Рішення від 15. 02. 2016. №125-5/2016 м. Долина Про програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, вирішення проблем екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою УкраїниДата конвертації13.12.2016
Розмір99.3 Kb.
РІШЕННЯ
Від 15.02.2016. № 125-5/2016

м. Долина


Про програму інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління,

вирішення проблем екології та інших питань,

пов’язаних з національною безпекою України,

протидії тероризму, організованій злочинній

діяльності і корупції на 2016 рік
Заслухавши інформацію про програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, вирішення проблем екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України, протидії тероризму, організованій злочинній діяльності і корупції на 2016 рік та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, вирішення проблем екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України, протидії тероризму, організованій злочинній діяльності і корупції на 2016 рік (додається).
2. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2016 рік, профінансувати виконання заходів Програми.
3. Про виконання Програми заслухати у ІV кварталі 2016 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гошилика.

Міський голова Володимир ГараздЗатверджено:

рішенням міської ради

від 15.02.2016. № 125-5/2016

ПРОГРАМА

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, вирішення проблем екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України, протидії тероризму, організованій злочинній діяльності і корупції на 2016 рік
1. Загальні положення

Служба безпеки України відповідно до своїх завдань зобов’язана :

- здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України;

- здійснювати заходи, пов’язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

- виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України,

- протидіяти терористичним проявам, забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об`єднань;

- брати участь у здійсненні заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави. сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України;

- здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;

- сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.
2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів й зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів, вона розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та правопорушень, враховує необхідність вирішення актуальних завдань профілактичної та іншої правоохоронної роботи, визнає досягнення специфічних для регіону цілей і завдань щодо об`єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості у забезпеченні та зміцненні правопорядку.3. Завданням Програми є:

- своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки для прийняття управлінських рішень;

- недопущення зрощування кримінальних структур з органами державної влади та управління, подальшого поширення і консолідації організованої форми злочинності;

- недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп.


4. Очікувані результати виконання Програми:

- зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- зменшення впливу організованої злочинності на економіку та політичну сферу суспільства;

- зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

- істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витиснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів "тіньової" економіки;

- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

- зміцнення кадрового потенціалу та авторитету правоохоронних органів.
5. Фінансове забезпечення

Відповідно до Закону України "Про Службу безпеки України" органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, й органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв’язком. З метою здійснення якісного інформаційного забезпечення органів влади та управління, виконання завдань пов’язаних із боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, незалежного виконання рішення наради від 04.06.2009 року під головуванням Президента України із керівниками СБУ, ДМСУ та генеральної прокуратури з питань "активізації боротьби з контрабандою та тіньовою економікою та для забезпечення мобільних груп з питань боротьби з контрабандою, розробки схем перекриття каналів ввозу в район контрабандних товарів та їх реалізації", а також на виконання Закону України від 20.03.2003 року № 630-ІV "Про боротьбу з тероризмом", передбачити фінансування з районного бюджету матеріально-технічного забезпечення Долинського міжрайвідділу УСБ України на 2016 р. в розмірі 40,0 тис. грн.


6. Організаційне забезпечення виконання Програми:

- створення умов реалізації комплексних заходів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення в інтересах органів державної влади та управління, вирішення проблем екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України, протидії тероризму, організованій злочинній діяльності і корупції, зміцнення матеріально-технічної бази;Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБ України
- з метою запобігання злочинним посяганням на державну безпеку із застосуванням зброї та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, реалізувати комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу і крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Посилити оперативне прикриття об’єктів, де використовуються чи зберігаються вибухові та отруйні предмети і речовини;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБ України
- з метою недопущення легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, в бюджетній, лісовій сферах, при надрокористування та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, організувати перевірки фінансово-господарської діяльності та виконання вимог чинного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБ України
- систематично проводити оперативно-розшукові профілактичні заходи з метою захисту громадян та в т.ч. суб’єктів малого і середнього бізнесу від вимагання, запобігання та викриття фактів корупції та хабарництва;

Термін: 2016 р.р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБ України
- провести перевірку підприємницьких структур, які задіяні місцевими органами виконавчої влади у господарсько-фінансових операціях, що передбачають використання бюджетних коштів. Забезпечити дієвий оперативний супровід використання бюджетних коштів, що надходять до державного бюджету;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБ України
- у процесі здійснення контррозвідувальної діяльності забезпечення здобуття та системний аналіз моніторингу обстановки в районі. Здійснювати інформаційне забезпечення місцевих органів влади для прийняття управлінських рішень;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ
- з метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з використанням районних засобів масової інформації, продовжити практику регулярного доведення до населення району відомостей про факти викритої злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження її рівня;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ

- з метою посилення контролю за охороною від протиправних посягань основних державних установ життєво важливих і техногенно-небезпечних об’єктів району впровадити комплекс відповідних заходів, спрямованих на їх захист;Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ
- для виявлення та перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів, зброї, вибухівки та інших засобів терору, контрабанди, розробити та впровадити дієву систему заходів щодо здобування попереджувальної інформації про їх вірогідні переміщення територією району;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ
- продовжити практику проведення тактико-спеціальних занять і тренувань, на яких відпрацьовувати окремі питання і фрагменти анти терористичної операції;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ
- з метою запобігання здійснення терористичних проявів забезпечення безпеки населення району, активізувати діяльність в напрямку виконання Закону України від 20.03.2003 року № 630- ІV "Про боротьбу з тероризмом", розробити додаткові заходи щодо забезпечення надійного контролю за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також виявлення осіб, які планують здійснити теракти;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ
- для протидії політичному екстремізму, недопущення дестабілізації в регіоні, погодити питання щодо за діяння сил і засобів правоохоронних органів для своєчасного отримання попереджувальної інформації. а також даних про способи втручання іноземних громадян та організацій у внутрішні справи України під прикриттям сприяння демократичним процесам в районі. У стислі терміни здійснювати перевірку подібної інформації для проведення роз’яснювальних і попереджувально-профілактичних заходів стримувального характеру;

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ
- з використанням оперативних можливостей організувати перевірки, спрямовані на виявлення фактів одержання хабарів в органах державної влади і управління. лікувальних та навчальних закладах району.

Термін: 2016 р.

Виконавець: Долинський МРВ УСБУ 7. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програмиз/п

Найменування заходу

Виконавець

Фінансування з міського бюджету, тис. грн

Очікуваний результат

1.

Створення умов та реалізація комплексних заходів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення в інтересах органів державної влади та управління, вирішення проблем екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України. Придбання оргтехніки.

Долинський МРВ УСБ України

10,00


Своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки для прийняття управлінських рішень.

2.

Забезпечення системи захисту інформаційних ресурсів, в тому числі таємної та конфіденційної інформації, що зосереджена на підприємствах, в установах та організаціях Долинського району. Придбання оргтехніки.

Долинський МРВ УСБ України

10,00


Недопущення витоку інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави.

3.

В межах компетенції систематично організовувати перевірки фінансово-господарської діяльності та виконання вимог чинного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, з метою недопущення легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. в бюджетній, лісовій, земельній сферах, при надрокористування та здійсненні зовнішньо-економічної діяльності. Придбання паливно-мастильних матеріалів.

МРВ УСБУ, ДПІ, РДА


10,00Всього
30,00

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка