Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі ІнтернетСторінка7/12
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


D.

звук-Звук із колекції


E. *

Вставка-Фільми і звук-Звук із колекції


155.

У програмі MS PowerPoint звуковий супровід відноситься до...


A.

до кількох слайдів


B.

до виділеної частини слайда


C.

до конкретного малюнку


D.

до конкретного тексту


E. *

всього слайду


156.

У програмі MS PowerPoint поява значка на слайді із зображенням компакт-диску свідчить про...


A.

додавання в слайд запису із колекції


B.

вставка в презентацію інформації із файлу


C.

вставка в слайд звуку із файлу


D.

додавання в слайд запису з мікрофону


E. *

додавання в слайд запису з компакт-диску


157.

У програмі MS PowerPoint для вставлення звуку на слайд із колекції потрібно виконати таку команду...


A.

Файл-Копіювати-Звук із колекції


B.

Правка-Вставити-Звук із колекції


C.

Правка-Копіювати-Звук із колекції


D.

Правка-Фільми і звук-Звук із колекції


E. *

Вставка-Фільми і звук-Звук із колекції


158.

Для вставлення рисунка на слайд із колекції малюнків у програмі MS PowerPoint потрібно виконати таку команду...


A.

Вставка-Малюнок-Картинки - із файлу


B.

Правка-Вставити-Малюнок


C.

Вставка-Картинки-Малюнок


D.

Правка-Копіювати-Вставити


E. *

Вставка-Малюнок-Картинки


159.

Кліпи та звукові файли, які будуть вставлені в презентацію повинні зберігатися...


A.

на диску С/....


B.

на флешці


C.

у папці Мої документи


D.

будь-де


E. *

у тій папці, що й сама презентація


160.

Персоніфіковані реєстри -


A.

містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення, основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.


B.

призначені для інформатизації технологічного процесу навчання


C.

це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності


D.

засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему


E. *

це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки


161.

У презентаціях MS PowerPoint для створення діаграм та графіків доцільно використовувати...


A.

програму Microsoft Graph


B.

програму MS Office


C.

програму MS Access


D.

програму MS Word


E. *

програмуMS Excel


162.

Для створення діаграми у MS PowerPoint використовується програма


A.

Microsoft Graph


B.

MS Access


C.

MS Excel


D.

MS Word


E. *

MS PowerPoint


163.

Вкажіть невірний варіант відповіді. В презентаціях MS PowerPoint використовуються таблиці побудовані у...


A.

MS PowerPoint


B.

програмі MS Access


C.

програмі MS Excel


D.

програмі MS Word


E. *

на паперових носіях


164.

У презентаціях MS PowerPoint не використовуються таблиці...


A.

MS PowerPoint


B.

MS Access


C.

MS Excel


D.

MS Word


E. *

на паперових носіях


165.

Спеціалізовані групи Кокранівського Співробітництва - це:


A.

групи спеціалістів, що контролюють учасників Кокранівського Співробітництва


B.

кокранівські підрозділи, розділені за рівнем фінансування


C.

кокранівські підрозділи, об’єднанні за інтересами його учасників


D.

кокранівські підрозділи, об’єднанні за нозологічними формами


E. *

кокранівські підрозділи, об’єднанні за умовами надання медичної допомоги, наданням допомоги певним групам хворих, різними рівнями медичної допомоги або за певним типом втручань


166.

Що є головним результатом діяльності Кокранівського Співробітництва?


A.

інформаційно-довідкові медичні системи


B.

гіпертекстові електронні документи


C.

інструментальні системи


D.

електронні підручники


E. *

систематичні електронні огляди


167.

Що є головним результатом діяльності Кокранівського Співробітництва?


A.

інформаційно-довідкові медичні системи


B.

медичні експертні системи


C.

електронні бібліотеки


D.

електронні підручникита журнали


E. *

систематичні електронні огляди


168.

Що не є принципом Кокранівського Співробітництва?


A.

постійне підвищення якості роботи


B.

дух співробітництва


C.

актуальність оглядів


D.

постійне оновлення даних


E. *

можливість допускати помилки у роботі


169.

Що не є принципом Кокранівського Співробітництва?


A.

мінімізація упередженості та систематичних помилок


B.

відсутність дублювання в роботі


C.

ентузіазм учасників


D.

дух співробітництва


E. *

безкоштовне лікування


170.

Мета Кокранівського Співробітництва -


A.

ентузіазм учасників


B.

інформаційна підтримку галузевих медичних служб


C.

забезпечення медичних працівників роботою за кордоном


D.

створення єдиного інформаційного простору охорони здоров’я на рівні держави


E. *

пошук, узагальнення найдостовірнішої інформації про результати лікарських втручань


171.

Кокранівське Співробітництво - це:


A.

організація, яка забезпечує медичних працівників роботою за кордоном


B.

установа, що проводить безкоштовне лікування


C.

приватна організація, що здійснює інформаційну підтримку галузевих медичних служб


D.

товариство з обмеженою відповідальністю


E. *

міжнародна організація


172.

Які функції виконують комп’ютерні телекомунікаційні медичні мережі?


A.

здійснюють інформаційну підтримку галузевих медичних служб


B.

забезпечують функціонування комплексу організаційних задач управління галуззю


C.

здійснюють інформаційну підтримку організації управління міністерством


D.

здійснюють інформаційну підтримку системи охорони здоров’я на рівні міста


E. *

забезпечують створення єдиного інформаційного простору охорони здоров’я на рівні держави


173.

Які функції виконують галузеві інформаційні медичні системи?


A.

забезпечують функціонування комплексу організаційних задач управління галуззю


B.

здійснюють вирішення задач інформаційної підтримки діяльності медичних працівників спеціалізованих медичних служб на державному рівні і передбачають забезпечення наступності на всіх етапах і рівнях діяльності, ведення державних реєстрів


C.

здійснюють інформаційну підтримку організації управління міністерством


D.

здійснюють інформаційну підтримку системи охорони здоров’я на рівні держави


E. *

здійснюють інформаційну підтримку галузевих медичних служб


174.

Які функції виконують медико-технологічні інформаційні медичні системи?


A.

здійснюють збір, обробку та одержання зведених даних по основних медико-соціальних показниках


B.

забезпечують функціонування комплексу організаційних задач управління галуззю


C.

здійснюють інформаційну підтримку організації управління міністерством


D.

здійснюють інформаційну підтримку системи охорони здоров’я на рівні держави


E. *

здійснюють вирішення задач інформаційної підтримки діяльності медичних працівників спеціалізованих медичних служб на державному рівні і передбачають забезпечення наступності на всіх етапах і рівнях діяльності, ведення державних реєстрів


175.

Які функції виконують статистичні інформаційні медичні системи?


A.

забезпечують функціонування комплексу організаційних задач управління галуззю


B.

оптимізують розподіл та використання ресурсів різних медичних служб


C.

здійснюють інформаційну підтримка організації управління міністерством


D.

здійснюють інформаційну підтримку системи охорони здоров’я на рівні держави


E. *

здійснюють збір, обробку та одержання зведених даних по основних медико-соціальних показниках


176.

Які функції не виконують інформаційні системи державних органів системи охорони здоров’я?


A.

забезпечують функціонування комплексу організаційних задач управління галуззю


B.

оптимізація розподілу та використання ресурсів різних медичних служб


C.

інформаційна підтримка організації управління міністерством


D.

інформаційна підтримка системи охорони здоров’я на рівні держави


E. *

здійснюють збір, обробку та одержання зведених даних по основних медико-соціальних показниках


177.

Інформаційні системи для науково-дослідних інститутів (НДІ) і вищих навчальних закладів (ВНЗ):


A.

це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки


B.

містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ


C.

це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності


D.

засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему


E. *

призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи й управлінської діяльність науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів


178.

Автоматизовані робочі місця (АРМ) спеціалістів:


A.

містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення , основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.


B.

призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи й управлінської діяльність науково-дослідного інституту чи вищого навчального закладу


C.

засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему й забезпечують автоматизацію різних видів діяльності лікувально-профілактичного закладу


D.

це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки


E. *

це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності, які забезпечують інформаційну підтримку у прийнятті діагностичних і тактичних рішень


179.

Медичні інформаційні системи лікувально-профілактичного закладу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка