Програмний комітетСкачати 161.01 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір161.01 Kb.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
КОБЕЦЬ А.С. – голова, ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, доктор наук з держуправління, професор;

ГРИЦАН Ю.І. – проректор з наукової роботи університету, доктор біол. наук, професор (заступник голови);

ХАРИТОНОВ М.М. – керівник Центру природного агровиробництва ДДАЕУ, доктор с.-г. наук, професор (заступник голови);

КАТАН Л.І. – завідувач кафедри фінансів, керівник Інноваційного центру аграрних технологій ДДАЕУ, доктор екон. наук, професор (заступник голови);

УДОВИЦЬКИЙ В.О. – директор департаменту АПК, розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської ОДА (заступник голови);

ТИМОЧКО Т.В. – голова Всеукраїнської екологіч-ної ліги (заступник голови);

MEDERBAL KHALLADI – ректор, професор Університету Ібн Халдун – Тіарет, Алжир;

MICHEL LAFLEUR – проректор з досліджень, директор інституту IRECUS, Університет Шербрук, Канада;

ALFONSO GARCÍA-FERRER PORRAS – директор технічного коледжу інженерів лісового і сільського господарства, Університет Кордови, Іспанія;

КУЗЬМОВА КАЛІНКА – професор агрономічного факультету Аграрного університету, м.Пловдів, Болгарія;

МОРГУН В.Ф. – професор Полтавського педагогічного університету, канд. психол. наук.;

ШПІРКА І.І. – голова правління Дніпропетровського общинного фонду.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПАВЛОВА Г.Є. – директор Навчально-наукового інституту економіки ДДАЕУ, канд. екон. наук, доцент;

МИЦИК О.О. – декан агрономічного факультету, канд. с.-г. наук, доцент;

ПІЩАН С.Г. – декан біотехнологічного факультету, доктор с.-г. наук, професор;

ГЕЛЛЕР О.Й. – завідувач кафедри агрохімії, канд. с.-г. наук, доцент;

ЧОРНА В.І. – завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, доктор біол. наук, професор;

ДЕРКАЧ О.Д. – завідувач кафедри ЕМТП, канд. техн. наук, доцент;

БІЛОТКАЧ І.А. – керівник відділу менеджменту аграрних інновацій ІЦАТ, завідувач кафедри маркетингу університету, канд. екон. наук, доцент;

ВЕЛИЧКО О.П. – завідувач кафедри менеджменту і права університету, канд. екон. наук, доцент;

ДВОРЕЦЬКИЙ А.І. – завідувач кафедри водних біоресурсів і аквакультури, доктор біол. наук, професор;

СТЕПЧЕНКО. Л.М. – завідувач кафедри фізіології і біохімії с.-г.тварин, канд. біол. наук, професор;

ВАСИЛЬЄВА Н.К. – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій ДДАЕУ, доктор екон. наук, професор;

ГОНЧАРЕНКО М.П. – завідувач редакційно-видавничим відділом ДДАЕУ.
СЕКРЕТАРІАТ
КОЖУШКО І.Г. – канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу університету (голова);

ГУБАР О.В. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва;

ІЩЕНКО І.Л., ПУСТОВА І.В. – наукові співробітники.
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку”. Конференція працюватиме на базі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

Адреса: м. Дніпропетровськ,

вул. Ворошилова, 25.
Регламент конференції

22.10.2015

9–00 – реєстрація учасників конференції;

10–00 – пленарне засідання;

13–00 – секційні засідання;

23.10.2015

10–00 – проведення Круглого столу за участі представників клубів природного землеробства;

13–00 – заключне пленарне засідання; прийняття резолюції конференції.


Форма участі в конференції: очна та заочна.

Організаційний внесок – 80 грн.

Для отримання запрошення на конференцію просимо до 1 жовтня 2015 р. надіслати на електронну пошту ecohous@ukr.net:

1) заявку на участь у конференції;

2) текст тез доповіді, текст статті;

3) копію документа про сплату публікації.

Тези доповідей публікуватимуться безкоштовно!
Наукові напрями конференції
Секція 1. Теоретичні і практичні засади біодинамічного землеробства

Секція 2. Якість і безпечність с.-г. продукції в контексті продовольчої безпеки України

Секція 3. Використання регуляторів росту в природному агровиробництві

Секція 4. Ландшафтний дизайн особистих підсобних господарств

Секція 5. Гумінові та альтернативні добрива в природному агровиробництві

Секція 6. Екологічне тваринництво та рибництво

Секція 7. Енергоощадні технології в природному агровиробництві

Секція 8. Фінансово-економічне забезпечення розвитку діяльності особистих підсобних господарствРобочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Оформлення тез доповідей:

  • заголовок, ініціали, прізвище автора(рів), науковий ступінь, вчене звання або посада;

  • організація, яку представляє автор;

  • обсяг матеріалу – 2–3 сторінки відредагованого тексту (формат аркуша А4);

  • інтервал – 1,5; поля 20×20×20×20 мм; шрифт Times New Roman, 14 пт.

Вимоги до наукових статей.

Структура статті:

● УДК; заголовок; ініціали, прізвище автора(рів); науковий ступінь, учене звання або посада; організація (установа) на мові статті та на англійській мові; е-mail;

● анотація: українською, російською – 6–8 рядків додаткової інформації до заголовка, англійською – від 1500 символів; переклад професійний;

● по 8–10 ключових слів трьома мовами;

● бібліографія – два варіанти: на мові першоджерела та англійською мовою; посилання – в квадратних дужках;

● ретельне дотримання вимог до написання наукової статті: проблема, аналіз досліджень і публікацій за нею, виділення невирішених питань, формулювання мети, обговорення матеріалів досліджень, висновки;

● обсяг статті – до 12-ти сторінок, через 1,5 інтервала, поля 20×20×20×20 мм, шрифт Times New Roman,14 пт.

● обов’язково – рецензія доктора наук за напрямом досліджень;

● авторська довідка, що підтверджує згоду на використання матеріалів у Міжнародних наукометричних базах даних.

Вартість однієї сторінки статті, надісланої до видання, становить 40 грн (відсканована квитанція про сплату додається) .

Детальна інформація щодо написання та оформлення статей викладена на сайті “Вісника…”:

http://ojs.dsau.dp.ua

Контактні телефони: (056) 713-51-75; 097-366-04-87.

E-mail: redviddday@i.ua

Додаткова інформація

Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотний проїзд.

Відшкодуваня витрат, пов’язаних з публікацією статей, здійснюється за реквізитами:

Отримувач: Лепеха Аліна Вадимовна

Банк:Приватбанк

Код отримувача 14360570 МФО банку 305299

р/р 29244825509100

Призначення платежу: для поповнення картки № 4149497829947235
Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи науково-практичної конференції, статті у “Віснику ДДАЕУ” – наприкінці поточного року.
ЗАЯВКАна участь у роботі конференції

Прізвище, ім’я та по батькові__________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада ________________________

Організація (установа) _______________________________________

Адреса для листування _______________________________________

Телефони, е-mail ____________________________________________

Форма участі (очна, заочна) ___________________________________

Планую виступити:

* на пленарному засіданні (до 15 хв);

* на секції чи круглому столі (до 10 хв);

* на секції (до 5 хв).

Секція______________ Назва доповіді: _________________________

Планую надрукувати статтю у “Віснику ДДАЕУ” (назва)

Потреба в готелі_____________________________________________Дата, підпис ________________________________________________
За інформацією щодо роботи конференції, публікації матеріалів звертайтеся до секретаріату за телефонами:

(056) 745-53-76; (056) 713-51-46; 066-105-88-10;

е-mail: ecohous@ukr.net
Сподіваємося на спільну плідну співпрацю!

Міністерство освіти і науки України

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обласна рада

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Інноваційний центр аграрних технологій та

Центр природного агровиробництва ДДАЕУ

Всеукраїнська екологічна ліга

Університет Ібн Халдун, Алжир

Університет Шербрук, Канада

Університет Кордови, Іспанія

Болгарський аграрний університет (м.Пловдів)
«ПРИРОДНЕ АГРОВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

2223 жовтня 2015 р.

Дніпропетровськ – 2015


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
КОБЕЦ А.С. – председатель, ректор Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета, доктор наук по государственному управлению, профессор;

ГРИЦАН Ю.И. – проректор по научной работе, доктор биол. наук, профессор (заместитель председателя);

ХАРИТОНОВ Н.Н. – руководитель Центра природного агропроизводства ДГАЭУ, доктор с.-х. наук, профессор (заместитель председателя);

КАТАН Л.И. – руководитель Инновационного центра аграрных технологий ДГАЭУ, доктор экон. наук, профессор (заместитель председателя);

УДОВИЦКИЙ В.А. – директор департамента АПК, развития сельских территорий и рыночной среды Днепропетровской ОГА (заместитель председателя);

ТИМОЧКО Т.В. – председатель Всеукраинской экологической лиги (заместитель председателя);

MEDERBAL KHALLADI – ректор, профессор Университета Ибн Халдун – Тиарет, Алжир;

MICHEL LAFLEUR – проректор исследований, директор института IRECUS, Университет Шербрук, Канада;

ALFONSO GARCÍA-FERRER PORRAS – директор технического колледжа инженеров лесного и сельского хозяйства, Университет Кордовы, Испания;

КУЗЬМОВА КАЛИНКА – профессор, агрономический факультет Аграрного университета, Пловдив, Болгария;

МОРГУН В.Ф. – профессор Полтавского педагогического университета, канд. психол. Наук;

ШПИРКА И.И. – председатель правления Днепропетровского общинного фонда.


ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПАВЛОВА Г.Е. – директор Учебно-научного института экономики университета, канд. экон. наук, доцент;

МЫЦЫК А.А. – декан агрономического факультета, канд. с.-х. наук, доцент;

ПИЩАН С.Г. – декан биотехнологического факультета, доктор с.-х. наук, профессор;

ГЕЛЛЕР А.И. – заведующий кафедрой агрохимии, канд. с.-х. наук, доцент;

ЧЁРНАЯ В.И. – заведующая кафедрой экологии и охраны окружающей среды, доктор биол. наук, профессор;

ДЕРКАЧ А.Д. – заведующий кафедрой ЭМТП, канд. техн. наук, доцент;

БЕЛОТКАЧ И.А. – руководитель отдела менеджмента аграрных инноваций ИЦАТ, заведующий кафедрой маркетинга, канд. екон. наук, доцент;

ВЕЛИЧКО А.П. – заведующий кафедрой менеджмента и права университета, канд. екон. наук, доцент;

ДВОРЕЦКИЙ А.И. – заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры, доктор биол. наук, профессор;

СТЕПЧЕНКО Л.М. – заведующая кафедрой физиологии и биохимии, канд. биол. наук, профессор;

ВАСИЛЬЕВА Н.К. – заведующая кафедрой информационных технологий университета, доктор экон. наук, профессор;

ГОНЧАРЕНКО М.П. – заведующая редакционно-издательским отделом университета.

СЕКРЕТАРИАТ


КОЖУШКО И.Г. – канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга (председатель);

ГУБАРЬ О.В. – канд. с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства;

ИЩЕНКО И.Л., ПУСТОВА И.В. – научные сотрудники.


Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции “Природное агропроизводство в Украине: проблемы становления, перспективы развития”. Конференция проводится на базе Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета.

Адрес: г. Днепропетровск,

ул. Ворошилова, 25.
Регламент конференции

22.10.2015

9–00 – регистрация участников конференции;

10–00 – пленарное заседание;

13–00 – секционные заседания;

23.10.2015

10–00 – проведение круглого стола с участием представителей клубов природного земледелия;

13–00 – заключительное пленарное заседание; принятие резолюции конференции.


Форма участия в конференции: очная и заочная.

Организационный взнос – 80 грн.

Для получения приглашения на конференцию просим до 1 октября прислать на электронный адрес ecohous@ukr.net:

1) заявку на участие в конференции;

2) текст тезисов доклада, текст статьи;

3) копию документа об оплате публикации статьи.

Тезисы докладов публикуются бесплатно!
Научные направления конференции
Секция 1. Теоретические и практические основы биодинамического земледелия

Секция 2. Качество и безопасность с.-х. продукции в контексте продовольственной безопасности Украины.

Секция 3. Использование регуляторов роста в природном агропроизводстве

Секция 4. Ландшафтный дизайн личных подсобных хозяйств

Секция 5. Гуминовые и альтернативные удобрения в природном агропроизводстве

Секция 6. Экологическое животноводство и рыбоводство.

Секция 7. Энергосберегающие технологии в природном агропроизводстве.

Секция 8. Финансово-экономическое обеспечение развития деятельности индивидуальных подсобных хозяйств.


Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
Оформление тезисов:

  • заголовок, инициалы, фамилия автора(ов), ученая степень, научное звание или должность;

  • организация, которую представляет автор;

  • объем материала – 2–3 страницы отредактированного текста (формат листа А4);

  • интервал – 1,5; поля 20×20×20×20 мм; шрифт Times New Roman, 14 пт.


Требования к научным статьям

Структура статьи:

● УДК; заголовок, инициалы, фамилия автора(ров), научная степень, ученое звание, должность; организация (учреждение), е-mail;

● аннотация: на украинском, русском – 6–8 строк дополнительной информации к заголовку, на английском – от 1500 символов; перевод профессиональный;

● по 8–10 ключевых слов на трех языках;

● библиография – два варианта: на языке первоисточника и английском языке; ссылки – в квадратных скобках;

жесткое соблюдение требований к написанию научной статьи: проблема, анализ исследований и публикаций по ней, выделение нерешенных вопросов, формулирование цели, обсуждение материалов исследований, выводы;

● объем статьи – до 12-ти страниц, через 1,5 интервала, поля 20×20×20×20 мм, шрифт Times New Roman,14 пт.

● обязательно – рецензия доктора наук по направлению исследований;

● авторская справка, подтверждающая согласие на использование материалов в Международных наукометрических базах данных.

Стоимость одной страницы статьи, присланной для издания, составляет 40 грн (отсканированная квитанция об оплате прилагается).

Подробная информация к написанию и оформлению статей изложена на сайте “Вісника…”: http://ojs.dsau.dp.ua.

Контактные телефоны: (056) 713-51-75; 097-366-04-87.

E-mail: redviddday@i.ua
Дополнительная информация

Просим позаботиться о билетах на обратный проезд. Возмещение расходов, связанных с публикацией статей, осуществляется по реквизитам:Получатель: Лепеха Алина Вадимовна

Банк: Приватбанк

Код получателя: 14360570 МФО банка 305299

р/с 29244825509100

Назначение платежа: для пополнения карточки № 4149497829947235

Тезисы докладов будут опубликованы до начала работы конференции, статьи в “Вестнике ДДАЭУ” – в конце текущего года.


ЗАЯВКА на участие в работе конференции

Фамилия, имя, отчество_____________________________________

Научная степень, ученое звание, должность _____________________

Організация (учреждение) ____________________________________

Адрес для переписки ________________________________________

Телефоны, е-mail ___________________________________________

Форма участия (очная, заочная) _______________________________

Планирую выступить на заседании:

* пленарном (до 15 мин);

* секции или круглого стола (до 10 мин);

* секции (до 5 мин).

Секция __________ Название доклада _________________________

Планирую напечатать статью в “Віснику ДДАЕУ” (название)

Потребность в гостинице_____________________________________Дата, подпись ______________________________________________
За информацией о работе конференции, публикации материалов обращайтесь в секретариат по телефонам:

(056) 745-53-76; (056) 713-51-46; 066-105-88-10;

е-mail: ecohous@ukr.net
Надеемся на совместное плодотворное

сотрудничество!

Министерство образования и науки Украины
Министерство агрополитики и продовольствия Украины
Президентский фонд Леонида Кучмы «Украина»
Днепропетровская областная государственная


администрация
Днепропетровский областной совет
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
Инновационный центр аграрных технологий и
Центр природного агропроизводства ДГАЭУ
Всеукраинская экологическая лига
Университет Ибн Халдун
Университет Шербрук
Университет Кордовы,Испания
Болгарский аграрный университет, г.Пловдив


«ПРИРОДНОЕ АГРОПРОИЗВОДСТВО В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

2223 октября 2015 г.

Днепропетровск – 2015


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка