Рішення за короткий проміжок часу; Самостійність уміння поставити нову проблему, а потім розв’язати її самостійноДата конвертації04.11.2016
Розмір25.6 Kb.
Людмила Доценко

к. психол. н.,, м. Київ
Розвиток евристичного мислення майбутніх психологів як необхідна умова їх професійного становлення
Студентський вік характеризується тим, що в цей період досягаються багато оптимумів розвитку інтелектуальних і фізичних сил. У студентів активно розвиваються творчі здібності, інтелектуальна ініціатива, здатність ставити запитання та формулюватипроблеми.

Розвиток особистості студента як майбутнього фахівця з психології відбувається в таких напрямках:

• зміцнюються ідейна переконаність, професійна спрямованість, розвиваються необхідні здібності;

вдосконалюються, «професіоналізуються» психічні процеси, стани, досвід;

• підвищуються почуття обов’язку, соціальної відповідальності за успіх професійної діяльності;

• міцніють професійна самостійність і готовність до майбутньої практичної роботи;

• підвищуються комунікативна компетентність, соціальний інтелект та готовність до соціальної взаємодії та прийняття колективних рішень;

• підсилюється інтерес студентів до науково-дослідної роботи.

Саме тому, проблема розвитку евристичного мислення студентів набуває особливої актуальності.

Евристичне мислення – це різновид творчого мислення, що спирається на критерії вибіркового пошуку під час розв’язання складних, невизначених завдань, відмову від стереотипів, наявність варіативності ідей і може приводити до неочікуваних результатів та створення нового продукту.Зазначимо наступні структурні компоненти евристичного мислення як психологічної передумови професійного становлення майбутніх психологів:

  • Швидкість – здатність миттєво розібратися в ситуації і прийняти правильне рішення за короткий проміжок часу;

  • Самостійність – уміння поставити нову проблему, а потім розв’язати її самостійно;

  • Оригінальність – здатність незвично підходити до розв’язання проблеми, отримувати неочікувані результати;

  • Гнучкість – здатність знаходити нові рішення у обставинах та умовах, що швидко змінюються.

Виходячи з вищесказаного, можна виділити основні принципи, які лежать в основі розвитку евристичного мислення майбутніх психологів:

Отже, основними умовами розвитку евристичного мислення студентів - психологів у процесі їх професійної підготовки є:

  • творчий підхід викладача до організації навчальної діяльності студентів;

  • формування інтересу та мотивації до вивчення навчальної дисципліни;

  • діагностика пізнавальних здібностей і орієнтування на індивідуальну траєкторію розвитку студента;

  • впровадження у навчально-виховний процес активних методів навчання;

  • використання творчих завдань у процесі викладання навчальних дисциплін.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка