Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі ІнтернетСторінка3/12
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


C.

телеконференції (консультації, допомога в прийнятті рішень і т.д.), управління пацієнтами на відстані


D.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою новітніх телекомунікаційних технологій


E.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою Інтернет-технологій


48.

Найпростішим видом телемедицини є


A.

контроль і консультування хворого медичною сестрою за допомогою засобів супутникового зв’язку


B.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою Інтернет-технологій


C.

контроль і консультування хворого медичною сестрою за допомогою відeозв’язку


D.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою новітніх телекомунікаційних технологій


E. *

контроль і консультування хворого медичною сестрою за допомогою телефонного зв’язку


49.

Виберіть найбільш повну відповідь. Телемедицина включає


A.

запис пацієнтів на прийом та проведення телеконсультацій або віддалених консультацій


B. *

проведення телеконсультацій або віддалених консультацій


C.

проведення телемостів


D.

проведення віддалених консультацій


E.

проведення телеконсультацій


50.

Основними предметними областями телемедицини є:


A. *

технoлогії, медична освіта, медична наука, охорона здоровя, спеціальні області знань та діяльності, суміжні області знань і діяльності


B.

комп’ютерні технології, віддалене консультування, проведення наукових досліджень в області медицини


C.

медичні технології, медична наука, охорона здоров’я, невідкладна медична допомога, медичні консультаці


D.

медичні технології, медична наука, охорона здоров’я, планова медична допомога, заочні медичні консультації


E.

медичні технології, медична наука, охорона здоров’я, невідкладна медична допомога, планова медична допомога, очні медичні консультаці


51.

Телематика - це:


A. *

діяльність, послуги та системи, пов’язані з наданням медичної допомоги на відстані засобами інформаційно-комунікаційних технологій


B.

послуги, пов’язані з наданням планової медичної допомоги на відстані


C.

моніторинг пацієнтів та передача всіх видів медичнох інформації на відстані


D.

послуги, пов’язані з наданням невідкладної медичної допомоги на відстані


E.

надання невідкладної медичної допомоги на відстані засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологій


52.

Ціллю телемедицини є:


A.

надання невідкладної медичної допомоги на відстані засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологій


B.

передача медичної інформації між віддаленими один від одного пунктами (медичними закладами, пацієнтами та лікарями, органами охорони здоров’я) та надання планової медичної допомоги


C.

передача медичної інформації між віддаленими один від одного пунктами (медичними закладами, пацієнтами та лікарями, органами охорони здоров’я) та надання невідкладної медичної допомоги


D.

надання планової медичної допомоги на відстані засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологій


E. *

передача засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологій всіх видів інформації між віддаленими один від одного пунктами (медичними закладами, пацієнтами та лікарями, органами охорони здоров’я)


53.

Що є предметом телемедицини?


A. *

передача усіх видів медичної інформації між віддаленими пунктами, медичними установами та забезпечення реальночасового та відстроченого зв’язку медичних спеціалістів із клініками, лікарнями, лікарями, що надають первинну допомогу, пацієнтами, що знаходяться на відстані, з метою діагностики, лікування, консультації, безперервного навчання


B.

передача усіх видів медичної інформації між віддаленими пунктами, медичними установами з метою надання планової допомоги


C.

передача усіх видів медичної інформації між віддаленими пунктами, медичними установами з метою надання невідкладної допомоги


D.

передача усіх видів медичної інформації між віддаленими пунктами, медичними установами та забезпечення реальночасового зв’язку медичних спеціалістів із клініками, лікарнями, лікарями, що надають первинну допомогу, пацієнтами, що знаходяться на відстані, з метою діагностики, лікування, консультації, безперервного навчання


E.

передача усіх видів інформації між окремими установами за допомогою використання телекомунікацій і комп’ютерних технологій та забезпечення реальночасового і відстроченого зв’язку


54.

Ознаки, що характеризують надання телемедичної допомоги:


A.

відстань, на яку передається інформація


B. *

тип інформації, що передається, та спосіб її передачі


C.

вид інформації, що передається


D.

швидкість та якість передачі даних


E.

тип інформації, що передається та швидкість її передачі


55.

Телездоров’я - це


A.

використання телекомунікаційних технологій для забезпечення інформацією споживачів (лікарів і/чи пацієнтів)


B.

використання комп’ютерних технологій в охороні здоров'я, навчанні та управлінні


C. *

використання інформаційних комунікацій в медичному навчанні, науковій діяльності, профілактиці, адмініструванні


D.

один з прикладних напрямків медичної науки, який використовує медичні та діагностичні технології для надання висококваліфікованої медичної допомоги на відстані


E.

галузь медицини, яка використовує телекомунікаційні та електронні інформаційні технології для забезпечення медичної допомоги на відстані


56.

Телемедицина - це


A.

один з прикладних напрямків медичної науки, який використовує медичні та діагностичні технології для надання висококваліфікованої медичної допомоги на відстані


B.

використання телекомунікаційних технологій для забезпечення інформацією споживачів (лікарів і/чи пацієнтів)


C. *

один з прикладних напрямків медичної науки, який використовує телекомунікаційні та електронні інформаційні технології для надання висококваліфікованої медичної допомоги на відстані


D.

опосередковане надання невідкладної медичної допомоги за допомогою консультацій по телеканалах зв’язку


E.

використання телекомунікаційних технологій для забезпечення медичною інформацією споживачів (лікарів і/чи пацієнтів)


57.

Що таке Веб-сервер?


A. *

Це ПК, що забезпечує керування локальною мережею


B.

Це програмне забезпечення для рендерінгу та перегляду веб-сторінок на ПК користувача


C.

Це програмне забезпечення комп'ютера-сервера Інтернет, що забезпечує пошук та передачу інформації користувачу в вигляді коду веб-сторінки


D.

Надає доступ до ресурсів мережі Інтернет користувачам мобільних телефонів


E.

Забезпечує передачу файлів довільного формату в мережі Інтернет


58.

Для чого призначена служба FTP?


A.

Надає доступ до ресурсів мережі Інтернет користувачам мобільних телефонів


B.

Забезпечує доступ до обчислювальних ресурсів віддаленого ПК


C.

Створює групи новин та передачу файлів


D. *

Забезпечує передачу файлів довільного формату в мережі Інтернет


E.

Об'єднує велику кількість ПК


59.

Для чого призначена електронна пошта?


A. *

Для обміну текстовими листами-повідомленнями


B.

Для пересилання файлів між ПК у мережі


C.

Для пошуку інформації у текстовій формі


D.

Для пошуку інформації у графічній формі


E.

Для обміну звуковою інформацією


60.

Для чого призначена Веб-служба в мережі Інтернет?


A. *

Гіпертекстовий пошук та відображення інформації


B.

Передачі повідомлень електронної пошти


C.

Для створення груп новин та передачі файлів


D.

Для пересилки текстових повідомлень


E.

Для об єднання компютерів у мережу.


61.

Які основні інформаційні послуги в мережі Інтернет ви знаєте?


A.

Веб-сервіс (служба Веб-сторінок)


B. *

Електронна пошта, Веб-сервіс, Передача файлів (FTP)..


C.

Електронна пошта, Веб-сервіс


D.

Веб-сервіс, Передача файлів (FTP)


E.

ICQ, передача файлів (FTP)


62.

Для чого призначені комп'ютерні мережі?


A. *

Для передачі інформації та оптимального використання обчислювальних ресурсів окремих ПК|


B.

Для передачі файлів та папок між комп'ютерами і роботи з мережею Інтернет


C.

Для встановлення програмного забезпечення


D.

Для доступу до ресурсів комп'ютера-сервера


E.

Для передачі електронної пошти


63.

Що таке комп'ютерна мережа?


A.

Сукупність мережевих адаптерів та кабельних з'єднань різного типу


B. *

Сукупність комунікаційного обладнання та програмного забезпечення для забезпечення передачі інформації між комп'ютерами


C.

Група персональних комп'ютерів, що з'єднані лініями зв'язку


D.

Кілька однотипних персональних комп'терів


E.

Сукупність компютерів та периферійних пристроїв


64.

Що необхідно для підключення персонального комп'ютера до мережі інтернет:


A.

Модем, веб-браузер, телефонна лінія


B.

Застосування новітніх інформаційних та комунікаційних технологій


C. *

Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення, фірма-провайдер послуг Інтернет


D.

Фірма-провайдер послуг Інтернет


E.

Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення


65.

Що таке Інтернет?


A.

З'єднання персональних комп'ютерів у мережу


B. *

Глобальна комп'ютерна інформаційна мережа


C.

Мережа глобальних серверів


D.

Мережа локальних серверів


E.

Локальна інформаційна мережа


66.

Створення якої мережі стало першим кроком до створення сучасної мережі Інтернет?


A.

NSFNET


B. *

ARPANET


C.

INTRANET


D.

FIDONET


E.

NERPANET


67.

?У програмі MS PowerPoint наведення мишею на гіперпосилання спричиняє...


A.

переходу в інтерактивний режим


B.

включенню голосової пошти


C.

перезавантаженню комп’ютера


D. *

перехід за вказаною на ньому адресою


E.

знищенню слайдів


68.

У програмі MS PowerPoint здійснити перехід слайдів за вказаною адресою можна за допомогою...


A.

відносного посилання


B.

налаштування дії


C.

абсолютного посилання


D. *

гіперпосилання


E.

номера слайду


69.

Найпростіше запустити автоматичний показ слайдів через ...


A.

Текстовий файл


B.

Веб-сторінку


C.

Програму MS PowerPoint


D. *

Файл демонстрації PowerPoint


E.

Файл презентації


70.

У програмі MS PowerPoint діалогове вікно, що дає можливість перейти по гіперпосиланню на певний слайд, називається..


A.

налаштування програми


B.

вставка


C.

налаштування анімації


D. *

команда: Слайд =>Настройка действия


E.

налаштування презентації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка