснює прогнозні розрахунки загальної суми фонду оплати праці і бюджету розвитку району для визначення джерел доходної частини районного бюджету;

14) бере участь у підготовці пропозицій щодо соціального захисту населення, розробці програм зайнятості та використання трудових ресурсів;

15) організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

16) бере участь у формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

17) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує пропозиції щодо інвестиційних проектів;

18) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

19) проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад сіл та міста Кролевецького району;

20) бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району в межах делегованих повноважень;

21) бере участь у межах компетенції у приватизації майна комунальної власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району на виконання рішень районної ради;

22) бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

23) готує голові районної держадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

24) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

26) уносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

27) бере участь у погодженні контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що є у державній та комунальній власності району;

28) здійснює координацію діяльності управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів міської та сільських рад з питань методології розроблення програм соціально-економічного розвитку району, забезпечує взаємодію з ними при складанні місцевих, регіональних, галузевих програм, при вирішенні інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил території району та ціноутворення;

29) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території, зміцненню їх матеріально-фінансової бази;

30) координує діяльність тендерних комітетів району згідно з вимогами Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”;

31) контролює процес формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

32) координує діяльність у здійсненні державної регуляторної політики;

33) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

34) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові районної держадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

35) виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.
5. Управління має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником Головного управління економіки Сумської обласної держадміністрації.

Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації

8. Начальник управління: здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на управління, визначає функції та ступінь відповідальності заступника начальника управління, затверджує функціональні обов'язки працівників управління.

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених коштів визначає голова районної держадміністрації.

10. Працівники управління економіки районної державної адміністрації, які не вжили заходів до усунення порушень законодавства в межах повноважень, передбачених цим положенням, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.


Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації О.Б. Халецький
Каталог: uploads -> appendix
uploads -> Кроки до майстерності Ділова гра
uploads -> Громадська та виховна робота
uploads -> Урок мудромовлення тема. Найбільше багатство здоров'я
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
appendix -> Додаток до рішення районної ради від 05. 06. 2013 року районна цільова програма
appendix -> Повідомлення щодо звільнення яких надійшло з місць позбавлення волі. Станом на 31. 12. 2012 року (за 2012 рік) таких осіб обліковується 3
appendix -> Перелік рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які будуть діяти з 01. 10. 2013р
appendix -> Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 02. 2011 №52 положенн я про спостережну комісію при районній державній адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка