Рішення міської ради № Програма забезпечення законності, правопорядку та захисту прав людини в Запорізькому слідчому ізоляторі управління дду пвп (удпс) у Запорізькій області на 2011-2015 рокиСкачати 167.31 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір167.31 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

__________№_____
Програма

забезпечення законності, правопорядку та захисту прав людини

в Запорізькому слідчому ізоляторі управління ДДУ ПВП (УДПС) у Запорізькій області на 2011-2015 роки
І. Загальні положення
Програма забезпечення законності, правопорядку та захисту прав людини в Запорізькому слідчому ізоляторі на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до ст.ст. 2, 5, 20, 25 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про попереднє ув'язнення», положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та з метою ефективної реалізації на території м. Запоріжжя державної політики у сфері виконання кримінальних покарань і захисту прав людини.

На тлі активізації в місті криміналітету та екстремістських організацій викликає занепокоєння стан інженерно-технічних засобів охорони і нагляду установ пенітенціарної системи, де утримується вказаний контингент. В Запорізький слідчий ізолятор, частина будівель якого була збудована в 1896 році, уперше за роки незалежності почали надходити особи, які підозрюються у тероризмі. Надійну охорони таких осіб ускладнює, зокрема, аварійний стан основної огорожі слідчого ізолятору та проникнення у зону, що охороняється, несанкціонованих засобів зв’язку.

Запорізькій слідчій ізолятор потерпає від системного тиску із боку криміналітету. Мають місце випадки, коли через підконтрольні недержавні структури криміналітет делегує своїх представників в органи громадського контролю.

В Запорізькому слідчому ізоляторі утримується понад 1 тисячу осіб, з яких 70 % є мешканцями регіону, що по відбуттю призначеного судом терміну покарання а також по звільненню з під варти, повертатимуться до територіальної громади.

Крім того, на обліку 7 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції

м. Запоріжжя перебуває біля 5,5 тисяч осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.

Серед осіб, що утримуються в слідчому ізоляторі, 16 % засуджено за навмисне вбивство, 9 % – за тяжкі тілесні ушкодження, 28 % – за розбій і грабіж, 3 % – за зґвалтування. Особливо слід відзначити, що у Запорізькому слідчому ізоляторі утримуються особи засуджені до довічного позбавлення волі та такі яким може бути призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі, всього близько 25 осіб.

Крім того в умовах ізоляції утримується понад 80 ув’язнених - жінок та близько 25 осіб неповнолітніх, психічні стани та стан здоров’я яких особливо вразливі до перебування в умовах камерної системи. Кожного року з установ звільняється біля 3 тисяч осіб, чия подальша поведінка суттєво впливає не лише на криміногенну та санітарно-епідеміологічну обстановку, а подекуди і на загальні показники соціально-економічного розвитку краю. Проблеми із трудового та побутового влаштування даної категорії осіб суттєво впливають на стан рецидивної злочинності.

Діяльність Запорізького слідчого ізолятору часто знаходилася поза увагою органів місцевого самоврядування, що не давало можливості у повній

мірі враховувати потреби територіальної громади в процесі виконання кримінальних покарань.


ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є комплексне вирішення проблеми забезпечення прав та законних інтересів територіальної громади в процесі виконання кримінальних покарань, встановлення дієвого контролю за станом дотримання прав людини в слідчому ізоляторі міста.

Основними завданнями програми є:

організація інформаційної безпеки потерпілих від злочинів та недопущення протиправного тиску на адміністрацію слідчого ізолятору із боку злочинних елементів;

створення ефективної та гласної системи представлення інтересів територіальної громади через мережу комісій;

протидія активним намаганням криміналітету увійти до складу органів громадського контролю за станом дотримання прав людини;

залучення недержавних організацій міста та регіону до процесу виправлення і ресоціалізації засуджених;

забезпечення епідеміологічного благополуччя в слідчому ізоляторі;

формування елементів правової культури та правосвідомості у засуджених та ув’язнених;

залучення потужностей майстерень слідчого ізолятору до економіки міста, створення у такий спосіб робочих місць для засуджених і ув’язнених із подальшим відшкодуванням ними витрат на утримання та завданих злочином збитків;

визначення ефективної моделі соціальної адаптації осіб, звільнених з місць ув’язнення, у зв’язку із протидією чинникам рецидивної злочинності.

оволодіння персоналом установи новітніми досягненнями педагогічної і психологічної наук;


ІІІ. Строки виконання програми
Програма розрахована на 2011-2015 роки. У разі необхідності термін дії Програми може бути продовжений на наступний період з урахуванням соціально-економічного розвитку та криміногенної ситуації в місті.
IV. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми
Виконання Програми покладається на Запорізький слідчий ізолятор управління Державної пенітенціарної служби України у Запорізькій області, постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку міської ради, інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Програма здійснюється за участю громадських і релігійних організацій, вищих навчальних закладів регіону.

Запорізький слідчий ізолятор Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області щороку до 25 січня подає до міської ради звітну інформацію про хід реалізації Програми та узагальнені пропозиції з удосконалення моделі реалізації Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку Запорізької міської ради.V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів Програми дасть змогу:

мінімізувати вплив криміналітету, що утримується в місцях позбавлення волі, на повсякденне життя територіальної громади;

розв’язати проблему ефективного представлення інтересів територіальної громади через мережу спостережних комісій;

створити дієвий механізм захисту прав громадян, що утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах області;

запровадити новітні психолого-педагогічні методики в процес виправлення і ресоціалізації засуджених;

визначити ефективну модель протидії рецидивній злочинності та внести відповідні пропозиції до загальнодержавних органів влади.VІ. Заходи, спрямовані на реалізацію Програми№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін

вико


нання

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)

Загальний обсяг

За роками виконання

Всього

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


І. Організація інформаційної безпеки територіальної громади

1.1Протидія провокаціям із боку криміналітету шляхом надання громадськості об’єктивної інформації щодо умов тримання засуджених та ув’язнених

Запорізький слідчий ізолятор

2011-2015 роки


Усього, у т.ч.Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджет
1.2

Проведення із залученням громадськості міжвідомчих нарад з метою організації дієвої взаємодії та обміну інформацією у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Запорізький слідчий ізолятор

Виконавчі органі міської

ради

2011-2015 роки


Усього, у т.ч.Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджет

ІІ. Створення системи представлення інтересів територіальної громади через спостережну комісію


2.1

Публікація щорічних звітів про спільну діяльність спостережної комісії, Запорізького слідчого ізолятору управління Державної пенітенціарної служби


Запорізький слідчий ізолятор

Спостережна комісія

при районній адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району

2011-2015 рокиУсього, у т.ч.Міський бюджет

Не потребує додаткового фінансування
ІІІ. Протидія спробам криміналітету увійти до органів громадського контролю


3.1

Інформування місцевих органів місцевого самоврядування про недержавні організації, які дискредитували себе протиправною діяльністю

Запорізький слідчий ізолятор

2011-2015 рокиУсього, у т.ч.

Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджет

3.2

Надання засобам масової інформації виваженої та об’єктивної інформації про спроби криміналітету увійти до органів громадського контролю


Запорізький слідчий ізолятор

Виконавчі органі міської

ради

2011-2015 роки


Усього, у т.ч.Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджетІV. Участь у ресоціалізації засуджених недержавних організацій

4.1


4.2

Залучення до процесу виправлення і ресоціалізації засуджених зареєстрованих у встановленому законом порядку релігійних організацій


Проведення серед засуджених, неповнолітніх ув’язнених та засуджених культурно масових заходів за участі творчих спілок і колективів регіону


Запорізький слідчий ізолятор

Запорізький слідчий ізолятор


2011-2015 роки

2011-2015 роки


Усього, у т.ч.Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджет

Усього, у Не потребує додаткового фінансування

т.ч.

Міський


бюджет


V. Забезпечення епідеміологічного благополуччя

5.1


Обстеження засуджених перед звільненням на наявність туберкульозу.

Обстеження жінок, які перебувають у СІЗО, не рідше 1 разу на рік.

Обстеження неповнолітніх ув'язнених та засуджених, 2 рази на рікЗапорізький слідчий ізолятор

Пологовий будинок №1 м. Запоріжжя

Центральна лікарня Жовтневого району

2011-2015 рокиУсього, у т.ч.

Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджет
VІ. Формування елементів правої культури у засуджених

6.1


Створення на базі Запорізького слідчого ізолятору юридичної клініки за участі вищих навчальних закладів регіону

Запорізький слідчий ізолятор

Вищі навчальні заклади

м. Запоріжжя

2011-2015 роки


Усього, у т.ч.Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджетVІІ. Підвищення фахової майстерності персоналу пенітенціарної служби

7.1


Створення на громадських засадах «Університету культури персоналу пенітенціарної служби», з залученням наукової громадськості міста

Запорізький слідчий ізолятор

Наукова громадськість міста Запоріжжя


2011-2015 роки


Усього, у т.ч.Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджетVІІІ. Протидія рецидивній злочинності

8.1

Моніторингові дослідження проблем соціальної адаптації колишніх ув'язнених і засуджених


Запорізький слідчий ізолятор

Виконавчі органі міської

ради

Кримінальна Виконавча Інспекція – м.Запоріжжя2011-2015 роки


Усього, у т.ч.Міський бюджет

Не потребує додаткового фінансуванняІХ. Залучення потенціалу виробничих майстерень Запорізького слідчого ізолятору до економіки регіону


9.1

Довести до відома розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковані міській раді, інформацію про промисловий потенціал і виробничі можливості майстерень СІЗО з переліком продукції (послуг), які вони виготовляють (надають).Сприяти залученню потенціалу майстерень СІЗО в економіку міста


Виконавчі органі міської

ради


Запорізький слідчий ізолятор, підприємства

і організації міста2011-2015 рокиУсього, у т.ч.

Не потребує додаткового фінансування

Міський бюджет


Міський бюджет
Секретар міської ради В.Ф. Кальцев


Додаток

до Програми

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування

Програми забезпечення законності, правопорядку та захисту прав людини

в Запорізькому слідчому ізоляторі

на 2011-2015 роки


Обсяг фінансування

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Всього

Міський бюджет,

тис. грн.


Розпорядники коштів:
Запорізький слідчий ізолятор управління Державного департаменту з питань виконання покарань (управління Державної пенітенціарної служби)


2,0

2,0


77,5

77,5
77,5

77,5
82,5

82,5
77,5

77,5
317,0

317,0
Всього, тис. грн.

2,0

77,5

77,5

82,5

77,5

317,0База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка