Рішення одинадцятої сесії районної ради п’ятого скликання від 28 листопада 2007 року №7 м. Красилів Про районну програму утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 рокуСкачати 105.43 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір105.43 Kb.УКРАЇНАКРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ
одинадцятої сесії районної ради п’ятого скликання
від 28 листопада 2007 року №7

м. Красилів


Про районну програму утвердження

гендерної рівності в українському суспільстві

на період до 2010 року
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі подання районної державної адміністрації від 06.09.2007 року №1317-01/6, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року (далі – Програма) (додається).

2. В разі необхідності вносити зміни та доповнення до даної Програми.

3. Встановити, що координація виконання заходів, передбачених Програмою здійснюється відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

4. Районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Якушеву Л. С. та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та сім’ї (голова комісії Георгіян В. І.).

Голова ради П. Арсенюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням одинадцятої сесії

районної ради

від 28 листопада 2007 року №7

Районна програма

утвердження гендерної рівності

в українському суспільстві на період до 2010 року


Загальні положення

За останні роки Україна утвердила себе як незалежна держава, орієнтована на демократичні цінності та ринкову економіку. Сьогодні, незважаючи на всі труднощі, економіка країни демонструє ознаки зростання, а суспільство бере дедалі активнішу участь у процесі прийняття важливих рішень. На шляху до інтеграції в європейські структури і світову спільноту в Україні починають приділяти більше уваги гендерним проблемам як на національному, так і на місцевих рівнях. Всі ці тенденції характерні і для нашого району. Характерним в районі є те, що зросла активність жінок в громадському та політичному житті, про що свідчить той факт, що збільшилась кількість жінок серед депутатів всіх рівнів рад, членів виконавчих комітетів місцевих рад, а також серед керівників органів місцевого самоврядування району. Так, в березні 2006 року обрано головами місцевих рад 14 жінок, або більше на 7 осіб, ніж минулого скликання. В районній раді нинішнього скликання працює 12 жінок (більше у півтора рази ніж у четвертому скликанні).

Зростає кількість жінок, зайнятих власною справою. Серед державних службовців району станом на 01.01.2007 року відсоток жінок складав 65.1.
Найбільш гострими серед проблем забезпечення можливостей для саморозвитку й самореалізації жінок в районі є такі:

- поширення безробіття серед жінок (за 9 місяців 2007 року на обліку Красилівського районного центру зайнятості перебувало 1706 незайнятих жінок, або 51,4% від усіх незайнятих, що перебувають на обліку, працевлаштовано було за цей період 813 жінок, або 43,2% від усіх працевлаштованих через службу зайнятості);

- зниження дітородної функції;

- зростання жіночих захворювань;

- жінка працює більше ніж чоловік - праця у домашньому господарстві не враховується як продуктивна;

- багатодітна сім’я ототожнюється з бідністю і наявністю злиденності;

- ледь не половина Європи вирішує сьогодні свої соціальні проблеми за рахунок українських наймичок, в т. ч. і жінок з нашого району;

- жінки найбільше потерпають від усіх видів насильства, серед яких домашнє насильство, сексуальні домагання.Становище чоловіків у районі також ускладнюється певними проблемами:

- темпи зростання рівня безробіття серед чоловіків є більшими порівняно з рівнем безробіття серед жінок;

- такі хвороби як пияцтво, алкоголізм, що заполонили суспільство, більше вражають чоловіків;

- суїцид, як явище, панує переважно серед чоловіків;

- розпад сімей, пов’язаний зі збільшенням кількості випадків аморальної поведінки серед чоловіків, ускладнюються тим, що біля 60% чоловіків на другий день після розлучення перестають піклуватися про своїх дітей;

- понад 30% чоловіків ніколи не стануть батьками з причини низького рівня репродуктивного здоров’я, і ця цифра зростає; серед юнаків призовного віку середній показник здорових призовників становить 1:10.

Слід зауважити, що управління процесом впровадження гендерної політики неможливе без активної участі жінок. Тому необхідно сприяти включенню жінок в систему прийняття рішень представницької та виконавчої влади всіх рівнів.

Аналіз статистичної інформації за останніх три роки свідчить, що в районі намітилась позитивна динаміка залучення жінок на державну службу. Зросла кількість жінок у кадровому резерві. Та чим вищий рівень влади, тим менше там жінок.

Дана програма розрахована на період до 2010 року.

Мета і основні завдання

Метою програми є утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини. Ліквідація дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків, дасть можливість реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Основними завданнями Програми є:


  1. Інтеграція гендерних питань до процесів ухвалення рішень, їхнього виконання, моніторингу та оцінювання на рівні ініціатив з управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

  2. Забезпечення збалансованої участі чоловіків та жінок у роботі органів місцевого самоврядування та виконавчої влади через усунення структурних та системних бар’єрів для участі жінок.

  3. Запровадження гендерних підходів до таких сфер життєдіяльності як освіта, зайнятість, охорона здоров’я, державна служба, засоби масової інформації, статистика тощо.

  4. Залучення жінок до активної участі у громадсько-політичному русі шляхом подолання стереотипів щодо їх ролі в суспільстві.

  5. Об’єднання зусиль державних та недержавних організацій району у напрямку стабільного людського розвитку.

  6. Вивчення й розповсюдження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо формування позитивного відношення до гендерної рівності, створення сприятливих умов для розширення мережі гендерноорієнтованих громадських організацій району.

Шляхи та засоби розвязання проблеми

Соціально-економічні труднощі, які переживає сьогодні як українське суспільство загалом, так і наш район зокрема, є на заваді рівноправності і потребують від жінок більше зусиль у процесі відстоювання та забезпечення своїх прав.

Оскільки нерівноправність між чоловіком та жінкою поступово призводять до дисбалансу в суспільстві, виникає потреба у прийнятті районної програми, спрямованої на утвердження гендерної рівності. Це допоможе зорієнтувати вже існуючі районні програми та ті, що мають бути прийняті, на сприяння розвитку, задоволення потреб і врахування пріоритетів усіх представників суспільства. Такий підхід забезпечить не лише інший погляд на вирішення зазначених проблем, а й принципово вплине на зміну ситуації – стане соціально орієнтованою політика, інвестиції набудуть гуманітарного змісту, поліпшиться соціальне самопочуття населення.
Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:
1. Організаційно-правове забезпечення Програми

1.1. Проводити роз’яснення чинного законодавства з гендерних питань та законодавства, що регулює правове становище жінок в Україні.

Районне управління юстиції,

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2007-2010 роки

1.2. Продовжити роботу координаційної ради з гендерних питань та сімейної політики при відділі у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно

1.3. Розглядати на сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях райдержадміністрації та виконкомів відповідних рад питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження гендерних підходів у діяльність зазначених органів.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2007-2010 роки
2. Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок

2.1. Під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування врахувати показник пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

Райдержадміністрація, районні підрозділи центральних органів виконавчої влади,

органи місцевого самоврядування

2007-2010 роки

2.2. Здійснити заходи, спрямовані на формування свідомого ставлення суспільства до забезпечення гендерної рівності в створенні умов праці та промислової безпеки. Вжити необхідних заходів по контролю за створенням безпечних для життя і здоров’я умов праці.

Управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації

2007-2010 роки

2.3. Сприяти розвитку мережі центрів роботи з жінками.

Районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми

місцевих рад

Постійно

2.4. Залучати представників громадських молодіжних, міжнародних організацій і фондів до діяльності у напрямку впровадження гендерної рівності.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації, виконкоми

місцевих рад

Постійно

2.5. Ввести до тематики юридичного всеобучу для батьків питання гендерної рівності у сім’ї.

Відділ освіти райдержадміністрації

Постійно


2.7. Організувати і провести в бібліотеках району круглі столи „Гендерний аналіз, ціннісні орієнтації молоді в українському суспільстві”, „Насильство над жінкою як соціальна проблема”, „Жінка і суспільство”, інформаційні години „Правовий вимір гендерної рівноправності”, „Гендер і державна політика”.

Відділ культури і туризму

райдержадміністрації, виконкоми

місцевих рад

2007-2010 роки

2.8. Забезпечити діяльність клубів правових знань, лекторіїв „Не загуби своє майбутнє”, шкіл майбутніх батьків, клубів психологічної підтримки молоді „Допоможи собі сам”.

Відділи культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації, виконкоми

місцевих рад

2007-2010 роки

2.10. Провести в установах культури святкування з нагоди відзначення Днів прав жінок і миру, Матері, захисту дітей.

Відділ культури і туризму

райдержадміністрації, виконкоми

місцевих рад

2007-2010 роки

3. Заходи щодо подолання гендерного насильства та протидії торгівлі людьми

3.1. Підтримати проведення районного етапу Міжнародної акції „16 днів проти гендерного насильства”.

Відділи у справах сім’ї, молоді та

спорту, культури і туризму

райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад

2007-2010 роки

3.2. Проводити тренінги для осіб „груп ризику” з питань запобігання торгівлі людьми.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації, Красилівський

районний центр зайнятості, районний

центр соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді

2007-2010 роки


Очікувані результати виконання Програми

Реалізація районної Програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року має забезпечити сприятливі умови для:

- врахування гендерної складової при прийнятті довгострокових та короткострокових районних програм незалежно від напряму та сфери реалізації;

- забезпечення збалансованої участі чоловіків та жінок у сфері управління та місцевого самоврядування;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед учнів та молоді з теорії гендеру;

- запровадження необхідних заходів для запобігання насильству та надання допомоги людям, що зазнали насильства з урахуванням гендерної перспективи;

- прийняття необхідних заходів щодо протидії торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим незалежно від статі;

- забезпечення гендерної диференціації всіх статистичних даних, що дадуть можливість відстежувати наявні відмінності в статусі чоловіків і жінок та причини таких змін;- ліквідації гендерних стереотипів у ЗМІ як бар’єра для повноцінної участі чоловіків і жінок в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка