Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі ІнтернетСторінка9/12
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
E. *

електронний документ


203.

Який пристрій надає можливість надсилати документи через телефонну лінію?


A.

ксерокс


B.

сканер


C.

плотер


D.

модем


E. *

факс


204.

Яку інформацію містить „Електронна амбулаторна карта”?


A.

всю необхідну інформацію про лікувальний заклад та обслуговуючий персонал


B.

всю необхідну інформацію про медичних працівників лікувального закладу та пацієнта


C.

всю необхідну інформацію про умови лікування у даному медичному закладі


D.

всю необхідну інформацію про потенційних пацієнтів даного медичного закладу


E. *

всю необхідну інформацію про пацієнта


205.

Чи можливо у медичній електронній системі „Електронна історія хвороби” згрупувати дані за тематичними рубрикаторами?


A.

можливо лише для адміністратора системи


B.

ні


C.

можливо лише для розробників системи


D.

можливо лише за умови використання системи лише одним користувачем


E. *

так


206.

Чи можливе застосування особистих налаштувань у медичній електронній системі „Електронна історія хвороби”?


A.

ні


B.

можливе лише за умови використання системи лише одним користувачем


C.

можливе лише для розробників системи


D.

можливе лише для адміністраторів системи


E. *

так


207.

Чи можливе одноразове використання інформації, що надходить у медичну електронну систему „Електронна історія хвороби”?


A.

існує лише можливість використовувати інформації не менше трьох разів


B.

можливе лише для адміністратора системи


C.

ні


D.

можливе лише за умови архівування даних


E. *

так


208.

Телеендоскопія - це:


A.

розділ телемедицини, який вивчає пересилання оцифрованих зображень з використанням телекомунікацій


B.

розділ телемедицини, проведення гістологічного дослідження на відстані з використанням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій


C.

розділ телемедицини, який вивчає використання всіх відомих видів телемедичних систем для надання планової і невідкладної медичної допомоги пацієнтам ортопедичного профілю


D.

розділ телемедицини, який вивчає використання всіх відомих видів допомоги пацієнтам травматологічного профілю


E. *

розділ телемедицини, який вивчає проведення віддаленого ендоскопічного дослідження з реальночасовим або відкладеним консультуванням з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій


209.

Чи можливе багаторазове використання інформації, що надходить у медичну електронну систему „Електронна історія хвороби” без наступного дублювання?


A.

існує можливість використовувати інформації не більше трьох разів


B.

можливе лише для адміністратора системи


C.

можливе лише за умови архівування даних


D.

можливе лише за умови шифрування даних


E. *

так


210.

Які дані можна вставляти у комірки (поля) шаблонів медичної електронної системи „Електронна історія хвороби”?


A.

дані, що мають описовий характер


B.

лише символьно-цифрові дані


C.

числа та вибір з меню, растрові зображення, графіки, аудіо- та відеозаписи


D.

лише числову інформацію


E. *

числа та вибір з меню, посилання на растрові зображення, графіки, аудіо- та відеозаписи


211.

Які дані містять шаблони медичної електронної системи „Електронна історія хвороби”?


A.

найбільш розповсюджені висновки


B.

список лікарів


C.

список пацієнтів, які рідко звертаються у даний медичний заклад


D.

список пацієнтів


E. *

найбільш розповсюджені висновки та фрагменти описів, а також меню значень, що перераховуються


212.

Яким способом розраховують „показник толерантності” лікувального закладу?


A.

незалежним опитуванням пацієнтів даного лікувального закладу


B.

таємним голосуванням


C.

шляхом усереднення „показників толерантності” всіх працівників лікувального закладу


D.

адміністратор „Електронної історія хвороби” опрацьовує звіти всіх працівників лікувального закладу та робить висновки


E. *

за допомогою спеціального програмного забезпечення


213.

За якими даними розраховується „показник толерантності” лікувального закладу?


A.

за даними МОЗ України


B.

за даними, наданими лікарями лікувального закладу


C.

за даними незалежного опитування пацієнтів


D.

за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я


E. *

за даними стандартного статистичного обліку


214.

Як розраховується „показник толерантності” в медицині?


A.

чим менший відсоток нешанобливого ставлення лікарів до пацієнтів, тим вище значення толерантності


B.

чим рідше пацієнт бере лікарняний лист, тим вище значення толерантності


C.

чим рідше звертається пацієнт до лікаря і чим дешевше його лікування, тим вище значення толерантності


D.

чим менший термін лікування пацієнтів, тим вище значення толерантності


E. *

чим рідше хворіє пацієнт і чим швидше він одужує, тим вище значення толерантності


215.

Що означає поняття „показник толерантності” в медицині?


A.

відсоток нешанобливого ставлення лікарів до пацієнтів


B.

відсоток неправильно поставлених діагнозів


C.

відношення чутливості до специфічності методу


D.

відношення кількості медичних помилок до кількості пацієнтів


E. *

оцінка взаємозв’язку між рівнем медичної допомоги та станом здоров’я пацієнта


216.

Які функції виконує адміністратор медичної електронної системи „Електронна історія хвороби”?


A.

керує лікувальним закладом


B.

складає графік роботи медичних працівників лікувального закладу


C.

веде журнал реєстрації користувачів „Електронної історія хвороби”


D.

автоматизує ведення медичної документації


E. *

формує індивідуальні автоматизовані робочі місця, визначає перелік доступних функцій і надбудовує механізм формування необхідних документів


217.

Адміністратором медичної електронної системи „Електронна історія хвороби” може бути:


A.

лише головний лікар


B.

лише лікар-консультант


C.

лише людина, яка займається системним програмування


D.

лише програміст


E. *

користувач, який володіє необхідними навичками роботи з цією системою


218.

За якою ознакою будується медична електронна система „Електронна історія хвороби”?


A.

цифровою


B.

електронною


C.

графічною


D.

цілісною


E. *

модульною


219.

Медична електронна система „Електронна історія хвороби” враховує такі особливості:


A.

кількість відділень у лікувальному закладі та кількість медичних працівників, які вміють користуватись персональним комп’ютером


B.

наявність вільних ліжок у лікувальному закладі та графік хірургічних втручань


C.

кількість та специфіку пацієнтів, які обслуговуються у даному лікувальному закладі


D.

профіль лікувальної установи, індивідуальні звички та графік роботи лікарів


E. *

профіль лікувальної установи


220.

Які переваги використання „Електронної історії хвороби” в порівнянні з веденням традиційної карти пацієнта?


A.

економія коштів на розхідні матеріали та обладнання (папір, принтери, ксерокси, тонери)


B.

уміння медичного персоналу користуватись електронно-обчислювальною технікою


C.

економія коштів за рахунок скорочення штату допоміжного медичного персоналу


D.

можливість отримати будь-яку інформацію про пацієнтів


E. *

суттєве зменшення часу, який затрачає лікар на оформлення документів


221.

Що означає поняття „заготовка” в електронній карті пацієнта?


A.

місце роботи та відомості про медичне страхування


B.

адресу та телефонний номер


C.

список потенційних пацієнтів, що можуть звернутись у даний медичний заклад


D.

список наявних медичних препаратів у медичному закладі


E. *

варіант документів, частково заповнених інформацією


222.

Електронна амбулаторна карта містить таку інформацію про пацієнта:


A.

місце роботи та відомості про медичне страхування


B.

адресу та телефонний номер


C.

сімейний стан та соціальний статус


D.

паспортні дані та місце проживання


E. *

електронний аналог медичної карти пацієнта


223.

Електронна амбулаторна карта - це:


A.

електронний каталог пацієнтів


B.

штучна нейронна мережа


C.

експертна система


D.

електронний довідник


E. *

електронний аналог медичної карти пацієнта


224.

Які поняття є основними в роботі медичної інформаційної системи?


A.

„сучасна медицина” або „нетрадиційна медицина”


B.

„попередній діагноз” або „уточнений діагноз”


C.

„лікар” або „пацієнт”


D.

„симптоми” або „діагноз”


E. *

„пацієнт” або „єдина медична карта”


225.

В якій формі виражаються результати більшості видів діагностичних досліджень?


A.

цифровій


B.

візуально-графічній


C.

порівняльній


D.

табличній


E. *

оповідальній


226.

Результати діагностичних досліджень є:


A.

аудіофайлами


B.

відеофайлами


C.

текстовими документами


D.

електронними таблицями


E. *

складними мультимедійними об’єктами


227.

Структуру яких документів важко стандартизувати?


A.

документів з постановкою діагнозу


B.

документів з результатами попереднього огляду пацієнта


C.

документів з рішенням про діагностичне або лікувальне призначення


D.

документів з результатами лабораторних досліджень


E. *

документів з результатами діагностичних досліджень (УЗД, рентген)


228.

Що використовується для уникнення неоднозначності трактування результатів досліджень та значного спрощення наступної комп’ютерної обробку при веденні електронних карток пацієнта?
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка