Рішення районної ради 24. 02. 2012 №4 програма «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2012-2013 роки 1Скачати 127.67 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір127.67 Kb.

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шостого скликання

Чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ24.02.2012
№ 4


Про Програму «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2012-2013 роки

Керуючись п. 16 ч. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання якісної медичної допомоги хворим на цукровий діабет, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2012 – 2013 роки (далі - Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації:
2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Чернігівську району раду Запорізької області про хід її виконання до 20.02.2013;
2.2. передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків, виділених на 2012 та 2013 роки на відповідну галузь.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


Голова ради

С.М.Одаренко

Затверджено

рішення районної ради

24.02.2012 № 4

ПРОГРАМА

«Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2012-2013 роки


1. Загальна частина

Захворюваність на цукровий діабет збільшується з року в рік та становить 173,9 на 10 тис.нас. в Чернігівському районі. На кінець 2011 року всього було зареєстровано по району – 320 чол. хворих на цукровий діабет.

На збільшення частоти цукрового діабету впливають зміни соціально-економічного і екологічного характеру, постаріння населення з підвищенням відсотка осіб похилого віку, зміна характеру харчування населення, що в поєднанні з гіподинамією призводить до зростання кількості осіб з надлишковою масою тіла (ожиріння спостерігається майже у 80% хворих на цукровий діабет 2 типу, в т.ч. у дітей), зростання числа хронічних серцево-судинних захворювань (гіпертонічна хвороба, атеросклероз), що також є чинником ризику цукрового діабету.

На ситуацію, що склалася в наданні допомоги хворим, негативно впливають такі фактори, як: недостатня інформованість населення щодо важливості проблеми цукрового діабету, необхідності та шляхів здійснення профілактики хвороби, також своєчасного її виявлення; недосконалість системи діагностики діабету та його хронічних ускладнень. Недостатнім також є фінансування закупівлі обладнання, витратних матеріалів для своєчасного виявлення цукрового діабету, його ускладнень та контролю за його компенсацією; нерегулярність забезпечення хворих інсулінами, які їх потребують, сучасними цукрознижуючими препаратами в повній мірі.

2.Мета Програми

Метою Програми є здійснення ранньої діагностики, підвищення ефективності лікування та профілактики цукрового діабету та його ускладнень, зменшення частоти і важкості хронічних інвалідізуючих ускладнень цукрового діабету, що призведе до збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих завдяки впровадженню міжнародних стандартів діагностики і лікування хворих.

3. Основні завдання Програми


 1. Впровадження сучасних стандартів діагностики та лікування хворих на цукровий діабет.

 2. Поліпшення ранньої діагностики цукрового діабету та його хронічних ускладнень.

 3. Підвищення рівня обізнаності населення з питань цукрового діабету шляхом удосконалення системи навчання хворих на цукровий діабет та залучення засобів масової інформації.

 4. Постійний моніторинг рівня захворюваності населення на цукровий діабет та його ускладнень і стану надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

3.5 Визначення потреб та пріоритетів в організації медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно здійснити такі заходи:

4.1. спрямувати зусилля на профілактику цукрового діабету, в першу чергу в осіб груп ризику, а також ускладнень хвороби. Поліпшити своєчасне виявлення цукрового діабету у сільського населення району; 1. передбачити виділення посад медичного персоналу кабінетів самоконтролю хворих на цукровий діабет, кабінетів «Діабетичної стопи» для забезпечення повноцінної спеціалізованої допомоги хворим на цукровий діабет (амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної);

 2. ширше використовувати сучасні методи та технології (у т.ч. прилади для постійного моніторингу глюкози в крові) у діагностиці та лікуванні хворих на цукровий діабет;

4.4. забезпечити лікувально-профілактичні установи сучасними діагностичними системами для оцінки ефективності лікування хворих на цукровий діабет та раннього виявлення його хронічних ускладнень (дослідження НвАІс, мікроальбумінурії, доступність визначення глюкози в крові в стаціонарі – безперервно впродовж доби, в амбулаторних умовах протягом робочого дня тощо). Забезпечити бригади швидкої та невідкладної допомоги глюкометрами та засобами невідкладної допомоги при критичних порушеннях вуглеводного обміну;

4.5. гарантовано безкоштовно забезпечувати хворих на цукровий діабет інсулінами, засобами його введення та таблетованими цукрознижуючими препаратами для оптимальної компенсації. Поетапно забезпечити хворих на цукровий діабет сучасними індивідуальними засобами самоконтролю;

4.6. забезпечити функціонування державного реєстру хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів зі створенням комп’ютерної мережі у всіх регіонах;
4.7. проводити постійний скринінг для виявлення гестаційного
цукрового діабету. Гарантувати вагітним хворим амбулаторне, стаціонарне
обстеження в спеціалізованих клініках та забезпечити можливість
проведення самоконтролю для запобігання пренатальних та постнатальних
ускладнень;

4.8. забезпечити щорічне оздоровлення дітей хворих на цукровий


діабет у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах з виділенням
відповідного фінансування;

4.9. висвітлювати в засобах масової інформації популярних матеріалів


для населення, які стосуються цукрового діабету. Проводити на місцевому
рівні Всесвітній День Діабету.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів районного та місцевого бюджетів в межах загального обсягу видатків на галузь на 2012-2013 роки, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:


 1. поліпшити раннє виявлення цукрового діабету, в першу чергу в осіб груп ризику. Поліпшити своєчасне виявлення хронічних інвалідизуючих ускладнень діабету і, як наслідок, зменшити їх важкість, що призведе до збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих;

 2. забезпечити хворих на цукровий діабет життєво-необхідними цукрознижуючими препаратами;

 1. зменшити смертність хворих на цукровий діабет на 5 відсотків;

 1. поліпшити якість лікування хворих, показником якого може стати поступове зниження показників глікозилірованого гемоглобіну (НвАІс) до середньоєвропейського рівня;
 1. зменшити частоту госпіталізацій хворих у стані декомпенсації діабету:

 2. зменшити кількість хронічних ускладнень цукрового діабету на 5 відсотків.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2012 - 2013 роки

в Чернігівському районі
Найменування завдання

Найменування показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн.Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

2012

2013

1. Розроблення нормативно-правових та організаційно-структурних засад удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 10 тис. населення)

1. визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів

ЦРЛ

2012-2013

не потребує фінансування


2. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень

зниження рівня смертності внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

2.1. забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

7.0

3.0

4.0

3. Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу

покращення діагностування захворювання на цукровий діабет (кількість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. населення)

3.1 забезпечення ЦРЛ візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози в крові

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

16.5

8.0

8.5

3.2 забезпечення ЦРЛ витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози в крові

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

45.0

20.0

25.0

3.3 забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет

ЦРЛ


2012-2013

не потребує фінансування


4. Забезпечення закладів охорони здоров'я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення

підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом, відсотків)

4.1 забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

860.0

420.0

440.0

4.2 забезпечення хворих на цукровий діабет II типу цукрознижувальними лікарськими засобами (таблетки)

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

110.0

102.0

108.0

4.3 забезпечення дітей із лабільним перебігом захворювання на цукровий діабет, частими гіпоглікеміями препаратами глюкагону для запобігання розвитку гіпоглікемічних станів

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

4.5

2.0

2.5

4.4 забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

7.0

3.0

4.0

4.5 забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, комплектами глюкометрів

ЦРЛ

РДА


2012-2013

місцевий бюджет

8.5

4.0

4.5

5. Удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет

збільшення питомої ваги дітей, хворих на цукровий діабет, які пройшли оздоровлення у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах (питома вага дітей, які оздоровлені, щороку, відсотків)

5.1 забезпечення оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах

ЦРЛ

РДА


2012-2013

обласний бюджет


5.2 створення та впровадження системи психологічної підтримки хворих на цукровий діабет та членів їх сімей

ЦРЛ

2012-2013

не потребує фінансування


5.3 продовження роботи із створення на базі ЦРЛ кабінетів "Самоконтролю хворих на цукровий діабет"

ЦРЛ

2012-2013

не потребує фінансування


6. Забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби
6.1 удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет шляхом створення та підтримки функціонування реєстру хворих на цукровий діабет

ЦРЛ


2012-2013

не потребує фінансування


7. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет (відсотків)

7.1 залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет

ЦРЛ


2012-2013

не потребує фінансування


7.2 проведення щороку на регіональному рівні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет (14 листопада)

ЦРЛ


2012-2013

не потребує фінансування


Всьго:
1058.5

562

496.5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка