Реферат: Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України. Нотаріальний процес і його стадіїСкачати 60.02 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір60.02 Kb.
Реферат:

Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України. Нотаріальний процес і його стадії


План
Вступ

  1. Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України

  2. Нотаріальний процес і його стадії

Висновок

Література

Вступ
Законодавство про нотаріат регулює суспільні відносини, що виникають між нотаріальними органами та особами, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій. Отже, нотаріальне процесуальне право — це система правових норм, котрі регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення нотаріальних дій між нотаріальними органами та особами, які звертаються за вчиненням цих дій.

Предметом нотаріального процесуального права і є суспільні відносини, що регулюються цим правом.

Нотаріальне процесуальне право не є самостійною галуззю права України. Питання про його місце в системі права України є спірним у юридичній літературі. Існує думка, що нотаріальне процесуальне право входить до предмета регу­лювання цивільного процесуального права. Це пояснюють тим, що і суд, і нотаріат здійснюють ту ж саму функцію за­хисту прав і законних інтересів. Заперечуючи це, можна вка­зати, що нотаріат функцію захисту прав і законних інтересів здійснює, як виняток, тільки під час вчинення трьох нотаріальних дій: вчинення виконавчих написів, протестів векселів і посвідчення неоплати чеків.

Вчиняючи решту нотаріальних дій, нотаріуси здійснюють охорону прав та інтересів. При цьому захист прав нотаріаль­ними органами не має остаточного характеру. Акти нотарі­альних органів можуть бути оспорені в суді чи арбітражному суді. Крім того, захист права нотаріальним органом не здійснюється, якщо вимога оспорюється другою стороною.  1. Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України

Нотаріальне процесуальне право є самостійним відносно цивільного процесуального права, оскільки діяльність нотарі­альних органів має безспірний характер, під час вчинення нотаріальних дій не використовується змагальна форма процесу, нотаріус встановлює юридичні факти в основному на підставі документів. Крім того, нотаріальні органи є органа­ми державного управління, і їхня діяльність має адміністративний характер. Тому є всі підстави вважати, що нотаріальне процесуальне право входить до предмета регулювання адміністративного процесуального права.


2. Нотаріальний процес і його стадії
Нотаріальний процес — система процесуальних дій, що врегульовані нормами нотаріального процесуального права і визначають порядок вчинення нотаріальних дій. Змістом цих процесуальних дій є взаємні права та обов'язки як нотаріальних органів, так і осіб, котрі звертаються за вчи­ненням нотаріальних дій.

Нотаріальний процес складається з ряду послідовних стадій. Залежно від виду дії нотаріальне провадження може пройти всі чи деякі стадії процесу. З-поміж них є обов'яз­кові.

Перша така стадія — порушення нотаріальної діяль­ності поданням письмової чи усної заяви. Наприклад, для порушення нотаріального провадження про видачу свідоцтва про право на спадщину обов'язково подається письмова зая­ва, а для засвідчення вірності копії документа досить усної заяви. Порушенню нотаріального провадження передує пе­ревірка наявності передумов права на вчинення певної нота­ріальної дії, а також умов здійснення цього права. Скажімо, для посвідчення угод необхідно перевірити наявність таких передумов права на вчинення цієї нотаріальної дії, як: право­здатність юридичної особи, законність вчинюваної дії. Як умови здійснення цього права перевіряються наявність діє­здатності фізичної особи, справжнє волевиявлення сторін на посвідчення конкретної угоди, додержання правил предмет­ної й територіальної компетенції.

Друга стадія нотаріального процесу — попередня підго­товка до вчинення нотаріальної дії, яка не є обов'язковою для кожної нотаріальної дії. Вона проводиться у випадках, коли необхідно витребувати додаткові документи чи одержа­ти додаткові відомості або призначити експертизу. Саме ці дії і складають зміст цієї стадії нотаріального процесу.


Висновок
Розгляд заяви по суті і вчинення нотаріальної дії — третя обов'язкова стадія нотаріального провадження. Зміст цієї стадії складає перевірка поданих документів, їх оцінка та аналіз, на підставі чого нотаріус приходить до висновку про юридичні факти, які дозволяють учиняти нотаріальну дію, і вчиняє нотаріальний акт.

Наступна стадія, яка не є обов'язковою, — оскарження нотаріальних дій або відмови у вчиненні їх. Якщо заінте­ресована особа вважає, що нотаріус неправильно вчинив но­таріальну дію або неправильно відмовив їй у вчиненні нотаріальної дії, то вона має право оскаржити ці дії нотаріуса до районного суду. В таких випадках судовий процес буде про­довженням нотаріального процесу.

Для деяких нотаріальних дій обов'язковою є стадія ви­конання нотаріального акту. Це стосується таких дій, як: вчинення виконавчих написів, протестів векселів, посвідчен­ня неоплати чеків. Виконання нотаріальної дії вимагається і при прийнятті в депозит грошових сум і цінних паперів: но­таріус повинен сповістити кредитора про грошові суми чи цінні папери, прийняті на депозитний рахунок нотаріальної контори, і видати їх йому.

Література


Л. К. Радзієвська, С.Г. Пасічник-НОТАРІАТ В УКРАЇНІ,2007
Каталог: data -> ukr -> Materialij po navchannu pakynok 4
Materialij po navchannu pakynok 4 -> Звіт по курсовому проекту: 22 ст., 3 рис., 7 посилань, 3 додатків
ukr -> Практична сфера соціальної роботи
ukr -> Шляхи досягнення економічного суверенітету України
ukr -> Розділ 2 управління поточним функціонуванням операційної системи
ukr -> Організаційні аспекти соціальної роботи
ukr -> Реферат на тему: „ Екологічна експертиза в Україні План Сутність екологічної експертизи. Форми екологічної експертизи
ukr -> Державне регулювання зайнятості
Materialij po navchannu pakynok 4 -> Механізм вдосконалення українського суспільства
Materialij po navchannu pakynok 4 -> Реферат з дісципліни "Стратегічне управління" "Аналіз середовища господарської організації" Роботу виконав


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка