Програма Вельмишановний колего!Сторінка4/6
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6


Друге засідання: 11.00–13.00

Головуючі: проф. Коваленко А.Є., проф. Стернюк Ю.М., проф. Главацький О.Я.


11.00–11.10

Караченцев Ю.И., Корчагин Е.П., Гойденко Н.И., Хазиев В.В., Дубовик В.Н., Сазонов М.Е., Герасименко Л.В. (Украина, г. Харьков)

Комбинированное применение классификационных систем ТIRADS и TBSRTC для прогнозирования злокачественности узловой тиреоидной патологии11.10–11.20

Брежнєв М.В., Матвєєв К.О., Тютюнов І.В., Чабан Л.І., Чебанов К.О., Баранов І.В., Завізіон В.Ф., Андрющенко С.В. (Україна, м. Дніпропетровськ)

Питома вага раку серед вузлових утворень щитовидної залози, оперованих в Дніпропетровському міському ендокринологічному центрі11.20–11.30

Кебало Д.І., Пащенко С.М., Волошина Н.М., Мірошникова Н.П., Юрченко К.Н., Званцева Е.Д. (Україна, м. Запоріжжя)

Використання галектину-3 у діагностиці вузлових форм захворювань щитоподібної залози11.30–11.40

Вінник Ю.О., Горбенко В.М., Васько А.Р., Гаргін В.В. (Україна, м. Харків)

Зміни проліферативної і апоптотичної активності раку щитоподібної залози при неоад’ювантній хіміо-променевій терапії11.40–11.50

Стернюк Ю.М., Березюк М.І., Прихнюк І.О. (Україна, м. Львів)

Центральна дисекція шиї як достовірний фактор ризику розвитку післяопераційного гіпопаратироїдизму11.50–12.00

Ратушненко В. А., Антонюк А.В., Москаленко А.М. (Украина, г. Одесса)

Гипергомоцистеинемия при раке щитовидной железы: клиническое значение12.00–12.10

Коваленко А.Е., Процик В.С., Таращенко Ю.Н., Солодянникова О.И., Саган Д.Л. (Украина, г. Киев)

Папиллярный рак щитовидной железы. Опыт 30 лет послечернобыльского периода12.10–12.20

Лисяный Н.И., Бельская Л.Н., Станецкая Д.Н., Семенова В.М., Лисяный А.Н., Малышева Т.А. (Украина, г. Киев)

Стволовые опухолевые клетки злокачественных внутримозговых опухолей мозга12.20–12.30

Спіженко Н.Ю., Чеботарьова Т.І., Шкіряк А.А., Бурик В.М., Гірагосов Є.Ю., Діонісьєва І.С., Цибрій Н.Ю., Денисенко Я.В., Радецька В.В. (Україна, м. Київ)

Стереотаксична радіохірургія і радіотерапія в лікуванні вторинних метастатичних уражень головного мозку12.30–12.40

Спіженко Н.Ю., Главацький О.Я., Чеботарьова Т.І., Шкіряк А.А., Бурик В.М., Радецька В.В. (Україна, м. Київ)

Гіпофракційна радіохірургія КіберНіж у лікуванні злоякісних гліальних пухлин головного мозку12.40–12.50

Черненко О.Г., Іванова О.М., Малишева Т.А. (Україна, м. Київ)

Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла аденом гіпофіза з інвазивним поширенням12.50–13.00

Главацький О.Я., Васильєва І.Г., Шапошник Л.А., Шуба І.М. (Україна, м. Київ)

Прогнозування результатів лікування злоякісних гліом головного мозку за умов визначення білка MGMT методом Вестерн-блот аналізу13.00–14.00

Обідня перерва


СЕКЦІЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ

ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ТА ТЕРАПІЇ СУПРОВОДУ

27 травня 2016 року

8.30–13.00 сесійна зала «Sprint»
Перше засідання: 8.30–13.00

Головуючі: проф. Дубініна В.Г., д-р мед. наук Сивак Л.А.,

канд. мед. наук Лялькін С.А.


8.30–8.45

Сивак Л.А. (Україна, м. Київ)

Сучасний стан та перспективи медикаментозного лікування солідних пухлин8.45–9.05

Ковалев А.А., Цветаева-Берест Д.А., Ковалев К.А., Шах Фероз, Бурма И.В. (Украина, г. Запорожье)

Показатель «относительная интенсивность дозы» как предиктор долгосрочного выживания после адъювантной химиотерапии у больных с клинически ранним раком молочной железы9.05–9.15

Ковтун В.А., Вовк О.Я., Лукашенко В.Н., Матюха Л.М., Котляр В.В.

(Украина, г. Полтава)

Эффективность 2-й линии полихимиотерапии при вторично-метастатическом колоректальном раке9.15–9.25


Кайряк О.В., Столярова О.Ю., Марунич В.К. (Украина, г. Красный Лиман–Киев–Краматорск)

Использование 3' фрагментов L1 в эритроцитарной фракции крови онкобольных в качестве прогностического маркера непосредственной эффективности химиотерапии9.25–9.35

Винниченко І.О., Москаленко Ю.В., Винниченко О.І. (Україна, м. Суми)

Таргетна терапія недрібноклітинного раку легень9.35–9.45

Лукьянчук О.В., Марцинковская Н.В., Кузнецова О.В.

(Украина, г. Одесса)

Наш опыт таргетной терапии распространенного рака шейки матки9.45–10.00

Стаховський О.Е. (Україна, м. Київ)

Принципи таргетної терапії нирковоклітинного раку10.00–10.10


Дубініна В.Г., Рибін А.І., Кузнецова О.В. (Україна, м. Одеса)

Застосування комбінованої хіміотерапії та таргетної терапії в лікуванні розповсюдженого раку яєчників з урахуванням маркерів прогнозування платинорезистентності10.10–10.20


Сивак Л.А., Веревкина Н.О., Лялькин С.А., Майданевич Н.Н., Аскольский А.В., Касап Н.В. (Украина, г. Киев)

Значение биологических маркеров при трижды негативном раке молочной железы10.20–10.30

Сивак Л.А., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Кліманов М.Ю., Аскольський А.В., Касап Н.В., Верьовкіна Н.О. (Україна, м. Київ)

Ефективність хіміотерапії у хворих на метастатичний тричі негативний рак грудної залози – попередні результати рандомізованого дослідження10.30–11.00

Кава-брейк


Друге засідання: 11.00–13.00

Головуючі: prof. Yves Beguin, проф. Крячок І.А., канд. мед. наук Шпарик Я.В.,

д-р мед. наук Сивак Л.А.

11.00–11.30


Yves Beguin (Belgium, Liège)

Важливість дефіциту заліза в онкологічних хворих. Головні аспекти діагностики та лікування11.30–11.50

Шпарик Я.В. (Україна, м. Львів)

Анемія в хіміотерапії солідних пухлин: міфи та реалії11.50–12.10

Каднікова Т.В. (Україна, м. Київ)

Сучасні підходи до лікування анемій у хворих на онкологічні захворювання в Україні та світі12.10–12.20

Чорнобай А.В. (Україна, г. Полтава)

Неоад’ювантна хіміотерапія місцево-поширеного раку прямої кишки12.20–12.30

Почерняєва В.Ф., Чорнобай А.В., Жукова Т.О., Васько Л.М., Купріян М.І. (Україна, м. Полтава)

Медикаментозно-індуковані гепатотоксичні реакції при проведенні хіміопроменевої терапії у хворих на рак гортані12.30–12.40

Сивак Л.А., Верьовкіна Н.О., Лялькін С.А., Майданевич Н.М.,

Аскольський А.В., Касап Н.В. (Україна, м. Київ)

Роль поліморфізму гена GSTP1 у розвитку індукованої хіміотерапією периферичної нейропатії12.40–12.50

Сивак Л.А., Аскольський А.В., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Касап Н.В., Верьовкіна Н.О. (Україна, м. Київ)

Профілактика ранньої антрациклінової кардіотоксичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози12.50–13.00

Дубініна В.Г., Бондар О.В., Заволока О.В., Заволока С.О., Сажієнко В.В., Вододюк В.Ю. (Україна, м. Одеса)

Порівняльна характеристика способів підведення хіміотерапії при несприятливих формах місцево-розповсюдженого раку молочної залози
Секція

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
27 травня 2016 року

8.30–18.30

сесійна зала «Fortius»
Перше засідання: 8.30–10.30

Головуючі: проф. Карташов С.М., проф. Володько Н.А., д-р мед. наук Свінціцький В.С., д-р мед. наук Ціп Н.П., д-р мед. наук Захарцева Л.М.


8.30–8.45

Свінціцький В.С. (Україна, м. Київ)

Актуальні питання надання допомоги хворим на злоякісні стромальні пухлини матки в Україні8.45–9.00

Захарцева Л.М. (Україна, м. Київ)

Морфологічна діагностика злоякісних стромальних пухлин матки9.00–9.10

Бакай О.О. (Україна, м. Київ)

Променева діагностика злоякісних стромальних пухлин матки9.10–9.30

Ціп Н.П. (Україна, м. Київ)

Персоналізований підхід в лікуванні та спостереженні хворих на саркоми матки9.30–9.45

Карташов С.М. (Україна, м. Харків)

Принципи хірургічного лікування злоякісних стромальних пухлин матки9.45–10.00

Зелінський А.І., Свінціцький В.С., Неспрядько С.В., Турчак О.В. (Україна, м. Київ)

Аортокавальна дисекція та латеральна розширена резекція малого таза в лікуванні онкогінекологічних хворих10.00–10.10

Іванкова В.С., Хруленко Т.В. (Україна, м. Київ)

Місце променевої терапії у лікуванні злоякісних стромальних пухлин матки10.10–10.25

Лукашенко А.В. (Україна, м. Київ)

Xірургічне лікування заочеревинних пухлин10.25–10.30

Дискусія, обговорення доповідей

10.30–11.00

Кава-брейк


Друге засідання: 11.00–13.00
CИМПОЗІУМ

«РАК ЯЄЧНИКІВ: НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ BRCA-ПОЗИТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ»
Головуючі: проф. Ковальов О.О., проф. Володько Н.А., д-р мед. наук Свінціцький В.С.,

д-р мед. наук Ціп Н.П., канд. біол. наук Храновська Н.М.


11.00–11.45

Ковальов О.О. (Україна, м. Запоріжжя)

Синтетична летальність як новий напрям в лікуванні пацієнтів із BRCA-позитивним рецидивуючим раком яєчників11.45–12.15

Храновська Н.М. (Україна, м. Київ)

Генетичні аспекти BRCA тестування. Вивчення частоти поширеності мутацій в генах BRCA1/2 у хворих на рак яєчників в Україні12.15–12.45

Володько Н.Н. (Україна, Львів)

Лінпарза – перший PARP інгібітор для лікування пацієнток з BRCA-позитивним рецидивуючим раком яєчників. Погляд практикуючого лікаря12.45–13.00

Дискусія, обговорення доповідей

13.00–14.00

Обідня перерваТретє засідання: 14.00–16.00

Головуючі: проф. Володько Н.А., проф. Вінницька А.Б., Javier de Santiago, Ignacio Zapardiel, Radosław Mądry


14.00–14.20

Javier de Santiago (Іспанія, Мадрид)

Cancer and pregnancy

14.20–14.40

Ignacio Zapardiel (Іспанія, Мадрид)

Fertility sparring treatment

14.40–15.00

Radosław Mądry (Польща, Познань)

Chemioterapii dootrzewnowej w leczeniu raka jajnika

15.00–15.20

Вінницька А.Б. (Україна, м. Київ)

Cучасні стандарти лікування раку шийки матки15.20–15.40

Володько Н.А. (Україна, м. Київ)

Молекулярний профіль раку яєчника15.40–15.55

Лялькін С.А. (Україна, м. Київ)

Роль хіміотерапії у лікуванні злоякісних стромальних пухлин матки15.55–16.00

Дискусія, обговорення доповідей

16.00–16.30

Кава-брейк


Четверте засідання: 16.30–18.30

Головуючі: проф. Дубініна В.Г., проф. Володько Н.А., проф. Вакуленко Г.О., проф. Сухіна О.М.,

д-р мед. наук Свінціцький В.С., д-р мед. наук Крижанівська А.Є.


16.30–16.40

Сухін В.С., Сухіна О.М., Міхановський О.А., Слободянюк О.В., Скрипник Л.Д., Насонова А.Н., Свинаренко А.В. (Україна, м. Харків)

Частота виникнення рецидивів у хворих лейоміосаркомою матки I–II стадій в залежності від програми лікування16.40–16.50

Манжура О.П., Вакуленко Г.О., Харченко К.В., Поступаленко О.В., Захарцева Л.М. (Україна, м. Київ)

Прогностичні фактори та їх різновиди при саркомах тіла матки16.50–17.00

Крижанівська А.Є., Долик С.С., Галанджій В.М., Чуприна Р.Р., Закала О.П., Живецька Л.Ф., Ткачук Н.Д. (Україна, м. Івано-Франківськ)

Результати комбінованого лікування сарком матки17.00–17.10

Байдо С.В., Фомін П.Д., Жигулін А.В., Голуб Д.А., Опарін А.С. (Україна, м. Київ)

Лапароскопічна радикальна гістеректомія у хворих на рак шийки матки – техніка операції та аналіз ускладнень17.10–17.20

Дубініна В.Г., Лук'янчук О.В., Пацков А.А., Тімаков А.Н., Заволока С.А. (Україна, м. Одеса)

Тактика ведення хворих на місцево-розповсюджений рак шийки матки17.20–17.25

Григоренко А.М., Шамрай В.А., Каюк В.Г., Прищак Р.А., Ямчук М.М., Безносюк О.М., Сливка Е.В. (Україна, м. Вінниця)

Профілактика лімфокіст після проведеної розширеної екстирпації матки у жінок, хворих на рак шийки матки

17.25–17.35

Єгоров О.О. (Україна, м. Харків)

Репродуктивний статус після органозберігаючих операцій у хворих з передпухлинною та ранньою онкологічною патологією шийки матки17.35–17.45

Бойко В.В., Харченко Е.В., Манжура О.П., Клюсов О.М. (Україна, м. Київ)

Роль повторної циторедукції в хірургічному лікуванні рецидивів раку яєчників17.45–17.50

Сухін В.С., Міхановський О.А., Кругова І.М., Харченко Ю.В., Щит Н.М., Теплова М.А., Федоренко Н.В. (Україна, м. Харків)

Застосування діагностичної лапароскопії у хворих з поширеними формами раку яєчників17.50–18.00

Фецич Т.Г., Володько Н.А., Ярема Р.Р., Дутчак У.М., Фецич М.Т. (Україна, м. Львів)

Проблема рецидиву раку яєчника та її шляхи вирішення18.00–18.10

Дубініна В.Г., Рибін А.І., Кузнецова О.В. (Україна, м. Одеса)

Персоніфікований підхід до ведення хворих на серозний рак яєчників18.10–18.20


Кривокульський Б.Д., Жулкевич І.В., Кривокульський Д.Б., Самбор Л.Ф. (Україна, м. Тернопіль)

Виявлення основних факторів ризику тромботичних ускладнень у онкогінекологічних хворих18.20–18.30

Дискусія, обговорення доповідей


Стендові доповіді:

Ткаля Ю.Г., Свинцицкий В.С., Неспрядько С.В., Лукьянова Н.Ю., Чехун В.Ф. (Украина, г. Киев)

Гормональный рецепторный статус злокачественных опухолей яичникаДерменжи Т.В., Свинцицкий В.С., Неспрядько С.В., Яцина А.И., Кабанов А.В. (Украина, г. Киев)

Результаты уродинамического исследования у больных РШМ после НСРГЭСЕКЦІЯ

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

І ЯДЕРНА МЕДИЦИНА В ОНКОЛОГІЇ

27 травня 2016 року

08.30–18.30 сесійна зала «Altius»
Перше засідання: 8.30–10.30

Головуючі: чл.-кор. НАМН України Дикан І.М., проф. Мечов Д.С., Спіженко Н.Ю.


08.30–08.45

Головко Т.С. (Україна, м. Київ)

Сучасна променева діагностика в онкології08.45–09.00

Іванкова В.С. (Україна, м. Київ)

Роль новітніх технологій в сучасній радіотерапії злоякісних новоутворень09.00–09.15

Солодянникова О.І. (Україна, м. Київ)

Радіонуклідна діагностика і пептид-рецепторна терапія нейроендокринних пухлин09.15–09.30

Красносельський М.В., Кулініч Г.В. (Україна, м. Харків)

Місцеві променеві ушкодження у пацієнтів в діагностичній та інтервенційній радіології09.45–10.05

Одарченко С.П. (Україна, м. Кіровоград)

Можливості томотерапії в лікуванні онкологічних хворих10.05-10.15

Серьогіна Н.М. (Україна, м. Кіровоград)

Втілення томотерапії в практику лікування онкологічних хворих10.15–10.30

Спіженко Н.Ю., Чеботарьова Т.І., Гірагосов Е.Ю., Ярмак О.Г., Гірагосова Л.М., Копанева Ю.П. (Україна, м. Київ)

Використання прецизійних методів променевого лікування в лікуванні онкоурологічних хворих10.30-11.00

Кава-брейк
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка