Роль діяльнісного підходу в професійному становленні особистості майбутнього психолога авіаційної галузіСкачати 61.19 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір61.19 Kb.
УДК 159.9:629.735(043.2)

Фесюк І.В., Шевчук М.А.

Національний авіаційний університет, Київ
РОЛЬ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Професійне становлення особистості студента відбувається саме під час навчання у ВНЗ, а індивідуально-особистісні якості студента, які розвиваються і вдосконалюються у процесі здобуття освіти та в подальшій трудовій діяльності, є підґрунтям для професійного становлення майбутнього фахівця, зокрема, майбутнього психолога авіаційної галузі.

Цією проблемою займалися такі науковці як Б. Г. Ананьєв, І. Д. Бех, В. В. Рибалко та інші, які підкреслюють, що професійна придатність розглядається як сукупність особистісних якостей людини, які впливають на успішність засвоєння та ефективність виконання трудової діяльності.

Відповідно до концепції професійного розвитку особистості під професіоналізмом слід розуміти сукупність змін, які відбуваються в людині у процесі діяльності, що забезпечує ефективний рівень розв’язання складних професійних завдань.

Професійна компетентність психолога базується на засадах практичних умінь, особистісних якостей, які зумовлюють його готовність до професійної діяльності, а це можливо при умові впровадження в процес професійної підготовки діяльнісного підходу на всіх етапах індивідуально-особистісного розвитку студента-психолога.

Відповідно до Держстандарту «Діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти». Діяльнісний підхід у навчанні нами розуміється як планування і організація навчального процесу, в якому головне місце відводиться активній, різносторонній, максимально самостійній пізнавальній діяльності учнів, орієнтованій на заданий результат (Л.Н. Алексашкіна).

Відповідно до вище зазначеного, впровадження діяльнісного підходу до навчання: нових технологій навчання у навчальний процес, зокрема ділових ігор, круглих столів, тренінгів, відвідування майстер класів, участь у науково-методичних, науково-практичних конференціях тощо, також буде сприятиме професійному становленню майбутнього психолога, зокрема, розвитку його нестандартного мислення.Отже, професійне становлення особистості майбутнього психолога авіаційної галузі, формування його професійно значущих якостей під час навчання стає можливим при умові застосування діяльнісного підходу в організації навчального процесу, зокрема, усіх видів навчальних та виробничих практики, що є сьогодні однією з головних цілей, які стоять перед ВНЗ.

Науковий керівник – Ільїна Т.В. , ст. викладач
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка