Рішення від 29 грудня 2015 р. №7 м. Кам‘янка-Бузька Про затвердження Програми сприяння створенню та підтримки об’єднаннь співвласниківСкачати 188.7 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір188.7 Kb.


Україна

кам'янка-бузькА міська рада

львівської області

__________ ІV _____________сесія ______________VІІ______скликання
РІШЕННЯ
Від 29 грудня 2015 р. 7 м. Кам‘янка-Бузька

Про затвердження Програми

сприяння створенню та підтримки

об’єднаннь співвласників

багатоквартирних будинків (ОСББ)

в м. Кам’янка-Бузька на 2016-2017 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001р. №2866-ІІІ з урахуванням змін, внесених Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417-VІІІ від 14.05.2015р., міська рада


ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму сприяння створенню та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кам’янка-Бузька на 2016-2017 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню під час формування бюджету на 2016-2017 роки передбачити асигнування на виконання «Програми сприяння створенню та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Кам’янка-Бузька на 2016-2017 роки» в межах можливостей бюджету.

3.В місячний термін з дати прийняття даної Програми розробити Порядок використання коштів для реалізації Програми.

4.Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника міського голови Б.С.Ковалюка.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод та інтересів громадян, житлово-комунального господарства та контролю за приватизацією комунальної власності ( О.Ріполовський).


Міський голова

О.ОмелянПрограма

сприяння створенню та підтримки об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

в м. Кам’янка-Бузька на 2016-2017 роки


Вступ
Програма сприяння створенню та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кам’янка-Бузька на 2016-2017 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до:

Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001р. №2866-ІІІ з урахуванням змін, внесених Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417-VІІІ від 14.05.2015р.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, обласного та міського бюджетів, коштів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також можуть залучатися кошти з інших джерел.

Обсяг фінансування визначається щороку виходячи з реальних можливостей державного, обласного та міського бюджетів.І.Паспорт Програми


1. Розробник Програми

Виконавчий комітет Кам’янка-Бузької міської ради

2. Співрозробники Програми

Депутати Кам’янка-Бузької міської ради

3. Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Кам’янка-Бузької міської ради

4. Учасники Програми

Виконавчий комітет Кам’янка-Бузької міської ради, голови ОСББ


5. Термін реалізації Програми

2016 - 2017 роки

6. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Обсяг

фінансування, всього тис. грн.104,00


У т.ч.

державний бюджет тис.грн.

обласний бюджет тис.грн.


міський бюджет тис. грн.


104,00

кошти ОСББ тис. грн.

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма
Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до незадовільного стану житла в місті.

Реформування ЖКГ - одна з найважливіших проблем, що постала перед міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови найактивнішої участі у цій справі ОСББ як нової організаційної форми утримання житла, що значно краще відповідає реаліям сьогодення.

На даний час в м. Кам’янка-Бузька зареєстровано та виконує визначені законодавством функції 18 ОСББ. Переважна більшість їх створена в останні роки.

Потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх на самообслуговування ОСББ, виділення допомоги ОСББ в ремонті конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де таке обслуговування вже ведеться ними самостійно.

Допомога із місцевого бюджету необхідна як в реалізації першочергових заходів ремонту, так і у випадку участі ОСББ у впровадженні проектів за рахунок коштів державного бюджету на умовах співфінансування в рамках відповідних державних програм.

У результаті приватизації державного житлового фонду у м.Кам’янка-Бузька, у приватну власність мешканців перейшло майже 95% багатоквартирного житлового фонду.

Отримання права власності на житло надало громадянам можливість ефективніше розпоряджатися своїми коштами, поліпшити утримання житлових будинків і створити ринкові (конкурентні) умови в сфері обслуговування будинків та прибудинкової території.

Проте, зміна форм власності у житловій сфері і насамперед приватизація житла, не дозволили повною мірою поліпшити утримання житлових будинків та створити ринкові (конкурентні) умови на ринку житлових послуг. Кожний третій будинок потребує капітального ремонту, закінчився термін повної заміни інженерного обладнання в житлових будинках перших масових серій, побудованих в 60 - 70 роки, не вирішуються питання їх реконструкції та модернізації.

Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати шляхом проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стає об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі - ОСББ).

ОСББ - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку будь-якої форми власності.

Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю ОСББ.
1. Створення ОСББ дає можливість:
розв’язувати загальні проблеми мешканців будинку, відстоювати їх інтереси та права в органах державної влади, стосунках з іншими юридичними особами, а також виступати позивачем у суді;

спільно та ефективно використовувати загальне майно;

отримувати додаткове фінансування за рахунок господарської діяльності;

підтримувати початковий ринковий рівень вартості нерухомості і в міру можливості його підвищення;

мінімізувати витрати на утримання, ремонт та комунальні послуги;

отримувати якісні житлово-комунальні послуги за меншою ціною, оскільки об`єднання співвласників є неприбутковою організацією і не сплачує податок на прибуток та податок на додану вартість, в частині основної своєї діяльності.

Всі належні пільги та субсидії по сплаті квартплати та житлово-комунальних послуг для членів ОСББ зберігаються.

Завдяки фінансовому контролю, раціональності та прозорості використання коштів, а також з огляду на статус неприбуткової організації з’являються гарантії надійної діяльності ОСББ, зростає сумлінність платників.


2. Члени ОСББ мають можливість:
взяти участь в управлінні будинком шляхом голосування на загальних зборах або через обрання до органів управління (на посаду члена правління чи голови ОСББ);

планувати роботи, необхідні для якісного утримання будинку та прибудинкової території;

визначати кошторис утримання будинку та на загальних зборах встановлювати розмір внесків дольової участі;

здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю об’єднання за допомогою ревізійної комісії;

самостійно обирати обслуговуючі організації або управлінську компанію, яку вони можуть змінити в разі надання нею неякісних житлово-комунальних послуг;

завчасно планувати заходи для поліпшення стану будинку, його модернізації та ремонту обладнання всієї будівлі, а також встановлення систем енергозбереження.

За умови створення ОСББ зростає зацікавленість та відповідальність мешканців будинку та, як наслідок, підвищується ефективність управління спільною власністю.

3. Фактори, що стримують розвиток та діяльність ОСББ:
низька інформаційна свідомість населення про ОСББ та переваги його функціонування;

відсутність інформаційно-методичної допомоги ініціативним групам;

недосконалість відносин власності у багатоквартирному житлі;

безвідповідальне ставлення власників та користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального старіння;

відсутність можливості отримання консультаційної професійної підтримки діючих ОСББ;

недостатня ініціатива органів місцевого самоврядування щодо створення ОСББ та залучення громадян до діяльності у сфері житлово-комунального господарства;

високий рівень зношеності житлового фонду та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, належної його експлуатації та обслуговування;

наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

відсутність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.
4. Найбільш дієвими способами заохочення мешканців до створення ОСББ є:

запровадження заходів з популяризації діяльності ОСББ, поширення кращих практик та здійснення просвітницьких заходів;

створення механізмів взаємодії та балансу інтересів власників майна у багатоквартирних будинках як споживачів послуг та монопольних постачальників послуг, виконавців послуг, усунення можливостей для зловживання ними монопольним становищем;

створення і запровадження механізмів на локальному рівні стосовно покращення умов для ефективного і сталого розвитку ОСББ;

організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань створення і діяльності об’єднань;

сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.


ІІІ. Основна мета та завдання програми
Метою Програми є забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ та підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку житлових послуг.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Створення та підтримка ОСББ як альтернативного варіанту утримання та експлуатації житла, сприятиме поліпшенню технічного стану житлового фонду району.

Для активізації створення нових та забезпечення функціонування діючих ОСББ необхідно:

активно проводити комплексну рекламну кампанію з популяризації діяльності ОСББ, поширення кращих практик та здійснення просвітницьких заходів;

активно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо переваг створення і діяльності ОСББ;

надавати ініціаторам створення ОСББ практичну допомогу в процесі створення та реєстрації ОСББ, у проведенні обстежень технічного стану будинків ;

вивчати та популяризувати просвітницькі програми для ОСББ, що оголошують міжнародні організації;

сприяти ОСББ у залученні кредитних коштів на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках району;

надавати підтримку з місцевого бюджету на реалізацію проектів у сфері термомодернізації будинків та упровадження енергозберігаючих заходів на принципі співфінансування.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, обласного та міського бюджетів, коштів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також можуть залучатися кошти з інших джерел.

Обсяг фінансування визначається щороку виходячи з реальних можливостей державного, обласного та міського бюджетів.
Виконання заходів Програми планується здійснити одним етапом протягом 2016-2017 років.
V. Напрями діяльності та заходи Програми

Для досягнення запланованої мети Програми необхідно виконати ряд заходів:

підготовка агітаційних матеріалів, статей щодо популяризації створення ОСББ;

створення на Інтернет – сайті міської ради розділу з питань створення і функціонування ОСББ;

проведення навчально-методичних тренінгів, семінарів, засідань за круглими столами, тощо, спрямованих на підвищення професіоналізму представників органів самоорганізації населення, ОСББ;

вивчення громадської думки щодо реформування житлового сектору;

допомога новоствореним ОСББ у проведенні технічного огляду житлових будинків;

надання допомоги ОСББ у відновленні технічної документації на будинки, планів інженерних мереж;

підвищення енергоефективності житлових будинків, де утворилися ОСББ, на умовах співфінансування мешканців (встановлення засобів обліку, термомодернізація та утеплення житлових будинків- виділення «мікрогрантів» на проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ, тощо);

проведення конкурсів на кращий під’їзд, будинок міста серед створених ОСББ;

сприяння в залученні державних та інших коштів для проведення ремонтних робіт в будинках  ОСББ;

вивчення досвіду реформування житлового сектору на територіях регіонів – партнерів.


Перелік заходів і фінансування Програми

Найменування заходів

Виконавці

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

За роками виконання

2016

2017

Підготовка агітаційних матеріалів, статей щодо популяризації ефективного власника житла шляхом створення ОСББ

Кам’янка-Бузька міська рада/ОСББ

2016 -20172

1


1


Підтримка на Інтернет - сайті розділу з питань створення і функціонування ОСББ


-

-

-

Проведення круглих столів, оперативних нарад, зборів за місцем проживання для роз’яснювальної роботи

2

1

1

Допомога новоствореним ОСББ у проведенні технічного огляду житлових будинків


Надання допомоги ОСББ у відновленні технічної документації на будинки, планів інженерних мереж


Мікрогранти на проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ

80

40

40

Проведення конкурсів на кращий під’їзд, будинок

20

10

10

Сприяння в залученні державних та інших коштів для проведення ремонтних робіт в будинках  ОСББ


Вивчення громадської думки щодо реформування житлового сектору

-

-

-

-


Вивчення досвіду реформування житлового сектору на територіях регіонів- партнерів

-

-

-

-


Загальний обсяг фінансування
VІ. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми дозволить забезпечити:

підвищення свідомості громадян у розв’язанні місцевих проблем, покращення умов проживання громадян у своїх помешканнях, можливість раціонально використовувати кошти мешканців на утримання житла;

вивчення позитивного досвіду вирішення проблемних питань створення та функціонування ОСББ;

підвищення професіоналізму представників ОСББ, упровадження ефективних моделей розвитку територій;

створення системи науково-методичної допомоги органам самоорганізації населення та ОСББ;

упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку ОСББ;

участь депутатів міської ради у вирішенні питань діяльності ОСББ.

Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами щоквартального моніторингу з урахуванням дотримання термінів здійснення та фінансування передбачених нею заходів, кількості створених ОСББ, їх ефективного функціонування.


VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, визначеними у цій Програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод та інтересів громадян, житлово-комунального господарства та контролю за приватизацією комунальної власності.Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється ОСББ та іншими представниками громадських організацій.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод та інтересів громадян, житлово-комунального господарства та контролю за приватизацією комунальної власності.
Секретар ради В.Бусель


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка