Програма Вельмишановний колего!Сторінка6/6
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6Стендові доповіді:

Бучинська Л.Г., Брєєва О.В., Самохвалова О.О., Юрченко Н.П. (Україна, м. Київ)

Особливості експресії білків системи місматч-репарації в аденокарциномах ендометріюБучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Неспрядько С.В., Несіна І.П. (Україна, м. Київ)

Оцінка рекурентного ризику виникнення онкологічної патології в сім’ях пробандів хворих на рак ендометрію і яєчникаГанусевич І.І., Мамонтова Л.А., Ковельська А.В., Меренцев С.П. (Україна, м. Київ)

Желатинази тромбоцитів як маркери метастазування раку шлункаГлавін О.А., Маковецька Л.І., Петрук Н.А., Михайленко В.М. (Україна, м. Київ)

Вплив екзогенних оксидів азоту та малих доз іонізуючого випромінювання на ріст та метастазування карциноми легені ЛьюїсДіденко Г.В., Кузьменко О.П., Гаращенко О.О., Базась В.М., Круць О.О., Потебня Г.П. (Україна, м. Київ)

Клінічна апробація експериментальної тест-системи для моніторингу раку тіла матки, молочної залози та колоректального раку

Лук’янова Н.Ю., Борікун Т.В., ЯловенкоТ.М., Чехун В.Ф. (Україна, м. Київ)

Дослідження можливостей використання циркулюючих мікроРНК-200b та -122 в якості позапухлинних маркерів перебігу раку молочної залозиПавлова А.О., Тодор І.М., Лук’янова Н.Ю. (Україна, м. Київ)

Вплив рівня металовмісних білків на функціональну активність мітохондрій при розвитку медикаментозної резистентності злоякісних пухлинЧехун В.Ф., Задворний Т.В., Поліщук Л.З., Лук’янова Н.Ю., Вітрук Ю.В., Кононенко О.А., Литвиненко Р.А., Пікуль М.В., Чепурнатий М.В., Стаховський О.Е., Стаховський Е.О. (Україна, м. Київ)

Дослідження експресії лактоферину в доброякісних і злоякісних пухлинах передміхурової залозиШвець Ю.В., Сторчай Д.В. (Україна, м. Київ)

Особливості експресії лактоферину в клітинах раку молочної залози різного ступеня злоякісності в системі in vitroСЕКЦІЯ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ОРГАНІВ ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ
27 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «President hall»
Перше засідання: 14.00–-16.00

Головуючі: чл.-кор. НАМН України Думанський Ю.В., канд. мед. наук Кондрацький Ю.М.

14.00–14.30

Кондрацький Ю.М. (Україна, м. Київ)

Сучасні підходи до лікування раку стравоходу14.30–15.00

Ганул А.В. (Україна, м. Київ)

Сучасні підходи до лікування раку легень15.00–15.30

Борисюк Б.О. (Україна, м. Київ)

Сучасні підходи до хірургічного лікування гігантських пухлин грудної порожнини15.30–15.45

Риспаева Д.Э. (Украина, г. Киев)

Рак легкого: терапия диссеминированной болезни15.45–16.00

Дискусія, обговорення доповідей

16.00–16.30

Кава-брейк


Друге засідання: 16.30–-18.30

Головуючі: канд. мед. наук Кондрацький Ю.М., канд. мед. наук Притуляк С.М.

16.30–16.40

Шкарупа Г.Б. (Украина, г. Днепропетровск)

Опыт симультанных операций при злокачественных заболеваниях легких, средостения в сочетании с ишемической болезнью и пороками сердца16.40–16.50

Суховерша О.А. (Украина, г. Днепропетровск)

Роль трансторакальных трепан-биопсий в дифференционной диагностике новообразований легких и межистения16.50–17.00

Чухно А.В. (Украина, г. Херсон)

Роль медиастиноскопии при диагностике лимфаденопатий средостения17.00–17.10

Лукавецький Н.О. (Україна, м. Львів)

Вік пацієнта, як фактор прогнозу хірургічного лікування раку стравоходу та кардіального відділу шлунка17.10–17.20

Крахмалев П.С. (Украина, г. Киев)

Комплексное комбинированное лечение рака верхних отделов пищевода17.20–17.30

Кобзев О.И. (Украина, г. Киев)

Одномоментное хирургическое лечение синхронных первично-множественных злокачественных опухолей17.30–17.40

Колеснік О.П. (Україна, м. Запоріжжя)

Віддалені результати хірургічного лікування хворих на ранні стадії недрібноклітинного раку легені17.40–17.50

Скородумов Ю.А. (Украина, г. Кировоград)

Некоторый опыт применения современных биоклеевых технологий в онкохирургической практике17.50–18.00

Севергін В.Є. (Україна, м. Одеса)

Діагностика та паліативне лікування периферичного раку легені18.00–18.10

Лисенко С.А. (Україна, м. Вінниця)

Залежність загальної кумулятивної виживаності хворих на рак легені від наявності паранеопластичного ревматичного синдрому18.10–18.20

Велигоцкий Н.Н., Милица Н.Н., Горбулич А.В., Яковцова И.И., Мангов А.В. (Украина, г. Харьков)

Гигантская стромальная опухоль шейно-грудного отдела пищевода18.20–18.30

Дискусія, обговорення доповідей


Секція

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ
27 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «Sprint»
Перше засідання: 14.00–16.00

Головуючі: д-р мед. наук Князевич В.М., проф. Моісеєнко Р.О.,

чл.-кор. НАМН України Губський Ю.І., доц. Царенко А.В.


14.00–14.20

Князевич В.М., Царенко А.В., Губський Ю.І. (Україна, м. Київ)

Умови створення та розвитку системи паліативної і хоспісної допомоги населенню в Україні14.20–14.40

Губський Ю.І., Бабійчук О.М. (Україна, м. Київ)

Стан та розвиток нормативно-правової бази застосування лікарських засобів для надання паліативної і хоспісної допомоги населенню в Україні14.40–15.00

Моісеєнко Р.О., Терещук А.В., Залеська В.В. (Україна, м. Київ)

Особливості надання паліативної допомоги дітям в Україні15.00–15.20

Царенко А.В., Брацюнь О.П., Губський Ю.І. (Україна, м. Київ)

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги пацієнтам із злоякісними новоутвореннями в амбулаторних умовах15.20–15.40

Протоієрей Сергій Дмітрієв (Україна, м. Київ)

Досвід міжконфесійної співпраці при наданні паліативної допомоги15.40–16.00

Суліма О.В. (Україна, м. Київ)

Організація надання соціальних послуг паліативним пацієнтам16.00–16.30

Кава-брейкДруге засідання: 16.30–18.30

Головуючі: д-р мед. наук Князевич В.М., проф. Моісеєнко Р.О.,

чл.-кор. НАМН України Губський Ю.І., доц. Царенко А.В.


16.30–16.50

Лісний І.І. (Україна, м. Київ)

Сучасні підходи до лікування хронічного больового синдрому в онкології16.50–17.10

Калачов О.В. (Україна, м. Київ)

Можливості та роль відділення паліативної медицини Київського міського онкологічного центру у курації онкологічних хворих17.10–17.30

Брацюнь О.П., Толстих О.І. (Україна, м. Київ)

Забезпечення безперервності медичної допомоги інкурабельним пацієнтам в контексті надання паліативної допомоги

17.30–17.40

Максимова З.В. (Україна, м. Київ)

Психологічні особливості пацієнтів із злоякісними новоутвореннями у термінальній стадії захворювання: моделі спілкування17.40–18.50

Титоренко І.Б. (Україна, м. Київ)

Термінальна допомога пацієнтам із злоякісними новоутвореннями17.50–18.00

Філоненко К.С. (Україна, м. Київ)

Схеми паліативної хіміотерапії у пацієнтів з лімфомами18.00–18.10

Суркіс М.А. (Україна, м. Київ)

Досвід роботи Асоціації допомоги пацієнтам та інвалідам з лімфопроліферативними захворюваннями з паліативними пацієнтами18.10–18.30

Дискусія, обговорення доповідей

КРУГЛІ СТОЛИ
КРУГЛИЙ СТІЛ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
27 травня 2016 року

8.30–13.00 сесійна зала «Corporate bed 34»


КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОНКОЛОГІЇ В УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ»
27 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «Corporate bed 32»

28 ТРАВНЯ 2016 РОКУ
Реєстрація учасників з 8.00
ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

9.00–13.00 сесійна зала «Champion hall»
Головуючі: проф. Білинський Б.Т., акад. НАН України Чехун В.Ф., чл.-кор. НАМН України Думанський Ю.В., д-р мед. наук Колеснік О.О., проф. Ковальов О.О.


8.30–8.50

Думанський Ю.В. – ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Основні організаційні концепції Української громадської організації «Національна Асоціація онкологів України»8.50–9.10

Колеснік О.О. – директор Національного інституту раку

Українська громадська організація «Національна Асоціація онкологів України» – етап розвитку вітчизняної медицини9.10–9.30

Іващук О.І. – проректор з наукової роботи Буковинського державного медичного університету

Узгоджений варіант статуту Української громадської організації «Національна Асоціація онкологів України»9.30–10.30

Рішення по статуту Української громадської організації «Національна Асоціація онкологів України». Вибори Правління Української громадської організації «Національна Асоціація онкологів України»

10.30–11.00

Кава-брейк

11.00–11.20

Колеснік О.О. – директор Національного інституту раку

Онкологія в Україні: минуле і майбутнє11.20–11.40

Ковальов О.О. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «онкологія»

Програма розвитку онкології в Україні11.40–11.45

Коровін С.І. – заступник директора з наукової роботи Національного інституту раку

Резолюція ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України11.45–13.00

Прийняття резолюції та закриття з’їдуКРУГЛИЙ СТІЛ МОЛОДИХ ОНКОЛОГІВ УКРАЇНИ
9.00–11.00 сесійна зала «Altius»
Головуючі: канд. мед. наук Стаховський О.Е., Філоненко К.С.

9.00–9.20

Крячок І.А. (Україна, м. Київ)

Європейська спілка медичної онкології (ESMO), можливості для молодих онкологів9.20–9.40

Храновська Н.М. (Україна, м. Київ)

Грантові можливості молодих вчених з України. Програма Horizon 20209.40- 10.00

Шабат Г.І. (Україна, м. Київ)

Закордонні стажування як етап підготовки молодого спеціаліста онколога10.00–10.30

Дискусія та обговорення доповідей

10.30–11.00

Кава-брейк


МАЙСТЕР-КЛАС З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ»,

який буде проведено напередодні ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України
25 травня 2016 року

9.00–16.30

Конгрес-хол готелю «Русь»

вул. Госпітальна 4, м. Київ

Pre-course of Digestive Surgery


9.00–9.20

Olena Kolesnik Director, National Cancer Institute, Kiev, Ukraine

Foreword lecture9.20–10.00

Safi DOKMAK Surgeon / Digestive surgery Hôpital Beaujon - AP-HP - Clichy, France

Laparoscopic liver resection10.00–10.30

Hanns-Ulrich Marschall, Gothenburg University, Sweden

The best management for malignant biliary obstruction10.30–11.00

Dimitris Ntourakis, Athens, Greece

Augmented Reality Guidance for the Resection of Missing Colorectal Liver Metastases11.00–11.30

Andrii Lukashenko, National Cancer Institute, Kiev, Ukraine

Complications in laparoscopic liver surgery11.30–12.00

Coffee Break

12.00–12.30

Marco Marino, Surgeon / Digestive surgery, European Institute of Oncology, Milano, Italy

Modern surgical approaches in treatment of pancreatic neuroendocrine neoplasms12.30–13.00

Dimitris Ntourakis, Athens, Greece

Laparoscopy vs robot in distal pancreatectomy13.00–13.30

Lunch

13.30–14.00

Andrzei Komorowski, Consultant Surgeon Department of Surgical Oncology Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology Cancer Centre. Kraków, Poland

How to make the gastrointestinal surgery safer?14.00–14.30

Hanns-Ulrich Marschall, Gothenburg University, Sweden

Endoscopic assessment and grading of Barrett's esophagus14.30–15.00

Noriaki Kameyama, Dept. of Surgery, Keio University, Tokyo, Japan

Endoscopic resections for gastrointestinal malignancies15.00–15.30

Seong Ho-Kong,  Assistant professor, Division of Gastrointestinal surgery, Department of Surgery, Seoul National University Hospital. Seoul, Korea

Anastomosis techniques after laparoscopic gastrectomy15.30–16.00

Anatoliy Shudrak, National Cancer Institute, Kiev, Ukraine

Modern laparoscopic approaches for rectal cancer16.00–16.30

Discussion of clinical cases

16.30

Dinner
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка