Рішення двадцять шостої сесії від 25 грудня 2009 року №5-26/2009 м. Хмельницький Про виконання Обласної програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002- 2008 рокиСкачати 155.58 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір155.58 Kb.
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ
двадцять шостої сесії
від 25 грудня 2009 року № 5-26/2009

м.Хмельницький

Про виконання Обласної програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002- 2008 роки

Розглянувши звернення голови обласної державної адміністрації, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада


ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання обласної програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002- 2008 роки взяти до відома (додається).

2. Рішення третьої сесії обласної ради від 26 вересня 2002 року № 8 «Про обласну програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002- 2008 роки» зняти з контролю.


Голова ради І.Гладуняк

Додаток

до рішення двадцять шостої

сесії обласної ради

від 25 грудня 2009 року

№ 5-26/2009

ЗВІТ

про виконання обласної програми розвитку

позашкільних навчальних закладів

на 2002-2008 роки

Важливу роль у розвитку здібностей, талантів та обдарувань дітей і молоді, задоволенні їхніх інтересів і запитів, а також задоволенні потреб на­селення в додаткових культурно-освітніх, дослідницьких, дозвіллєво- розва­жальних послугах, створенні умов для творчого, інтелектуального, духов­ного, фізичного розвитку відіграє позашкільна освіта.

Розвитку позашкільної освіти та початку переходу її до більш якісного стану сприяло прийняття ряду законодавчих актів.

Для організації роботи у новому нормативно-правовому просторі роз­роблено нове науково-методичне забезпечення позашкільної освіти Це, перш за все, ряд Положень про центри, будинки та клуби еколого-натура­лістичної, науково-технічної, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів, юних техніків, юних туристів, про Малу академію наук України.

Обласну програму розвитку позашкільних навчальних закладів було розроблено на виконання відповідної постанови Кабінету Міністрів України і вона знаходилася на контролі управління освіти і науки облдержадміні­страції, органів управління освітою на місцях.

Районними та міськими радами затверджено відповідні місцеві про­грами.

Основні проблемні блоки Програми – це:

- забезпечення доступності позашкільної освіти, збереження та розви­ток її мережі, особливо у сільській місцевості;

- вирішення питань їх фінансування та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи позашкіль­ної освіти;

- популяризація позашкільної освіти через науково-популярні видання, радіо- та телепередачі.

Одним з головних завдань Програми є збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів.

За оцінкою Міністерства освіти і науки України саме збереження ме­режі позашкілля стало головним здобутком у реалізації Програми. Це пов­ною мірою справедливо і для Хмельницької області.

При збереженні з 2002 року мережі позашкільних навчальних закладів вдалося додатково відкрити чотири дитячо-юнацькі спортивні школи (у Кам’янець-Подільському, Чемеровецькому, Старокостянтинівському, Сла­вутському районах на базах загальноосвітніх навчальних закладів), що сут­тєво збільшило охоплення дітей позашкільною освітою – з 19% до 30,3% (або на 63%).

За час роботи обласної Програми систему позашкільної освіти області складало 26 комплексних будинків творчості учнівської молоді, 7 закладів науково-технічної творчості, 8 центрів туризму та краєзнавства, 5 еколого-натуралістичних центрів і станцій, 25 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 5 обласних позашкільних профільних центрів (естетичного виховання шко­лярів, туризму та краєзнавства учнівської молоді, науково-технічної твор­чості учнівської молоді, еколого-натуралістичний та центр фізичного вихо­вання учнівської молоді).

Серед інноваційних тенденцій формування мережі позашкільних за­кладів області слід зазначити створення в області позашкільних закладів нового типу (у 2006 році в Шепетівському районі створено Грицівську школу сприяння здоров’ю) та початок впровадження концепції системної співпраці позашкільних закладів з дошкільними, загальноосвітніми, ви­щими навчальними закладами в Дунаєвецькому, Летичівському районах, містах Кам’янець-Подільський, Нетішин, Хмельницький.

В області позашкільною освітою охоплено дещо більше 30,3% дітей шкільного віку. Забезпечено значну позитивну динаміку охоплення дітей області позашкільною освітою (з 19% до 30,3%).

За напрямами позашкільної освіти ефективність діяльності по залу­ченню дітей виглядає так (розрахунки від загальної кількості дітей):

- у гуртках фізкультурно-спортивного спрямування навчається 8,7%;

- художньо-естетичного спрямування – 8%;

- науково-технічного – 6%;

- туристсько-краєзнавчого – 3%;

- еколого-натуралістичного – 2,6%;

- дослідно-експериментального та інших – 1,9 відсотка.

Це означає, що фізкультурою і спортом серед вихованців позашкіль­них закладів займається кожен третій учень (26,4%); художньо-естетичним розвитком – двоє з кожних п’яти (40,4%), науково-технічним – кожен п’ятий (19,8%), туризмом і краєзнавством – кожен десятий, екологічним вихо­ванням – дванадцятий (8,7%), основами наукових досліджень цікавиться ко­жен шістнадцятий учень (6,2%).

У розрізі регіонів області найкращі показники охоплення дітей поза­шкільною освітою продовж дії програми зберігали: серед районів – Краси­лівський (динаміка: з 22,8% до 41,8%), Старосинявський з 22,6 до 36,7%, Летичівський з 23% до 31,8%; серед міст – Славута (з 35 до 60,1%), Кам’янець-Подільський (з 36,7 до 52,1%), Старокостянтинів (27,4 – 45,1%), Нетішин (22,5 – 43,6%).


Найактивнішу динаміку охоплення за цей час забезпечено у Старо­костянтинівському районі – у 5 разів, Хмельницькому – 3,6 раза, Дунаєвецькому – у 3,2 раза, Кам’янець-Подільському – втричі.

Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення кількості вихованців позашкільних навчальних закладів, які проживають у сільській місцевості. Сьогодні позашкільною освітою в області охоплено 17,7 тис. сільських дітей, що становить майже 40% від загального контин­генту вихованців позашкільних навчальних закладів проти 30% у 2006 році.

За звітний період значною мірою зріс бюджет позашкільної освіти, що дозволило зміцнити матеріально-технічну базу.

Для забезпечення роботи позашкільних навчальних закладів за 2006- 2008 роки було залучено кошти в сумі більше 38,1 млн.грн., у тому числі із обласного бюджету 11,6 млн.грн., міських бюджетів – 15,3 млн.грн, районних – 10,7 млн.грн., селищних – 500,0 тис. гривень.

Тільки у 2008 році на капітальний ремонт обласних позашкільних закладів використано 3,6 млн. гривень. Проведено капремонт:

- навчального корпусу № 1, зовнішнього водогону та опалення навчаль­ного корпусу № 2 в обласному центрі науково-технічної творчості учнів­ської молоді;

- тепломережі в обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді;

- турбази обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді;

- завершено капітальний ремонт великого басейну в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді;

- проведено роботи по електрифікації, водопостачанню та ремонт входу на турбазі в смт Стара Ушиця.

Із місцевих бюджетів у 2008 році найбільше коштів на зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів виділено в м. Хмельницький – 6,6 млн.грн., Кам’янець-Подільський – 3,9 млн.грн., Славута – 1,4 млн.грн., Красилівському – 2,1 млн.грн., Дунаєвецькому – 1,1 млн.грн., Полонському (Волочиському – 766,3 тис.грн., Летичівському – 746,0 тис.грн.) районах.

Із розрахунку на одного вихованця позашкільного навчального закладу найбільше коштів витрачено у м. Хмельницький – 1088,0 грн., Волочиському районі – 769,0 грн., м. Кам’янець-Подільський – 755,0 грн., Красилівському районі – 751,0 гривню.

Поступово здійснюється комп’ютеризація позашкільних навчальних закладів. І хоча на комп’ютеризацію та підключення до мережі Інтернет позашкільних закладів сфери управління МОНУ передбачено кошти Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті науці на 2006-2010 роки», на жаль, на цей час з державного бюджету програма не фінансувалася.

Найкраще подбали про забезпечення комп’ютерною технікою поза­шкільних закладів у м. Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, у Дунаєвецькому та Красилівському районах. В інших регіонах області в більшості позашкільних закладів по 1-2 комп’ютери, що абсолютно недо­статньо. Практично відсутні вони у позашкільних закладах Віньковецького, Летичівського, Новоушицького, Славутського, Шепетівського районів.

Удосконалюється система курсової перепідготовки педагогічних кад­рів позашкільних навчальних закладів. Зокрема, обласним інститутом після­дипломної освіти запроваджено багаторівневі курси підвищення кваліфі­кації педагогів, укладено перспективний план на 2002-2008 роки охоплення курсами керівників гуртків позашкільних закладів. За роки реалізації про­грами курсову перепідготовку пройшли близько 300 керівників гуртків різних профілів.

Щорічно проводиться семінар директорів позашкільних установ. Організовано роботу зональних семінарів директорів і методистів поза­шкільних закладів на базі кращих закладів.

На базі обласних Центрів організовано роботу обласних методичних об’єднань керівників гуртків за різними профілями.

Загальний аналіз реалізації обласної Програми розвитку позашкільних навчальних закладів Хмельниччини також свідчить, що основні завдання реалізовано в повному обсязі, однак є ряд питань, які залишаються актуальними, потребують і надалі зосередження зусиль щодо їх реалізації.

Одним із об’єктивних чинників у системі розвитку позашкільної освіти є проблеми фінансування матеріально-технічної бази позашкільної освіти, на що коштів на місцях виділяється ще недостатньо.

Так, через відсутність повноцінного фінансування до 2005 року об­ласна позашкільна мережа втратила два заклади: закрито Вовковинецьку станцію юних туристів у Деражнянському районі, а Лісоводський Будинок дитячої творчості передано на баланс відділу освіти без збереження статусу позашкільного закладу.

Не знайдено можливості щодо відкриття дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Летичівському, Новоушицькому, Шепетівському районах; районного Будинку творчості школяра у Славутському районі.

Попри позитивну динаміку фінансування позашкільних навчальних закладів його рівень залишається недостатнім. Так, більше 73% обсягів фінансування спрямовується на погашення заробітної плати, і тільки 4,1% – на поліпшення матеріально-технічної бази.

Через застарілу матеріально-технічну базу позашкільної освіти лише дещо більше 50% гуртків позашкільних закладів області працюють на власній базі, інші – на базі шкіл, частина знаходиться в орендованих приміщеннях або потребує капітального ремонту.

Найменше коштів із місцевих бюджетів на розвиток позашкілля ви­ділено: у Славутському районі – 88,9 тис.грн., Хмельницькому – 166,4 тис. грн., Новоушицькому – 233,3 тис. гривень.

На одного вихованця позашкільного навчального закладу найменше коштів припадає в Хмельницькому районі – 178,0 грн., Полонському – 207,0 грн., Славутському – 277,0 грн., Білогірському – 318,0 гривень. Як результат, у цих районах можливість розвивати свої здібності засобами по­зашкільної освіти мають менше п’ятої частині дітей.

Головне завдання обласних позашкільних центрів – координація діяльності профільних закладів у регіонах, інформаційне та науково-мето­дичне забезпечення районних, міських позашкільних навчальних закладів.

Діяльність позашкільних навчальних закладів області організаційно побудована за пріоритетними напрямами: еколого-натуралістичне виховання, туристсько-краєзнавча робота, художньо-естетичний розвиток, дослідницько-експериментальний напрям, науково-технічний напрям, розвиток фізичної культури та спорту.

Еколого-натуралістична робота в навчальних закладах області органі­зовується відповідно до плану Комплексних заходів з екологічної освіти і виховання учнівської молоді Хмельниччини на 2006-2010 роки.

Забезпечено активність учнів в обласних етапах Всеукраїнських еко­логічних акцій та конкурсів: «Зелений паросток майбутнього», «В об’єктиві натураліста», «Парки – легені міст і сіл», «Майбутнє лісу - у твоїх руках».

У межах проекту «Радіоекологічна освіта населення» програми «Гро­мадська антирадіаційна мережа України» продовжується Всеукраїнська еко­логічна акція по вирощуванню, дослідженню та застосуванню рослин анти­оксидантної та радіопротекторної дії «Рослини – рятівники від радіації» та інші.

З метою залучення учнів до практичної природоохоронної роботи обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з профільними позашкільними підрозділами на місцях організовано діяль­ність мережі опорних шкіл з питань еколого-натуралістичної роботи: сьо­годні – це 136 шкіл передового педагогічного досвіду.

Серед них переможці обласних та Всеукраїнських профільних кон­курсів: учнівські лісництва Полянської ЗОШ Шепетівського району, Масі­вецької Хмельницького району; Кадиєвецької Кам’янець-Подільського району; учнівські аграрні трудові об’єднання Летавської ЗОШ Чемеро­вецького району, Чаньківської Дунаєвецького району; Кам’янець-Поділь­ського та Шепетівського міських еколого-натуралістичним центрів.

Плідну діяльність по вихованню у дітей бережливого ставлення до хліба та шани до хліборобської праці забезпечує Музей Хліба Кам’янець-Подільського міського еколого-натуралістичного центру, одного з кращих музеїв України, який відзначено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

На базі обласного еколого-натуралістичного Центру працює філія територіального відділення МАН, де займається дослідницькою роботою 185 школярів. Вони надають допомогу 44 учнівським лісництвам, 36 гурт­кам юних лісників. За завданням вчених та фахівців народного господарства проводяться дитячі науково-практичні конференції під егідою АПН України і з участю наукових працівників ХНУ, провідних фахівців-екологів, аграріїв та лісівників.

Понад 8 тис. учнів області займається науково-технічною творчістю в позашкільних закладах.

За підсумками всеукраїнських масових заходів з науково-технічного напряму обласний центр науково-технічної творчості посів у 2008 році 2 місце в Україні. Найбільший вклад у цю справу внесли команди Краси­лівського, Летичівського, Шепетівського, Хмельницького, Дунаєвецького районів міст Кам’янець-Подільський, Славута, Нетішин, Шепетівка.

Протягом останніх років охоплення дітей гуртками науково-техніч­ного напряму має стабільну тенденцію до зростання. Так, за останній рік, показник охоплення учнів науково-технічною творчістю зріс з 4,4% до 6 відсотків.

За останні роки в області сформовано структуру Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України. Так, у 2008 році створено спеціальний організаційний підрозділ – відділ по роботі із обдарованою молоддю «Мала Академія наук» при обласному Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді як координаційний центр науково-дослідницького напряму позашкільної освіти області.

Майже 4,5 тис. дітей області навчаються у 258 туристсько-крає­знавчих гуртках, координатором яких є обласний центр туризму і крає­знавства учнівської молоді.

Пріоритетною формою роботи в межах цього напряму є краєзнавство. Найактивнішими організаторами тут є позашкільники міст Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Старокостянтинів, Старокостянтинів­ського, Красилівського, Чемеровецького, Старосинявського районів.

Стрижнем позашкільної туристсько-краєзнавчої роботи в області є Рух «Моя земля − земля моїх батьків», Всеукраїнські туристсько-краєзнавчі експедиції «Краса і біль України» та «Мальовнича Україна», Всеукраїнська краєзнавча акція учнівської та студентської молоді «Колосок Пам’яті».

Для збору матеріалів, пов’язаних із Голодомором 1932-33 років в Україні, свідчень очевидців, списків жителів населених пунктів, що стали жертвами Голодомору, у 970 пошукових загонах області взяло участь понад 13,5 тис. учнів. Зібрано матеріали започаткували складання «Книг пам’яті», «Книг скорботи», поповнили експозиції Музею пам’яті жертв Голодомору на Хмельниччині, шкільних музеїв та куточків Пам’яті.

Обласний центр туризму і краєзнавства координує музейну справу в навчально-виховних закладах області. На даний час зареєстровано 232 му­зеї, з них 7 у професійно-технічних навчальних закладах, 1 – у вищому навчальному закладі – Хмельницькому національному університеті, у позашкільних навчальних закладах – 5, а при школах, гімназіях, ліцеях працюють 216 музеїв, 48 з них створено за останні 3 роки. Більше половини музеїв – у навчальних закладах сільської місцевості (150).

Найбільше музеїв створено у Дунаєвецькому (19), Ярмолинецькому (15), Красилівському (13) районах, у містах Хмельницький (26), Шепетівка (11).

У навчальних закладах області працює 21 «Зразковий музей». Най­більше зразкових музеїв у м. Хмельницький – 6, Дунаєвецькому районі – 4, у м.Кам’янець-Подільський – 3. За останні 3 роки звання «Зразковий музей» присвоєно 8 музеям.

Щорічно майже 12 тис. учнів залучаються до художньо-естетичної діяльності, участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях, зльотах, експедиціях, що проводяться за підтримки органів управління освітою на місцях

Ефективним та якісним показником результативності діяльності гурт­ків та кожного окремого вихованця, стимулом для розвитку та самостверд­ження учнів у середовищі однолітків є всеукраїнські масові заходи. Вони сприяють задоволенню потреб учнів, вихованців у професійному само­визначенні та творчій самореалізації. Всеукраїнські масові заходи відобра­жають стан розвитку дитячої та юнацької творчості в регіонах, і, як правило, є підсумковими, яким передують районні, міські та обласні масові заходи. Щорічно кількість учасників очних масових заходів зростає.

Пріоритетними напрямами діяльності центру є розвиток творчих об’єднань декоративно-вжиткового мистецтва та народних ремесел, харак­терних для певних регіонів області. Запроваджуються в практику роботи фольклорно-етнографічні експедиції.

Вагомих результатів на Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах добилися:

Вадим Панкратов (м. Хмельницький), Ілона Тихонюк, Віка Верстюк (Кам’янець-Подільський район), Віра Поліщук, Юрій Романік (м. Нетішин), Віка Літвинчук (Городоцький район), Лілія Королюк (Красилівський район), ансамбль шумових інструментів «Веселі музики» (Полонський район), Зраз­ковий вокальний гурт «Любава», ансамбль танцю «Диво калинове», Зразкові ансамблі сучасного танцю «Абра» та «Апельсин» (м. Кам’янець-Поділь­ський), Народний фольклорний гурт «Подоляночка» (м. Старокостянтинів), Зразкові ансамблі народного танцю «Веснянка», «Козацькі джури», Народ­ний ансамбль танцю «Подолянчик», Народний ансамбль бального танцю «Крок» (м. Хмельницький).

В області творчо працює 3 «Народних художніх колективи» та 43 ко­лективи, які мають звання «Зразковий художній колектив».

На високому рівні реалізують творчі можливості дітей художньо-естетичної діяльності в Волочиському Дунаєвецькому Кам’янець-Поділь­ському, Красилівському, Чемеровецькому, Шепетівському, Хмельницькому районах, містах Кам’янець-Подільський, Старокостянтинів, Хмельницький.

В області працює 25 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких зай­мається 13 тис. вихованців За час дії Програми розвитку позашкільних нав­чальних закладів додатково відкрито освітянські дитячо-юнацькі спортивні школи у Чемеровецькому, Кам’янець-Подільському, Старокостянтинів­ському, Славутському районах. У 2006 році рішенням сесії Шепетівської міської ради міському управлінню освіти передано ДЮСШ, яка з 2002 року була підпорядкована міському комітету з питань фізичної культури і спорту.

Однак досі відсутні освітянські дитячо-юнацькі спортивні школи в Летичівському, Новоушицькому, Хмельницькому, Шепетівському районах, м.Нетішин.

Найбільша кількість дітей займається в навчальних групах із фут­болу, легкої атлетики. Спостерігається ріст числа дітей, що займаються силовими видами спорту. Недостатнім є залучення дітей до занять волей­болом, баскетболом, гандболом, плаванням.

Фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацьких спортивних шко­лах іншого підпорядкування займається 25,9 тис. учнів або 15,7 відсотка. Найбільше у Красилівському – 912 (12,3%), Білогірському – 468 (11%), Деражнянському – 463 (10,9%), Старосинявському – 398 (13,5%), містах Кам’янець-Подільський – 1767 (15,9%), Старокостянтинів – 690 (14%), Шепетівка – 713 (11,4%).Обласну Програму розвитку позашкільних навчальних закладів до 2014 року буде розроблено після затвердження відповідної Державної про­грами.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка