Психологічні умови формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологійСкачати 24.41 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір24.41 Kb.
Наталія Проскурка м. Київ

Психологічні умови формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій
В умовах сучасних соціальних змін стає вкрай актуальним вивчення психологічних механізмів і умов саморозвитку особистості фахівця як однієї із важливих детермінант особистісного та професійного становлення.

Проблема саморозвитку особистості перебуває у центрі уваги багатьох науковців. На теоретико-методологічному рівні проблема саморозвитку особистості знайшла своє висвітлення в працях вітчизняних (Г. Костюк, І. Бех, В. Зінченко, О. Киричук та ін.) та зарубіжних (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс та ін.) дослідників. Їх теоретичний аналіз свідчить, що саморозвиток особистості відбувається через самооцінку і рефлексію, через формування потреб у самовихованні, самокорекції, самовпливі, самоконтролі, що, в свою чергу, актуалізує проблему дослідження автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій.

Автопсихологічна компетентність - це здатність особистості до професійного та особистісного розвитку за рахунок активізації особистісних ресурсів, рефлексії власних можливостей на основі самодіагностики, особистісної саморегуляції та самоконтролю, створення індивідуальної системи способів і прийомів психологічної самопідтримки у процесі самовдосконалення.

Показником сформованості автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій є: розвинуті пізнавальні потреби, внутрішня навчальна мотивація, стабільна та адекватна самооцінка, самоповага та самоприйняття, позитивні міжособистісні стосунки, сформована мотивація досягнень, активність в подоланні перешкод, адекватний рівень домагань, вміння ставити цілі, інтернальний локус контролю.

Психологічними умовами сприяння розвитку автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій є:

1) створення середовища емоційного комфорту та творчої розкутості, яке сприяє активізації творчого процесу, за якого кожен має право на помилку і самостійне її подолання;

2) активізація адекватного сприйняття себе шляхом саморефлексивного аналізу, який дозволяє поглибити розуміння власного внутрішнього стану, зокрема, розглянути продукти власної діяльності;

3)  актуалізація у процесі навчання мотивів з метою розвитку мотивації до самовдосконалення майбутніх фахівців з інформаційних технологій;

4) забезпечення розвитку ціннісно-смислових ставлень майбутніх фахівців з інформаційних технологій до соціуму і до себе, усвідомлення та прийняття на себе відповідальності за результати особистісного та професійного саморозвитку.

Психологічні умови сприяння розвитку автопсихологічної компетентності були використані в процесі впровадження авторської програми спецкурсу «Розвиток автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій». Програма передбачає проведення лекцій з основних тем, практичних занять, що включають вправи для практичного засвоєння навичок, рольові ігри, групові дискусії, мозкові штурми спрямовані на розвиток самоконтролю, самовдосконалення.Отже, аналіз результатів впровадження розробленої програми тренінгу щодо розвитку автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій довів її ефективність і засвідчили доцільність впровадження її в навчально-виховний процес вищої технічної школи.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка