Робоча навчальна програма



Сторінка2/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6


II. 3МІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Вступ

Хірургічна стоматологічна допомога

Види хірургічної стоматологічної допомоги: поліклінічна і стаціонарна (невідкладна і планова). Особливості організації надання допомоги в екстремальних ситуаціях.

Організація роботи і оснащення хірургічного відділення (кабінету) стоматологічної поліклініки, щелепно-лицевого відділення стаціонару, операційної, перев'язувальної.

Спеціальне обладнання, апаратура та інструменти для обстеження хворих і виконання стоматологічних втручань.

Асептика і антисептика при операціях на обличчі та в порожнині рота. Підготовка ротової порожнини до операції. Обробка операційного поля.

Стерилізація інструментів і перев'язувального матеріалу, матеріалу для накладання швів (шовк, кетгут, нитки із синтетичних матеріалів). Підготовка рук хірурга до операції.

Особливості догляду за амбулаторними та стаціонарними хворими із запальними захворюваннями, пошкодженнями та після планових оперативних втручань в щелепно-лицевій ділянці, їх харчування.

Медична документація в хірургічному відділенні (кабінеті) стоматологічної поліклініки та в щелепно-лицевому відділенні лікарні. Показники роботи хірурга-стоматолога.

Показання до госпіталізації хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки, особливості їх обстеження та реабілітації.

Внутрішньогоспітальна інфекція в стоматологічній поліклініці та щелепно-лицевому стаціонарі, шляхи передачі інфекції. Захист пацієнтів і медичного персоналу від госпітальної інфекції, вірусного гепатиту, ВІЛ-інфекції та інших.



Обстеження хірургічного стоматологічного хворого

Особливості обстеження хворих із захворюваннями зубощелепної системи, пошкодженнями, запальними процесами, доброякісними, злоякісними та пухлиноподібними утвореннями, природженими і набутими дефектами, деформаціями щелепно-лицевої ділянки.

Значення особистого спілкування лікаря з хворим. Емоційні фактори, пов'язані із захворюваннями, пошкодженнями і дефектами обличчя та лікуванням, що проводиться. Деонтологія та лікарська етика в хірургічній стоматології і щелепно-лицевій хірургії.

Збір суб'єктивних даних хворого:

Скарги на момент звернення до медичної установи.

Анамнез хвороби: розвиток захворювання, його динаміка, попереднє лікування.

Анамнез життя: спадкові, перенесені та супутні захворювання, шкідливі звички - вживання наркотиків, алкогольних напоїв, паління; спадковість, алергологічний анамнез.

Об'єктивне обстеження: загальний стан, свідомість. Обстеження органів і систем у стаціонарі.

Обстеження щелепно-лицевої ділянки. Огляд обличчя. Пальпація. Огляд органів та м'яких тканин порожнини рота, обстеження зубів. Загальноклінічні, лаболаторні та спеціальні методи дослідження. Дослідження функції рухових і чутливих нервів. Обстеження слинних залоз та їх проток, скронево-нижньощелепних суглобів, лімфатичного апарату обличчя та шиї. Встановлення характеру та величини дефектів і деформацій тканин обличчя і порожнини рота, стан навколишніх тканин. Оцінка ступеня, анатомічних, функціональних і естетичних порушень.

Об'єктивні методи дослідження із застосуванням сучасної діагностичної апаратури. Рентгенологічні: рентгенографія, томографія, панорамна рентгенографія і пантомографія. Застосування штучного контрастування. Комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія, радіоізотопна, ультразвукова діагностика, дистанційна та контактна термографія. Морфологічні методи: цитологічне дослідження відбитків, зішкрябів, пункційного матеріалу; гістологічне дослідження біопсійного матеріалу. Методи функціональної діагностики: рео-, поляро- та електроміографія, електроодонтодіагностика. Застосування комп'ютерів у діагностиці: розшифрування рентгенограм, планування операцій, результатів лікування.

Обсяг обстеження хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки під час лікування в умовах поліклініки та стаціонару, участь суміжних спеціалістів в обстеженні.

Знечулення в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії

Мета, види та завдання знечулення в стоматології. Організація та забезпечення анестезіологічної та реанімаційної служби в стоматологічній поліклініці і стаціонарі.

Біль, його види, компоненти болю, його значення для організму. Реакція організму на біль, оперативну травму.

Місцеве знечулення в стоматології

Основні етапи розвитку місцевого знечулення. Внесок вітчизняних вчених. Види місцевого знечулення. Неін'єкційні методи місцевого знечулення: хімічні, фізичні, фізико-хімічні, електрознечулення. Ін'єкційні методи. Спосіб безголкової ін'єкції, використання карпульних шприців.

Клініко-фармакологічна характеристика місцевих знечулювальних препаратів, що використовуються в стоматології: новокаїну, тримекаїну, лідокаїну, дикаїну, піромекаїну, ультракаїну та ін. Застосування судиннозвужувальних засобів при місцевому знеболенні. Залежність ефективності знечулення від загального стану хворого, вживання алкогольних напоїв та інших шкідливих факторів.

Класифікація методів знечулення в стоматології і щелепно-лицевій хірургії

Аплікаційне знечулення. Техніка, показання та протипоказання, можливі ускладнення.

Інфільтраційна (термінальна) анестезія при хірургічних втручаннях на м'яких тканинах і альвеолярних паростках. Показання і протипоказання до використання.

Знечулення при хірургічних втручаннях на верхній щелепі. Провідникове знечулення. Методика блокування II гілки трійчастого нерва біля круглого отвору, біля підочного отвору, горба верхньої щелепи, великого піднебінного і різцевого отвору. Внутрішньо- та зовнішньоротові способи. Показання та протипоказання до застосування. Помилки, ускладнення, їх профілактика та лікування.

Знечулення при хірургічних втручаннях на нижній щелепі. Регіональне (стовбурове) знечулення. Методика виключення III гілки трійчастого нерва біля овального отвору, біля входу в нижньощелепний канал (мандибулярна та торусальна анестезія), біля ментального отвору. Внутрішньо- і зовнішньоротові способи знечулення. Показання і протипоказання до застосування. Помилки, ускладнення, їх профілактика та лікування.

Поєднання провідникового та інфільтраційного знечулення при оперативних втручаннях на щелепно-лицевій ділянці, операціях видалення зубів. Протипоказання до застосування місцевого знечулення. Підокісна анестезія, показання, методика, ускладнення. Інтралігаментарна анестезія, показання, методика, переваги та недоліки, ускладнення. Внутрішньопульпарна анестезія, показання, методика, ускладнення. Внутрішньокісткова анестезія, показання, методика, ускладнення.

Помилки та ускладнення при місцевому знечуленні: введення тканинних отрут, пошкодження нервів і судин, м'язів, інфікування, інші. Післяін'єкційне зведення шелеп. Загальні ускладнення: реакції з боку серцево-судинної системи і ЦНС - зомління, колапс; анафілактичний шок, інші алергічні реакції. Надання невідкладної допомоги. Премедикація, її принципи, завдання, дія. Показання до застосування. Особливості проведення в умовах поліклініки і стаціонару. Групи та клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, які застосовуються для премедикації (анальгетиків, транквілізаторів, антигістамінних засобів та ін.). Види премедикації, що застосовує лікар-стоматолог і анестезіолог.

Загальне знечулення при операціях у щелепно-лицевій ділянці

Показання до застосування загального знечулення залежно від обсягу та характеру оперативного втручання і стану хворого. Стадії наркозу. Види наркозу: інгаляційний, дожильний, внутрішньом'язовий, ректальний, комбінований. Показання до кожного з них. Обстеження хворого і загальна підготовка до наркозу. Переднаркозна медикаментозна підготовка до оперативного втручання. Особливості загального знечулення в стоматології, щелепно-лицевій хірургії.



Неінгаляційні способи наркозу. Дожильний наркоз при хірургічних втручаннях в стаціонарі і поліклініці. Комбіноване знечулення - нейролептаналгезія. Показання, розрахунок дози і техніка проведення. Можливі ускладнення, їх запобігання і усунення.

Інгаляційні способи наркозу. Особливості проведення інтубаційного наркозу у хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки. Масковий та назофарингеальний наркоз в стоматологічній практиці. Показання до вибору різних способів інтубації (через рот, ніс, трахеостому, оростому, через ніс "всліпу", ретроградна інтубація). Обладнання для цього. Контроль за станом хворого, можливі ускладнення. Ларінгеальна маска, її застосування, показання.

Невідкладні стани і принципи реанімації в стоматологічній практиці

Невідкладні стани під час виконання стоматологічних втручань, які потребують термінової лікарської допомоги: респіраторні ускладнення, серцево-судинні, коматозні, шокові прояви та ін.

Принципи серцево-легеневої реанімації. Надання допомоги при виведенні хворого з термінального стану: на вулиці, в умовах амбулаторного стоматологічного прийому, в щелепно-лицевому стаціонарі. Профілактика невідкладних станів у стоматології, щелепно-лицевій хірургії (в тому числі організаційні заходи).

Хірургічні втручання в порожнині рота, на обличчі та щелепах

Особливості оперативних втручань на обличчі та в порожнині рота: типові розтини для підходу до органів із урахуванням будови шкіри, розташування нервів, великих судин, жувальних та мімічних м'язів. Види швів: вузловий, занурений, косметичний, розвантажувальний, пластинковий. Заходи щодо запобігання утворенню грубих рубців.

Основи техніки оперативних втручань на альвеолярних паростках і щелепних кістках. Розтин кістки бором, диском, дротяною пилкою. Розкриття порожнин у кістках. З'єднання розрізаної кістки. Сучасні способи лікування хвороб порожнини рота, щелеп, м'яких тканин обличчя з використанням лазерних пристроїв, кріодеструкції та ультразвуку, їх дія на тканини.

Видалення зубів. Інструменти для видалення зубів, їх будова та принципи роботи. Показання та протипоказання до операції видалення зубів. Особливості підготовки хворого і проведення операції у хворих із змінами серцево-судинної системи, захворюваннями крові та іншими системними порушеннями, у вагітних і дітей.

Типове видалення зубів: Підготовка операційного поля. Методика видалення зуба з урахуванням анатомічних умов, будови та механізму дії інструментів. Розміщення та положення лікаря і хворого при видаленні зубів. Інструментарій для видалення зубів. Види щипців, елеваторів, їх будова, механізм роботи, призначення. Видалення зубів щипцями. Окремі етапи видалення зубів щипцями. Особливості видалення окремих груп зубів та коренів. Техніка та механіка застосування елеваторів різних типів. Загоєння рани після типового видалення зуба. Методика видалення третього великого корінного зуба на нижній щелепі при неповному його прорізуванні або неправильному положенні. Атипове видалення зубів: показання, методика, знеболення, інструментарій. Обробка рани після видалення зуба і догляд за нею. Особливості загоєння комірки. Ускладнення під час видалення зубів і коренів. Попадання зуба в дихальні шляхи та травний канал. Перелом і вивих сусідніх зубів. Злам частин коміркового відростку, перелом і вивих щелеп. Пошкодження дна верхньощелепної пазухи і проштовхування в неї кореня зуба. Кровотеча під час видалення зуба, їх профілактика. Лікувальна тактика при цих ускладненнях, їх профілактика. Ускладнення після видалення зуба. Кровотеча. Етіологія. Засоби зупинення кровотечі з рани м'яких тканин і кісток. Хірургічні, фармакологічні і біологічні методи боротьби з післяопераційною кровотечею. Післяопераційний комірковий біль. Альвеоліт, причини виникнення, профілактика. Лікування інших післяопераційних ускладнень. Хірургічні втручання на комірковому відростку з метою підготовки до ортопедичного лікування.

Запальні захворювання щелепно - лицевої ділянки

Етіологія і патогенез гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої локалізації. Класифікація. Значення карієсу зубів і стоматогенних пошкоджень у розвитку і поширенні запального процесу. Визначення поняття "одонтогенна інфекція" і сучасні уявлення про її значення в розвитку місцевої загально-соматичної патології.



Хвороби прорізування зубів

Дистопія зубів. Ретенція та інклюзія зубів. Утруднене прорізування, причини. Клінічні прояви. Показання до хірургічного лікування. Ускладнення, їх класифікація. Методи оперативного втручання при дистопії і ретенції зубів. Перикоронит: класифікація, клініка, діагностика, лікування.



Періодонтит

Класифікація. Гострий серозний та гнійний періодонтит, загострення хронічного періодонтиту. Етіологія, патогенез патологічна анатомія, шляхи поиширення інфекційного процесу. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, хірургічне лікування. Хронічний періодонтит. Класифікація. Клінічна та рентгенологічна діагностика, диференціальна діагностика, хірургічні методи лікування.

Операції: резекція верхівки кореня зуба, гемісекція, ампутація кореня зуба, реплантація, трансплантація зуба та інші.

Операція реплантації зубів (види операцій, методика видалення і обробка зуба). Особливості зрощення після реплантації. Показання до операції та техніка її виконання на різних групах зубів. Можливі ускладнення і прогноз.



Періостит щелеп

Класифікація. гострий гнійний періостит щелеп. Патогенетичний зв'язок з періодонтитом. Поширення запального процесу залежно від розташування коренів різних груп зубів. Патологічна анатомія. Клінічна картина. Диференціальна діагностика. Лікування. Показання до видалення зуба у разі гострого одонтогенного періоститу щелеп.

Хронічний періостит. Клініка, лікування.

Остеомієліт щелеп

Класифікація. Одонтогенний, контактний, гематогенний. Роль мікрофлори, неспецифічної резистентності, імунологічного статусу хворого, анатомічної будови щелеп у розвитку захворювання. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез одонтогенного остеомієліту щелеп.

Клініка і диференціальна діагностика гострого одонтогенного остеомієліту. Комплексне патогенетичне лікування: хірургічне, медикаментазна терапія, застосування фізіотерапевтичних методів. Наслідки та можливі ускладнення.

Підгостра та хронічна стадія остеомієліту щелеп. Клінічна та рентгенологічна картина різних його форм (секвеструючої, рарифікуючої, гіперпластичної), диференціальна діагностика. Особливості перебігу на верхній і нижній щелепах. Первинно-хронічний остеомієліт. Комплексне лікування на різних стадіях розвитку.

Перебіг остеомієліту верхньої та нижньої щелеп різного походження. Лікування залежно від особливостей патогенезу захворювання.

Терміни та техніка виконання секвестр - і секвестрнекректомії. Можливі ускладнення: резорбційний перелом, дефект і деформація щелеп, сепсис, пневмонія та ін.

Інші форми остеомієліту: Гарре, Броді, променевий остеонекроз.

Абсцеси і флегмони щелепно-лицевої ділянки та шиї

Хірургічна анатомія міжфасціальних і міжм'язових клітковинних просторів голови та шиї.

Визначення понять абсцесу та флегмони.

Етіологія та патогенез абсцесу і флегмони щелепно-лицевої ділянки та шиї. Шляхи та механізми поширення інфекційного процесу.

Класификація, поверхневі та глибокі процеси. Загальна і місцева клінічна характеристика абсцесу і флегмони навколощелепних і суміжних з ними ділянок. Етіологічні та патогенетичні принципи загального і місцевого лікування запальних процесів. Хірургічне лікування, його цілі. Значення вибору та техніки виконання оперативного доступу. Знеболення при оперативних втручаннях у зв'язку з абсцесом і флегмоною щелепно-лицевої локалізації, різних локалізацій.

Застосування медикаментозних засобів, імунотерапії та фізіотерапевтичних процедур.

Остеофлегмона та аденофлегмона, поверхневий та глибокий абсцес і флегмона: порівняльна характеристика етіології, патогенезу, клінічного перебігу, лікування ускладнень, реабілітації хворих.

Абсцес і флегмона клітковинних просторів, що розташовані біля тіла нижньої щелепи: піднижньощелепного та підпідборідного трикутника, щелепно-під'язикового жолобка. Флегмона дна порожнини рота та шиї. Гнилісно-некротична флегмона обличчя та шиї. Флегмона, що прогресує.

Абсцес і флегмона клітковинних просторів, що прилягають до гілки нижньої щелепи: привушно-жувального, позадущелепного, крилоподібно-щелепного і навкологлоткового. Абсцес і флегмона язика.

Абсцес і флегмона поверхневих і глибоких ділянок середньої зони обличчя: щічної, вилицевої, підочної, скроневої, підскроневої, крилоподібно-піднебінної ямок. Особливості хірургічного лікування флегмони очниці.



Одонтогенний верхньощелеповий синусит

Анатомічні передумови виникнення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Гострий одонтогенний синусит. Методи діагностики і лікування. Хронічний одонтогенний синусит: класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, методи хірургічного і консервативного лікування.

Ороантральні сполучення. Клініка, діагностика, показання до їх закриття. Методи оперативних втручань. Профілактика виникнення ороантральних сполучень.

Неодонтогенні запальні захворювання обличчя

Анатомія та функції лімфатичної системи обличчя і шиї, класифікація. Гострий і хронічний лімфаденіт. Абсцедуючий лімфаденіт. Аденофлегмона. Діагностика та диф. діагностика, клініка, лікування. Ендолімфатична терапія.

Фурункул, карбункул. Клініка, лікування, запобігання ускладнень.

Бешихове запалення. Нома, етіологія, патологічна анатомія, профілактика, лікування. Ускладнення та наслідки.

Некротичні процеси тканин щелепно-лицевої ділянки іншого походження.

Ускладнення запальних процесів у щелепно-лицевій ділянці

Гнійний тромбофлебіт, тромбоз печеристого синусу, менінгіт, медіастеніт, енцефаліт, сепсис, інфекційно-токсичний шок. Їх етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування. Принципи терапії.



Специфічні запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки

Актиномікоз щелепно-лицевої ділянки. Етіологія і патогенез. Шляхи проникнення інфекції. Класифікація актиномікозу за Т.Г.Робустовою. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, загальні принципи лікування.

Туберкульозне ураження органів порожнини рота і щелеп. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

Сифіліс. Прояви в щелепно-лицевій ділянці. Діагностика, лікарська тактика. Профілактика.

Дифтерія. Поширення. Клініка, діагностика, профілактика.

ВІЛ інфекція/ СНІД. Прояви в порожнині рота, щелепно-лицевій ділянці.

Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС)

Класифікація захворювань СНЩС. Обстеження хворих із захворюваннями СНЩС.

Артрити скронево-нижньощелепного суглоба. Класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування.

Артрози скронево-нижньощелепного суглоба. Класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування.

Можливості артроскопії та артроскопічної хірургії захворювань СНЩС.

Синдром больової дисфункції СНЩС. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування. Синдром Костена.



Захворювання слинних залоз

Класифікація захворювань слинних залоз. Методи обстеження хворих:


клінічні, лабораторні, рентгенологічні (сіалографія), радіологічні: пантомо- і радіосіалографія, сіалосцинтиграфія.

Запалення слинних залоз. Класифікація, етіологія, патогенез. Епідемічний паротит. Банальний бактеріальний сіаладеніт. Гострий лімфогенний і контактний сіаладеніт. Післяопераційний і післяінфекційний паротит. Гостре запалення піднижньощелепних і під'язикових слинних залоз. Клініка, диференціальна діагностика. Лікування гострого сіаладеніту (консервативне і хірургічне). Несправжній паротит, диференціальна діагностика.

Хронічне запалення слинних залоз. Паренхіматозний, інтерстиціальний і протоковий (сіалодохіт) сіаладеніт: етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика. Методи лікування.

Конкрементозний (калькульозний) сіаладеніт - слинокам'яна хвороба. Утворення і склад слинних камінців. Клініка, діагностика, ускладнення, лікування. Оперативні доступи і знеболення під час видалення слинних камінців. Стеноз і атрезія слинних проток. Діагностика, лікування.

Пошкодження слинних залоз. Класифікація, клінічна картина, лікування.

Нориці слинних залоз. Причини утворення нориць слинних залоз. Повні і неповні нориці. Методи обстеження: фістулографія, зондування. Диференціальна діагностика та лікування. Пригнічення функції залози (медикаментозне, променеве). Пластика вивідних протоків.

Реактивно-дистрофічні захворювання слинних залоз. Хвороба Мікуліча (лімфоматоз залоз). Синдром та хвороба Шегрена. Ксеростомія як симптом порушення функції слинних залоз.

Структура залікового кредиту



Тема

Лекції

Практичні заняття



СРС


Індивіду-альна самостійна робота

студента

Розділ «Пропедевтика хірургічної стоматології»

Тема №1. Організація хірургічної стоматологічної допомоги. Знайомство зі структурою хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та відділу щелепно-лицевої хірургії клінічної лікарні. Забезпечення, документація амбулаторного стоматологічного кабінету і відділення. Методика обстеження щелепно-лицевої ділянки та шиї.

2

3,5

3




Тема №2. Асептика та антисептика в ЩЛХ. Специфічна та неспецифічна резистентність ротової порожнини. Профілактика соціально значимих інфекцій.



3,5


4




Тема №3. Біль, його компоненти, провідні шляхи болю. Класифікація знечулення, види, методи, показання та протипоказання. Загальне знечулення. Премедикація. Нейролептанальгезія.

2

3,5


4




Тема №4. Місцеві анестетики, їх властивості, побічні дії. Класифікація. Показання та протипоказання до місцевого знечулення. Аплікаційна, інфільтраційна анестезії.

2

3,5







Тема №5. Периферичне провідникове знечулення на нижній щелепі: торусальна, мандибулярна анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.




3,5

4





Тема №6. Периферичне провідникове знечулення на нижній щелепі: ментальна, щічна та язикова анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.




3,5







Тема №7. Периферичне провідникове знечулення на верхній щелепі: туберальна, інфраорбітальна анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.



3,5







Тема №8. Периферичне провідникове знечулення на верхній щелепі: різцева, палатинальна анестезії. Показання, методики проведення. Місцеві ускладнення, їх лікування.




3,5

4





Тема №9. Центральні провідникові методи знечулення щелеп і прилеглих тканин. Місцеві ускладнення, їх лікування.



3,5







Тема №10. Загальні ускладнення місцевої анестезії, їх профілактика і лікування. Серцево-легенева реанімація.




3,5

4




Тема №11. Показання та протипоказання до операції видалення зубів. Інструментарій для видалення зубів. Підготовка хворих із супутньою патологією до видалення зубів.



3,5

4





Тема №12. Методики видалення зубів на верхній щелепі. Етапи операції. Ускладнення під час видалення зубів: клінічна картина, діагностика, лікування і профілактика.

2

3,5


4




Тема №13. Методики видалення зубів на нижній щелепі. Етапи операції. Ускладнення під час видалення зубів: клінічна картина, діагностика, лікування і профілактика.



3,5


4




Тема №14. Ретенція та дистопія. Атипове видалення зубів. Етапи операції. Показання, інструментарій, методика. Догляд за післяопераційною раною.



3,5


4




Тема 15. Підсумкове заняття "Пропедевтика хірургічної стоматології".




4







Усього годин: 96

Аудиторна робота – 63 %;

СРС –37 %.

8

53

35




Розділ «Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки»

Тема №1. Запальні процеси ЩЛД: класифікація, етіологія, патогенез, типи клінічних реакцій та особливості перебігу одонтогенних запальних захворювань. Роль імунної, ендокринної, ретикуло-ендотеліальної систем. Хвороби прорізування зубів. Перикоронит: етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення.

2

3,5


3




Тема №2. Гострі та хронічні періодонтити: класифікація, етіологія, патогенез. клініка, діагностика, хірургічні методи лікування, ускладнення та профілактика. Одонтогенна гранульома обличчя: клінічний перебіг, діагностика, лікування.




3,5


4




Тема №3. Одонтогенний періостит щелеп (гострий, хронічний): етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.




3,5







Тема №4. Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп: етіологія, патогенез, класифікація. Сучасні теорії його виникнення. Клінічний перебіг, діагностика, лікування (хірургічне, медикаментозне, фізіотерапевтичне), ускладнення, їх профілактика.




3,5

3




Тема №5. Хронічний одонтогенний остеомієліт щелеп: клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Особливості протікання та лікування остеомієліту в пацієнтів із наркотичною залежністю.




3,5







Тема 6. Гострий і хронічний одонтогенний верхньощелеповий синусит: етіологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, профілактика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Пластичне закриття оро-антрального сполучення.

2

3,5

4




Тема №7. Хірургічна анатомія клітковинних просторів щелепно - лицевої ділянки (ЩЛД). Шляхи поширення одонтогенної інфекції. Класифікація флегмон і абсцесів ЩЛД. Загальні клінічні ознаки, прийоми діагностики та комплексного лікування.

2

3,5

4




Тема №8. Лiмфаденiти, аденофлегмони ЩЛД: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, лiкування, профiлактика. Запальні інфільтрати в ЩЛД. Особливості виникнення, локалізації, клінічного перебігу, диференційна діагностика, сучасні методи лікування.




3,5

4




Тема №9. Абсцеси піднебіння, флегмони підочноямкової та виличної ділянок. Абсцеси та флегмони скроневої ділянки, підскроневої та крило–піднебінної ямок. Флегмона очниці. Топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика.




3,5

4




Тема №10. Флегмони щічної, білявушно-жувальної, позадущелепної ділянок: топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика.




3,5







Тема №11. Флегмони підпідборідної, підщелепної ділянок, біляглоткового та крило-щелепного просторів: топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика.




3,5







Тема №12. Абсцес під’язикового валика та щелепно-язикового жолобка. Абсцеси та флегмони язика, його кореня. Флегмона дна порожнини рота. Гнильно-некротична флегмона Жансуля – Людвіга. Топографічна анатомія, етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.




3,5







Тема №13. Специфічні запальні процеси ЩЛД: актиномікоз, туберкульоз, сифіліс. Етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика. ВІЛ інфекція/СНІД. Прояви в щелепно-лицевій ділянці.

2

3,5

4




Тема №14. Фурункули і карбункули обличчя: етіологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення та профілактика. Бешиха обличчя, нома, гемодинамічні некрози. Дифтерія. Прояви в порожнині рота. Клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика.




3,5

4




Тема №15. Ускладнення запальних процесів щелепно-лицевої ділянки: медіастеніт, сепсис, абсцес мозку, тромбоз лицевих вен та печеристого синусу, абсцедуючі пневмонії, інфекційно-токсичний шок та інші. Класифікація, патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностика, лікування, прогноз.

2

3,5

4




Тема №16. Артрит і артроз скронево - нижньощелепного суглоба (СНЩС): класифікація, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.




3,5

4




Тема №17. Гострі сіалоаденіти: класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.




3,5

4




Тема №18. Хронічні сіалоаденіти: класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Сіалози: класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика. Слино-кам’яна хвороба (сіалолітіаз): етіологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення, їх профілактика.

2

3,5

4




Тема №19. Підсумкове заняття "Запальні процеси ЩЛД".




4







Усього годин: 129

Аудиторна робота – 61,4%;

СРС –38,6 %.

12

67

50




Усього годин: 225

Кредитів – 7,5: лекції -20 год., практичні – 120 год., СРС – 85 год.

Аудиторна робота – 62,2 %;

СРС – 37,8 %.

20

120

85



1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка