Розпорядження 05. 01. 2016 Путивль №7 Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчомуСкачати 162.3 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір162.3 Kb.

ПУТИВЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05.01.2016 Путивль № 7

Про Порядок проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого

самоврядування у виконавчому

апараті Путивльської районної ради

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Путивльської районної ради (додається, додаток 1).

2. Затвердити перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Путивльської районної ради (додається, додаток 2).Голова Є. І. Южаков

Додаток 1

до розпорядження голови

Путивльської районної ради

05.01.2016 № 7
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Путивльської районної ради

05.01.2016 № 7
ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті

Путивльської районної ради
І.Загальні положення
1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Путивльської районної ради (далі – Порядок проведення іспиту) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Путивльської районної ради (далі – Порядок проведення конкурсу).

2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей


кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Іспит проводиться конкурсною комісією.

4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється головним спеціалістом-юрисконсультом виконавчого апарату районної ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» (далі-Перелік) наведено у додатку 1 до цього Порядку.

7.Порядок проведення іспиту в районній раді та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних


повноважень районної ради затверджуються головою ради, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

8.Переліки питань можуть публікуватися засобах масової інформації, розміщуватися на сайті районної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради.

10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у Переліку, питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради, затвердженого головою районної ради.

11. Кількість білетів має бути не менше 15.

12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

14. Головний спеціаліст юрисконсульт виконавчого апарату районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.


ІІІ. Складання іспиту

1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3. цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

5. Іспит складається державною мовою.

6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із печаткою «Канцелярія» Путивльської районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.


ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система. П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. Кандидат ознайомлюється з результатами іспиту під підпис.

4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у головного спеціаліста – юрисконсульта виконавчого апарату районної ради відповідно до чинного законодавства.

5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані


конкурсною комісією для призначення на посаду.

8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
Голова

Путивльської районної ради Є. І. Южаков

Додаток 1

до Порядку

Перелік питань

на перевірку знання Конституції України,

законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

«Про запобігання корупції»

І. Питання на перевірку знання Конституції України:


1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Найважливіші функції держави (стаття 17).

5. Державні символи України (стаття 20).

6. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

7. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

8. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

9. Об’єкти права власності українського народу (статті 13,14).

10. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

11.Система адміністративно - територіального устрою України (стаття 133).

12. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

13. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

14. Конституційне право на працю (стаття 43).

15. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1. Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

4. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).

5. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

6. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).

10. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

11. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

12. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22).

13. Оплата праці посадових осіб органів місцевого самоврядування (стаття 21).

14. Фінансовий контроль (стаття 13).

15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).


ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

7. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

9. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

10. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

13. Спеціальна перевірка (стаття 56).

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

Додаток 2

до Порядку
Зразок форми екзаменаційного білету
Путивльська районна рада
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії


_______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


«____» ____________ 20__ року
Екзаменаційний білет № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування


1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради.

Додаток 3

до ПорядкуЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Путивльської районної ради конкурсною комісією

Путивльської районної ради

від «____» ________ 20 ___ року

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Посада,

на яку претендує кандидатКатегорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів


Голова конкурсної комісії _____________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

Секретар конкурсної комісії _____________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

Члени конкурсної комісії: _____________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

_____________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

_____________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

_____________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

Голова

Путивльської районної ради Є. І. Южаков

Додаток 2

до розпорядження

голови Путивльської районної ради

05.01.2016 № 7
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Путивльської районної ради

05.01.2016 № 7


Перелік питань

для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради
І.Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

2.Система місцевого самоврядування (стаття 5).

3.Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 17).

4.Питання, які вирішуються районними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

5.Постійні комісії ради (стаття 47).

6.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

7.Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

8.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

9.Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

10.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами ( стаття 77).

11.Місцевий референдум (стаття 7).

12.Сесія ради (стаття 46).

13.Порядок формування рад (стаття 45).

14.Місцеві ініціативи (стаття 9).

15.Президія (колегія) районної ради (стаття 57).
ІІ.Питання на перевірку знання Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»:
1.Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради (стаття 4).

2.Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради (стаття 5).

3.Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності (стаття 7).

4.Права та обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі (статті 10, 11).

5. Депутатське звернення (стаття 13).

6. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними (стаття 16).

7. Порядок розгляду депутатського запиту (стаття 22).

8. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування (стаття 29).

9. Підстави для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (стаття37).

10. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді питання про його відкликання (стаття 48).

11. Депутатська етика (стаття 8)

12. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків (стаття 6).

13.Право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності (стаття 15).

14. Особливості повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату місцевої ради (стаття 31).15. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради (стаття 33).

Голова

Путивльської районної ради Є. І. Южаков


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка