Рішення 22. 02. 2013 №16 Про Програму щодо запобігання І протидії корупції у Чернігівському районі на 2013 2017 рокиСкачати 161.31 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір161.31 Kb.

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шостого скликання

Двадцять третя сесія

РІШЕННЯ22.02.2013
№ 16


Про Програму щодо запобігання і протидії корупції у Чернігівському районі на 2013 - 2017 роки

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанову Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки» (зі змінами та доповненнями), Чернігівська районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму щодо запобігання і протидії корупції у Чернігівському районі на 2013 - 2017 роки (далі – Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми та інформувати Чернігівську районну раду про хід її виконання щороку до 10 лютого, що настає за звітним періодом.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад розробити програми запобігання і протидії корупції на відповідних територіях та внести їх на затвердження відповідним радам в установленому порядку.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян.


Голова ради

О.П.Романчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

22.02.2013 № 16


ПРОГРАМА

щодо запобігання і протидії корупції у Чернігівському районі

на 2013 - 2017 роки
1. Загальні положення

Корупція в Україні, незважаючи на заходи, що вживаються Урядом, правоохоронними та іншими державними органами, негативно впливає на реалізацію конституційних прав і свобод людини та громадянина, проведення соціальних перетворень та економічний розвиток, викликає недовіру до державних інститутів, створює негативний імідж держави на міжнародній арені.

Ключовою ознакою сучасної ситуації щодо боротьби з корупцією є започаткування процесу реформування вітчизняного антикорупційного законодавства, зокрема, прийняття Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», схвалення Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції.

Чинне антикорупційне законодавство України враховує кращій досвід європейських країн, визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків і шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Зміни, що відбулися в антикорупційній стратегії та антикорупційному законодавстві України, потребують відповідного реагування і прийняття районної програми щодо подолання корупції.

Низький рівень інформованості населення про заходи державних органів щодо подолання корупції, недостатня можливість отримання кваліфікованої інформації з цих питань, призводять до загострення проблеми.

Програма щодо запобігання і протидії корупції у Чернігівському районі на 2013 - 2017 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки» (зі змінами та доповненнями).

2. Мета та основні завдання Програми


Метою Програми є:

вдосконалення правових та організаційних засад запобігання та протидії корупції;

зниження рівня корупції та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян та суспільства від її негативних наслідків;

визначення та здійснення у період до 2017 року заходів щодо запобігання і протидії корупції;

виявлення та усунення причин та умов, що спричиняють скоєнню правопорушень, пов’язаних з корупцією;

зменшення негативних соціальних, економічних та інших наслідків корупційних правопорушень.

Програма спрямована на вирішення наступних завдань:

концентрація зусиль, забезпечення належного рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадських формувань на профілактиці, виявленні та подоланні корупції;

підвищення ефективності діяльності державних органів, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

підвищення ступеня довіри громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

упровадження системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства та забезпечення його виконання.
3. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Проблему подолання корупції передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011 - 2015 роки, через:

продовження реформування антикорупційного законодавства відповідно до міжнародних стандартів;

ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

посилення взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.

4. Фінансове забезпечення Програми


Реалізація заходів Програми не потребує фінансового забезпечення за рахунок коштів районного бюджету.

5. Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми дасть змогу:
активізувати участь місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів у роботі щодо запобігання і протидії корупції;

підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції;

знизити рівень корупції у системі органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

зменшити обсяги тіньової економіки;

формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.

Головним стратегічним результатом реалізації передбачених Програмою заходів очікується суттєве зниження впливу корупції на економічну, політичну та соціальну сфери суспільства.


6. Заходи щодо реалізації Програми
№ з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін

виконання1

2

3

4

I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1.

Запровадження систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2014 роки

2.

Впровадження анкет (форм) для звернень громадян за наданням адміністративних послуг та розміщення їх на відповідних веб-сайтах державних органів

Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2014 роки

3.

Здійснення зонування будівель (приміщень) органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, на «закриту частину» (для роботи з документами) та «відкриту частину» (для прийому громадян)


Райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2014 роки

4.

Запровадження консультативних кабінетів у центрах надання адміністративних послуг

Райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2014 роки

5.

Надання інформації для створення єдиного веб-порталу адміністративних послуг з визначенням переліку всіх адміністративних послуг

Відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2014 роки

6.

Cтворення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг

Апарат райдержадміністрації, відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2014 роки

7.

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської районної державної адміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2017 роки

II. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

1.

З метою вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження служби забезпечити розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції

Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2017 роки

2.

Визначення прогнозних показників кількісної потреби у направленні на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


Щороку до 25 лютого

3.

Проведення перевірок стану дотримання вимог законодавства з питань державної служби в органах виконавчої влади та надання консультативно-методичної допомоги із зазначених питань

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації,

структурні підрозділи райдержадміністрації
2013 – 2017 роки

4.

Відповідно до норм чинного законодавства забезпечити дотримання правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності; взяти участь у розробленні та впровадженні кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування


Апарат і структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад

2013 – 2017 роки

5.

Здійснення комунікативних заходів з актуальних питань проходження державної служби та дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

2013 – 2017 роки

IІІ. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи

до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування1.

Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»


Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2017 роки

2.

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування, запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіоні


Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, Чернігівське РВ ГУМВС України

(за згодою), Токмацька об’єднана державна податкова інспекція (Чернігівське відділення) (за згодою)2013 – 2017 роки

ІV. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

1.

Запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей

Токмацька об’єднана державна податкова інспекція (Чернігівське відділення) (за згодою), апарат райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2017 роки

2.

Запровадження системи інформування органу прокуратури району про факти неподання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларацій про доходи


Апарат і структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


Щороку до 20 квітня

V. Удосконалення антикорупційної експертизи

1.

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів, зокрема, через розміщення проектів нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах розробників

Апарат і структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2017 роки

2.

Здійснення правової експертизи нормативно-правових актів на відповідність Конституції та законодавству України

Чернігівське районне управління юстиції Запорізької області (за згодою)

2013 – 2017 роки

3.

Проведення експертизи нормативно-правових актів щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини

Чернігівське районне управління юстиції Запорізької області (за згодою)

2013 – 2017 роки

VI. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

1.

Висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності


Апарат райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, Чернігівське районне управління юстиції Запорізької області (за згодою),

Чернігівське РВ ГУМВС України (за згодою), Токмацька об’єднана державна податкова інспекція (Чернігівське відділення) (за згодою)

2013 – 2017 роки

2.

Запровадження системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства та вжитих заходів на стан справ з корупцією в районі та підготовка (за необхідності) із залученням громадських (неурядових) організацій відповідних пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства

Чернігівське районне управління юстиції Запорізької області (за згодою), апарат райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад


2013 – 2017 роки

3.

Оприлюднення інформації про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень


Апарат і структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад,

Чернігівське РВ ГУМВС України (за згодою), Токмацька об’єднана державна податкова інспекція (Чернігівське відділення) (за згодою)
2013 – 2017 роки

VII. Зниження рівня корупції у приватному секторі

1.

Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом організації поширення знань про антикорупційне законодавство серед населення, представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій

Чернігівське районне управління юстиції Запорізької області (за згодою), райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад2013 – 2017 роки

2.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад2013 – 2017 роки

3.

Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобом масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Апарат і структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, Чернігівське РВ ГУМВС України (за згодою), Токмацька об’єднана державна податкова інспекція (Чернігівське відділення) (за згодою), Чернігівське районне управління юстиції Запорізької області (за згодою).


2013 – 2017 роки


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка