Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі ІнтернетСторінка2/12
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
C.

стаціонарна (динамічна, статична), дистанційна, маніпулювання, відновлювальна


D.

бортова (динамічна, статична), дистанційна, маніпулювання, відновлювальна


E. *

дистанційна (бортова, стаціонарна), динамічна, ендорадіозондування, ретрансляційна


28.

Які з перерахованих термінів є телемедичними процедурами?


A.

очне консультування, моніторинг, дистанційне маніпулювання, дистанційне навчання


B.

заочне консультування, моніторинг, дистанційне маніпулювання, дистанційне навчання


C. *

віддалене консультування, моніторинг, дистанційне маніпулювання


D.

віддалене консультування, моніторинг, дистанційне маніпулювання, біорадіотелеметрія


E.

віддалене консультування, моніторинг, телеортопедія, дистанційне маніпулювання


29.

Телетравматологія - це:


A.

розділ телемедицини, який вивчає проведення віддаленого ендоскопічного дослідження з реальночасовим або відкладеним консультуванням з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій


B.

розділ телемедицини, який вивчає пересилання оцифрованих зображень з використанням телекомунікацій


C.

розділ телемедицини, проведення гістологічного дослідження на відстані з використанням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій


D.

розділ телемедицини, який вивчає використання всіх відомих видів телемедичних систем для надання планової і невідкладної медичної допомоги пацієнтам ортопедичного профілю


E. *

розділ телемедицини, який вивчає використання всіх відомих видів допомоги пацієнтам травматологічного профілю


30.

Виберіть правильне визначення: дистанційне маніпулювання - це:


A.

використання всіх відомих видів телемедичних систем для надання планової та невідкладної медичної допомоги пацієнтам


B. *

дистанційне управління лікувальною і діагностичною апаратурою консультантом для проведення очного телеконсультування або дистанційного лікування


C.

віддалена реєстрація фізіологічних показників, в яких виявлено певне захворювання


D.

моніторинг життєвих функцій


E.

реєстрація фізіологічних даних на відстані засобами радіозв’язку


31.

Виберіть правильне визначення: моніторинг - це:


A.

діагностичні системи для збору, накопичення та дистанційної передачі інформації про стан тих чи інших фізіологічних параметрів пацієнта, який знаходиться на амбулаторному лікуванні


B.

діагностико-лікувальні прибори, які інтегруються за допомогою домашнього персонального комп’ютера і призначені для надання медичної само- і взаємодопомоги в побутових умовах


C. *

віддалена реєстрація фізіологічних показників, в яких виявлено певне захворювання


D.

моніторинг життєвих функцій


E.

реєстрація фізіологічних даних на відстані засобами радіозв’язку


32.

Виберіть правильне визначення: домашня телемедицина - це:


A. *

діагностико-лікувальні прибори, які інтегруються за допомогою домашнього персонального комп’ютера і призначені для надання медичної само- і взаємодопомоги в побутових умовах та діагностичні системи для збору, накопичення та дистанційної передачі інформації про стан тих чи інших фізіологічних параметрів


B.

передача медичних зображень на відстані


C.

віддалена реєстрація фізіологічних показників, в яких виявлено певне захворювання


D.

моніторинг життєвих функцій


E.

реєстрація фізіологічних даних на відстані засобами радіозв’язку


33.

Виберіть правильне визначення: біорадіотелеметрія - це:


A.

діагностичні системи для збору, накопичення та дистанційної передачі інформації про стан тих чи інших фізіологічних параметрів пацієнта, який знаходиться на амбулаторному лікуванні


B.

діагностико-лікувальні прибори, які інтегруються за допомогою домашнього персонального комп’ютера і призначені для надання медичної само- і взаємодопомоги в побутових умовах


C.

віддалена реєстрація фізіологічних показників, в яких виявлено певне захворювання


D.

моніторинг життєвих функцій


E. *

реєстрація фізіологічних даних на відстані засобами радіозв’язку


34.

Виберіть правильне визначення: телеконсультація очна - це:


A.

різновид віддаленого консультування, який проводиться без використання реальночасових систем внутрішньомережевого спілкування. Для спілкування консультант і абонент використовують електронну пошту, FTP-сервери, форуми на базі Інтернет


B.

процес обговорення конкретного клінічного випадку абонентом та консультантом з ціллю надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню


C.

моніторинг життєвих функцій


D. *

різновид віддаленого консультування, який проводиться з використанням реальночасових систем внутрішньомережевого спілкування: відеозв’язку, чат-режиму, ICQ і т.д


E.

надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню


35.

Виберіть правильне визначення : телеконсультація заочна - це:


A. *

різновид віддаленого консультування, який проводиться без використання реальночасових систем внутрішньомережевого спілкування. Для спілкування консультант і абонент використовують електронну пошту, FTP-сервери, форуми на базі Інтернет


B.

процес обговорення конкретного клінічного випадку абонентом та консультантом з ціллю надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню


C.

моніторинг життєвих функцій


D.

різновид віддаленого консультування, який проводиться з використанням реальночасових систем внутрішньомережевого спілкування: відеозв’язку, чат-режиму, ICQ і т.д


E.

надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню


36.

Виберіть правильне визначення: віддалене консультування - це:


A.

моніторинг життєвих функцій


B.

консультування хворого з використанням електронної пошти, FTP-серверів та форумів на базі Інтернет


C. *

процес обговорення конкретного клінічного випадку абонентом та консультантом з ціллю надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню


D.

віддалена реєстрація фізіологічних показників, в яких виявлено певне захворювання


E.

надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню


37.

Базова робоча станція (БРС ) - це


A. *

комплекс апаратури та програмного забезпечення, який є багатопрофільним багатозадачним робочим місцем спеціаліста з можливостями вводу, обробки, перетворення, виводу, класифікації та архівування загальноприйнятих видів медичної інформації, а також проведення телеконференцій


B.

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної клінічної або наукової задачі за допомогою телемедичних процедур


C.

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної телемедичниої процедури


D.

засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


E.

засоби віддаленого консультування, діагностики та навчання


38.

Телемедична система - це:


A.

засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


B.

засоби віддаленого консультування, діагностики та навчання


C.

комплекс апаратури та програмного забезпечення, який є багатопрофільним багатозадачним робочим місцем спеціаліста з можливостями вводу, обробки, перетворення, виводу, класифікації та архівування загальноприйнятих видів медичної інформації, а також проведення телеконференцій


D. *

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної клінічної або наукової задачі за допомогою телемедичних процедур


E.

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної телемедичниої процедури


39.

Координатор - це:


A.

юридична або фізична особа, яка надає клінічний випадок для телемедичної процедури


B.

спеціаліст або група спеціалістів, які надають клінічний випадок


C.

спеціаліст або група спеціалістів, які розглядають клінічний випадок


D.

лікуючий чи віддалений лікар


E. *

спеціаліст з вищою медичною освітою і знанням комп’ютерних технологій на рівні користувача, який забезпечує безперебійну роботу по проведенню телемедичних процедур


40.

Консультант - це


A.

юридична або фізична особа, яка надає клінічний випадок для телемедичної процедури


B.

спеціаліст або група спеціалістів, які надають клінічний випадок


C.

спеціаліст з вищою медичною освітою і знанням комп’ютерних технологій на рівні користувача, який забезпечує безперебійну роботу по проведенню телемедичних процедур


D. *

спеціаліст або група спеціалістів, які розглядають клінічний випадок


E.

лікуючий чи віддалений лікар


41.

Виберіть правильне визначення: телемедична процедура -це


A.

моніторинг життєвих функцій


B.

заочна консультація яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль


C. *

стандартна послідовність спільних дій абонента, консультанта, координатора, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль


D.

взаємодія лікаря та пацієнта, що знаходиться на відстані


E.

послідовність спільних дій лікуючого та віддаленого лікаря, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль


42.

Абонент - це:


A.

лікуючий чи віддалений лікар


B. *

юридична або фізична особа, яка надає клінічний випадок для телемедичної процедури


C.

пацієнт


D.

спеціаліст з вищою медичною освітою і знанням комп’ютерних технологій на рівні користувача, який забезпечує безперебійну роботу по проведенню телемедичних процедур


E.

спеціаліст або група спеціалістів, які розглядають клінічний випадок


43.

В процесі надання медичної допомоги з використанням телемедичних технологій взаємодіють:


A.

лікуючий лікар, консультант, координатор, віддалений лікар, пацієнт, технічний і допоміжний персонал


B.

віддалений лікар, пацієнт, технічний і допоміжний персонал


C.

консультуючий лікар та пацієнт, допоміжний персонал


D. *

лікуючий лікар, координатор, віддалений лікар, пацієнт, технічний і допоміжний персонал


E.

лікуючий чи віддалений лікар, координатор, пацієнт, технічний і допоміжний персонал


44.

Біорадіотелеметричні (БРТМ) системи призначені для:


A. *

віддаленого моніторинга життєвих функцій та загального стану обслідуваного в процесі виконання ним деякої активної діяльності


B.

віддаленого моніторинга життєвих функцій


C.

віддаленого моніторинга загального стану обслідуваного в процесі виконання ним деякої активної діяльності


D.

проведення сеансу лише віддаленого очного консультування


E.

проведення сеансу лише віддаленого заочного консультування


45.

Телемедична система віддаленого консультування та діагностики призначена для:


A.

віддаленого моніторинга загального стану обслідуваного в процесі виконання ним деякої активної діяльності


B.

віддаленого моніторинга життєвих функцій


C. *

проведення сеансу віддаленого очного чи заочного консультування


D.

проведення сеансу лише віддаленого очного консультування


E.

проведення сеансу лише віддаленого заочного консультування


46.

На які групи розділяють всі телемедчні системи?


A.

1-а група: засоби діагностики, 2-га група: БРТМ-системи


B.

1-а група: засоби віддаленого консультування, та 2-га група: засоби дистанційного навчання; 3-я група: засоби моніторинга життєвих функцій


C.

1-а група: засоби віддаленого консультування; 2-га група: засоби очного консультування, 3-я група: засоби навчання та 4-а група: засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


D.

1-а група: засоби віддаленого консультування; 2-га група: засоби діагностики, 3-я група: засоби навчання та 3-я група: засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


E. *

1-а група: засоби віддаленого консультування, діагностики, навчання та 2-га група: засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


47.

Основні напрямки телемедицини


A. *

медичні консультації, моніторинг і біорадіотелеметрія


B.

телеконференції, моніторинг і біорадіотелеметрія, управління пацієнтами на відстані
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка