Рішення 20. 04. 2012 №12 Про Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернігівського району на 2012-2015 рокиСкачати 259.88 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір259.88 Kb.

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

шістнадцята сесія
РІШЕННЯ20.04.2012
№ 12


Про Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернігівського

району на 2012-2015 роки
Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності сільського населення та надання медичної допомоги хворим, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернігівського району на 2012-2015 роки (далі – Програма), що додається.


 1. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати про хід її реалізації Чернігівську районну раду щорічно, до 20 січня наступного року за звітним;

2.2. під час формування проекту районного бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на галузь «Охорона здоров’я».
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я , освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.Голова ради

С.М.Одаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

20.12.2012 № 12

Програма

розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернігівського району на 2012-2015 роки

смт Чернігівка

2012 рік 1. Загальні положення

Пріоритети розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню визначаються загальними тенденціями реформування системи охорони здоров'я України з урахуванням регіональних особливостей Чернігівського району.

Первинна медико-санітарна допомога сільському населенню району надається дільничними лікарнями, лікарськими амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими і фельдшерськими пунктами. Надання медичної допомоги сільським жителям на другому рівні забезпечується вузькими фахівцями поліклінічного та стаціонарних відділень Чернiгiвської центральної районної комунальної лікарні (далі - ЦРКЛ).

Станом на 1 січня 2012 року у Чернiгiвському районі проживає - 18399 чоловік постійного населення. У порівнянні з аналогічним періодом (2011 р. -18752), населення зменшилось на 353 мешканців, з них сільських мешканців зменшилось на 250 чоловік, або на 2,0 %. У віковій структурі в районі спостерігається старіння населення.

За 12 місяців 2011 року до фахівців поліклінічного відділення ЦРКЛ сільськими жителями зроблено 54414 відвідувань, що склало 62,0% від усіх відвідувань. По сільських лікувально-профілактичних закладах зареєстровано 17557 відвідувань. В середньому на 1 жителя району припадає 4,22 відвідувань.

В стаціонарних відділеннях ЦРКЛ за 12 місяців 2011 року проліковано 1623 жителів села, що склало 57,0% від усіх пролікованих.

Бригадами швидкої медичної допомоги надано медичну допомогу 2762 жителям сільської місцевості.

В районі гостро стоїть проблема кадрового забезпечення медичним персоналом. Забезпеченість лікарями по району на 10 тис. населення складає 15,7 при обласному показнику 35,1. Укомплектованість середнім медичним персоналом складає 73,9% при обласному показнику 94,6%. В сільській місцевості на 2 ФП відсутні медпрацівники ( Зеленоярський, Зорянський), на 1 ФП працює" сумісник (Чернігово-Токмачанський), вакантні місця: 5,5 ставок лікарів, 15 ставок фельдшерів, 1 ставка медсестри.

Сільські лікувальні заклади мають слабку матеріально-технічну базу, наявне медичне обладнання та апаратура в лікарських амбулаторіях не відповідають Табелю оснащення, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України.
2.Мета Програми
Метою Програми є збереження і покращення стану здоров'я населення Чернігівського району шляхом реорганізації існуючої системи охорони здоров'я з пріоритетним розвитком первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, для покращення доступності якісної медичної допомоги сільському населенню.

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом


Медична допомога сільським жителям в районі є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з районного бюджету.

В зв'язку з передачею фінансування сільських лікувально-профілактичних закладів на районний бюджет, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР відчуває дефіцит коштів на оформлення Державних актів на будівлі та відведення земельних ділянок, проведення капітальних ремонтів приміщень і придбання "обладнання сільських лікувально-профілактичних закладів. На даний час держава фінансує близько 76,2% потреб галузі охорони здоров'я району. Мінімальні потреби задовольняються, але можливостей розвитку галузі практично немає.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
В Програмі розроблені заходи, виконання яких дозволить значно покращити надання медичної допомоги сільському населенню району.
5. Строки та етапи виконання Програми
Програма розрахована на реалізацію протягом 4 років, з 2012 по 2015 роки.
6. Основні завдання
Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернігівського району на 2012-20 і 5 роки в районі є:

 • формування оптимальної мережі ЛПЗ з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в районі;

 • збереження і покращення здоров'я населення;-

 • гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;

 • покращення медико-демографічної ситуації (народжуваність, рівень смертності, продовження життя ):

- удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний

розвиток первинної медико-санітарної допомоги, впорядкування сітки і структури укладів охорони здоров'я ; • підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя ;

 • удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я і оплати праці медичних працівників ;

правове забезпечення діяльності системи охорони здоров'я і її реформування;

 1. забезпечення раціонального використання кадрових і матеріальних ресурсів;

Для забезпечення послідовності та єдності підходів до розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернігівського району планування цього розвитку й далі відбуватиметься за такими напрямами:

 1. Матеріально-технічне забезпечення.

 2. Формування організаційних засад сімейної медицини.

 3. Підготовка та перепідготовка кадрів.

 4. Інформація системи охорони здоров’я.

 5. Моніторинг та оцінювання якості охорони здоров’я.

7. Ресурсне забезпечення виконання Програми


Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, Державного бюджету та інших джерел.

Розрахунки асигнувань з районного бюджету до Програми наведені у заходах Програми.

Загальний обсяг витрат на виконання Програми наведений у додатку 1
8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Організація управління виконання Програми здійснюється КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР та районною державною адміністрацією.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань соціальної політики і праці, охорони здоров’я та гуманітарних питань.


9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми


 1. 1.Покращення стану здоров’я сільського населення району.

 2. 2.Зниження рівня смертності та інвалідності та підвищення народжуваності.

 3. Посилення профілактичної спрямованості охорони здоров’я сільського населення району.

 4. Підвищення якості, доступності, безперервності медичної допомоги сільському населенню району.

 5. Зменшення потреб у стаціонарній допомозі на 20%.

 6. Підвищення відповідальності за стан здоров’я кожного громадянина району.

 7. Залучення до вирішення проблем охорони здоров’я району місцевої влади та широких кіл громадськості.

10. Заходи Програми
з/п


Найменування заходів

Орієнтовні обсяги

фінансування (тис.грн)Загаль-ний обсяг

Термін виконання

Очікувані результати

За роками виконання2012

201333

2014

20151

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Матеріально-технічне забезпечення

1

Оформлення право установчих документів на будівлю та відведення земельної ділянки.

50,0

50,0

50,0
150,0
Створення умов для покращення надання медичної допомоги

2

Проведення капітальних ремонтів на сільських

ЛПЗ:2.1

Проведення капітального ремонту Новополтавської ЛА, а саме: ремонт даху, ремонт приміщень, заміна дверей в амбулаторії, заміна вікон на стіклопакети, ремонт підмостки навколо амбулаторїї, реконструкція системи опалення в амбулаторії, встановлення вентиляційної системи, заміна системи водопостачання і каналізації, встановлення вентеляційної системи.Ремонт жилого приміщення призначеного для лікаря.
350,0

50,0
400,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню

2.2

Проведення капітального ремонту Новомихайлівської ЛА, ремонт приміщень: заміна вікон на стіклопакети, заміна дверей, ремонт даху, ремонт пічного опалення, ремонт басейну. Ремонт жилого приміщення призначеного для лікаря.50,0

120,0

170,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.3

Верхньотокмацька ЛА: встановлення вентиляційної системи, встановлення огорожі.
60,060,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.4

Владівська ЛА: встановлення вентиляційної системи, заміна системи водопостачання і каналізації, реконструкція опалювальної системи з встановленням електрокотла.
50,0

60,0
110,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.5

Богданівський ФАП: заміна вікон, дверей, ремонт пічного опалення, побудувати підсобне приміщення для зберігання вугілля та дров.
20,020,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.6

Просторівський ФАП: ремонт системи водопостачання та каналізації, заміна дверей прибудинкової території встановлення огорожі, заміна єлектрогруби на конвектори, в приміщені провести поточний ремонт.34,0
34,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.7

Стульнівський ФАП: заміна вікон, дверей , стяжка будівлі, ремонт пічного опалення.
12,512,5
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.8

Хмельницький ФАП: заміна вікон, дверей прибудинкової території встановлення огорожі, ремонт даху, ремонт пічного опалення.
18,418,4
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.9

Новоказанкуватський ФАП: заміна вікон, дверей прибудинкової території встановлення огорожі, ремонт пічного опалення.


12,3

12,3
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.10

Довгинський ФАП: придбати конвектори для опалення.

0,8


0,8
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.11

Могилянський ФП: заміна вікон, дверей, ремонт даху, підлоги приміщення, пічного опалення.21,3
21,3
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.12

Обіточанський ФП: заміна вікон, дверей прибудинкової території встановлення огорожі.


13,0

13,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.13

Крижченський ФП: заміна вікон, дверей, ремонт прибудинкової території.
8,08,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.14

Кам’янський ФП: ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, ремонт прибудинкової території, ремонт даху, заміна електпроводки, ремонт басейну, встановлення огорожі.26,0
26,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.15

Широкоярський ФП: заміна вікон, дверей, ремонт даху та басейну, встановлення огорожі, ремонт пічного опалення.24,0
24,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.16

Замістянський ФП: заміна вікон, дверей, ремонт прибудинкової територі, ремонт басейну, придбати електорокотьол для опалення, встановлення огорожі.
25,425,4
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.17

Салтичійський ФП: заміна вікон, дверей, благоустрій прибудинкової територі, ремонт пічного опалення, ремонт даху, стяжка будинку.
18,018,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.18

Чернігово-Токмачанський ФП: провести капітальний ремонт, заміна вікон, дверей, провести ремонт жилого приміщення для фельдшера.11,0
11,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

2.19

Зорянський ФП: провести капітальний ремонт, заміна вікон, дверей.
8,08,0
Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню.

3. Закупівля медичного обладнання, медичного інструментарію, м'якого та твердого інвентарю.

3.1

Забезпечення сільських ЛПЗ медичним обладненням та медичним інструментарієм, згідно табелю оснащенняОновлення та придбання сучасного мед. обладнання. Покращення надання медичної допомоги сільському населенню.

3.2

Забезпечення ЛПЗ м'яким та твердим інвентарем: педальні відра, кушетка, рукомийник, кухонний посуд та ін.


4. Придбання медикаментів для забезпечення невідкладною медичною допомогою

4.1

Забезпечення медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги сільським мешканцям району.

8,0

10,0

12,0

12,0

42,0
Формування системи надання населенню доступності високоякісної медичної допомоги та збільшення питомої ваги звернень за медичною допомогою, що починається і закінчується на рівні ПМСД

5. Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки

5.1

Проведення метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки.

20,0

24,0

24,0

26,0

94,0
Додержання правил охорони праці

6. Готовність сільських лікувальних закладів до роботи в опалювальний сезон

6.1

Забезпечення сільських ЛПЗ вугіллям та дровами, які знаходяться на пічному опаленні.

59,3

62,0

63,0

63,0

247,3
Створення належних умов праці та прийому пацієнтів

7. Додержання санітарно-гігієнічних умов

7.1

Забезпечення сільських ЛПЗ питною водою гарантованої якості, на яких відсутня проточна питна вода

3,0

6,0

6,0

7,0

22,0
Додержання протиепідемічного режиму в ЛПЗ

8. Формування організаційних засад сімейної медицини

8.1

Реорганізація сільських ЛПЗ в амбулаторії на засадах ЗПСМ з ліжками денного стаціонару: (Панфілівський ФАП)
8,08,0
Виконання загально державної програми розвитку ПМСД

9. Підготовка медичних кадрів

9.1

Залучення молоді до роботи в сільських ЛПЗ шляхом заохочення навчання в Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) на підставі рішення конкурсу та трьохсторонніх угод між рейдержадміиістрацісю, ЗДМУ і студентом за рахунок коштів місцевого бюджету (2012р. - із розрахунку на 2 абітурієнта, 201Зр - із розрахунку на 2 абітурієнтів, 2014р. - із розрахунку па 2 абітурієнтів, 2015р. - із розрахунку на 2 абітурієнтів), при умові відпрацювання згідно контракту не менше 5 років . Для Новополтавської амбулаторії сімейний лікар, лікар стоматолог. Новомихайлівська амбулаторія сімейний лікар, лікар стоматолог. Верхньотокмацької амбулаторії сімейний лікар.Отримання молодих лікарів в сільських медичних закладах.

9.2

Придбання житла для працівників закладів охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості
70,0

70,0

70,0

210,0
Забезпечення житлом молодих працівників сільської місцевості

9.3

Формувати базу даних про підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних працівників сільських ЛПЗ

30,0

40,0

20,0

20,0

110,0
Комп’ютерна база даних підвищення кваліфікації медичних працівників.

10. Інформатизація системи охорони здоров'я

10.1

Створеним комп'ютерної бази і забезпечення і функціонування матеріально- технічної бази лікувально -профілактичних закладів комп'ютеризація ЛПЗ району в сільській місцевості.

6,0

18,0

18,0

18,0

60,0
Сформування інформаційного простору системі охорони здоров'я району.

11. Закупівля транспорту для надання медичної допомоги

11.1

Придбання санітарного транспорту для лікарняних амбулаторій: Владівська ЛА – 2; Новополтавська ЛА – 1;

60,0

80,0

80,0
220,011.2

Придбання скутерів для всіх фельдшерів ФАПів і ФП.
35,0

40,0

65,0

140,012. Моніторинг та оцінювання якості охорони здоров'я

12.1

Аналізувати дані про якість, надання медичної допомоги у амбулаторіях, ФАПах, ФП:

- статистичні дані;

- забезпеченість медикаментами;

- впроваджувати управлінські рішення, ознайомлення з наказами МОЗ, УОЗО, ЦРЛ.

Отримання оперативно необхідної інформації для прийняття відповідних управлінських рішень та своєчасного виконання.

12.2

Формувати банк даних про захворюваність сільського населення району, народжуваність, смертність, визначати індекс здоров’я населення територіальної дільниці.Оперативне проведення щомісячного, щоквартального, щорічного аналізу стану здоров'я сільського населення району.
Всього

237,1

973,3

659,3

426,3

2296,0
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка