Рішення обласної ради 28. 03. 2013 №21 програма з інвентаризації земель у Запорізькій області на 2013 2015 роки м. Запоріжжя 2013 Мета ПрограмиСкачати 79.12 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір79.12 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

28.03.2013 № 21
ПРОГРАМА

з інвентаризації земель у Запорізькій області

на 2013 – 2015 роки

м. Запоріжжя

2013  1. Мета Програми

Метою Програми з інвентаризації земель у Запорізькій області на 2013-2015 роки є встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на її основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

  1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розвязання програмним методом

Згідно з програмою економічних реформ України на 2010- 2014 роки для удосконалення земельних відносин, забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і охороною земель необхідне створення передумов для функціонування ринку землі.

Це можливо досягти проведенням робіт з інвентаризації земель.

Практика проведення робіт з інвентаризації земель виявляє, що надходження коштів від плати за землю після їх проведення збільшується, як правило, в середньому в 2,5 рази.

Однак, вкрай недостатнє виділення коштів з місцевих бюджетів призводить до систематичного зриву виконання запланованих обсягів робіт.

Головним управлінням Держкомзему була підготовлена, а Запорізькою обласною радою рішенням від 06.11.2008 № 2 затверджена Програма з інвентаризації земель в Запорізькій області на 2008-2012 роки, якою передбачено виділення 14,5 млн. грн. на її реалізацію, в т.ч. з державного бюджету - 3,4 млн. грн.,обласного - 3,3 млн. грн. та місцевих бюджетів - 7,8 млн. грн.

За поданням Головного управління Держкомзему рішенням Запорізької обласної ради від 24.02.2011 № 25 було внесено зміни до Програми з інвентаризації земель у Запорізькій області на 2008-2012 роки., якою передбачено виділення коштів у 2011 році - 3235,14 тис. грн. з місцевих бюджетів, у 2012 році - 3337,79 тис. грн. в тому числі з обласного бюджету – 970,00 тис. грн.

Кошти з обласного бюджету на виконання робіт, передбачених Програмою протягом 2008-2010 років не виділялись, роботи виконувались в незначних обсягах і, в основному, за кошти інших замовників.

Всього ж на фінансування заходів з інвентаризації земель за 2008-2012 роки використано 4812,75 тис. грн., із яких 296,00 тис. грн. - кошти державного бюджету, 671,096 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів, 3845,66 тис. грн. - кошти землевласників та землекористувачів.  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Програма розроблена згідно з програмою економічних реформ України на 2010-2014 роки для удосконалення земельних відносин, відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про Державний земельний кадастр”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 “Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель”.

  1. Строки та етапи виконання Програми

Початок: 2013 рік, закінчення: 2015 рік.

Етапи виконання: щороку з 2013 до 2015 року.


  1. Перелік заходів і завдань Програми

Роботи по інвентаризації земельних ділянок розробляються у такому порядку:

підготовчі роботи;

топографо-геодезичні та камеральні роботи;складання і оформлення технічної документації.

Підготовчі роботи включають збір та аналіз виконавцем вихідних даних для проведення інвентаризації земель, складення робочого інвентаризаційного плану.Робочий інвентаризаційний план складається на основі чергового кадастрового плану або інших планово-картографічних матеріалів у межах міст та селищ - у масштабі не дрібніше 1:5000, у межах сільських населених пунктів - у масштабі не дрібніше 1:2000, у межах територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад – у масштабі не дрібніше 1:10000, із зазначенням меж:

об’єкта інвентаризації;

адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу об’єкта інвентаризації;

територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад;

земель усіх форм власності;

земельних ділянок, які внесено до Державного земельного кадастру;

обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок;

угідь.

Топографо-геодезичні та камеральні роботи.

Топографо-геодезичні роботи виконуються в єдиній державній системі координат або похідній від неї з метою визначення або уточнення меж земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, які потребують уточнення або за якими неможливо визначити такі межі під час виконання підготовчих робіт, також здійснюється обстеження земельних ділянок на наявність та/або відсутність електромереж напругою 0,4 кВ і більше, магістральних трубопроводів та інших об’єктів, для яких створюються охоронні, захисні та інші зони з особливими умовами користування.

Камеральні роботи передбачають оброблення даних, отриманих в результаті виконання топографо-геодезичних робіт. Під час виконання на робочий інвентаризаційний план наносяться межі земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, отримані в результаті виконання топографо-геодезичних робіт, складаються поконтурні відомості з експлікацією, в яких зазначаються номери контурів, площа земельних ділянок, їх кадастрові номери (за наявності), площа угідь, що фактично використовуються на момент проведення інвентаризації, площа обмежень (обтяжень) у їх використанні, а також складається зведений інвентаризаційний план.Окремо складаються реєстри земельних ділянок (земель):

наданих у користування з кадастровими номерами;

наданих у користування без кадастрових номерів;

не наданих у користування у розрізі угідь;

що використовуються без документів, які посвідчують право на них;

що використовуються не за цільовим призначенням.

Складання і оформлення технічної документації

За результатами проведення інвентаризації земель виконавцем робіт складається технічна документація, що включає:

технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель;

пояснювальну записку, яка містить коротку характеристику об’єкта інвентаризації, підстави для виконання робіт, реквізити виконавця, опис матеріалів, використаних під час складання технічної документації, зміст і склад виконаних робіт із землеустрою;

текстові матеріали:

рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або суду про проведення інвентаризації земель;

копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час проведення інвентаризації земель;

матеріали топографо-геодезичних вишукувань;

пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі;

графічні матеріали - робочий і зведений інвентаризаційні плани.

На підставі зазначених реєстрів складається зведена порівняльна таблиця даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, та інформації, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі, в якій за наявності відображаються розбіжності.


  1. Ресурсне забезпечення Програми

На завершення робіт з інвентаризації земель необхідні асигнування в

обсязі 23793,822 тис. грн., а саме:

з обласного бюджету – 9262,822 тис. грн.;

з місцевих бюджетів – 14531,0 тис. грн.

Перелік основних заходів і завдань Програми наведений у додатку 2.

Обсяги та джерела фінансування Програми приведені в додатку 3.

Вартість робіт з інвентаризації земель буде визначатись за кошторисами згідно з розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими Держкомземом України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, наказом від 15.06.2001 № 97/298/124, з урахуванням змін згідно з наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та з питань Європейської інтеграції України від 24 грудня 2001 року № 213/593/319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 19/6307, з урахуванням площі земель за межами населених пунктів та категорії складності.Організація управління та контролю за ходом виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу та сільськогосподарського виробництва і з питань земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони надр.  1. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Завдяки проведеним заходам будуть визначені межі земельних ділянок, їх кількісний та якісний стан, віднесення їх до певної категорії земель, створені передумови для функціонування ринку земель, забезпечено ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Розрахунок збільшення надходжень від проведення Програми з інвентаризації земель свідчить, що виконання цих робіт дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів в 2,5 рази згідно з додатком 1.
Директор Департаменту

агропромислового розвиткуоблдержадміністрації В.Г. Тарасов


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка