Рішення 19. 12. 2014 №16 Про затвердження Цільової соціальної програми профілактики, діагностикиСкачати 179.29 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір179.29 Kb.
Оприлюднено 26.12.2014

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

тридцять восьма сесія
РІШЕННЯ19.12.2014
№ 16

Про затвердження Цільової соціальної програми профілактики, діагностики

та лікування вірусних гепатитів у Чернігівському районі на 2014-2016 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 637 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» та з метою надання якісної медичної допомоги хворим на вірусні гепатити, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Чернігівському районі на 2014 – 2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання Програми згідно додатку та інформувати Чернігівську районну раду про хід її виконання щороку до 20 січня, що настає за звітним періодом;

2.2. під час формування проекту районного бюджету передбачати асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти. культури, сім’ї, молоді та спорту.Голова ради

О.П.Романчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

19.12.2014 № 16


ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ

ГЕПАТИТІВ У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2014-2016 РОКИ

І. Загальна частина
За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та рівнем захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До зазначеної групи належить до 30 відсотків усіх інфекційних захворювань, крім грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів.

За статистичними даними в Запорізькій області показник інфікованості населення вірусом гепатиту С складає 27,3 на 100 тисяч населення (Україна -10,9), а показник захворюваності на хронічний вірусний гепатити В - 9,4 на 100 тис. населення (Україна - 3,4 на 100 тисяч).

В Чернігівському районі показник вірусними гепатитами протягом останніх 5- ти років на низькому рівні 1-2 хворих на рік.

Актуальність розроблення районної Цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Чернігівському районні на період до 2016 року (далі - Програма) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню вірусних гепатитів В та С в районні, згідно з положеннями резолюції WHA63.18, прийнятою 63 сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (травень 2010 року).II. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С в Чернігівському районі, що буде сприяти стабілізації епідемічної ситуації, зниженню рівня захворюваності, інвалідності, смертності, збільшенню тривалості і підвищенню якості життя хворих на хронічні вірусні гепатити.  1. Шляхи та способи розв’язання проблеми

Ця програма передбачає матеріальне та методичне забезпечення наявної в системі інфекційної служби району структури профілактики та надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити В і С.

Для цього необхідно: удосконалити системи первинної діагностики хворих з метою раннього виявлення випадків захворювання на вірусні гепатити В і С; впровадити систему контролю за рівнем захворюваності, проведенням профілактичних заходів (у т.ч. вакцинації), наданням якісної медичної допомоги; забезпечити проведення клінічного та лабораторного моніторингу ефективності лікування хворих на вірусні гепатити В і С.

Забезпечити здійснення широкомасштабної інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на покращення інформування населення щодо вірусних гепатитів та способів їх профілактики.

Організаційні заходи

Переглянути та оновити локальні протоколи «Надання медичної допомоги хворим на хронічні вірусні гепатити» та іншу медичну документацію з питань профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С.

Удосконалити систему надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити В і С в умовах реформування галузі охорони здоров’я шляхом підвищення її якості.

Посилити взаємодію районних та інших органів виконавчої влади з громадськими об’єднаннями.

Забезпечити покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику та лікування вірусних гепатитів.

Профілактичні заходи

Забезпечити максимальне виявлення хворих на вірусні гепатити шляхом використання сучасного обладнання та діагностикумів. Провести своєчасні профілактичні заходи в осередках вірусного гепатиту.

Підвищити рівень безпеки донорської крові з метою запобігання передачі вірусних гепатитів В і С.

Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я.

Організувати проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В представникам груп ризику, зокрема медичним працівникам.

Вжити заходів щодо проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів.

VI. Діагностично-лікувальні заходи

Забезпечити доступ до діагностики вірусних гепатитів В і С широких верств населення.

Забезпечити доступ до сучасного лікування вірусних гепатитів В і С для хворих, які його потребують.

Забезпечити проведення клінічного та лабораторного моніторингу ефективності лікування хворих на вірусні гепатити В і С.

Забезпечити проведення внутрішнього та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на вірусні гепатити В і С.

Програму передбачається виконати протягом 2014-2016 років.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

визначити реальний рівень захворюваності шляхом підвищення якості та доступності якості своєчасної діагностики;

здійснити постійний моніторинг рівня поширеності вірусних гепатитів В і С в районі;

забезпечити проведення консультацій і тестування громадян за клінічними, епідеміологічними показаннями (з метою профілактики виявлення інфікованих вірусними гепатитами В і С);

охопити вакцинацією проти вірусного гепатиту В не менше, ніж 90 відсотків осіб з групи ризику;

охопити лікуванням не менш 30 відсотків хворих на вірусні гепатити В і С, які його потребують ( в межах державного фінансування);

удосконалити систему обліку хворих на вірусні гепатити;

знизити рівень інвалідності внаслідок вірусних гепатитів у хворих з термінальними стадіями фіброзу печінки та показник смертності внаслідок ускладнень, спричинених вірусними гепатитами В і С;

підвищити рівень обізнаності населення з питань профілактики інфікування вірусними гепатитами.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів в межах видатків на галузь, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначатиметься щороку з урахуванням можливостей районного та місцевих бюджетів.

Характеристика

Цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Чернігівському районі на 2014 -2016 роки

Мета програми: забезпечення доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С в Чернігівському районі, що буде сприяти стабілізації епідемічної ситуації, зниженню рівня захворюваності, інвалідності, смертності, збільшенню тривалості і підвищенню якості життя хворих на хронічні вірусні гепатити.

Виконання заходів Програми дасть змогу:


  • визначити реальний рівень захворюваності шляхом підвищення якості та доступності своєчасної діагностики;

  • здійснити постійний моніторинг рівня поширеності вірусних гепатитів В і С в районі;

  • забезпечення проведення консультацій і тестування громадян за клінічними, епідеміологічними показаннями ( з метою профілактики виявлення інфікованих вірусними гепатитами В і С).

  • охопити вакцинацією проти вірусного гепатиту В не менше ніж 90 % осіб з групи ризику;

  • охопити лікуванням не менше 30 відсотків хворих на вірусні гепатити В і С, які його потребують ( в межах державного фінансування).

  • удосконалити систему обліку хворих на вірусні гепатити;

  • знизити рівень інвалідності внаслідок вірусних гепатитів у хворих з термінальними стадіями фіброзу печінки та показник смертності внаслідок ускладнень, спричинених вірусними гепатитами В і С.

  • підвищити рівень обізнаності населення з питань профілактики інфікування вірусними гепатитами

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів

у Чернігівському районі на 2014-2016 рокиНайменування завдання


Найменування показника


Значення показникаНайменування заходу


Відповідальні за виконання


Джерела фінансуванняПрогно-зований обсяг фінан-сових ресурсів для виконання завдань, тис. грн.

У тому числі за рокамиусього

у тому числі за роками2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Розвиток системи охорони здоров’я в галузі надання допомоги хворим на вірусні гепатити В та С в межах області

Здійснення методично-практичної допомоги лікувально-профілактичним закладам району з надання медичної допомоги хворим на хронічні вірусні гепатити

1

1

-

-

1.1. Створити району комісію з питань відбору хворих на хронічні вірусні гепатити для проведення специфічної противірусної терапії та подальшого визначення моніторингу її ефективності

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР,

КЗ «Чернігівський Центр ПМСД»Додаткового фінансування не потребує
Кількість впроваджених

них клінічних настанов з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, розроблених Мінохорони здоров’я України1

1

-

-

1.2. Забезпечити впровадження клінічних настанов з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, розроблених Мінохорони здоров’я України шляхом створення регіональних локальних Протоколів з діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР,

КЗ «Чернігівський Центр ПМСД»Додаткового фінансування не потребує


Впровадження в діяльність лікувально-профілактичних закладів району нормативно-правових актів стосовно обліку хворих на вірусні гепатити

1

1


-

-

1.3. Забезпечити впровадження функціонування системи обліку та звітності в районі, щодо діагностики вірусних гепатитів, відповідно до міжнародних стандартів. Систематично (1 раз на квартал) звітувати в обласний гепатологічний центр КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

Додаткового фінансування не потребує


2. Удосконалення механізму надання медико-соціальної допомоги хворим на хронічні вірусні гепатити В та С

Підвищення рівня виявлення хворих на хронічні вірусні гепатит В та С в районі

100

15

40

45


2.1. Здійснювати якісну діагностику вірусних гепатитів В та С хворим на хронічні вірусні гепатити, для визначення обсягу противірусної терапії та проведення моніторингу лікування
2.2. Провести в установленому порядку закупівлю тест-систем для лабораторії КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР, для здійснення діагностики та моніторингу лікування вірусних гепатитів

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР


районний бюджет


7,7

1,2

3,0

3,5


3. Забезпечення профілактики та лікування хворих на вірусні гепатити В та С

Охоплення вакцинацією проти вірусного гепатиту В осіб з групи ризику (у %)

100

10

60

30

3.1. Забезпечити проведення вакцинації проти гепатиту В:

- медичних працівників, що мають контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами організму людини, які працюють у лікувально-профілактичних закладах районуКУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР,

КЗ «Чернігівський Центр ПМСД»районий бюджет

6,3

0,6

3,8

1,9

4. Підвищення рівня інформаційного забезпечення населення шляхом

покращення інформованості населення щодо профілактики вірусних гепатитів В та С
Кількість заходів3

10


1

3


1

3


1

4


4.1. Забезпечити проведення широкої інформаційно-просвітнцької кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів В та С

Висвітлювати в районній газеті «Нива» матеріали з питань охорони здоров’я, що присвячені проблемам запобігання захворюванням на вірусний гепатит


4.2. Проводити санпросвітроботу серед населення району (лекції, бесіди)

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР,

КЗ «Чернігівський Центр ПМСД»Фінансування не потребується

Фінансування не потребується.5. Здійснення дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони

здоров’я та на підприємствах побутового обслуговуванняКількість впроваджених нормативно-правових актів

3

1

1

1

5.1. Забезпечити дотримання розроблених Мінохорони здоров’я нормативно-правових документів та методичних вказівок

5.2. Забезпечити контролю за дотримання санітарно-протиепідемічного режиму щодо профілактики інфікування вірусами гепатитів в закладах охорони здоров я та підприємствах побутового обслуговуванняТокмацьке міжрайоне управління санепідслужбиФінансування не потребується6. Здійснення межрегіонального та між народного співробітництва з питань профілактики та надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити В та С

3

1

1

1

6.1. Брати участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах з питань профілактики та надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити В і С (згідно плану Мінохорони здоров’я та Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації)

КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР,

КЗ «Чернігівський Центр ПМСД»Фінансування не потребується

Всього районний бюджет

14,0

1,8

6,8

5,4

у т.ч. обласний бюджет


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка