Рішення 26. 12. 2012 №7 Про затвердження цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі наСкачати 181.07 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір181.07 Kb.
оприлюднено 02.01.2013

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шостого скликання

Двадцять друга сесія

(позачергова)РІШЕННЯ26.12.2012
№ 7


Про затвердження цільової

соціальної програми протидії

захворюванню на туберкульоз

у Чернігівському районі на

2013 – 2016 роки


Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки» та з метою надання якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі на 2013 – 2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Чернігівську районну раду про хід її виконання до 25 січня щорічно, починаючи з 2014 року;

2.2. під час формування районного бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

Голова ради

О.П.Романчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

26.12.2012 № 7

Цільова соціальна програма

протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі

на 2013-2016 роки


смт Чернігівка
  1. Загальна частина

За результатами проведених протягом останніх 5 років протитуберкульозних заходів, епідеміологічна ситуація з туберкульозу в області поліпшилася: захворюваність на туберкульоз знизилась на 28,0 відсотків; смертність від туберкульозу – на 30,4 відсотка. В Чернігівському районі епідеміологічна ситуація по туберкульозу за 5 років змінилася. Знизилась захворюваність на туберкульоз на 34%, смертність від туберкульозу за останні роки в районні збільшилась за рахунок мультирезистентних форм. Вдвічі, або з 1,1 до 2,2 відсотків, зросла ефективність виявлення бактеріальних форм туберкульозу легень методом бактеріоскопії мокротиння в Чернігівській ЦРЛ. Покращилося проведення профілактичних флюорографічних оглядів серед осіб з груп медичного та соціального ризику щодо захворювання на туберкульоз. З метою забезпечення проведення контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі організований ДОТ-кабінет та пункти контрольованого лікування. Вирішено питання про надання хворим на туберкульоз комплексної соціальної підтримки на усіх етапах лікування.

Серед негативних тенденцій набувають надзвичайну актуальність дві проблеми: зростання захворюваності на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та поширення мультирезистентного туберкульозу.

На поширення туберкульозу значний вплив має епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу.

ВІЛ-інфекція є потужним чинником, який сприяє розвитку активної форми туберкульозу в носіїв латентної інфекції та підвищує ймовірність розвитку рецидиву туберкульозу. Так, кількість пацієнтів з ТБ/ВІЛ в Чернігівському районі у 2012 році становить 37,5 відсотків від загального числа хворих з новими випадками туберкульозу.

Щороку збільшується кількість хворих з хіміорезистентним туберкульозом в Чернігівському районі, частота первинної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів становить 37,5 відсотків.

Мультирезистентну форму туберкульозу мають 25,0 відсотків хворих з новими випадками туберкульозу.


  1. Мета Програми

Метою цієї Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТБ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.
  1. Шляхи та способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми можливе шляхом виконання протягом 2013-2016 років таких завдань:

посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для діагностики всіх випадків захворювання шляхом доукомплектування сучасним обладнанням, навчання персоналу та забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на всіх рівнях;

залучення організацій громадянського суспільства до активної участі в протидії туберкульозу, адвокації та охоплення навчанням і підтримкою груп населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, подолання проблеми, пов’язаної зі стигматизацією суспільства щодо хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінації у системі охорони здоров’я;

запровадження сучасних заходів інфекційного контролю за туберкульозом у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз;

запровадження у сфері протитуберкульозної допомоги підходу до надання медичної допомоги, що орієнтований на пацієнта, шляхом децентралізації надання медичної допомоги;

підвищення якості контрольованого лікування через розгалужену мережу кабінетів контрольованого лікування в закладах охорони здоров’я;

посилення координації протитуберкульозної служби та служби протидії ВІЛ/СНІДу щодо виявлення випадків туберкульозу, своєчасного діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції для людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом;

посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми, роботи закладів охорони здоров’я на районному рівнях шляхом підготовки та навчання відповідних фахівців, забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз;

підвищення обізнаності населення шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач, розповсюдження соціальної реклами з питання попередження захворювання на туберкульоз.
  1. Основні напрями розв'язання проблеми

Зміцнити систему охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз шляхом реформування системи надання протитуберкульозної допомоги; розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби; удосконалення системи післядипломної освіти з питань фтизіатрії; навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів, соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу; приведення у відповідність до санітарних та будівельних норм, укомплектування майном, відповідно до табелю оснащення, закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз; забезпечення впровадження системи контролю якості для лабораторій II рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу.

Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми шляхом забезпечення функціонування системи обліку та звітності відповідно до міжнародних стандартів; впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз; проведення моніторингових візитів для забезпечення допомоги на місцях та контролю за дотриманням законодавства у сфері протидії туберкульозу.

Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в лікувально-профілактичні заклади за методом мікроскопії мазка мокротиння та шляхом проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення у відповідності до діючого законодавства. Забезпечити проведення туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення району.

Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування туберкульозу шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища і рентгенологічного обстеження.

Забезпечити доступ до профілактики та лікування хворих на туберкульоз шляхом проведення лікування 1 категорії хворих за стандартними схемами; проведення контрольованого лікування в закладах загально-лікувальної мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги; сприяння формуванню прихильності до безперервного лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі.

Дотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом в протитуберкульозних закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги; проведення навчання медичних працівників з інфекційного контролю за туберкульозом.

Забезпечити реалізацію спільних заходів щодо протидії поєднаній патології туберкульоз - ВІЛ-інфекція/СНІД шляхом проведення до- та післятестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз, профілактики, діагностики, лікування туберкульозу та опортуністичних інфекцій, антиретровірусної терапії.

Співпрацювати з громадськими організаціями з метою поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, та надання психосоціальної допомоги вразливим групам населення.

Посилити інформування населення з питань профілактики, своєчасного виявлення та лікування туберкульозу.
  1. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:

досягти зниження щороку на 1 відсоток рівня захворюваності та на 2 відсотка рівня смертності від туберкульозу;

запобігти поширенню хіміорезистентного туберкульозу шляхом успішного лікування 80 відсотків серед нових випадків туберкульозу та 65 відсотків серед нових випадків мультирезистентного туберкульозу, зниження показника перерваного лікування до 5 відсотків;

знизити рівень смертності від ко-інфекції туберкульоз-ВІЛ/СНІД на 10 відсотків шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією;


  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету у межах видатків на відповідну галузь на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.


7. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі на 2013 - 2016 роки


Найменування

завданняНайменування

показникаЗначення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінан-

сування


(державнийобласний бюджети, бюджети районів та міст обласного значення, інші)

Прогнозо-

ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис.грнУ тому числі за роками

Усього

За роками


2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюван-ню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентному

Розроблений механізм інтеграції фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання лікувально-профілактичної допомоги

Кількість засідань (абс.)4

1

1

1

1

1.1. Розгляд на засіданнях Координаційної ради з питань протидії соціальним хворобам при райдержадміністрації результатів виконання Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі на 2013 - 2016 роки (далі - Програми)

РДА

ЦРЛ


не потребує додаткового фінансування
Охоплено навчанням відповідальних за реалізацію районної регіональної програми (%)

75

75

75

75

75

1.2. Підвищити рівень управлінської компетенції відповідальних за реалізацію районної регіональниої програми шляхом навчання та обміну досвідом

ЦРЛ

УПСЗН


не потребує додаткового фінансуванняКількість лікарів

первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу(абс.число)

240

60

60

60

60

1.3. Провести навчальні семінари для лікарів первинної ланки, соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

ЦРЛ

не потребує додаткового фінансування
2. Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми

Впровадження електронного реєстру на районному рівні

18

4

13

18

18

2.1. Забезпечити проведення моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз.

ЦРЛ
у межах кошторису установ
Приведення всієї обліково-звітної документації у відповідність до міжнародних стандартів

18

18

18

18

18

Відсоток адміністратив-них територій, які охоплені моніторинговими візитами (%)

75

75

75

75

75

2.2. Забезпечити проведення моніторингових візитів фахівців обласного та районних рівнів для надання допомоги відповідальним за реалізацію районних програм по боротьбі з ТБ

ЦРЛ
у межах кошторису установ

3.Організація виявлення та діагностики туберкульозу

Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги (%)


4,5

3

3

4

4,5

3.1. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в лікувально-профілактичні заклади за методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі лабораторних витратних матеріалів

ЦРЛ

РДА


місцевий бюджет

9,0

2,0

2,0

2,5

2,5

3.2. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, шляхом проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення у відповідності до діючого законодавства

ЦРЛ

РДА


місцевий бюджет

64,5

15,2

15,7

16,4

17,2

Відсоток обстежених дітей, які підлягають туберкулінодіагностиці (групи ризику) (%)

98

92

95

98

98

3.3. Забезпечити здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення

ЦРЛ

РДА


місцевий бюджет

124,2

28,5

30,0

31,8

33,9

4. Лікування та профілактика туберкульозу


Відсоток хворих на туберкульоз 1-4 категорії, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%)

90

75

80

85

90

4.1. Забезпечити роботу кабінету контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги

ЦРЛ

централізовано з обласного бюджету
Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%)

5

6,8

6,5

6

5

4.2. Сприяти формуванню прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі лікування

ЦРЛ

фінансування по районній програмі соціального захисту
5.Протидія мультирезистентому туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентніс тю

Відсоток закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю (%)

90

60

70

80

90

5.1. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах:

ЦРЛ

місцевий бюджет

56,0

12,0

14,0

15,0

15,0

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників

(на 10 тис. медичних працівників)2

5

4

3

2

а) первинної лікувально-профілактичної допомогив межах кошторису установ

6. Реалізація спільних заходів протидії поєднаній патології туберкульоз - ВІЛ-інфекція/СНІД

Наявність порядку координації та реалізації заходів щодо затвердженого Плану спільних заходів протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ на обласному та районних рівнях (абс. кількість)

24

24

24

24

24

6.1. Розробити порядок координації та реалізації Плану спільних заходів щодо протидії ко-інфекції ТБ-ВІЛ на 2013 – 2016 роки на районному рівні, включно з заходами з профілактики, діагностики, ведення випадку захворювання на ко-інфекцію та планом моніторингу і оцінки спільних заходів, що базується на відповідних міжнародних рекомендаціях

ЦРЛ

не потребує додаткового фінансування
7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності громадських організацій для подолання епідемії туберкульозу


Розробити та затвердити регіональний план заходів з інформування та залучення громад на районних радах протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу та впроваджують заходи згідно з планом

24

24

24

24

24

7.1. Розробити та впровадити районні плани заходів з інформування та залучення громад щодо профілактики захворювання на туберкульоз

ЦРЛ

не потребує додаткового фінансування
Всього по програмі

253,7

57,7

61,7

65,7

68,6

районний бюджет

253,7

57,7

61,7

65,7

68,6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка