Рішення від 15. 10. 2015. №67/2015 м. Долина Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту Долинського навчального закладуСкачати 213.47 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір213.47 Kb.
Проект

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання

(шістдесят сьома сесія)
РІШЕННЯ
Від 15.10.2015. № ______-67/2015

м. Долина


Про зміну назви та затвердження нової редакції

статуту Долинського навчального закладу

(ясел-садка) комбінованого типу «Росинка»

Долинської міської ради


Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6 статті 18 Закону України «Про освіту», статтями 12, 13 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305, міська радаВ И Р І Ш И Л А:

1. Змінити назву Долинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №8 «Росинка» на Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Росинка» Долинської міської ради.


2. Затвердити нову редакцію статуту Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Росинка» Долинської міської ради (додається).
3. Завідувачу дошкільного закладу М.Коропецькій забезпечити державну реєстрацію статуту Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Росинка» Долинської міської ради згідно з вимогами чинного законодавства України.


Міський голова Володимир Гаразд


ПОГОДЖЕНО
Управлінням освіти, молоді та спорту

Долинської РДА


_________________________________

(орган управління освітою)
Начальник
(посада)

Сподар В.С.


(особистий підпис) (ініціали, прізвище)
«___» _________________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Долинської міської ради

(засновник/власник)

Міський голова(посада)
_________ Гаразд В.С. (особистий підпис) (ініціали, прізвище)
«___» _________________ 20___ р.

СТАТУТ

Дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) комбінованого типу "Росинка"

Долинської міської ради

(нова редакція)

Реєстраційний № __________________


Зареєстровано у ___________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(назва органу виконавчої влади)Прийнято Загальними зборами трудового колективу

«___» _____________ 20___ р. 
1. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу "Росинка" Долинської міської ради (далі — дошкільний заклад) створено на підставі рішення Долинської районної ради від 24.02.1982 року №50

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 77500 Івано-Франківська область м.Долина, вул.Грушевського, 13; телефон: 2-57-57.

1.3. Повна назва: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу "Росинка" Долинської міської ради, скорочена назва: ДНЗ «Росинка».

1.4. Засновником дошкільного закладу є Долинська міська рада.

Засновник (або уповноважений ним орган) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами, а також може мати рахунок у банку.

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

1.8. Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;

 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини поваги до народних традицій, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 • забезпечення соціальної адаптації дітей та готовності продовжувати освіту

1.9. Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та цим Статутом.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 8 груп, 140 місць.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: загального та компенсуючого ( для дітей з вадами мови) розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми згідно норми наповнюваності становить:

Одна група раннього віку 15 дітей

Дві групи молодшого віку 40 дітей

Дві групи середнього віку 40 дітей

Дві групи старшого віку 40 дітей

Одна група спеціальна(логопедична) 12 дітей

2.6.Прийняття дітей до дошкільного закладу здійснює його керівник упродовж календарного року. Зарахування до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Вони також мають пред’явити: • медичну довідку про стан здоров’я дитини;

 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

 • свідоцтво про народження дитини;

 • витяг з протоколу засідання обласної ПМПК(для логопедичної групи) ;

 • документ для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі за таких обставин:

 • хвороба дитини;

 • карантин;

 • санаторне лікування дитини;

 • відпустка батьків або осіб, які їх замінюють;

 • літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який унеможливлює її подальше перебування у дошкільному закладі цього типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками (або особами, які їх замінюють) плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється з 1 вересня поточного року (лист МОН від 21.07.11 № 1/9-552 )3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10год.30хв. .

Вихідні дні — субота, неділя, святкові .

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7 год.30хв. до 18.00 год .

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: з 7 год.30хв. до 18.00 год .

3.4. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу може змінюватись рішенням сесії міської ради4. Організація освітнього процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня й закінчується 31 травня наступного року.

Оздоровчий період у дошкільному закладі триває з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалює Педагогічна рада закладу, затверджує — керівник дошкільного закладу .

План роботи закладу погоджується з управлінням освіти.

4.4. У дошкільному закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад організує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:


 • гуманітарний

 • фізкультурно-оздоровчий

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організується відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 зі змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 202/165 (z0440-13) від 26.02.2013.

5.2. Забезпечення продуктами харчування у дошкільному закладі здійснюється згідно діючого законодавства.

5.3. У дошкільному закладі встановлено трьохразове харчування.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладанням продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал проводить лікувально-профілактичні заходи, зокрема, обов’язкові медичні огляди, здійснює контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом і якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.7. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є: діти дошкільного віку, керівник закладу, заступники керівника, педагогічні працівники (вихователі), медичні працівники, помічники вихователів , батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.  У сфері дошкільної освіти дитина має права на:


 • безпечні та нешкідливі для її здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження гідності;

 • здоровий спосіб життя.

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • стежити за станом здоров’я дитини.

7.5. Педагогічну діяльність у дошкільному закладі може здійснювати особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, професійно-практичну підготовку, а також фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку .

7.7. Педагогічні працівники мають право:


 • вільно вибирати педагогічно доцільні форми, методи та засоби роботи з дітьми;

 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 • отримувати соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонено законодавством;

 • захищати професійну честь та власну гідність.

7.8 Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку , умови контракту чи трудового договору;

 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність кожної дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

 • брати участь у роботі Педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва.

7.9. Педагогічних та інших працівників приймає на роботу до дошкільного закладу його керівник.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка проводиться, як правило, раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (зі змінами та доповненнями відповідно до наказів МОН України №1473 від 20.12 2011р.; №1135 від 08.08.2013р.).

7.13 . Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку , не виконують посадових обов’язків, умов Колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснює його засновник (власник) —Долинська міська рада.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює керівник закладу, який призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації за погодженням із міським головою, з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу: • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • подає штатний розпис на затвердження управлінням освіти, молоді та спорту та погодження міського голови;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

 • контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на конференціях колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять:педагогічні та медичні працівники,. До складу Педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою Педагогічної ради є керівник закладу.

Педагогічна рада закладу:


 • розглядає питання освітнього процесу в дошкільному закладі та ухвалює відповідні рішення;

 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

 • ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань Педагогічної ради становить 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є Конференція колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють (далі — Конференція), яка скликається не рідше ніж раз на рік.

Кількість учасників Конференції від працівників дошкільного закладу становить 60% , батьків —60% .

Термін їхніх повноважень становить 1 рік .

Рішення Конференції ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Конференція:


 • ухвалює Статут дошкільного закладу, зміни і доповнення до нього;

 • обирає Раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлює терміни їхніх повноважень;

 • заслуховує звіт керівника, голови Ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає їй оцінку таємним або відкритим голосуванням;

 • розглядає питання освітньої, методичної та фінансово-господарської роботи дошкільного закладу;

 • затверджує основні напрями вдосконалення роботи та розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між конференціями діє Рада дошкільного закладу.

Кількість засідань Ради визначається за потребою.

Засідання Ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організує виконання рішень Конференції, розглядає питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти Піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян для залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 18 осіб) створюється за рішенням Конференції або Ради дошкільного закладу. Члени Піклувальної ради обираються на Конференції дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, якого обирають голосуванням на засіданні Піклувальної ради з-поміж її членів. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але становить не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями Піклувальної ради є:


 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

 • сприяння зміцненню матеріально-технічної,культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

 • залучення додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

 • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

9. Майно дошкільного навчального закладу

9.1. Майно дошкільного закладу складає основні фонди (приміщення, обладнання, а також інші цінності).

9.2. Майно дошкільного закладу належить територіальній громаді м. Долина.

9.3. Майно може бути передано дошкільному навчальному закладу за договором оперативного управління.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти: • засновника (власника);

 • місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • батьків або осіб, які їх замінюють;

 • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб.

 • інші надходження не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

10.3. Статистична звітність №85-к (річна) про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється:


 • через фінансовий відділ міської ради .

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Управлінням освіти, молоді та спорту Долинської РДА

 11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, що не стосується освітнього процесу встановлює засновник (власник) дошкільного закладу.11.4. Реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка