Робоча навчальна програмаСторінка3/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6


III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

3.1. Тематичний план лекцій

V семестр

з/п

Тема

К-ть

годин

Розділ «Пропедевтика хірургічної стоматології»

1.

Організація хірургічної стоматологічної допомоги. Історія і досягнення кафедри. Забезпечення, документація амбулаторного хірургічного стоматологічного кабінету і відділення. Методика обстеження порожнини щелепно-лицевої ділянки та шиї. Деонтологія. Асептика, антисептика. Підготовка хворого до операції.

2

2.

Визначення болю, реакції організму на біль, операційну травму. Знеболення в хірургічній стоматології. Загальне знеболення. Премедикація, нейролептанальгезія. Потенційоване місцеве знеболення. Атаралгезія. Показання та протипоказання.

2

3.

Місцеве знечулення в щелепно-лицевій ділянці. Місцеві анестетики. Загальні та місцеві ускладнення місцевої анестезії, їх профілактика і лікування. Серцево-легенева реанімація.

2

4.

Операція видалення зуба. Атипове видалення зуба. Показання та протипоказання, підготовка хворого, інструментарій, етапи операції, ускладнення, їх лікування та профілактика. Ретенція та дистопія зубів. Перикороніти. Етіологія, клініка, діагностика, лікування, ускладнення.

2

Разом годин: 8VI семестр

з/п

Тема

К-ть

годин

Розділ «Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки»

1.

Класифікація запальних процесів ЩЛД. Механізм розвитку одонтогенних запальних процесів. Періодонтити. Періостити. Остеомієліти. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, ускладнення, профілактика.

2

2.

Одонтогенний синусит: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, ускладнення, профілактика.

2

3.

Абсцеси та флегмони ЩЛД. Топографія клітковинних просторів. Фурункули та карбункули обличчя. Етiологiя, клiнiка, дiагностика, лiкування, ускладнення, профiлактика.

2

4.

Специфічні запальні процеси ЩЛД. Актиномікоз, туберкульоз, сифіліс. Бешиха. Дифтерія. Прояви СНІДу в ЩЛД. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, ускладнення, профілактика.

2

5.

Ускладнення запальних процесів ЩЛД (сепсис, медіастиніт, абсцес мозку, тромбоз печеристого синусу, тощо): класифікація, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування та профілактика.

2

6.

Гострі та хронічні сіалоаденіти. Слино-кам’яна хвороба. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика, профілактика, лікування, попередження ускладнень.

2

Разом годин: 12


3.2. Тематичний план практичних занять з хірургічної стоматології

V семестрз/п

Тема

К-ть годин

Розділ «Пропедевтика хірургічної стоматології»

1.

Тема №1. Організація хірургічної стоматологічної допомоги. Знайомство зі структурою хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та відділу щелепно-лицевої хірургії клінічної лікарні. Забезпечення, документація амбулаторного стоматологічного кабінету і відділення. Методика обстеження щелепно-лицевої ділянки та шиї.

3,5

2.

Тема №2. Асептика та антисептика в ЩЛХ. Специфічна та неспецифічна резистентність ротової порожнини. Профілактика соціально значимих інфекцій.

3,5

3.

Тема №3. Біль, його компоненти, провідні шляхи болю. Класифікація знечулення, види, методи, показання та протипоказання. Загальне знечулення. Премедикація. Нейролептанальгезія.

3,5

4.

Тема №4. Місцеві анестетики, їх властивості, побічні дії. Класифікація. Показання та протипоказання до місцевого знечулення. Аплікаційна, інфільтраційна анестезії.

3,5

5.

Тема №5. Периферичне провідникове знечулення на нижній щелепі: торусальна, мандибулярна анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.

3,5

6.

Тема №6. Периферичне провідникове знечулення на нижній щелепі: ментальна, щічна та язикова анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.

3,5

7.

Тема №7. Периферичне провідникове знечулення на верхній щелепі: туберальна, інфраорбітальна анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.

3,5

8.

Тема №8. Периферичне провідникове знечулення на верхній щелепі: різцева, палатинальна анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.

3,5

9.

Тема №9. Центральні провідникові методи знечулення щелеп і прилеглих тканин. Місцеві ускладнення, їх лікування.

3,5

10.

Тема №10. Загальні ускладнення місцевої анестезії, їх профілактика і лікування. Серцево-легенева реанімація.

3,5

11.

Тема №11. Показання та протипоказання до операції видалення зубів. Інструментарій для видалення зубів. Підготовка хворих із супутньою патологією до видалення зубів.

3,5

12.

Тема №12. Методики видалення зубів на верхній щелепі. Етапи операції. Ускладнення під час видалення зубів: клінічна картина, діагностика, лікування і профілактика.

3 5

13.

Тема №13. Методики видалення зубів на нижній щелепі. Етапи операції. Ускладнення під час видалення зубів: клінічна картина, діагностика, лікування і профілактика.

3,5

14.

Тема №14. Ретенція та дистопія. Атипове видалення зубів. Етапи операції. Показання, інструментарій, методика. Догляд за післяопераційною раною.

3,5

15.

Тема №15. Підсумкове заняття "Пропедевтика хірургічної стоматології".

4

Всього годин: 53


VІ семестрз/п

Тема

К-сть годин

Розділ "Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки".

1.

Тема №1. Запальні процеси ЩЛД: класифікація, етіологія, патогенез, типи клінічних реакцій та особливості перебігу одонтогенних запальних захворювань. Роль імунної, ендокринної, ретикуло-ендотеліальної систем. Хвороби прорізування зубів. Перикоронит: етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення.

3,5

2.

Тема №12. Гострі та хронічні періодонтити: класифікація, етіологія, патогенез. клініка, діагностика, хірургічні методи лікування, ускладнення та профілактика. Одонтогенна гранульома обличчя: клінічний перебіг, діагностика, лікування.

Підсумкове заняття.

3,5

3.

Тема №3. Одонтогенний періостит щелеп (гострий, хронічний): етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.

3,5

4.

Тема №4. Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп: етіологія, патогенез, класифікація. Сучасні теорії його виникнення. Клінічний перебіг, діагностика, лікування (хірургічне, медикаментозне, фізіотерапевтичне), ускладнення, їх профілактика.

3,5

5.

Тема №5. Хронічний одонтогенний остеомієліт щелеп: клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Особливості протікання та лікування остеомієліту в пацієнтів із наркотичною залежністю.

3,5

6.

Тема №6. Гострий і хронічний одонтогенний верхньощелеповий синусит: етіологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, профілактика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Пластичне закриття оро-антрального сполучення.

3,5

7.

Тема №7. Хірургічна анатомія клітковинних просторів щелепно - лицевої ділянки (ЩЛД). Шляхи поширення одонтогенної інфекції. Класифікація флегмон і абсцесів ЩЛД. Загальні клінічні ознаки, прийоми діагностики та комплексного лікування.

3,5

8.

Тема №8. Лiмфаденiти, аденофлегмони ЩЛД: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, лiкування, профiлактика. Запальні інфільтрати в ЩЛД. Особливості виникнення, локалізації, клінічного перебігу, диференційна діагностика, сучасні методи лікування.

3,5

9.

Тема №9. Абсцеси піднебіння, флегмони підочноямкової та виличної ділянок. Абсцеси та флегмони скроневої ділянки, підскроневої та крило–піднебінної ямок. Флегмона очниці. Топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика.

3,5

10.

Тема №10. Флегмони щічної, білявушно-жувальної, позадущелепної ділянок: топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика.

3,5

11.

Тема №11. Флегмони підпідборідної, підщелепної ділянок, біляглоткового та крило-щелепного просторів: топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика.

3,5

12.

Тема №12. Абсцес під’язикового валика та щелепно-язикового жолобка. Абсцеси та флегмони язика, його кореня. Флегмона дна порожнини рота. Гнильно-некротична флегмона Жансуля – Людвіга. Топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.

3,5

13.

Тема №13. Специфічні запальні процеси ЩЛД: актиномікоз, туберкульоз, сифіліс. Етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика. ВІЛ інфекція/СНІД. Прояви в щелепно-лицевій ділянці.

3,5

14.

Тема №14. Фурункули і карбункули обличчя: етіологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика. Бешиха обличчя, нома, гемодинамічні некрози. Дифтерія. Прояви в порожнині рота. Клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика.

3,5

15.

Тема №15. Ускладнення запальних процесів щелепно-лицевої ділянки: медіастеніт, сепсис, абсцес мозку, тромбоз лицевих вен та печеристого синусу, абсцедуючі пневмонії, інфекційно-токсичний шок та інші. Класифікація, патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностика, лікування, прогноз.

3,5

16.

Тема №16. Артрит і артроз скронево - нижньощелепного суглоба (СНЩС): класифікація, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.

3,5

17.

Тема №17. Гострі сіалоаденіти: класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.

3,5

18.

Тема №18. Хронічні сіалоаденіти: класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Сіалози: класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Слино-кам’яна хвороба (сіалолітіаз): етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.

3 5

19.

Тема №19. Підсумкове заняття "Запальні процеси ЩЛД".

4

Всього годин: 67


3.3. Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

V семестр

Розділ «Пропедевтика хірургічної стоматології»

з/п

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Організація кабінету хірургічної стоматології в амбулаторії.

3

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Асептика та антисептика в хірургічній стоматології.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Сучасні шприци та ін’єкційні системи в стоматології.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Особливості місцевого знечулення у хворих із супутньою патологією.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

5.

Інтенсивна терапія, серцево-легенева реанімація в щелепно-лицевій хірургії.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

6.

Видалення зубів у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи, системи крові, діабетом.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

7.

Рентгендіагностика стоматологічних захворювань.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

8.

Обладнання та інструментарій для проведення операції атипового видалення зубів.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

9.

Комплексне лікування ретенції зубів.

4

Поточний контроль на практичних заняттях

Всього годин: 35
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка