Рішення обласної ради від 29. 10. 2009 №8 Програма „ Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2009-2015 роки м. Запоріжжя, 2009 зміст вступ 3Скачати 162.89 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір162.89 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 29.10.2009 № 8

Програма

Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької областіна 2009-2015 роки”

м. Запоріжжя, 2009

ЗМІСТ


Вступ


3

1. Загальна частина


4

2. Сутність проблемного питання та обґрунтування

доцільності вирішення його методом створення цільової програми4


3. Мета та основні завдання

74. Фінансове забезпечення

95. Очікувані результати

96. Заходи щодо залучення інвестицій в економіку Запорізької області:

13
6.1. Інвестиційне забезпечення розбудови інфраструктури регіону

136.2. Підвищення ефективності використання індустріально-аграрного потенціалу для сталого соціального розвитку

14
6.3. Формування інвестиційного іміджу

156.4. Інформаційна підтримка та маркетингове обслуговування

186.5. Інституційна підтримка інвестиційної діяльності

21


ВСТУП

Програма „Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2009-2015 роки” (далі – Програма) розроблена з урахуванням Програми „Інвестиційний імідж України”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 477-р і пролонгованої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 № 2-р „Деякі питання забезпечення виконання Програми „Інвестиційний імідж України” відповідно до Указу Президента України від 24.11.2005 № 1648/2005 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.06.2005 року „Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” та від 28.10.2005 „Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні”, Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.06.2008№ 2, Програми забезпечення міжнародного та інвестиційного іміджу Запорізької області на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2006 № 11.

Програма належить до програм економічного типу, але, зважаючи на різнобічність тематики передбачених нею заходів, вона торкається майже всіх сфер діяльності і може належати до інших типів програм.

Програма визначає пріоритети активізації заходів, спрямованих на доведення до широкого загалу світової спільноти інформації про соціально-економічні здобутки Запорізької області, її експортний потенціал та інвестиційні можливості. Реалізація Програми дозволить впорядкувати і вдосконалити механізм залучення іноземного капіталу з метою максимального використання інвестиційного потенціалу області з огляду на сучасні економічні процеси в світовому співтоваристві, що в свою чергу стане надійним підґрунтям для створення сучасних виробництв і збільшення кількості ефективних робочих місць, що позитивно позначиться на доходах населення та його платоспроможності.

Не менш важливим результатом реалізації Програми стане нова роль обласної влади в економічній і господарській діяльності, а саме ефективного адміністратора регіональних інвестиційних процесів: більш чітка і цілеспрямована робота з дерегуляції господарської діяльності ведення бізнесу, створення сприятливого інвестиційного клімату, розвиток інфраструктури, забезпечення фінансової та соціальної стабільності.
1. Загальна частина
Поліпшення інвестиційного клімату є передумовою активізації інвестиційної діяльністі та створення умов для зростання надходжень іноземного капіталу в економіку області, сприяння більш ефективному й оперативному розв’язанню існуючих проблем соціально-економічного розвитку області.

Підвищення позитивного міжнародного іміджу є одним із ключових завдань керівництва будь-якого регіону, що прагне забезпечити своїх мешканців належним рівнем життя, а також стати активним учасником міжнародного співробітництва.

Посилення формування уявлення про Запорізьку область як про регіон з багатою унікальною культурою та історичною спадщиною, розвинутим туристичним, аграрним та індустріальним потенціалом, як надійного і передбачуваного партнера, потребує подальшої активізації ефективної інвестиційної політики та інформаційно-презентаційної діяльності, спрямованої на підвищення міжнародного авторитету області.

Програма передбачає вироблення єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інвестиційної політики регіону, яка б охоплювала різноманітні сторони його життя та повинна забезпечити узгоджені дії вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій на цьому напрямі на основі використання економічного, інтелектуального та культурного потенціалу.

Впровадження Програми шляхом використання конкурентних переваг сприяєтиме не лише подоланню територіальних та структурних диспропорцій регіонального розвитку, але й створенню високопродуктивних робочих місць та підвищенню рівня життєзабезпечення мешканців Запорізької області.
2. Сутність проблемного питання та обґрунтування

доцільності вирішення його методом створення цільової програми
Соціально-економічний розвиток будь-якої країни залежить від добробуту її регіонів, тому особливого значення набуває справа подальшого поглиблення та інтенсифікації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва нашої області з розвинутими країнами світу саме на міжрегіональному рівні.

Враховуючи всю специфіку та складність прийняття іноземним інвестором рішення про вкладення капіталу за кордоном, особливу увагу в цьому контексті заслуговує роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, виникає природна потреба у цілеспрямованій роботі з цими інвесторами, формуванні позитивного іміджу української економіки в цілому та Запорізької області зокрема.

Маркетингова стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку регіону повинна включати як комплекс заходів регулятивно-стимулюючого характеру (забезпечення функціонування режиму максимального інформаційного сприяння, впровадження спрощених процедур реєстрації, або навіть в межах повноважень – окремих фіскальних преференцій, заохочувальної, принципової, попередньої та процесуальної підтримки), так й цільову роботу з інвесторами відповідної категорії щодо реалізації певних проектів, а також формування та здійснення інформаційно-презентаційної політики регіону через канали розповсюдження комерційної інформації.

Для сучасної системи України характерні певні економічні коливання: від стрімких темпів зростання – до їх суттєвого уповільнення. Проте основна картина сьогодення – це невідповідність стану реальної соціально-економічної ситуації значним темпам економічного зростання. Абсолютні обсяги виробництва продукції начебто і зростають, але це дивним чином чомусь майже не позначається на споживчому ринку і на ринку інвестицій.

Більшість стабілізаційних програм, запропонованих вітчизняними вченими-економістами, базуються на застосуванні економічних методів регулювання в країнах Заходу без врахування умов господарювання, характерних для України. Як свідчить досвід розвинених країн, стабілізація економіки значною мірою залежить від кардинальної зміни інвестиційної політики, модифікації функцій інвесторів та інших учасників інвестиційного процесу, принципів їх діяльності.Графік 1. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій у економіку області

Іноземні інвестиції є сьогодні тим ресурсом, який у будь-якому разі в найближчій перспективі може найбільш вагомо сприяти підвищенню ефективності функціонування Запорізької області, поліпшенню соціального захисту громадян.

На 01.01.2009 обсяг прямих іноземних інвестицій у економіці області склав 835,6 млн.дол.

Основна частка залучених в область іноземних інвестицій – прямі. Питома вага іноземного капіталу в статутному фонді перевищує 50% у 172 із 283 підприємств, що звітували про наявність у них прямих іноземних інвестицій.

Слід зауважити, що за видами економічної діяльності протягом останніх років безумовним лідером залишається переробна промисловість (68,9 % загального обсягу прямих інвестицій), в якій перше місце стабільно займає машинобудування (25,6 %). Порівняно з даними на 01.01.2008 у 1,5 раза зросла сума прямих іноземних інвестицій у виробництві харчових продуктів (25,5 %). Зазначена галузь зараз посідає друге місце в загальному розрізі видів економічної діяльності підприємств, тим самим відштовхнувши на третє місце металургійне виробництво (15,0 %).

Слід відзначити, що за обсягом прямих іноземних інвестицій лідер останніх років – Республіка Корея із $150 млн. поступилася першим місцем. Так, наявна картина географічна структура прямих іноземних інвестицій виглядає таким чином: на 01.01.2009 року на першому місці знаходився Кіпр, друге – зайняла Швеція, третє - Республіка Корея (31,7 %, 20,2 % та 18 % загальної суми відповідно).

Проте на сьогодні позитивна динаміка наочно спостерігається в різкому зростанні прямих іноземних інвестицій в економіку регіону, збільшення яких за минулий рік вдвічі перевищило показник 2007 року.

Так, протягом 2008 року закордонними інвесторами було вкладено 245,3 млн.дол. США прямих інвестицій.

Графік 2. Збільшення прямих іноземних інвестицій в економіку Запорізького регіону (2005-2008 рр.)

Графік 3. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одного мешканця області в динаміці з 2004 року по І квартал 2008 року

Таким чином, обсяги іноземних інвестицій за усіма параметрами протягом останніх років коливаються, що знову ж таки негативно впливає на інвестиційний клімат у регіоні.

Разом з тим треба зазначити, що показник обсягів іноземного капіталу, що працює в економіці області в розрізі регіонів України, зменшується та цей факт суттєво не впливає на одне із лідируючих місць, що посідає Запорізький регіон (з 2005 року по 2008 рік входить до десятки лідерів).

Щодо обсягу прямих іноземних інвестицій на одного мешканця області, то і тут Запорізький регіон входить в десятку лідерів.
3. Мета та основні завдання
Мета Програми – входження Запорізької області до трійки лідерів серед регіонів України за кількістю залучених інвестицій в економіку, суттєве поліпшення інвестиційного клімату області, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень іноземного капіталу в економіку області та сприятиме більш ефективному й оперативному розв’язанню існуючих проблем соціально-економічного розвитку області.

Реалізувати поставлену мету можна на основі проведення послідовної політики, спрямованої на підтримку інвестиційної діяльності на території області, відпрацьовування механізмів мобілізації бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів, альтернативних джерел фінансування та міжнародної технічної допомоги для реалізації інвестиційних програм, залучення зовнішніх інвестицій і підвищення ефективності їх використання.

Для цього за допомогою Програми необхідно розв'язати такі завдання:

організаційне, інфраструктурне та інформаційне забезпечення для здійснення інвестиційної діяльності;

привернути увагу вітчизняних і іноземних інвесторів до Запорізької області, розкрити привабливі для потенційних інвесторів характеристики області і представити її як перспективного партнера, забезпечити активну взаємодію з потенційними учасниками інвестиційного процесу з метою залучення їх до співробітництва;

забезпечити просування інвестиційних проектів підприємств області;

сприяти підприємствам області в залученні фінансових ресурсів:

за допомогою інвестиційних інструментів активізувати модернізацію та технічне переоснащення підприємств металургійного, машинобудівного, енергетичного, хімічного комплексів та інфраструктури області;

сприяти збільшенню обсягів інвестування в діяльність з виробництва, зберігання, переробки та доведення продовольчої продукції до споживачів;

провести поетапне обстеження земельних ділянок, які можуть бути використані в реалізації інвестиційних проектів з розробкою відповідних паспортів, що включають вартісну оцінку та вимоги щодо пріоритетів використання;

забезпечити ефективну участь області в реалізації загальнодержавних цільових програм;

здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу області;

здійснювати регіональну інвестиційну політику на основі таких засад:

забезпечення підтримки інвестиційної діяльності на території області;

забезпечення інвесторам рівних прав на одержання державної підтримки в інвестиційній діяльності;

добір проектів для включення у відповідну інвестиційну програму області;

надання інвесторам відповідно до чинного законодавства гарантій від інвестиційних ризиків;

впровадження інститутів венчурного фінансування;

корегування регіональної інвестиційної політики на основі моніторингу й аналізу інвестиційних процесів у Запорізькій області.

Відповідно до Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.06.2008 № 2, Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2009-2015 роки повинна відповідати таким операційним цілям:
Операційна ціль 1.

Розбудова інфраструктури регіону, забезпечення землевпорядкування, розмежування земель державної, комунальної та приватної власності та інвентаризації комунальної власності.

Операційна ціль 2.

Підвищення ефективності використання індустріально-аграрного потенціалу області в забезпеченні сталого соціального розвитку.

Операційна ціль 3.

Формування привабливого для інвестора іміджу Запорізької області.

Операційна ціль 4.

Забезпечення інформаційної підтримки та маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності.

Операційна ціль 5.

Забезпечення інституційної підтримки інвестиційної діяльності.

Для практичної реалізації зазначених операційних цілей Програмою передбачені заходи згідно з відповідним Планом, який визначає терміни та конкретних виконавців запланованих заходів, передбачає щорічне коригування визначених Програмою заходів та обсягів їх фінансування, враховуючи можливі зміни внутрішніх і зовнішніх умов їх реалізації та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

4. Фінансове забезпечення

Фінансування визначених у Програмі заходів здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету (загальний обсяг фінансування складає 7927,1 тис. грн., у тому числі: 657,1 тис. грн. – 2010 рік, 1473,5 тис. грн. – 2011 рік, 1418,5 тис. грн. – 2012 рік, 1479,0 тис. грн. – 2013 рік, 1419,5 тис. грн. – 2014 рік, 1479,5 тис. грн. – 2015 рік), а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.5. Очікувані результати

Стратегічне прогнозування є вихідним пунктом при обґрунтуванні довготривалої регіональної інвестиційної програми. При цьому застосований метод прогнозування залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області базується на здійсненні експертних оцінок та якісного аналізу економічних явищ.Таблиця 5.1 Прогнозні показники щорічного приросту, загального обсягу прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) на кінець прогнозного періоду та ПІІ на одну особу

Прогнозний рік

Приріст прямих іноземних інвестицій за прогнозний рік,

млн. дол. США

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець прогнозного року,

млн. дол. США

Прямі іноземні інвестиції

на одну особу,

дол. США

Прогнозна середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб

2009

150

985

542,4

1816

2010

180

1165

645,1

1806

2011

220

1385

765,2

1810

2012

240

1615

889,8

1815

2013

270

1885

1035,1

1821

2014

300

2185

1193,9

1830

2015

330

2515

1365,4

1842

Динаміку залучення іноземних інвестицій протягом 2009-2015 років визначатиме фактор ефективного поєднання соціальної та інноваційно-інвестиційної політики, що у свою чергу спричинить отримання таких прогнозних показників.

Певне пожвавлення динаміки залучення прямих іноземних інвестицій в економіку області відбудеться у 2010 році за рахунок стабілізації політичної та економічної ситуації в країні, а також забезпечення передбачуваності державної політики після президентських виборів.

Прогнозованими стримуючими факторами (факторами ризику) є:

Низька інвестиційна привабливість, незадовільний стан щодо захисту прав власності та інтелектуальних прав, а також надмірна зарегульованістю бізнес-середовища.

Певне уповільнення динаміки залучення інвестресурсів може відбутися в 2009 році за рахунок світової фінансово-економічної кризи.

Суттєве пожвавлення динаміки залучення прямих іноземних інвестицій в економіку області очікується протягом 2011 року. У цьому контексті прогнозованими позитивними факторами є:

Ефективність заходів зі сприяння інвестиціям вимірюється сумою залучених ПІІ. Основні емпіричні дослідження з цього питання встановили значний позитивний зв’язок між заходами зі сприяння інвестиціям та надходженнями ПІІ до економік, що розвиваються. Саме з цим фактом пов’язані позитивні очікування з боку регіональної влади щодо дійсно результативного впровадження заходів, передбачених Програмою.

На регіональній структурі інвестиційних процесів дедалі більше позначатимуться зрушення, які останнім часом є дуже виразними. Адже “зворотнім боком” популярності м. Києва серед інвесторів є те, що входження на столичний ринок потребуватиме дедалі більших ресурсів, оскільки його ніша на поточний момент достатньо заповнена. Такі витрати не завжди будуть економічно виправданими. Таким чином, інвестори будуть змушені переключатися на регіональні можливості ведення свого бізнесу. Майбутній розподіл інвестицій між регіонами буде пов’язаний, передусім, із концентрацією виробничих ресурсів та розвиненістю інфраструктури. За таких умов особлива увага приділятиметься лояльності місцевої влади та контролюючих структур до підприємницької діяльності, що проявляється, зокрема, у кількості успішних чи неуспішних інвестиційних проектів. У цьому контексті заплановані стабільні результативні показники обсягу залучення ПІІ в економіку регіону.

Разом з тим пріоритетними напрямами у сфері інвестування в Запорізьку область, за якими заплановано збільшення обсягів залучених інвестресурсів, є харчова промисловість, сільське господарство та туризм.

Позитивним надбанням внаслідок вступу України у СОТ є забезпечення стабільніших умов для вітчизняних та іноземних агентів, зменшення ризиків та стимулювання інвестицій.

Фактор президентських виборів стане певним стримуючим елементом динаміки залучення ПІІ.

Таким чином, іноземні інвестиційні компанії, які активно цікавляться Україною та її регіонами, вважають, що правила гри тут ставатимуть прозорішими і зрозумілішими з адаптацією законодавства до європейських стандартів. Проте, інтерес західних інвесторів ґрунтується на очікуваннях і може швидко зійти нанівець, якщо вони не виправдаються. Отже подані прогнози виправдаються лише у тому випадку, якщо успішно здійсняться визначені урядом та регіональною владою заходи внутрішньої та зовнішньої політики.

Підсумовуючи вищеподані показники (приріст прямих іноземних інвестицій, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій та прямі іноземні інвестиції на одну особу), можна визначити, що виконання передбачених Програмою заходів надасть змогу забезпечити:

розширення міжнародних зв’язків між суб’єктами господарської діяльності та іноземнимми інвесторами;

науково-технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

створення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Запорізької області та поширення в світі об’єктивної інформації про Запорізьку область;зростання обсягів капіталів та підвищення рівня зайнятості населення;

підвищення конкурентоспроможності продукції та якості наданя послуг вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, а також підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг громаді Запорізької області органами влади.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка