Робоча навчальна програмаСторінка4/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6


VІ семестр

Розділ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки".

з/п

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Деонтологія в стоматології.

3

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Сучасний підхід до хірургічного лікування періодонтитів.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Системний підхід до надання хірургічної допомоги хворим з одонтогенним синуситом.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Некрози щелеп (біофосфатний, остеорадіонекроз).

3

Поточний контроль на практичних заняттях

5.

Сучасний погляд на етіологію та патогенез одонтогенних абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

6.

Топографічна анатомія ЩЛД. Основні принципи проведення розтинів в ЩЛД.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

7.

Прояви лімфаденіту ЩЛД при специфічних захворюваннях: туберкульоз, актиномікоз, сифіліс, СНІД.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

8.

Додаткові методи дослідження в ЩЛД при запальних процесах. Вивчення аналізів крові, імунограм.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

9.

Сучасні засоби медикаментозної терапії при гнійно - запальних захворюваннях ЩЛД.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

10.

Сучасні методи дослідження слинних залоз.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

11.

Системні захворювання слинних залоз.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

12.

Нормальна та патологічна анатомія СНЩС. Сучасні методи діагностики та лікування захворювань СНЩС.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

13.

Фізіотерапевтичні методи в комплексному лікуванні запальних процесів ЩЛД.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

Всього годин: 50

IV. ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Провести опитування хворого та на його основі зробити запис в історії хвороби.

2. Провести обстеження амбулаторного хірургічного стоматологічного хворого та зробити про це запис в історії хвороби.

3.Провести обстеження периферійних лімфатичних вузлів щелепно-лицевої ділянки, шиї та слинних залоз.

4. Встановити попередній діагноз на основі опитування хворого та його обстеження (хворого з періодонтитом, періоститом, остеомієлітом щелеп, абсцесом та флегмоною щелепно-лицевої ділянки).

5. Знати схему та вміти доповісти про хворого викладачеві; обґрунтувати діагноз та скласти план лікування.

6. Підготувати набір інструментарію для обстеження хірургічного стоматологічного хворого.

7. Вміти виконати будь-який вид місцевого знечулення в щелепно-лицевій ділянці.

8. Підготувати набір інструментів для видалення різців на верхній щелепі.

9. Підготувати набір інструментів для видалення ікла на верхній щелепі.

10. Підготувати набір інструментів для видалення премолярів на верхній щелепі.

11. Підготувати набір інструментів для видалення молярів на верхній щелепі.

12. Підготувати набір інструментів для видалення 8-го зуба на верхній щелепі.

13. Підготувати набір інструментів для видалення різців на нижній щелепі.

14. Підготувати набір інструментів для видалення ікла на нижній щелепі.

15. Підготувати набір інструментів для видалення премолярів на нижній щелепі.

16. Підготувати набір інструментів для видалення 8-го зуба на нижній щелепі.

17. Підготувати набір інструментів для видалення дистопованого 8-го зуба на нижній щелепі.

18. Підготувати набір інструментарію для операції розсікання каптура при перикорониті 38, 48 зубів.

19. Підготувати набір інструментарію для операції висікання каптура при перикорониті 18, 28.

20. Підготувати набір інструментарію для видалення ретенованих 3|3 зубів.

21. Підготувати набір інструментарію для видалення молярів на нижній щелепі.

22. Підготувати набір інструментарію для операції резекції верхівки кореня зуба.

23. Підготувати набір інструментарію для цистектомії.

24. Підготувати набір інструментарію для цистотомії.

25. Підготувати набір інструментарію та медикаментозних засобів для зупинення ямкової кровотечі після видалення зуба.

26. Підготувати набір інструментарію, необхідного для розсікання тканин при періоститі.

27. Підготувати набір інструментарію, необхідного для секвестректомії.

28. Підготувати набір інструментарію, необхідного при розтині та дренуванні флегмони підщелепного простору.

29. Підготувати набір інструментарію, необхідного для розтину та дренування флегмони привушно-жувальної ділянки, крилощелепного простору, скроневої ділянки.

30. Підготувати набір інструментарію, необхідного для розтину та дренування абсцесу щелепно-язикового жолобка.

31. Підготувати набір інструментарію, необхідного для розтину та дренування флегмони підскроневої ділянки, крилопіднебінної ямки (з різних доступів).

32. Підготувати набір інструментарію, необхідного для розтину та дренування гнійників іклової ямки.

33. Підготувати набір інструментарію, необхідного для розтину та дренування флегмони орбіти.

34. Підготувати набір інструментарію, необхідного при розтині та дренуванні гнійників щелепно-лицевої ділянки при фурункулах.

35. Підготувати набір інструментарію, необхідного при розтині та дренуванні гнійників щелепно-лицевої ділянки при карбункулах.

36. Вміти прочитати та встановити попередній діагноз за рентгенограмами при такій патології:

а) періодонтит;

б) остеомієліт кісток лицевого скелета, синусит;

в) захворювання слинних залоз.


V. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

Розділ 1. Пропедевтика хірургічної стоматології

1. Організація хірургічної стоматологічної допомоги населенню України в амбулаторних та стаціонарних умовах.

2. Етапи розвитку хірургічної стоматології в Україні. Внесок вітчизняних вчених.

3. Асептика та антисептика під час операцій на щелепно-лицевій ділянці в умовах поліклініки та стаціонару.

4. Асептичні та антисептичні аспекти профілактики СНІДу і вірусного гепатиту в поліклінічній та стаціонарній практиці хірурга-стоматолога.

5. Способи підготовки рук хірурга-стоматолога до операції в амбулаторних умовах та стаціонарі.

6. Імунобіологічні особливості тканин щелепно-лицевої ділянки. Роль місцевого імунітету при перебігу одонтогенної інфекції.

7. Обстеження хворого в хірургічному відділенні стоматологічної поліклініки та стаціонарі. Медична документація.

8. Біль, його компоненти, провідні шляхи. Роль для організму. Реакція організму на біль, операційну травму.

9. Лікарські речовини для місцевого знечулення, їх хімічний склад, механізм дії. Прописи.

10. Способи виготовлення, зберігання та оцінка якості розчинів для місцевого знечулення. Проби на новокаїн І.С. Лукомського та з хлораміном А.Є. Гуцана.

11. Пролонгування дії місцевих анестетиків. Судиннозвужувальні засоби. Дозування. Прописи. Інтоксикація адреналіном.

12. Види місцевого знечулення в щелепно-лицевій ділянці. Способи виконання.

13. Потенційоване місцеве знечулення: принципи премедикації, основні інгредієнти лікарських речовин, які входять до складу схем премедикації, недоліки та переваги.

14. Медикаментозна підготовка (премедикація) хворого до операції на щелепно-лицевій ділянці в умовах поліклініки та стаціонару. Можливі ускладнення потенційованого знечулення.

15. Загальні ускладнення при місцевій анестезії. Анафілактичний шок. Реанімаційні заходи.

16. Місцеві ускладнення при місцевому знечуленні в щелепно-лицевій ділянці. Профілактика, діагностика, лікування.

17. Види та особливості проведення загального знечулення під час операцій на щелепно-лицевій ділянці в поліклініці та стаціонарі. Показання та протипоказання.

18. Фармакологічні препарати для наркозу, механізм їх дії. Нейролептаналгезія. Показання та протипоказання в хірургічній стоматології.

19. Загальні та місцеві ускладнення при проведенні наркозу. Профілактика. Реанімаційні заходи.

20. Показання та протипоказання до застосування різних видів місцевого та загального знечулення при операціях на щелепно-лицевій ділянці в умовах поліклініки та стаціонару.

21. Центральна анестезія при виключенні II гілки трійчастого нерва. Зони іннервації, показання, техніка виконання. Профілактика ускладнень.

22. Центральна анестезія при виключенні III гілки трійчастого нерва. Зони іннервації показання, техніка виконання. Профілактика ускладнень.

23. Анестезія за Берше-Дубовим-Уваровим. Показання і методика проведення.

24. Анестезія за Вишневським в підскроневій ямці. Тригерно-симпатична блокада. Показання. Методика проведення.

25. Торусальна анестезія за Вейсбремом. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.

26. Екстраоральний метод мандибулярної анестезії. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.

27. Аподактильний спосіб інтраоральної мандибулярної анестезії. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.

28. Пальцевий метод інтраоральної мандибулярної анестезії. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.

29. Знечулення щічного нерва. Види. Зони дії. Методика виконання. Показання.

30. Ментальна анестезія. Зони дії, показання, методика.

31. Інфраорбітальна анестезія. Зони дії. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення, її профілактика і лікування.

32. Туберальна анестезія. Зони дії. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення, її профілактика і лікування.

33. Анестезія навколо різцевого отвору. Зони дії. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення, профілактика і лікування.

34. Плексуальна анестезія. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.

35. Методики знечулення при видаленні нижніх молярів.

36. Знечулення при проведенні секвестректомії в ментальному відділі нижньої щелепи.

37. Знечулення при видаленні верхніх різців. Виписати рецепт - 2 % розчин новокаїну.

38. Знечулення при видаленні верхніх премолярів.

39. Знечулення при розтині поверхневої флегмони ЩЛД.

40. Знечулення при розтині глибокої флегмони ЩЛД та шиї.

41. Загальні ускладнення під час і після знечулення. Профілактика, допомога.

42. Підготовка стоматологічного хворого до ургентного оперативного втручання в умовах поліклініки та стаціонару.

43. Підготовка стоматологічного хворого до планового оперативного втручання в умовах поліклініки та стаціонару.

44. Місцеві ускладнення під час і після ін'єкції анестетика. Профілактика, лікування.

45. Тактика лікаря при помилковому введенні замість анестетика неін'єкційного розчину.

46. Зомління, колапс, шок. Клінічний перебіг, допомога стоматологічному хворому в умовах амбулаторії.

47. Місцеві ускладнення при проведенні анестезії в ЩЛД: етіологія, патогенез,клінічна картина, допомога, профілактика.

48. Особливості знечулення при видаленні зубів у хворих на інфаркт міокарда, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання.

49. Знечулення при видаленні слинного каменя.

50. Знечулення при синуситі.

51. Вибір методу знечулення у хворих з алергічним статусом.

52. Особливості знечулення у осіб похилого віку.

53. Сучасні знеболювальні засоби (анестетики), обладнання: дія, недоліки та переваги.

54. Сучасні методики знечулення при стоматологічних операціях, принципи подальшого розвитку методів знечулення.

55. Підготовка хворого та порожнини рота до операції видалення зуба.

56. Операція видалення зуба. Етапи. Особливості видалення окремих груп зубів та коренів на верхній та нижній щелепах.

57. Ускладнення при видаленні зубів на нижній та верхній щелепах. Діагностика, лікування.

58. Інструментарій для типового і атипового видалення зуба, його призначення, дія.

59. Інструментарій для видалення зубів та коренів на верхній щелепі. Будова та правила користування.

60. Інструментарій для видалення зубів та коренів на нижній щелепі. Будова та правила користування.

61. Атипове видалення зубів. Методика. Догляд за післяопераційною раною.

62. Види та термін загоєння післяекстракційної рани.

63. Атипове видалення ретенційних та дистопованих зубів. Показання. Методика виконання операції. Альвеолектомія. Ускладнення та їх лікування.

64. Кровотеча після видалення зуба: її причини, методи зупинки, профілактика.

65. Альвеоліт: етіологія, лікування. Догляд за раною в післяопераційному періоді.

66. Ямковий біль: етіологія, клініка, лікування.

67. Тактика лікаря при перфорації дна гайморової пазухи під час видалення зуба.

68. Тактика лікаря при проштовхуванні зуба у верхньощелепну пазуху.

69. Специфіка підготовки хворого із захворюванням крові до видалення зуба.

70. Тактика лікаря при проштовхуванні зуба в тканини дна порожнини рота.

71. Перелом зуба: методика видалення, необхідні інструменти.

72. Видалення зуба з ракової пухлини: у хворого на гіпертонічну хворобу, інсульт, інфаркт міокарда.

73. Видалення зуба з ракової пухлини: у хворого на лейкоз.

74. Хронічні одонтогенні запальні вогнища у хворих із соматичною локальною та системною патологією. Тактика стоматолога.

75. Хронічні одонтогенні запальні вогнища у хворих до та після операцій на черевній порожнині, грудній клітці. Тактика стоматолога.

76. Причини перелому щелеп при видаленні зубів. Тактика лікаря.

77. Профілактика аспірації зубів, перелому та вивиху нижньої щелепи під час видалення зубів.


Розділ 2. Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки

  1. Хвороби прорізування зубів. Дистопія та ретенція. Клініка, діагностика. Показання та методики видалення зубів.

  2. Перикоронит. Причини, класифікація, клініка, діагностика, методики консервативного та хірургічного лікування.

  3. Етіологія, патогенез та класифікація запальних процесів у щелепно-лицевій ділянці.

  4. Гострий періодонтит. Класифікація, клініка, діагностика і лікування.

  5. Хронічний періодонтит. Класифікація. Клініка, діагностика.

  6. Хронічний гранулематозний періодонтит, клініка та діагностика. Види гранулеми, теорії походження епітелію в гранулемах.

  7. Хірургічні методи лікування хронічного періодонтиту. Резекція верхівки кореня. Показання, методика виконання, можливі ускладнення, їх профілактика.

  8. Хірургічні методи лікування хронічного періодонтиту. Гемісекція, ампутація, реплантація. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення та їх профілактика.

  9. Реплантація зуба: одномоментна і відтермінована, показання і протипоказання, методика операції, ускладнення. Типи зрощення кореня зуба з коміркою.

  10. Причини загострень хронічного періодонтиту, патогенез. Лікування, профілактика ускладнень.

  11. Періостит щелеп: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика, лікування.

  12. Лікування гострого гнійного одонтогенного періоститу щелеп.

  13. Остеомієліт щелеп. Етіологія, теорії патогенезу, класифікація.

  14. Одонтогенний остеомієліт щелеп. Гостра стадія. Клініка, діагностика, лікування.

  15. Одонтогенний остеомієліт щелеп. Хронічна стадія. Клініка, діагностика. Консервативне лікування. Операція секвестректомії. Показання, терміни виконання та її методика. Профілактика ускладнень.

  16. Особливості клінічного перебігу одонтогеного остеомієліту - нижньої та верхньої щелеп. Залежність від анатомо-топографічних особливостей. Ускладнення остеомієліту.

  17. Диференційна діагностика гострого періодонтиту, періоститу та остеомієліту щелеп.

  18. Особливості клінічного перебігу, діагностики і лікування неодонтогенного гострого остеомієліту щелеп.

19. Гематогенний гострий остеомієліт верхньої щелепи: етіологія, клініка, ускладнення і лікування.

20. Актиномікоз щелепно-лицевої ділянки: клініка, диференціальна діагностика, лікування.

21. Сифіліс щелепно-лицевої ділянки: клініка, диференціальна діагностика, лікування.


 1. Туберкульоз щелепно-лицевої ділянки: клініка, диференційна діагностика, лікування.

23. Хірургічна анатомія клітковинного простору щелепно-лицевої ділянки. Шляхи поширення одонтогенної інфекції.

24. Абсцес та флегмона щелепно-лицевої ділянки. Запальні клінічні ознаки, діагностика.

25. Абсцес та флегмона щелепно-лицевої ділянки. Принципи комплексного лікування.

26. Флегмона підскроневої та крилопіднебінної ямок. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

27. Флегмона скроневої ділянки. Причини виникнення, клініка, діагностика, лікування.

28. Абсцеси та флегмони підочноямкової та виличної ділянок. Причини, клініка, діагностика, лікування.

29. Абсцес та флегмона піднижньощелепного клітковинного простору. Його хірургічна анатомія. Причини, клініка, діагностика, лікування.

30. Абсцес і флегмона крилоподібно-нижньощелепного клітковинного простору. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.

31. Абсцес і флегмона підмасетеріального клітковинного простору. Хірургічна анатомія. Причини, клініка, діагностика, лікування.

32. Абсцес і флегмона привушно-жувальної ділянки. Причини, хірургічна анатомія, клініка, діагностика, лікування.

33. Абсцес і флегмона щічної ділянки. Хірургічна анатомія, причини. Клініка, діагностика, лікування.

34. Абсцес і флегмона позащелепної ділянки. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.

35. Абсцес та флегмона язика. Причини, клініка, діагностика, лікування.

36. Флегмона дна порожнини рота. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.

37. Абсцес щелепно-язикового жолобка. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.

38. Гнилісно-некротична флегмона Жансуля-Людвіга. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.

39. Абсцес і флегмона навкологлоткового клітковинного простору. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.

40. Одонтогенна та неодонтогенна флегмона ЩЛД: диференційна діагностика, особливості клінічного перебігу, лікування ускладнення

41. Клініка, топографічна анатомія та лікування флегмони шиї.

42. Загальне лікування флегмон ЩЛД. Виписати необхідні рецепти.

43. Одонтогенний медіастеніт: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика.

44. Диференційна діагностика одонтогенного медіастениту, хірургічне та медикаментозне лікування.

45. Сепсис, інфекційно-токсичний шок. Етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

46. Тромбофлебіт вен обличчя, тромбоз печеристого синусу. Етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

47. Одонтогенний абсцес мозку, менінгіт. Етіологія, клінічна картина, лікування.

48. Одонтогенний синусит. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика.

49. Одонтогенний синусит. Консервативне та хірургічне лікування. Ускладнення та їх профілактика.

50. Клініка, діагностика і лікування артриту та артрозу скронево-нижньощелепного суглоба. Виписати необхідні рецепти.

51. Лімфаденіт щелепно-лицевої ділянки: класифікація, клініка, диференційна діагностика, лікування.

52. Фурункул та карбункул щелепно-лицевої ділянки: класифікація, клініка, ускладнення та лікування.

53. Гостре запалення слинних залоз: класифікація, клінічний перебіг, лікування.

54. Слинокам'яна хвороба: етіологія, клініка, ускладнення і лікування.

55. Псевдопаротит Генценберга та паротит.

56. Хронічне запалення слинних залоз: класифікація, клінічний перебіг, лікування.

57. Системні захворювання слинних залоз: хвороба Мікуліча, синдром Шегрена

58. Нома. Етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування. Диференційна діагностика, ускладнення.

59. Бешиха обличчя. Етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування. Диференційна діагностика, ускладнення.

60. Дифтерія. Етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування. Диференційна діагностика, ускладнення.

61. СНІД. Прояви в порожнині рота.
VI. ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, ухвалено вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького 18.02.2015 протокол №1-ВР.

Контрольні заходи включають поточний контроль, підсумковий контроль − семестровий залік.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс проводиться вхідний контроль. Вхідний контроль проводиться на першому занятті за завданнями, що відповідають програмі попередньої дисципліни. Результати контролю аналізуються на кафедральних (міжкафедральних) нарадах та засіданнях методичних комісій спільно з науково-педагогічними працівниками, які проводять заняття з дисципліни. За результатами вхідного контролю розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги студентам, коригування навчального процесу.

Поточний контроль здійснюється на основі комплексного оцінювання діяльності студента, що включає контроль вхідного рівня знань, якість виконання практичної роботи, рівень теоретичної підготовки та результати вихідного контролю рівня знань. Форми проведення поточного контролю – тестові завдання, ситуаційні задачі, контрольні питання, усне опитування, структурована письмова робота та контроль практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється на кожному практичному занятті за 4-бальною шкалою і заноситься в журнал обліку академічної успішності.

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими критеріями:

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка