Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперівСкачати 43.33 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір43.33 Kb.
ТипРішенняНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.11.2012 № 1591

Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів

На виконання абзацу 3 частини 3 статті 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.1996 № 215 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.1996 за № 584/1609, та з метою організації підготовки працівників (керівників) професійних учасників ринку цінних паперів, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити опрацьовану спільно з Державною службою фінансового моніторингу України типову програму навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (додається).

2. Скасувати пункт 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2005 № 438 «Про затвердження типової програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів» зі змінами та доповненнями.

3. Рекомендувати Навчально-методичному центру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Українському інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана спільно з Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України переглянути тести для складання кваліфікаційного іспиту фахівців з питань фінансового моніторингу з урахуванням затвердженої цим рішенням програми навчання фахівців, а також останніх змін у законодавстві.

4. Рекомендувати навчальним закладам, з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладені відповідні договори про співробітництво щодо навчання фахівців з питань фінансового моніторингу, починаючи з 01.12.2012 здійснювати підготовку зазначених фахівців за програмою, затвердженою цим рішенням.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Директору департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) здійснити організаційні заходи щодо забезпечення виконання цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 06.11.2012 № 49


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
06.11.2012 № 1591


ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів


Вcтупна тема

Кількість годин – 3

Лекційних занять – 3

Історичний аспект проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення – Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF).

Перелік країн (територій), які не беруть участь в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Перелік офшорних зон. Інформація про терористичні угрупування.

Законодавство Європейського Союзу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Імплементація міжнародних стандартів в законодавство України.Тема 1. Система фінансового моніторингу в Україні

Кількість годин – 4

Лекційних занять – 4

Система та суб’єкти фінансового моніторингу в Україні. Взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з суб’єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами.

Завдання, функції та права Державної служби фінансового моніторингу України.

Взаємодія суб’єктів державного фінансового моніторингу, правові засади. Єдина державна інформаційна система. Співпраця з міжнародними організаціями.

Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Тема 2. Організація фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Кількість годин – 4

Лекційних занять – 4

Нормативно-правові документи, які визначають вимоги до організації фінансового моніторингу. Заходи, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Посадові обов’язки та повноваження відповідального працівника.

Порядок призначення (звільнення) працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, або особи, що тимчасово виконує його обов’язки, та повідомлення Держфінмоніторингу України.

Вимоги до правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення.

Підготовка персоналу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Тема 3. Основні принципи виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Кількість годин – 8

Лекційних занять – 6

Практичні заняття – 2

Етапи легалізації (відмивання) коштів. Ознаки, які свідчать про можливість легалізації (відмивання) коштів.

Особливості ринку цінних паперів, які роблять його потенційно вразливим для відмивання грошей.

Системи (моделі) звітування про операції.

Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. Вимоги до Порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Виявлення операцій з цінними паперами суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та інші ризики операцій, пов'язаних з предметом угод щодо цінних паперів.

Управління ризиками, їх оцінювання, заходи щодо зменшення виявлених ризиків.

Ідентифікація юридичних та фізичних осіб. Вимоги до Порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції. Зберігання документів стосовно ідентифікації.

Здійснення внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику.

Запобігання використанню електронних та інших технологій, що можуть сприяти анонімності.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції.

Порядок зупинення операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією, (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції.

Порядок зупинення фінансовової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", або фінансуванню тероризму.

Тема 4. Порядок реєстрації та подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Кількість годин – 5

Лекційних занять – 1

Практичні заняття – 4

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Форми обліку та подання інформації. Порядок подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Надання додаткової інформації на запит Держфінмоніторингу України.

Тема 5. Порядок контролю за дотриманням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації “брудних” коштів

Кількість годин – 3

Лекційних занять – 3

Контроль за виконанням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму.

Планові та позапланові перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Порядок проведення перевірок виконання вимог актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму.

Порядок застосування за фактом виявлення порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму.

Тема 6. Специфіка здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

Кількість годин – 3

Лекційних занять – 3

Специфічні питання фінансового моніторингу при здійсненні всіх видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.Взаємодія між суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Каталог: files -> articles -> 1773
articles -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
articles -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку р о з' ясненн я
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни
articles -> Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 13, ст
1773 -> Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
1773 -> Рішення 06. 11. 2012 №1590 Про визначення атестаційних центрів з проведення кваліфікаційного іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
1773 -> Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка