Програма Вельмишановний колего!Сторінка5/6
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6


Друге засідання: 11.00–13.00

Головуючі: проф. Іванкова В.С., проф. Головко Т.С.


11.00–11.10

Бакай О.О., Головко Т.С. (Україна, м. Київ)

Застосування еластографії у комплексній променевій діагностиці та для моніторингу ефективності лікування раку шийки матки11.10–11.20

Бурак О.Є., Дукач В.А. (Україна, м. Львів)

Брахітерапія хворих на рак тіла матки із застосуванням апарату MultiSource HDR BEBIG.11.20–11.30

Белозор Н.В., Старенький В.П., Митряева Н.А. (Украина, г. Харьков)

Прогностические возможности сфингомиелиназы при химиолучевом лечении больных немелкоклеточным раком легкого11.30–11.40

Главацький О.Я., Пилипас О.Ю. (Україна, м. Київ)

Перфузійна комп’ютерна томографія в ранній діагностиці продовженого росту гліом Gr III та IV у хворих після комплексного лікування11.40–11.50

Іванкова В.С., Барановська Л.М., Хруленко Т.В., Гореліна Г.Л., Скоморохова Т.В., Палій М.І. (Україна, м. Київ)

Сучасна хіміорадіотерапія раку шийки матки з використанням високоенергетичного обладнання11.50–12.00

Дукач В. А., Мриглоцький М. М., Савран В. В., Савран В. Р. (Україна, м. Львів)

Еволюція променевого лікування раку молочної залози12.10–12.20

Коваль С.С., Макеєв С.С., Розуменко В.Д., Розуменко А.В., Новікова Т.Г. (Україна, м. Київ)

Інтеграція даних ОФЕКТ та МРТ у діагностиці гліальних новоутворень головного мозку12.20–12.30

Іванкова В.С., Нестеренко Т.М., Барановська Л.М., Хруленко Т.В., Отрощенко І.П., Пильнов В.А., (Україна, м. Київ)

Профілактика променевих реакцій при радіотерапевтичному лікуванні раку шийки матки12.30–12.40

Іванкова В.С., Скоморохова Т.В., Макаренко А.А., Галяс Г.В. (Україна, м. Київ)

Сучасні підходи до променевого лікування хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів12.40–12.50

Лаврик Г.В., Головко Т.С., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Халілєєв О.О., Руда Л.В. (Україна, м. Київ)

Особливості діагностичних зображень оперованої печінки12.50–13.00

Лаврик Г.В., Халилеев А.А., Ижовский А.Й. (Україна, м. Київ)

Методы лучевой диагностики в оценке распространенности и эффективности лечения гепатобластом у детей13.00–14.00

Обідня перерва


Третє засідання: 14.00–16.00

Головуючі: проф. Солодянникова О.І., канд. мед. наук Столярова О.Ю.


14.00–14.10

Вітрук Ю.В. (Україна, м. Київ)

Алгоритм діагностики раку нирки14.10–14.25

Войленко О.А. (Україна, м. Київ)

Новий підхід в топографічній оцінці пухлин нирки – N.C.I.U. нефрометрія14.25–14.40

Пасечникова Н.В., Боброва Н.Ф., Сорочинская Т.А., Левицкий И.М. (Украина, г. Одесса)

Применение электрического тока высокой частоты в органоликвидном лечении ретинобластомы14.40–14.55

Олійніченко О.Г., Фірсова М.М., Осинський Д.С., Капінос Г.В., Лола О.І., Холодна А.В. (Україна, м. Київ)

ПЕТ/КТ в передопераційному стадіюванні недрібноклітинного раку легень14.55–15.10

Новерко І.В., Сатир М.В., Кундіна В.В. (Україна, м. Київ)

Можливості радіонуклідної візуалізації та оцінка функціонального стану нирок у пацієнтів з нирково-клітинним раком15.10–15.20

Сатир М.В., Кундін В.Ю., Новерко І.В. (Україна, м. Київ)

Диференційно-діагностичні критерії ОФЕКТ/КТ для оцінки уражень кісток скелета15.20–15.30

Пятикоп В. А., Старенький В. П., Аль-Травнех М. А., Карвасарская В.В. (Украина, г. Харьков)

Опыт комбинированного лечения метастатического поражения головного мозга15.30–15.45

Спіженко Н.Ю., Чеботарьова Т.І., Ярмак О.Г., Гірагосов Є.Ю., Зелінський Р.М., Копанєва Ю.П. (Україна, м. Київ)

Променева терапія базальноклітинного раку шкіри15.45–16.00

Спіженко Н.Ю., Чеботарьова Т.І., Гірагосова Л.М., Ярмак О.Г. (Україна, м. Київ)

Променеве лікування (стереотаксична радіотерапія та віртуальна брахітерапія з використанням системи КіберНіж) в комплексному лікуванні раку шийки матки16.00–16.30

Кава-брейкЧетверте засідання: 16.30–18.30

Головуючі: проф. Солодянникова О.І., канд. мед. наук Столярова О.Ю.16.30–16.45

Крахмальова А.С., Головко Т.С., Крахмальова Л.П. (Україна, м. Київ)

Сучасні методи променевої діагностики захворювань грудних залоз16.45–17.00

Сафронова О.В. (Україна, м. Київ)

Порівняння дозового навантаження на сечовий міхур та пряму кишку при опроміненні раку простати з допомогою сучасних методик променевої терапії17.00–17.15

Сухина Е.Н., Старенький В.П., Нестеренко А.С. (Украина, г. Харьков)

Динамика дозовой нагрузки на слизистую прямую кишки в процессе проведения лучевой терапии больных раком шейки матки17.15–17.25

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л. (Україна, м. Київ)

Радіонуклідна терапія кісткових метастазів з допомогою різних радіофармпрепаратів17.25–17.35

Cукач Г. Г., Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Трацевський В.В. (Україна, м. Київ)

Використання радіофармпрепаратів в лікуванні та моніторингу хворих на медулярний рак щитоподібної залози17.35–18.30

Дискусія, обговорення доповідейСЕКЦІЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОНКОЛОГІЇ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ТРАНСЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
27 травня 2016 року

8.30–18.30 сесійна зала «Citius»

Перше засідання: 8.30–10.30
Концептуальні питання ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА фундаментальної онкології
Головуючі: д-р біол. наук Бучинська Л.Г., д-р біол. наук Бурлака А.П.,

д-р біол. наук Лук’янова Н.Ю.

8.30–8.50

Бережна Н.М. (Україна, м. Київ)

Фізіологічна система сполучної тканини і онкогенез8.50–9.05

Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Брєєва О.В., Білик О.О., Глущенко Н.М., Несіна І.П. (Україна, м. Київ)

Генетичні передумови та вплив середовищних чинників в реалізації спадкової схильності до виникнення раку ендометрію та яєчника9.05–9.20

Лук’янова Н.Ю., Чехун В.Ф. (Україна, м. Київ)

Перспективи використання мікроРНК в якості предиктивних і прогностичних маркерів раку молочної залози9.20–9.35

Бездєнєжних Н.О., Лихова О.О., Охріменко Р.А., Жильчук В.Є., Кудрявець Ю.Й. (Україна, м. Київ)

Експериментальне обґрунтування оцінки ЕМТ-статусу пухлинних клітин у хворих на рак9.35–9.50

Гордієнко І.М., Шлапацька Л.М., Холоднюк В.М., Сидоренко С.П. (Україна, м. Київ)

CD150 рецептор регулює рівень експресії мРНК CCL3 та IL-10 при хронічному лімфолейкозі9.50–10.05

Бурлака А.П., Вовк А.В., Голотюк В.В., Ганусевич І.І., Лукін С.М. (Україна, м. Київ)

Порушення редокс-гомеостазу – критичний фактор в механізмі розвитку злоякісних новоутворень10.05–10.20

Гоголь С.В., Бентрад В.В., Залєток С.П. (Україна, м. Київ)

Активність аргінази, рівень NO та експресія деяких білків – продуктів генів, задіяних в регуляції пухлинного росту в умовах дії інгібіторів синтезу поліамінів in vivo10.20–10.30

Дискусія, обговорення доповідей

10.30–11.00

Кава-брейк


Друге засідання: 11.00–13.00
Концептуальні питання ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА фундаментальної онкології
Головуючі: чл.-кор. НАН України Сидоренко С.П., проф. Потебня Г.П.,

канд. біол. наук Храновська Н.М.

11.00–11.15

Соляник Г.І., Федорчук О.Г., Горбик Г.В., Прохорова І.В. (Україна, м. Київ)

Роль пухлино-асоційованих макрофагів у реалізації протипухлинної дії дихлорацетату натрію11.15–11.30

Демаш Д.В., Борікун Т.В., Лук’янова Н.Ю., Тодор І.М., Чехун В.Ф. (Україна, м. Київ)

Вплив 5-азацитидину на деякі показники обміну заліза у пухлинній тканині карциноми Герена11.30–11.45

Юрченко Н.П., Несіна І.П., Проскурня Л.А., Бучинська Л.Г. (Україна, м. Київ)

Інтратуморальні клітини імунної системи в прогресії раку ендометрію11.45–12.00

Храновская Н.Н., Гриневич Ю.А., Скачкова О.В., Свинцицкий В.С., Цип Н.П., Совенко В.М., Сидор Р.И. (Украина, г. Киев)

Разработка, обоснование и оценка эффективности противоопухолевой вакцинотерапии на основе дендритных клеток у больных со злокачествеными новообразованиями12.00–12.15

Скачкова О.В., Сидор Р.І., Іномістова М.В., Совенко В.М., Храновська Н.М. (Україна, м. Київ)

Імунологічні маркери ефективності протипухлинної вакцинотерапії на основі дендритних клітин у хворих на рак легені12.15–12.30

П’ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Шепеленко І.В., Огородник А.М., Павлова А.О. (Україна, м. Київ)

Просвітницький україномовний інтернет-портал щодо раку молочної залози12.30–12.45

Куліков В.М., Дворщенко О.С., П’ятчаніна Т.В., Кравчук В.В. (Україна, м. Київ)

mHealth-додаток для управління медичними даними хворих на рак молочної залози12.45–13.00

Дискусія, обговорення доповідей

13.00–14.00

Обідня перерва


Третє засідання:14.00–16.00
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ

У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ТРАНСЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Головуючі: проф. Кудрявець Ю.Й., д-р біол. наук Залєток С.П., канд. біол. наук П’ятчаніна Т.В.


14.00–14.20

Кудрявець Ю.Й. (Україна, м. Київ)

Алгоритм сучасної лікарської протипухлинної терапії в умовах молекулярно-генетичної нестабільності14.20–14.35

Андріїв А.В., Чехун В.Ф. (Україна, м. Київ)

Клінічне значення експресії симпортера йоду в клітинах раку молочної залози людини14.35–14.50

Ковалёва О.А., Кудрявец Ю.И., Безденежных Н.А., Лихова А.А. (Украина, г. Киев)

Цитогенетические изменения в клетках солидных опухолей при длительном действии интерферона in vitro14.50–15.05

Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Бентрад В.В., Карнаушенко О.В., Яніш Ю.В. (Україна, м. Київ)

Гальмування росту експериментальних пухлин при індивідуальному та комбінованому застосуванні інгібіторів різних стадій біосинтезу поліамінів15.05–15.20

Несіна І.П., Юрченко Н.П., Турчак О.В., Бучинська Л.Г. (Україна, м. Київ)

Молекулярно-біологічні особливості серозного раку яєчника хворих з сімейною історією раку15.20–15.35

Палійчук О.В., Россоха З.І., Поліщук Л.З. (Україна, м. Київ)

Результати молекулярно-генетичного тестування на мутації в генах BRCA1/2 і поліморфні варіанти гена ESR1 у хворих на рак жіночої репродуктивної системи15.35–15.50

Тодор І.М., Тимовська Ю.О., Півнюк В.М., Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф., (Україна, м. Київ)

Ліпідний склад сироватки крові хворих на місцево-поширений рак молочної залози, резистентний до антрациклінвмісної ПХТ (пілотне дослідження)15.50–16.00

Дискусія, обговорення доповідей

16.00–16.30

Кава-брейк


Четверте засідання:16.30–18.30
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ

У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ТРАНСЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Головуючі: проф. Соляник Г.І., канд. мед. наук Голотюк В.В., канд. біол. наук Ганусевич І.І.

16.30–16.45

Залєток С., Гулуа Л., Гоголь С., Орловський О., Самойленко О., Шляховенко В., Карнаушенко О., Вербіненко А., Міліневська В. (Україна, м. Київ)

Протипухлинний та антитоксичний ефект рослинних поліфенолів16.45–17.00

Кукушкина С.Н., Фильчаков Ф.В., Лён А.Д., Шумилина Е.С., Коровин С.И., Кукушкина М.Н., Витрук Т.С. (Украина, г. Киев)

Субпопуляционный состав Т-лимфоцитов периферической крови у больных меланомой кожи с изъязвлениями первичной опухоли17.00–17.15

Голотюк В.В., Бурлака А.П., Вовк А.В., Романчук В.Р., Лукін С.М., Ткачук Ю.Б., Вівчаренко Ю.К. (Україна, м. Івано-Франківськ–Київ)

Вплив на рівні внутрішньоклітинного генерування NO при лікуванні хворих на рак прямої кишки17.15–17.30

Жильчук Ю.В., Сакало В.С., Задворний Т.В., Чехун В.Ф. (Україна, м. Рівне–Київ)

Зв’язок експресії маркерів ракових стовбурових клітин CD44+/CD24- з клініко-патологічними характеристиками раку передміхурової залози17.30–17.45

Кудрявець Ю.Й., Семесюк Н.І., Жильчук А.В., Жильчук В.Є., Бездєнєжних Н.О., Лихова О.О., Воронцова А.Л. (Україна, м. Київ–Рівне–Львів)

Комплекс клітинних і гуморальних біомаркерів високого ризику розвитку рецидиву захворювання у хворих на рак грудної залози17.45–18.00

Юшко Л.А., Сарнацкая В.В., Сахно Л.А., Дасюкевич О.И., Пазюк Л.М., Масленный В.Н., Николаев В.Г. (Украина, г. Киев)

Корригирующее влияние энтеросорбции на структуру и функцию печени и почек мышей с карциномой легкого Льюис18.00–18.15

Лозовська Ю.В., Чехун В.Ф. (Україна, м. Київ)

Зміни вмісту залізовмісних протеїнів та показників метаболізму глюкози у сироватці крові хворих на рак молочної залози з різним молекулярним підтипом пухлин18.15–18.30

Дискусія, обговорення доповідей
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка