Регламентується Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-вр "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"Скачати 106.66 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір106.66 Kb.
Порядок реєстрації розрахункових книжок

Реєстрація розрахункових книжок регламентується Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Наказом Міндоходів від 28.08.2013 № 417 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за № 1616/24148, зі змінами.

Реєстрація розрахункових книжок здійснюється в операційному вікні №11 секції надання адміністративних послуг Центру обслуговування платників Білгород-Дністровської об”єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в Одеській області.

Підставою для одержання даної адміністративної послуги є здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Реєстрація першої розрахункової книжки відбувається одночасно з реєстрацією книги обліку розрахункових операцій на окрему господарську одиницю або на реєстратор розрахункових операцій, другої та наступних – на підставі реєстраційної заяви за формою № 1-КОРО (додаток 3 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міндоходів від 28.08.2013 № 417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за № 1618/24150).

Розрахункова книжка має бути зброшурована, складатися з блоків послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій або спрощених розрахункових квитанцій та реєстраційної сторінки, при цьому серії та номери квитанцій одного виду, зареєстрованих окремим суб'єктом господарювання, не повинні повторюватися у межах розрядності серій та номерів.

Форму реєстраційної сторінки розрахункової книжки наведено в додатку 6 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міндоходів від 28.08.2013 № 417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за № 1618/24150.

Розрахункова книжка повинна бути скріплена виробником з використанням машинного способу, який унеможливлює вилучення корінців розрахункових квитанцій без порушення засобу контролю.

Перед реєстрацією розрахункової книжки забезпечується:

- заповнення на реєстраційній сторінці розрахункової книжки рядків, що містять найменування та податковий номер суб'єкта господарювання;

- відсутність у розрахунковій книжці квитанцій із серіями та номерами, що повторюються, згідно з вимогами абзацу 2 цього пункту;

- відповідне заповнення реєстраційної сторінки, яка може розміщатися на останньому аркуші разом з квитанціями.

На кожну розрахункову книжку, що подається на реєстрацію, необхідно встановити засіб контролю таким чином, щоб унеможливити розкріплення книжки без порушення цілісності засобу контролю.

Після реєстрації суб'єкт господарювання заповнює рядки реєстраційної сторінки розрахункової книжки (номер книжки, дата реєстрації, найменування органу доходів і зборів, серія та номер першого бланка, кількість бланків, номер установленого засобу контролю), після чого розрахункова книжка вважається зареєстрованою.

Кількість розрахункових книжок, що реєструються одночасно, не обмежується.

Реєстрація розрахункових книжок здійснюється в органі доходів і зборів за місцем реєстрації книги обліку рохрахункових операцій.

Документи можуть бути подані відповідальною особою суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання — фізичною особою - підприємцем, а також через уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та належним чином оформленої довіреності

Дана адміністративна послуга є безоплатною та здійснюється не пізніше двох робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви

Підставами для відмови у наданні даної адміністративної послуги можуть бути:

1) відсутня реєстрація РРО в органі доходів і зборів (у разі реєстрації книги ОРО на РРО);

2) документи подано не в повному обсязі;

3) в органі доходів і зборів наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності;

4) в органі доходів і зборів наявні відомості про скасування реєстрації РРО (у разі реєстрації книги ОРО на РРО);

5) суб'єкт господарювання не перебуває на обліку в органі доходів і зборів, до якого подано документи;

6) припинено або скасовано документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де має використовуватись книга ОРО (розрахункова книжка);

7) суб'єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

8) суб'єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в органі доходів і зборів за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися книга ОРО (розрахункова книжка)

У разі відсутності підстав для відмови, суб'єкту господарювання безпосередньо в органі доходів і зборів видається зареєстрована розрахункова книжка .

У разі виникнення питань щодо отримання адміністративних послуг, а також за наявності скарг, заяв, пропозицій відносно здійснення повноважень фахівцями податкової інспекції, ви можете звернутись до Центру обслуговування платників податків за адресою: вул. Московська 18-А м. Білгород-Дністровський, кабінет №13, відділ обслуговування платників податків. Телефон зв”язку (04849) 3-64-87.      1. Відділ обслуговування платників податків

Додаток 3

до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ )
Форма № 1-КОРО

Дата реєстрації в органі доходів і зборів _________

Номер реєстрації в органі доходів і зборів ________
ЗАЯВА

про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

Необхідне позначити знаком "" або ""


Юридична особа 
Книга обліку розрахункових операцій
V

Фізична особа – підприємець

V

Розрахункова книжка
Відокремлений підрозділ

V

Реєстрація


Перереєстрація у зв'язку із


______________________________


(зазначити)

Найменування органу доходів і зборів, у якому здійснюється реєстрація (перереєстрація) книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

Дані щодо суб’єкта господарювання

найменування або прізвище, ім'я та по батькові

податковий номер / серія та номер паспорта*


Дані щодо РРО
фіскальний номер

модель (модифікація)

заводський номер
версія програмного забезпечення

модель зовнішнього модема**


заводський номер зовнішнього модема**
Книгу обліку розрахункових операцій / розрахункову книжку призначено для

використання в господарській одиниці

назва господарської одиниці
адреса господарської одиниці
найменування органу доходів і зборів за адресою господарської одиниці

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

Аркуш 1

Документ на право власності або документ, що дає право на розміщення об’єкта, де буде використовуватись книга обліку розрахункових операцій
№ _ААР 156654 Дата / / Строк дії з / / до / /
податковий номер / серія та номер паспорта* орендодавця

найменування або прізвище, ім'я та по батькові орендодавця

Дані щодо книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки
номер книги обліку розрахункових операцій,

яка реєструється (перереєструється)

серія та номер засобу контролю книги

обліку розрахункових операцій


кількість аркушів _____________

номер розрахункової книжки,

яка реєструється (перереєструється)

серія та номер засобу контролю

розрахункової книжки
кількість аркушів ____100______________

До заяви додається: _ розрахункова книжка _____________

Інформація, наведена в заяві та додатках до неї, є достовірною

_____ Іванов Іван Іванович ___ _______(підпис)____ "20" листопада 2013 року

(прізвище та ініціали) (підпис)


М. П.

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Аркуш 1, сторінка 2

(заповнюються службовими особами органу доходів і зборів) Дані про розгляд заяви та реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

Результати обробки заяви

Причина відмови в реєстрації ___________________________________________

Посадова особа органу доходів і зборів

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)

Фіскальний номер

Дата реєстрації "____" ____________ 20___ року

Дані про реєстрацію розрахункової книжки

Дата реєстрації "____" ____________ 20__ року

Посадова особа органу доходів і зборів, відповідальна за внесення даних до інформаційної системи Міндоходів України

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)


Аркуш 2, сторінка 1

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка