Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі ІнтернетСторінка8/12
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


A.

містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення , основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.


B.

призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи й управлінської діяльність науково-дослідного інституту чи вищого навчального закладу


C.

це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності, які забезпечують інформаційну підтримку у прийнятті діагностичних і тактичних рішень


D.

це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки


E. *

засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему й забезпечують автоматизацію різних видів діяльності лікувально-профілактичного закладу


180.

Банки інформації медичних установ і служб -


A.

це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки


B.

призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи


C.

це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря


D.

засновані на об'єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему


E. *

містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення, основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.


181.

Скринінгові пошукові системи призначені:


A.

для забезпечення функціонування відповідних підрозділів та інформаційної підтримки лікарів при консультуванні, діагностиці і прийнятті рішень при невідкладних станах


B.

для проведення долікарського профілактичного огляду населення, а також для формування груп ризику і виявлення хворих, що потребують допомоги фахівця


C.

для інформаційної підтримки та/або для автоматизації діагностичного і лікувального процесів, що здійснюються при безпосередньому контакті з організмом хворого


D.

для діагностики паталогічних станів


E. *

для пошуку і видачі медичної інформації за запитом користувача


182.

Консультативно - діагностичні системи призначені:


A.

для забезпечення функціонування відповідних підрозділів та інформаційної підтримки лікарів при консультуванні, діагностиці і прийнятті рішень при невідкладних станах


B.

для пошуку і видачі медичної інформації за запитом користувача


C.

для проведення долікарського профілактичного огляду населення, а також для формування груп ризику і виявлення хворих, що потребують допомоги фахівця


D.

для інформаційної підтримки та/або для автоматизації діагностичного і лікувального процесів, що здійснюються при безпосередньому контакті з організмом хворого


E. *

для діагностики паталогічних станів


183.

Інформаційні системи консультаційних центрів призначені:


A.

для пошуку і видачі медичної інформації за запитом користувача


B.

для проведення долікарського профілактичного огляду населення, а також для формування груп ризику і виявлення хворих, що потребують допомоги фахівця


C.

для інформаційної підтримки та/або для автоматизації діагностичного і лікувального процесів, що здійснюються при безпосередньому контакті з організмом хворого


D.

для діагностики паталогічних станів


E. *

для забезпечення функціонування відповідних підрозділів та інформаційної підтримки лікарів при консультуванні, діагностиці і прийнятті рішень при невідкладних станах


184.

Медична інформаційна система - це


A.

медичний електронний довідник


B.

система, призначення для управління медичними базами даних


C.

один з видів інструментальних систем


D.

експертна медична система


E. *

програмно-технічний комплекс, що забезпечує процеси збирання, зберігання, обробки інформації в медицині


185.

Інформаційно-довідкові системи призначені:


A.

для забезпечення функціонування відповідних підрозділів та інформаційної підтримки лікарів при консультуванні, діагностиці і прийнятті рішень при невідкладних станах


B.

для проведення долікарського профілактичного огляду населення, а також для формування груп ризику і виявлення хворих, що потребують допомоги фахівця


C.

для інформаційної підтримки та/або для автоматизації діагностичного і лікувального процесів, що здійснюються при безпосередньому контакті з організмом хворого


D.

для діагностики паталогічних станів


E. *

для пошуку і видачі медичної інформації за запитом користувача


186.

Які із перерахованих нижче систем не є медичними інформаційними системами базового (клінічного) рівня?


A.

автоматизовані робочі місця спеціалістів


B.

приборно-комп’ютерні системи


C.

консультативно-діагностичні системи


D.

інформаційно-довідкові системи


E. *

експертні системи


187.

Який з рівнів не входить у склад медичної інформаційної системи?


A.

державний


B.

територіальний


C.

рівень лікувально-профілактичного закладу


D.

базовий (клінічний)


E. *

поліклінічний


188.

Медична інформаційна система базується:


A.

на дистанційному принципі


B.

на поетапному принципі


C.

на лінійному принципі


D.

на поліклінічному рівні


E. *

на ієрархічному принципі


189.

До програмного забезпечення прикладного призначення не належать:


A.

системи управління базами даних


B.

електронні таблиці


C.

графічні системи


D.

текстові редактори


E. *

інструментальні системи


190.

Прикладне (ПЗ) загального призначення включає:


A.

системи для створення нових програм


B.

програми для прийняття рішення при вирішенні задач охорони здоров’я


C.

програми для візуалізації медичних даних


D.

програми, призначені для розв’язання конкретних прикладних завдань медичного характеру


E. *

комплекси програм, які застосовуються практично в будь-якій сфері діяльності людини


191.

Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) призначене


A.

для створення нових програм


B.

для прийняття рішення при вирішенні задач охорони здоров’я


C.

для візуалізації медичних даних


D.

для пошуку та систематизації медичної інформації


E. *

для розв’язання конкретних прикладних завдань виробничого, наукового, управлінського, навчально-тренувального характеру


192.

Яке з перерахованих нижче тверджень не є істинним?


A.

програма для роботи з файловими архівами називається FTР - клієнт


B.

FTР - це сервіс, що дозволяє організовувати доступ до файлових архівів


C.

FTР - це протокол передачі файлів


D.

сервер FTР за бажанням настроюється таким чином, що можна з’єднатися з ним анонімно


E. *

програма FTР - клієнт не дозволяє копіювати файли з комп’ютера-сервера на локальний комп’ютер і навпаки


193.

Яка з перерахованих нижче властивостей не притаманна гіпермедійному документу?


A.

це документ, у якому кожен елемент може бути посиланням на інший документ або його частину


B.

коли клієнт читає документ WWW, всі слова, що забезпечують зв’язок з іншими документами, підсвічуються


C.

посилання організовані таким чином, що будь-який інформаційний ресурс в Інтернет адресується однозначно


D.

користувач працює з усіма інформаційним ресурсами Інтернет як з єдиним цілим


E. *

документ WWW, не може містити текст, зображення, відео, або звук


194.

Що таке гіпермедійний документ?


A.

складний документ, який містить об’єкти, розроблені у різних Windows-додатках


B.

документ, для створення якого використовувалисть засоби мультимедіа


C.

електронна книга


D.

текстовий документ


E. *

документ, у якому кожен елемент може бути посиланням на інший документ або його частину


195.

Що є основою системи гіпертекстуWWW?


A.

багатозадачність


B.

графічний інтерфейс


C.

електронна таблиця


D.

текстовий документ


E. *

гіпермедійний документ


196.

Яке з запропонованих нижче імен не може бути електронною адресою?


A.

kibernetika@yahoo.co.uk


B.

Kyiv@dsmu.dn.ua


C.

medica@yahoo.com


D.

handbook@mi.fgg.eur.nl


E. *

inform.chnu.cv.ua


197.

Яку функцію виконує протокол Інтернет?


A.

формує відповідь на запит і відсилає її клієнтові


B.

це програма, яка працює на комп’ютері й чекає команди або запиту


C.

веде журнал реєстрації звертань користувачів до мережі Інтернет


D.

реєструє користувачів мережі Інтернет


E. *

визначає, яким чином інформація перетворюється в пакети й передається від одного комп’ютера до іншого


198.

Що таке сервер у комп’ютерній мережі?


A.

адміністратор комп’ютерної мережі


B.

складова частина персонального комп’ютера


C.

окремий комп’ютер, не підключений до мережі


D.

фірма, що надає послуги по підключенню та обслуговуванню комп’ютерної мережі


E. *

головний комп’ютер, що розподіляє ресурси між іншими комп’ютерами в мережі


199.

Що служить посередником між між людиною та павутиною Інтернет в комп’ютерній мережі?


A.

адміністратор комп’ютерної мережі


B.

сканер, модем


C.

принтер


D.

телефонний апарат, модем


E. *

комп’ютер із встановленим на ньому спеціальним програмним забезпеченням


200.

Яка з перелічених нижче умов не є обов’язковою для обміну інформацією через електронну пошту?


A.

відправник повинен написати електронного листа та відіслати на електронну адресу одержувача


B.

відправник та одержувач електронного листа повинні вміти користуватись електронною поштою


C.

відправник листа повинен знати електронну адресу одержувача


D.

наявність електронних адрес у відправника листа та адресата


E. *

одночасне підключення до мережі Інтернет комп’ютерів відправника листа та адресата


201.

Яка основна перевага використання електронної пошти порівняно з паперовою?


A.

економія коштів на конвертах


B.

неможливість сплутати адресу одержувача


C.

якість передачі даних


D.

точність передачі даних


E. *

швидкість передачі даних


202.

Яку інформацію не можна переслати через телефонну лінію за допомогою факсу?


A.

оброблені дані комп’ютерної томографії


B.

медичне зображення


C.

малюнок


D.

текст


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка