Рішення обласної ради 22. 11. 2012 №16 порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництвоСкачати 112.15 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір112.15 Kb.
Затверджено
рішення обласної ради
22.11.2012 № 16
ПОРЯДОК

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)

житла на території Запорізької області, які надаються за рахунок коштів обласного бюджету1. Цей Порядок визначає механізм надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, які надаються за рахунок коштів обласного бюджету.


2. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд) - це державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділених для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

Запорізьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Запорізьке регіональне управління Фонду) - структурний підрозділ Фонду, що є юридичною особою та діє відповідно до Положення про нього, який організовує надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок всіх джерел, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету, забезпечує обслуговування кредитних ресурсів, контролює їх цільове та ефективне використання, своєчасне погашення на території Запорізької області;

кредит - кошти, що надаються відповідно до цього Порядку молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам цільовим призначенням на будівництво (реконструкцію) житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначені зазначеним договором;

банк-агент - банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Запорізьким регіональним управлінням Фонду, здійснює операції з відкриття та обслуговування рахунків позичальників;

консультаційний центр - структурний підрозділ Запорізького регіонального управління Фонду, який веде облік молодих сімей і одиноких молодих громадян, які виявили бажання отримати кредит, оформляє документи, необхідні для його отримання, та надає консультації з питань отримання кредиту;

кандидат - молода сім'я, яку представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які мають право на отримання кредиту і подали відповідні документи консультаційному центру;

кредитні ресурси - кошти, передбачені в обласному бюджеті


для надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

кредитний договір - договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між Запорізьким регіональним управлінням Фонду і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва (реконструкції) житла на умовах, що визначаються згідно з цим Порядком;

позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором;

забудовник - особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються);

об'єкт кредитування - квартири у багатоквартирних житлових будинках, які будуються;

експертна оцінка - оцінка вартості квадратного метра житла на первинному ринку, що склалася у населеному пункті, де будується об’єкт кредитування, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

договір про придбання житла - договір, що укладається між кандидатом і забудовником;

предмет застави при кредитуванні будівництва (реконструкції) – майнові права на житло, що будується чи інше майно;

кошти на обслуговування кредиту - кошти, що передбачаються у кредитному договорі на покриття витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.
3. Право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно
має неповнолітніх дітей (дитину);

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

4. Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Порядком, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.
5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Порядку, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.
6. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) за кошти кредиту житла.
7. Запорізьке регіональне управління Фонду під час формування показників обласного бюджету на відповідний рік на підставі узагальненої інформації проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів за рахунок обласного бюджету у відповідності до обласної програми «Молодій запорізькій родині – доступне житло» на 2013-2017 р.р. Зазначені розрахунки в установленому порядку розпорядник коштів обласного бюджету подає головному розпоряднику коштів для врахування їх під час складання проекту обласного бюджету.
8. Бюджетні призначення на виконання програми надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла встановлюються рішеннями обласної ради на відповідний рік.

9.Кредитні договори укладаються Запорізьким регіональним управлінням Фонду з кандидатами у позичальники в межах обсягів кредитних ресурсів, доведених розпорядником бюджетних коштів, після фактичного перерахування коштів на відповідний рахунок Запорізького регіонального управління Фонду.

10. Страхування ризиків Запорізького регіонального управління Фонду та позичальників у період будівництва (реконструкції) житла та виконання позичальниками зобов'язань за кредитами здійснюється Запорізьким регіональним управлінням Фонду відповідно до законодавства та встановленої правлінням Фонду процедури.

У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване (реконструйоване) житло підлягає страхуванню позичальником в установленному порядку.


11. Кредит відповідно до цього Порядку надається молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

12. Кредит відповідно до цього Порядку надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла за таких умов:

12.1. перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,

12.2. підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

12.3. внесення кандидатом на свій особистий рахунок в банку-агенті першого внеску в розмірі не менше ніж 10 відсотків вартості


будівництва (реконструкції) житла, розрахованої відповідно до
пункту 15 цього Порядку.

Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:

на момент укладення кредитного договору - не менше ніж половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахування фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла - решту коштів.

13. Для отримання кредиту кандидат подає консультаційному центру такі документи:

заяву про надання кредиту (за встановленим зразком);

анкету кандидата (за встановленим зразком);

довідку про перебування на квартирному обліку;

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

паспортні дані всіх повнолітніх членів сім’ї;

копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);

документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи):

звіт про незалежну оцінку об'єкту купівлі-продажу (майнових прав);

копії довідок повнолітніх членів сім’ї про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.


14. Рішення про надання кредиту з урахуванням платоспроможності кандидата приймається Запорізьким регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунок в органах Державного казначейства і підлягає погодженню з розпорядником бюджетних коштів. У разі відмови в наданні кредиту Запорізьке регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

15. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21 кв. м. загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. м. на сім'ю (далі - нормативна площа), розрахункової вартості 1 кв. м. загальної площі будівництва (реконструкції) житла та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому розрахункова вартість 1 кв. м. загальної площі житла визначається найменшою між експертною оцінкою та ціною забудовника.

У разі перевищення нормативної площі житла, що будується, кандидат сплачує вартість понаднормативної площі житла та додаткові витрати на страхування шляхом внесення власних коштів на рахунок у банку-агенті у терміни, визначені кредитним договором.

16. Кредитний договір укладається після прийняття Запорізьким регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника.

Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
кредитного договору.

17. Кредит надається Запорізьким регіональним управлінням Фонду на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.


18. За розпорядженням Запорізького регіонального управління Фонду, органи Державного казначейства протягом трьох банківських днів перераховують кошти з відповідного рахунку Запорізького регіонального управління Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті.

19. Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється відповідно до кредитного договору та договору з забудовником у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Запорізького регіонального управління Фонду банком-агентом шляхом перерахування коштів з рахунка позичальника.

20. Контроль за цільовим використанням Запорізьким регіональним


управлінням Фонду кредитних коштів здійснює розпорядник бюджетних коштів.

21. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у кредитному договорі і не повинен перевищувати терміну будівництва (реконструкції) житла.


22. Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) житла, і сплата відсотків за користування ним, здійснюється позичальником щомісяця починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитним договором.
23. Нарахування відсотків за користування кредитом починається з
дати підписання кредитного договору.
24. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотка річних від суми зобов'язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом до кінця терміну дії кредитного договору; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає Запорізькому регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до цього Порядку до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щомісячних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

25. Позичальник у відповідності до цього Порядку та кредитного договору сплачує Запорізькому регіональному управлінню Фонду плату за послуги з надання (первинне оформлення і укладання кредитного договору) у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої діючим законодавством України станом на дату укладання кредитного договору, та за послуги з обслуговування кредиту щомісячно у розмірі 0,06 % від суми наданого кредиту разом з платежем у погашення кредиту протягом всього терміну дії кредитного договору.
26. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. Черговість стягнення сум плати за послуги з обслуговування, пені, відсотків встановлюється кредитним договором.
27. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з обласного бюджету, і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду обласного бюджету в установленому порядку і спрямовуються на подальше надання кредитів, а відсотки за користування ними – Запорізькому регіональному управлінню Фонду на обслуговування кредитів.

Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім'ї позичальника, зараховуються до обласного бюджету в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту, та використовуються на подальше надання кредитів.


28. Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково.
29. Запорізьке регіональне управління Фонду подає розпоряднику бюджетних коштів та відповідним фінансовим органам звіти згідно з встановленими формами та у встановлені терміни.

Виконуючий обов’язки начальника

управління у справах сім’ї, молоді та

спорту облдержадміністрації Л.Д. Ярова

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка