Рішенням Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2006 року №8-5/2006 обласна програмаСторінка1/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

Хмельницької обласної ради

від 20 грудня 2006 року

8-5/2006
ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку архівної справи у 2006-2010 роках
Загальні положення

Обласна програма розвитку архівної справи у 2006–2010 роках розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 р. № 92 “Про затвердження державної програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки” згідно із вимогами Закону України “Про державні цільові програми”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 644 “Про затвердження Порядку формування і виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2002 р. “Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі”, наказу Головного фінансового управління облдержадміністрації та Державного казначейства України в області від 26.02.2004р. № 20 “Про затвердження Рекомендацій щодо формування та порядку внесення на розгляд сесії обласної ради регіональних програм та їх фінансування”.

Мережа архівних установ області складається з Державного архіву області, 20 архівних відділів райдержадміністрацій, 5 архівних відділів міських (міст обласного значення) рад, 21 Трудового архіву для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.

В архівосховищах області зберігається 2 млн. 131 тис. справ Національного архівного фонду, 10 тисяч установ, підприємств і організацій за період з 1765р. до наших днів, понад 76 тис. справ з особового складу 655 ліквідованих установ області за період з 1944 по 2005рр.

Архівні документи є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів області, які використовуються з науковою метою, для забезпечення управлінської діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також задоволення потреб громадян соціально-правового характеру. Їх інформативна цінність значно зросла в зв’язку з реформуванням народного господарства, зміною форм власності, приватизації майна, розпаюванням земель та інше.

Питання забезпечення збереження архівних фондів гостро стоять в архівних установах області та потребують вжиття кардинальних заходів.

Низький рівень матеріально-технічного забезпечення, відсутність у переважній більшості архівів систем охорони, пожежогасіння, кондиціювання не дають можливості забезпечити у сховищах оптимальний волого-температурний режим, дотримання нормативних, фізико-хімічних показників збереженості документів. Протягом багатьох років не проводяться роботи із створення копій для страхового фонду і фонду користування документами, зокрема переведення інформації на інші носії з метою її збереження у разі втрати або пошкодження оригіналів, та з відновлення згасаючих текстів, а також якісний ремонт і реставрація документів.

Майже всі архівні служби області знаходяться у пристосованих приміщеннях, не відповідають вимогам до умов зберігання документів НАФ, більшість з них потребують ремонтів. В архівному відділі Летичівської райдержадміністрації встановлено пічне опалення, що становить небезпеку для документів НАФ. Потребують заміни архівосховища Новоушицького, Теофіпольського архівного відділу. У 6 архівних відділах райдержадміністрацій архівосховища зовсім не опалюються, що призводить до серйозних порушень температурно-вологісного режиму. Документи зволожені і піддаються руйнації, тексти згасають, втрачається цінна інформація. Архівосховища архівних відділів Віньковецької, Городоцької, Ізяславської, Красилівської, Летичівської, Полонської, Старокостянтинівської, Шепетівської райдержадміністрацій, Хмельницької і Кам’янець-Подільської міських рад перенавантажені і потребують додаткових приміщень.

Належним чином не забезпечується охорона та пожежна безпека архівних установ області, в більшості – охороно-пожежна сигналізація несправна, відключена або відсутня. Лише у 2 архівних установах області встановлено автоматичну систему пожежогасіння.

Архівні установи області недостатньо забезпечені засобами оргтехніки, копіювальною та комп’ютерною технікою. Внаслідок цього величезний інформаційний потенціал Національного архівного фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого попиту громадян, держави і суспільства на інформацію, а також стає реальною загроза безповоротної втрати значної частини сучасної цінної інформації – документів та інших ресурсів в електронному вигляді.


Одночасно у зв’язку з реформуванням народного господарства, ліквідацією та реорганізацією підприємств та організацій різних форм власності, дуже гостро постає питання про забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання, що утворилися в результаті їх діяльності і є основою для забезпечення прав та законних інтересів громадян. Документи деяких реформованих та ліквідованих підприємств та організацій втрачені, інші перебувають під загрозою втрат.

Створення та належне забезпечення функціонування місцевих архівних установ (Трудових архівів) забезпечить повне та оперативне задоволення запитів громадян соціально-правового характеру за документами ліквідованих і реформованих установ, підприємств і організацій всіх форм власності.

Всі ці фактори обумовлені вкрай недостатнім фінансуванням архівної галузі області, що в свою чергу впливає на планомірне і повноцінне поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини підприємств, установ і організацій Хмельниччини.

Розв’язання перелічених та інших проблем передбачається Обласною програмою розвитку архівної справи в 2006–2010 роках (далі – Програма).Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання Національного архівного фонду, соціально значущих документів ліквідованих установ області для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян.Основними завданнями Програми є:

- зміцнення матеріально-технічної бази державних і комунальних архівних установ;

- створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду та соціально значущих документів;

- поліпшення охорони та пожежної безпеки архівних установ;

- забезпечення ефективного впровадження в архівних установах області сучасних інформаційних технологій для збереження інформації архівних документів;

- внесення до Національного архівного фонду усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з Додатком.

Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її основної мети – збереження духовної і культурної спадщини подільського краю, створення інформаційного поля для здійснення досліджень з історії Поділля, залучення до цього процесу місцевих науковців, краєзнавців, а також задоволення соціальних потреб громадян.

Зволіканням із вирішенням цих питань може привести до пошкодження, або втрат цінних документальних джерел.
Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання програми та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Орієнтований обсяг фінансування заходів Програми з обласного бюджету становить 80 тис. грн.

Очікувані результати

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля обласних, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2006–2010 роки.Виконання Програми дасть змогу:

- зміцнити матеріально-технічну базу, забезпечити надійний пожежний та охоронний захист архівних установ області;

- створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

- забезпечити повноцінний захист усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;

- наблизитися до європейських стандартів рівня зберігання та користування документами Національного архівного фонду;

- запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів, інтегровану в український інформаційний простір;

- задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в інформації;

- забезпечити створення та функціонування мережі архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (Трудові архіви);

- поповнити Національний архівний фонд документами культурної спадщини, у тому числі такими, що перебувають за кордоном, та іноземного походження, що стосуються історії України.
Координація роботи і контроль за виконанням Програми

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада, Державний архів Хмельницької області.

Додаток

до Програми розвитку архівної справи в 2006-2010 рр.Заходи

щодо виконання Обласної програми розвитку архівної справи у 2006–2010 рр.

(тис. гривень)Назва заходу

Відпові­дальні за виконан­ня

Строки виконання роки

Орієнтов­ний обсяг фінансу­вання

У тому числі за роками

Прогнозовані джерела фінансування

2006

2007

2008

2009

2010

Держ

бюджет


Обласний

бюджет


Місцеві

бюджети


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка