Рішення Кіровоградської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання»Скачати 68.78 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір68.78 Kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Кіровоградської міської ради


«Про внесення змін та доповнень до Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання » щодо приведення окремих положень Регламенту Кіровоградської міської ради у відповідність з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації»
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Необхідно зауважити, що з 10 травня 2011 року набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі – Закон), який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Законом у статті 15 встановлено, що розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати проекти рішень, що підлягають обговоренню.

Частиною 3 статті 15 Закону передбачено, що проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Крім того, згідно статті 9 Закону України «Про інформацію» всі громадяни України, юридичні особи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів.

У цьому процесі одне з визначальних місць займає створення дієвих механізмів доступу до публічної інформації.

На сьогодні окремі положення Регламенту Кіровоградської міської ради не враховують вимоги цього закону, що унеможливлює належну реалізацію права на доступ до публічної інформації, забезпечення правових форм діяльності суб’єктів нормотворчої ініціативи щодо порядку внесення проектів регуляторних актів та їх опрацювання для розгляду на пленарному засіданні міської ради.

Враховуючи викладене, проектом рішення пропонується привести окремі положення Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання у відповідність з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечивши реалізацію права на доступ до публічної інформації та встановивши механізм оприлюднення проектів рішень Кіровоградської міської ради.

Це забезпечить відкритість та прозорість діяльності Кіровоградської міської ради та стане запорукою забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина щодо реалізації права на доступ до публічної інформації, налагодження ефективного, конструктивного діалогу з місцевою громадою, а також дотримання правових форм діяльності суб’єктів нормотворчої ініціативи.
2. Цілі і завдання рішення

Метою прийняття даного проекту рішення є забезпечення відкритості та прозорості діяльності Кіровоградської міської ради , реалізації права на доступ до публічної інформації, дотримання правових форм діяльності суб’єктів нормотворчої ініціативи та встановлення механізму оприлюднення проектів рішень Кіровоградської міської ради шляхом приведення окремих положень Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання (далі – Регламент) у відповідність з нормами чинного законодавства.


3. Загальна характеристика та основні положення рішення

Проектом рішення передбачається доповнити окремі положення Регламенту щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Кіровоградської міської ради , реалізації права на доступ до публічної інформації та встановлення механізмів щодо порядку внесення проектів регуляторних актів та їх опрацювання для розгляду на пленарному засіданні міської ради, а також оприлюднення проектів рішень Кіровоградської міської ради.

Зокрема, пропонується :

- Доповнити статтю 31 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“Відкритість та гласність роботи Ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень Ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій”.

- Доповнити статтю 31 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень Ради підлягають оприлюдненню не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії Ради.

Вказані проекти рішень підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет, опублікуванню в інформаційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірній газеті» або інших засобах масової інформації”.

- Статтю 49 Регламенту викласти у такій редакції:

“Рішення міського голови про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніш як за 20 календарних днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та з проектом порядку денного, який передбачається винести на розгляд ради, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до проведення сесії міської ради шляхом розміщення на офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет та опублікування в інформаційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» або іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному рішенням сесії міської ради”.

- Доповнити статтю 51 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“Пропозиції щодо формування порядку денного вносяться не пізніше як за 25 днів до пленарного засідання сесії”.

- Доповнити статтю 51 Регламенту окремим абзацом у такій редакції:

“Пропозиції до порядку денного, внесені після прийняття рішення міським головою про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням міської ради”.

- Останній абзац статті 51 Регламенту викласти у такій редакції:

“У разі внесення пропозицій депутатами, постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами міськради або загальними зборами громадян за місцем проживання відповідні виконавчі органи протягом п’яти робочих днів складають аргументований висновок про доцільність підготовки проекту рішення міськради із зазначеного питання, у разі позитивного висновку оформляють проект рішення у встановленому цим Регламентом порядку ” .

- Другий абзац статті 104 Регламенту викласти у такій редакції:

“Рішення міської ради оприлюднюються не пізніше ніж у десятиденний термін з дня їх прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет та опублікування в інформаційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» або іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному рішенням сесії міської ради”.

- Доповнити Регламент окремим розділом XV «Порядок розгляду запитів на інформацію», виклавши його у такій редакції:

“Запит на інформацію - це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту ” .


4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про інформацію».


5. Фінансово-економічний розрахунок

Реалізація проекту рішення не потребує додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.


6. Очікувані соціально-економічні наслідки прийняття рішення

Прийняття даного проекту рішення дозволить забезпечити належну реалізацію права на доступ до публічної інформації, встановити відкритість та прозорість діяльності Кіровоградської міської ради, а також дотриматись правових форм діяльності суб’єктів нормотворчої ініціативи.Депутат

Кіровоградської міської ради

VI скликання Горбунов О. В.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка