Рішення І пленарного засідання третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 29. 01. 2016 р. (грн.) Доходи обласного бюджету на 2016 рікСкачати 311.16 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір311.16 Kb.

Додаток 1

до рішення І пленарного засідання третьої сесії обласної ради сьомого скликання

від 29.01.2016 р.

(грн.)

Доходи обласного бюджету на 2016 рік

(приведення у відповідність до Закону України від 25 грудня 2015 року

№ 928VІІІ “Про Державний бюджет України на 2016 рік”)


Загальний

фонд


Код

Всього

Найменування доходів згідно із

бюджетною класифікацієюв т.ч. бюджет
розвитку

Всього

Спеціальний фонд

10000000

678 423 400

51 000 000

627 423 400

Податкові надходження

11000000

533 353 400

533 353 400

Податки на доходи, податки на прибуток, податки
на збільшення ринкової вартості

495 353 400

11010000

495 353 400

Податок та збір на доходи фізичних осіб

410 353 400

11010100

410 353 400


Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у
вигляді заробітної плати

16 500 000

11010200

16 500 000


Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується
податковими агентами

56 000 000

11010400

56 000 000


Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
інших ніж заробітна плата

8 000 000

11010500

8 000 000


Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування

4 500 000

11010900

4 500 000


Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

38 000 000

11020000

38 000 000

Податок на прибуток підприємств

7 000 000

11020200

7 000 000


Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності

1 000 000

11020300

1 000 000


Податок на прибуток підприємств, створених за
участю іноземних інвесторів

350 000

11020500

350 000

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб100 000

11020600

100 000


Податок на прибуток банківських організацій,
включаючи філіали аналогічних організацій,
розташованих на території України

750 000

11020700

750 000


Податок на прибуток страхових організацій,
включаючи філіали аналогічних організацій,
розташованих на території України

28 800 000

11021000

28 800 000

Податок на прибуток приватних підприємств13000000

94 070 000

94 070 000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

2 000 000

13010000

2 000 000


Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів

2 000 000

13010100

2 000 000


Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування

10 500 000

13020000

10 500 000

Рентна плата за спеціальне використання води

8 520 000

13020100

8 520 000


Рентна плата за спеціальне використання води (крім
рентної плати за спеціальне використання води водних
об'єктів місцевого значення)

400 000

13020300

400 000


Рентна плата за спеціальне використання води для
потреб гідроенергетики

1 540 000

13020400

1 540 000


Надходження рентної плати за спеціальне
використання води від підприємств
житлово-комунального господарства

40 000

13020600

40 000


Рентна плата за спеціальне використання води в
частині використання поверхневих вод для потреб
водного транспорту (крім стоянкових і
службово-допоміжного флотів)

81 500 000

13030000

81 500 000

Рентна плата за користування надрами

81 500 000

13030100

81 500 000


Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин загальнодержавного
значення

1

Загальний

фонд

Код

Всього

Найменування доходів згідно із

бюджетною класифікацієюв т.ч. бюджет
розвитку

Всього

Спеціальний фонд

70 000

13070000

70 000

Плата за використання інших природних ресурсів

70 000

13070200

70 000


Плата за спеціальне використання рибних та інших
водних ресурсів

19000000

51 000 000

51 000 000

Інші податки та збори

51 000 000

19010000

51 000 000

Екологічний податок

12 200 000

19010100

12 200 000Надходження від викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення

2 000 000

19010200

2 000 000Надходження від скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об'єкти

36 800 000

19010300

36 800 000Надходження від розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини

20000000

160 717 055

130 012 055

30 705 000

Неподаткові надходження

21000000

2 750 000

240 000

2 510 000

Доходи від власності та підприємницької
діяльності

10 000

21010000

10 000


Частина чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,
що вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах
яких є державна або комунальна власність

10 000

21010300

10 000


Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного місцевого бюджету

2 500 000

21050000

2 500 000


Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів

240 000

21110000

240 000


Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва

22000000

27 930 000

27 930 000

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

26 000 000

22010000

26 000 000

Плата за надання адміністративних послуг

40 000

22010200

40 000


Плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності та сертифікати, що видаються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими
органами місцевих рад і місцевими органами
виконавчої влади

20 000

22010900

20 000


Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного
збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців громадських формувань)

5 320 000

22011000

5 320 000


Плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами

20 120 000

22011100

20 120 000


Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами

500 000

22011800

500 000


Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

1 530 000

22080000

1 530 000


Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим державним
майном

1 530 000

22080400

1 530 000


Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності

400 000

22130000

400 000


Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що
надаються в користування на умовах оренди Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
районними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями, місцевими
радами

24000000

327 000

62 000

265 000

Інші неподаткові надходження

305 000

24060000

265 000

40 000

Інші надходження

265 000

24060300

265 000

Інші надходження40 000

24062100

40 000


Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності

2Загальний

фонд

Код

Всього

Найменування доходів згідно із

бюджетною класифікацієюв т.ч. бюджет
розвитку

Всього

Спеціальний фонд

22 000

24110000

22 000


Доходи від операцій з кредитування та надання
гарантій

22 000

24110900

22 000


Відсотки за користування довгостроковим кредитом,
що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

25000000

129 710 055

129 710 055

Власні надходження бюджетних установ

105 923 265

25010000

105 923 265


Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством

86 584 946

25010100

86 584 946Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю

16 600 787

25010200

16 600 787Надходження бюджетних установ від додаткової
(господарської) діяльності

2 660 241

25010300

2 660 241

Плата за оренду майна бюджетних установ

77 291

25010400

77 291


Надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого
майна)

23 786 790

25020000

23 786 790

Інші джерела власних надходжень бюджетних
установ

23 786 790

25020200

23 786 790Кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів, у
тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них інших
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у
приватній власності фізичних або юридичних осіб

Разом доходів

839 140 455

0

181 012 055

658 128 400

40000000

4 438 350 300

20 215 700

4 418 134 600

Офіційні трансферти

41000000

4 438 350 300

20 215 700

4 418 134 600

Від органів державного управління

4 438 350 300

41030000

4 418 134 600

20 215 700

Субвенції

41030300


Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування

1 416 446 800

41030600

1 416 446 800


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям
та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу

2 085 442 500

41030800

2 085 442 500


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот

41030900


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у
зв'язку з відміною податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механ

18 644 500

41031000

18 644 500


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу

5 561 000

41032600

5 561 000


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання медикаментів для забезпечення швидкої
медичної допомоги

41033500


Субвенція на підготовку робітничих кадрів з
державного бюджету місцевим бюджетам

3
Загальний

фонд


Код

Всього

Найменування доходів згідно із

бюджетною класифікацієюв т.ч. бюджет
розвитку

Всього

Спеціальний фонд

640 400

41033700

640 400


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання витратних матеріалів для закладів
охорони здоров'я та лікарських засобів для
інгаляційної анестезії

191 746 000

41033900

191 746 000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим


бюджетам

672 261 800

41034200

672 261 800

Медична субвенція з державного бюджету місцевим


бюджетам

20 215 700

41034900

20 215 700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на реформування регіональних систем охорони
здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у
людей"

27 391 600

41035800

27 391 600


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною"

Разом
трансфертів

4 438 350 300

0

20 215 700

4 418 134 600

Всього доходів

5 076 263 000

201 227 755

5 277 490 755

0

Перший заступник голови обласної ради Є.М.Холод

Кропивка
4База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка