Рішення 19. 12. 2014 №18 Про затвердження цільової програми «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2015 рікСкачати 145.66 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір145.66 Kb.
Оприлюднено 26.12.2014

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

тридцять восьма сесія
РІШЕННЯ19.12.2014
№ 18


Про затвердження цільової програми « Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2015 рік

Керуючись п.16 ч.І ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою надання якісної медичної допомоги хворим на цукровий діабет, Чернігівська районна рада в Запорізькій області ВИРІШИЛА:


1. Затвердити цільову програму «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2015 рік (далі – Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації :

2.1 Забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Чернігівську районну раду про хід її реалізації у грудні 2015 року.

2.2 Передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, виділених на 2015 рік на відповідну галузь.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.Голова ради

О.П.Романчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

19.12.2014 № 18


Цільова програма

«Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2015 рік


1. Загальні положення
Цільова програма «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2015 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я цукровий діабет – неінфекційна епідемія XXI сторіччя, це – тяжке прогресуюче захворювання. На сьогоднішній день цукровий діабет є актуальною медичною та соціальною проблемою, що пов’язана з подальшим зростанням захворюваності населення, високою часткою ураження при цій хворобі різних органів і систем, ранньої інвалідизації та смертності.

Причиною цього є розвиток судинних та неврологічних ускладнень: мікроангіопатії (ретинопатія та нефропатія), макроангіопатії (інфаркт міокарда, інсульт, гангрена нижніх кінцівок), нейропатії.

Вирішення проблеми цукрового діабету є однією із найважливіших передумов забезпечення майбутньої повноцінної життєдіяльності населення.

Актуальність прийняття Програми зумовлена необхідністю вжиття комплексу організаційних, профілактичних, фінансових та соціальних заходів для поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет.
2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу районних заходів, спрямованих на:

профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет, його ускладнень;

запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності;

збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві;

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом


У Чернігівському районі станом на 01.10.2014 року у лікаря-ендокринолога КУ «Чернігівської ЦРЛ» ЧРР перебуває на обліку 385 дорослих хворих на цукровий діабет, та 6 дітей. З них: хворі на цукровий діабет 1 та 2 типу, які потребують замісної терапії препаратами інсуліну за життєвими показниками – 92 особи; хворі на цукровий діабет 2 типу - 360 осіб.

Наслідком щорічного збільшення кількості хворих на цукровий діабет є і певне збільшення ускладнень даного захворювання.

Кількість вперше виявлених хворих на цукровий діабет – 33, з них активно – 21.

З метою реалізації комплексу організаційних, профілактичних, фінансових та соціальних заходів щодо поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет у Чернігівському районі, відповідно до Бюджетного кодексу України приймається ця Програма.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Реалізація Програми здійснюється шляхом виконання заходів і завдань, передбачених на 2015 рік спрямованих на:

підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень;

покращення рівня своєчасного виявлення цукрового діабету шляхом проведення постійного скринінгу;

забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет;

підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики розвитку цукрового діабету та його ускладнень.


5. Строки та етапи виконання Програми
Реалізацію заходів Програми розраховано здійснити протягом 2015 року.

7. Ресурсне забезпечення Програми


Фінансове забезпечення Програми реалізується за рахунок коштів обласного та районного бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Головним розпорядником коштів є Чернігівська районна державна адміністрація.


8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Організація управління виконання Програми здійснюється районною державною адміністрацією.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

Районна державна адміністрація щороку у грудні поточного року інформує районну раду про хід реалізації Програми.

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми


Виконання заходів Програми дасть змогу:

створити умови для зниження рівня захворюваності населення району на цукровий діабет;

знизити рівень первинного виходу в працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет;

поліпшити надання кваліфікованої медичної допомоги хворим на цукровий діабет;

зменшити кількість ускладнень, що виникли внаслідок захворювань на цукровий діабет;

забезпечити хворих лікувальними і діагностичними засобами;

проводити навчання з самоконтролю хворих на діабет, щоб зменшити час їх перебування на стаціонарному лікуванню.

6. Перелік заходів і завдань Цільової програми «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2015 рік
з/п


Найменування

завдання


Найменування

показникаЗначення

показникаНайменування

заходу


Виконавці

Термін

виконання,

рік


Джерела

фінансуванняОрієнтовний

обсяг фінансування,

тис. грн.


Всього

За роками
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Розроблення нормативно-правових та організаційно-структурних засад,

удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладненняЗниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 10 тис. населення)

1.1


2015


рік-1.1

Визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

КЗ « Чернігівський Центр ПМСД», КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

Протягом

2015 року

2.

Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень

Забезпечити стабільний показник рівня смертності внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

4.1

2015


рік-4.1

Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу


КЗ «Чернігівський Центр ПМСД», КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

Протягом

2015 року

3.

Підвищення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу

Поліпшення діагностування захворювання на цукровий діабет (кількість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. населення)

35

2015


рік- 35

3.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання та цукровий діабет

Райдержадміністрація,

КЗ «Чернігівський Центр ПМСД, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР


Протягом

2015 рокуРайонний бюджет

12,5
3.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я глюкометрами та тест-смужками до них

Протягом

2015 рокуРайонний бюджет15,5

4.

Забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення

Підвищення рівня компенсації хворим на цукровий діабет, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукрованим діабетом, відсотків)

У дорослих


4.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

Протягом

2015 рокуОбласний бюджет
20

2015

рік- 20У дітей


30

2015

рік- 30


Підвищення рівня компенсації хворим на цукровий діабет, які приймають таблетовані цукрознижувальні препарати (питома вага хворих з компенсованим цукрованим діабетом, відсотків)

30

2015

рік-30


4.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу цукрознижувальними лікарськими засобами (таблетки)

Райдержадміністрація, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР,

КЗ "Чернігівський Центр ПМСД»Протягом

2015 рокуРайонний бюджет

300,0
Попередження випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом (щороку відсотків)

0

2015

рік- 0
4.3. Забезпечення дітей із лабільним перебігом захворювання на цукровий діабет, частими гіпоглікеміями препаратами глюкогону для запобігання розвитку гіпоглікемічних станів

Райдержадміністрація, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР


Протягом

2015 рокуРайонний бюджет

0,54.4. Забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів

Райдержадміністрація, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР


Протягом

2015 рокуОбласний бюджет


4.5. Забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, комплектами глюкометрів

Райдержадміністрація, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР


Протягом

2015 рокуОбласний бюджет
5.

Створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

Зменшення кількості випадків ампутацій стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

5.1

2015

рік- 5.1


5.1. Оснащення ЦРЛ обладнанням для виявлення ураження стопи на ранніх стадіях

Райдержадміністрація, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР


Протягом

2015 рокуРайонний бюджет

10,0

Зменшення випадків гангрен зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з діабетичною гангреною у загальній кількості хворих на цукровий діабет,відсотків

0,5

2015

рік- 0,5


Зменшення кількості випадків ретинопатії важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з важким ступенем діабетичної ретинопатії у Загальній кількості хворих на цукровий діабет,відсотків)

6

2015

рік- 6

Райдержадміністрація, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР


Протягом

2015 року


5.2. Оснащення ЦРЛ приладами для вимірювання мікроальбуміну-рії і витратними матеріалами до них та приладу для вимірювання глікозильованого гемоглобіну

Райдержадміністрація, КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

Протягом

2015 рокуРайонний бюджет

20,425

6.

Удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет

Збільшення питомої ваги дітей, хворих на цукровий діабет, які пройшли оздоровлення у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах (питома вага дітей, які оздоровлені щороку, відсотків)

40

2015

рік- 40


6.1. Забезпечення оздоровлення дітей хворих на цукровий діабет у дитячих оздоровчих закладах

Райдержадміністрація,

КЗ « Чернігівський Центр ПМСД», КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРРПротягом

2015 рокуОбласний бюджет


6.2. Продовжити роботу по створенню на базі закладу охорони здоров’я кабінету «Самоконтролю» хворих на цукровий діабет

Райдержадміністрація,

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРРПротягом

2015 року

7.

Забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби


7.1. Удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

Протягом

2015 року

8.

Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

Забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет (відсотків)8.1. Впровадження програм, спрямованих на підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

Чернігівська

Райдержадміністрація,

КЗ « Чернігівський Центр ПМСД», КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР8.2. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет

Райдержадміністрація,

КЗ « Чернігівський Центр ПМСД», КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР
8.3. Проведення щороку на районному рівні 14 листопада Всесвітнього дня боротьби із захворюваннями на діабет

Райдержадміністрація,

КЗ « Чернігівський Центр ПМСД», КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка