Розпорядження 17. 10. 2011 №1818 м. Васильків Про затвердженняцін на роботи (послуги), що виконуються Зареєстровано в Васильківському архівним відділом Васильківської міськрайонному управлінні юстиціїСкачати 390.62 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір390.62 Kb.


ВАСИЛЬКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Київської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.10.2011 №1818

м.Васильків

Про затвердженняцін на

роботи (послуги), що виконуються Зареєстровано в Васильківському

архівним відділом Васильківської міськрайонному управлінні юстиції

районної державної адміністрації Київської області

Київської області на договірних 28 жовтня 2011 за №07/54

засадах та у сфері використання

архівних документів

Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 №639 «Прро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 №6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 №179/5370, з метою встановлення єдиного підходу до регулювання цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом Васильківської районної державної адміністрації Київської області на договірних засадах та у сфері використання архівних документів:

1.Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуютться архівним відділом Васильківської державної адміністрації Київської області на договірних засадах та у сфері використання архівних документів, що додаються.

2.Відділу юридичного забезпечення та зв’язків з правохоронними органами апарату Васильківської районної державної адміністрації Київської області забезпечити подання розпорядження на державну реєстрацію до Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області.

3.Сектору зв’язків з гроадськими організаціями і засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату Васильківської районної державної адміністрації Київської області забезпечити оприлюднення розпорядження після проведення державної реєстрації.

4.Архівному відділу Васильківської районної державної адміністрації Київської області взяти до відома та виконання дане розпорядження.

5.Дане розпорядженя набирає чинності з моменту його оприлюднення.

6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату Васильківської районної державної адміністрації Київської областіПагор Н.Ю.

Голова адміністрації В.І.Сабадаш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Васильківської районної

державної адміністрації

Київської області

17.10.11 №1818

ЦІНИ

на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом Васильківської районної державної адміністрації Київської області на договірних засадах та у сфері використання архівних документівз/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна, грн., коп.

1

2

3

4

 1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і рганізацій

  1. Упорядкування документів і справ1.1.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій тапідприємств:1.1.1.1

за період понад 10 років

1

історична довідка

582-96

1.1.1.2

за період від 5 до 10 років

- //-

349-77

1.1.1.3

за період від 1 до 5 років

- //-

174-89

1.1.3

Складання планів упорядкування документів і справ установ

1 план

233-18

1.1.4

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:1.1.4.1

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 одиниця зберігання

1-17

1.1.5

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:1.1.5.1

за фондами

10 одиниць зберігання

0-83

1.1.5.2

Усередині фондів – за роками або структурними частинами

- //-

1-92

1.1.6

Проведення експертизи наукової і практичної цінності:1.1.6.1

управлінської документації:1.1.6.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.6.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

5-30

1.1.6.2

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):

50 аркушів

1-72

1.1.6.2.1

з поаркушним переглядом документів

1 одинця зберігання

1-29

1.1.6.2.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

2-16

1

2

3

4

1.1.7

Формування справ із розсипу документів та переформування справ:1.1.7.1

з управлінською документацією

10 аркушів

0-73

1.1.7.2

на особовий склад

50 аркушів

2-91

1.1.8

Систематизація аркушів у справі:1.1.8.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 аркушів

4-80

1.1.8.2

машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

-//-

7-20

1.1.9

Складання заголовків справ:1.1.9.1

управлінської документації

1 заголовок

1-94

1.1.9.2

на особові справи

10 заголовків

4-80

1.1.10

Складання внутрішніх описів документів у справах:1.1.10.1

з управлінською документацією

1 заголовок

0-78

1.1.10.2

у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів

-//-

3-87

1.1.11

Систематизація карток на справи:1.1.11.1

за структурною і предметно-тематичною ознаками

10 карток

1-47

1.1.11.2

за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом

-//-

0-97

1.1.12

Редагування заголовків справ:1.1.12.1

з частковим перегляданням справ

10 заголовків

4-00

1.1.12.2

без переглядання справ

-//-

2-33

1.1.13

Розброшурування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

1 справа

0-72

1.1.14

Підшивання справ:1.1.14.1

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією

1 одиниця зберігання

1-12

1.1.14.2

з нестандартними аркушами графічною документацією

-//-

3-00

1.1.15

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами

-//-

0-72

1.1.16

Нумерація аркушів у справах:1.1.16.1

обсягом до 150 аркушів

-//-

2-33

1.1.16.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-33

1.1.16.3

Не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

5-58

1.1.17

Перенумеровування аркушів у справах:1.1.17.1

обсягом до 150 аркушів

-//-

3-44

1.1.17.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-65

1.1.17.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

6-47

1.1.18

Перевіряння нумерації у справах:1.1.18.1

обсягом до 150 аркушів

-//-

0-99

1.1.18.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

0-96

1.1.18.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

2-33

1.1.19

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:1.1.19.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкладинка

0-83

1.1.19.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

-//-

1-17

1.1.19.3

особових справ

10 обкладинок

4-14

1.1.20

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

2-57

1.1.21

Систематизація справ усередині фондів установ

10 одиниць зберігання

1-17

1.1.22

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ1.1.22.1

без проставлення штемпелів

-//-

1-69

1.1.22.2

з проставленням штемпелів

-//-

2-10

1.1.23

Картонування справ

-//-

0-64

1.1.24

Перекартонування справ

-//-

1-17

1.1.25

Написання ярликів

10 ярликів

3-91

1.1.26

Наклеювання ярликів на коробки:

10 ярликів

2-80

1.1.27

Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню

10 одиниць зберігання

1-46

1.1.28

Розміщення коробок або в’язок на стелажах

10 коробок (в’язок)

3-91

1.1.29


Складання описів справ:1.1.29.1

на друкарській машинці

1 заголовок

0-83

1.1.29.2

з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку)

-//-

1-46

1.1.29.3

рукописних

10 заголовків

5-83

1.1.30

Складання передмов до описів фондів установ

1 передмова

582-96

1.1.31

Оформлення описів

1 опис

58-30

1.1.32

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

10 одиниць зберігання

3-67

1.1.33

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 позиція акта

1-46

1.1.34

Формування в’язок справ, що не підлягають зберіганню

10 одиниць зберігання

0-82

1.1.35

Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ

1 перелік

116-59

1.1.36

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ

10 одиниць зберігання

2-10

1.1.37

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ

1 акт

116-59

1.1.38

Складання актів про непоправні пошкодження документів

-//-

29-15

1.1.39

Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи

1 нарада

87-45

1.1.40

Забезпечення збереженості документів:1.1.40.1

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з офрмленням результатів перевіряння

1 акт на 100 одиниць зберігання

19-41

1.1.40.2

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

-//-

51-87

1.1.40.3

Знепилювання справ

100 одиниць зберігання

5-83

1.1.40.4.1

За період від 1 до 5 років

-//-

1682-42

(додаток 1)

1.1.40.4.2

За період від 5 до 10 років

-//-

3322-70

(додаток 1)

1.1.40.3

За період від 10 до 15 років

-//-

4961-72

(додаток 1)

1.1.40.4.4

Прийом документів на державне зберігання

-//-

39-06

1.1.40.4.5

Видача документів із архівосховища під час використання

-//-

39-06

1.1.40.5

Депоноване зберігання документів, що не належать державі:1.1.40.5.1

за один рік

-//-

Ціна встановлюється за розрахунком

(додаток 2)

1.1.41

Підготовка номенклатур справ установ:1.1.41.1

проведення організаційної роботи в установах

1 установа

46-64

1.1.41.2

Складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ

1 план

58-30

1.1.41.3

Розроблення схем побудови номенклатур справ установ

1 схема

174-89

1.1.41.4

Визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:1.1.41.4.1

з поаркушним перегляданням

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.41.4.2

без поаркушного переглядання справ

10 одиниць зберігання

5-31

1.1.41.5

складання заголовків справ і документів

1 заголовок

1-92

1.1.41.6

Групування документів за ознаками формування справ

10 документів

2-92

1.1.41.7

Систематизація карток на справи з заголовками:1.1.41.7.1

за структурною і тематичною ознаками

10 карток

1-46

1.1.41.7.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

-//-

0-69

1.1.41.8

редагування заголовків

10 заголовків

4-66

1.1.41.9

Погодження статей номенклатур справ з установами

1 стаття

0-73

1.1.41.10

Індексування статей номенклатур справ

10 статей

3-67

1.1.41.11

Складання вказівок про застосування номенклатур справ

1 вказівка

174-89

1.1.41.12

Оформлення номенклатур справ

1 номенклатура

58-30

1.1.42

Погодження докментів з питань організації діловодства і архівної справи:1.1.42.1

номенклатур справ

1 стаття номенклатури

0-59

1.1.42.2

описів справ

1 стаття опису

0-26

1.1.42.3

актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню

1 позиція акта

0-59

1.1.43

Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам діловодства:1.1.43.1

У державній архівній установі

1 консультація

14-57

1.1.43.2

В установі фондоутворювача

-//-

29-15

1.1.43.3

За телефоном

-//-

2-92

1.1.44

Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семенарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ

1 нарада

(семінар)

291-48

1.2.Роботи та послуги з технічного оформлення робіт


1.2.1

Передрук документів на машинописних пристроях:1.2.1.1

І група складності

100 машинописних сторінок

138-74

1.2.1.2

ІІ група складності

-//-

182-46

1.2.2

Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях:1.2.2.1

І група складності

100 машинописних сторінок

342-78

1.2.2.2

ІІ група складності

-//-

448-29

1.2.3

Звірення документів після надрукування:1.2.3.1

І група складності

-//-

129-42

1.2.3.2

ІІ група складності

-//-

194-12

1.2.4

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів:1.2.4.1

на управлінську документацію

10 заголовків

2-10

1.2.4.3

Особових справ

-//-

1-53

1.2.5

Просте оправлення справ

1 одиниця зберігання

3-91

 1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних документів з паеровою основою

  1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду

2.1.1

Ремонт документів:2.1.1.1

складний

-//-

3-91

2.1.1.2

дрібний

-//-

0-19

2.1.2

Ремонт друкованих видань:2.1.2.1

газет:2.1.2.1.1

формат 25 х 40 см

1 аркуш

0-29

2.1.2.1.2

формат, що перевищує 25 х 40 см

-//-

0-58

2.1.2.2

книг, журналів

-//-

0-17

  1. У сфері забезпечення збереженості архівних документів (палітурні та картонажні роботи):

2.2.1

Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

-//-

2-33

2.2.2

Підшивання справ:2.2.2.1

що містять до 25 арк.

-//-

0-99

2.2.2.2

що містять до 50 арк.

-//-

1-46

2.2.2.3

що містять до 100 арк.

-//-

2-33

2.2.2.4

що містять до 150 арк.

-//-

3-50

2.2.2.5

що містять понад 150 арк. або з нестандартними сторінками

-//-

4-66

 1. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах

  1. Роботи (послуги) з використання архівних документів

3.1.1

Тематичне виявлення документів:3.1.1.1

Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні3.1.1.1.1

машинописними

10 заголовків

0-35

3.1.1.2

Виявленя докуменів за справами:3.1.1.2.1

Машинописний, рукописний, розбірливий текст

1 одиниця зберігання

до 150 аркушів

4-66

3.1.2

Виконання запитів (без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг)3.1.2.1

громадян:3.1.2.1.1

за документами архіву

1 запит

174-89

3.1.2.2

юридичних осіб:3.1.2.2.1

за документами архіву

-//-

524-66

3.1.3

Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей. При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн.37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події.

-//-

29-15

3.1.4

Підготовка довідок з видачею архівних доідок про встановлення (підтвердження) майнових прав (без вартості робіт із виявлення документів)

1 архівна довідка

17-49

3.1.5

Підготовка тематичних комплектів документів (без вартості робіт з виявлення документів та виготовлення копій документів):3.1.5.1

комплект до 30 копій

1 комплект

87-45

3.1.6

Надання архівних документів для користування в читальному залі:3.1.6.1

справи

1 справа

7-58

3.1.6.2

описів

1 опис

1-74

  1. Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових, на копіювально-розмножувальних апаратах

3.2.1

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних установ:

1 документ

58-30

3.2.2

Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:
81-66

3.2.2.1

складні

1 копія

0-23

3.2.2.2

прості

10 копій

0-59

3.2.3

Копіювання на папері машинописних, рукописних чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до 21 х 30 см (ф. А-4)

10 сторінок копії

1-28

3.3.Наукове консультування

3.3.1

Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах , та з інших питань аналогічного характеру:3.3.1.1

усне:3.3.1.1.1

що не потребує додаткового вивчення питання

Тривалість консультації до 1 академічної години

19-23

3.3.1.1.2

що потребує додаткового вивчення питання

-//-

58-30

3.3.1.2

З підготовкою письмової відповіді (інформаційного документа)

1 довідка обсягом 5 машинописних сторінок

116-59

3.3.2

Видавання (або приймання) справ із архівосховищ:3.3.2.1

За період після ХVІІІ ст.

10 одиниць зберігання

4-08

3.3.2.2

описів

10 описів

2-92

3.3.2.3

Оформлення анкет-заяв за запитами громадян

1 анкета-заява

5-83
Керівник апарату Н.Ю.Пагор


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка