Програма Вельмишановний колего!Сторінка3/6
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6


Друге засідання: 16.30–18.30

Головуючі: д-р мед. наук Дєдков А.Г., проф. Коровін С.І., проф. Григоровський В.В.


16.30–16.40

Дєдков А.Г., Ковальчук П.А. (Україна, м. Київ)

Лікування хворих на остеосаркому та саркоми кісток високого ступеня злоякісності: сучасні напрями розвитку та результати клінічних досліджень16.40–16.50

Григоровський В.В. (Україна, м. Київ)

Принципи та практика оцінювання ступеня хіміотерапевтичного патоморфозу при лікуванні злоякісних пухлин кісток16.50-17.00

Костюк В.Ю., Дєдков А.Г. (Україна, м. Київ)

Проблемні питання збережної хірургії кісток таза17.00–17.10

Проценко В., Ільницький О., Чорний В. (Україна, м. Київ)

Органозберігаючі операції при метастатичному ураженні трубчастих кісток кінцівок17.10–17.20

Дубініна В.Г., Лук’янчук О.В., Чехлов М.В., Яворський О.А. (Україна, м. Одеса)

Пункційні методи лікування пухлинного ураження хребта17.20–17.30

Бойчук С.І., Стаховський Е.О. (Україна, м. Київ)

Профілактика розвитку кісткових метастазів у хворих на нирковоклітинний рак17.30–17.40

Ковальчук П.А., Дєдков А.Г., Бойчук С.І., Костюк В.Ю. (Україна, м. Київ)

Результати комплексного лікування хворих на гігантоклітинну пухлину із застосуванням деносумабу17.40–17.50

Чорний В.С., Проценко В.В. (Україна, м. Київ)

Ендопротезування плечового і ліктьового суглобів при пухлинах кісток17.50–18.00

Вырва О.Е., Михановский Д.А., Головина Я.А., Вырва А.О., Ютовец Ю.Г. (Украина, г. Харьков)

Биореконструкции как альтернатива эндопротезированию при лечении костных опухолей18.00–18.10

Вырва О.Е., Малык Р.В., Баев В.В., Шевченко И.В. (Украина, г. Харьков)

Применение «растущих» неинвазивных опухолевых эндопротезов в детской онкоортопедии18.10–18.20

Григоровський В.В. (Україна, м. Київ)

Біопсійна діагностика пухлин та пухлиноподібних уражень кісток: погляд патолога на шляхи оптимізації18.20–18.30

Дискусія, обговорення доповідейСекція

Онкоурологія
26 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «Altius»
Перше засідання: 14.00–16.00

РАК СЕЧОВОГО МІХУРА
Головуючі: проф. Стаховський Е.О., проф. Костюк О.Г.


14.00–14.20

Стаховський О.Е. (Україна, м. Київ)

Рак сечового міхура – останні досягнення14.20–14.40

Войленко О.А. (Україна, м. Київ)

Лікування м’язово-неінвазивного РСМ14.40–14.50

Костюк О.Г. (Україна, м. Вінниця)

Нова методика лікування РСМ14.50–15.10

Стаховський О.Е. (Україна, м. Київ)

Особливості цистектомії та вибір деривації сечі15.10–15.30

Стаховський Е.О. (Україна, м. Київ)

Хіміотерапія РСМ15.30–15.50

Пікуль М.В. (Україна, м. Київ)

Діагностика та лікування локалізованого уротеліального раку верхніх сечовивідних шляхів15.50–16.00

Дискусія, обговорення доповідей

16.00–16.30

Кава-брейк


Друге засідання: 16.30–18.30

РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Головуючі: проф. Сакало В.С., канд. мед. наук Войленко О.А.

16.30–16.50

Стаховський Е.О. (Україна, м. Київ)

Рак передміхурової залози – останні досягнення16.50–17.05

Розенберг Є.Е. (Україна, м. Київ)

Сучасні можливості молекулярно-генетичних методів в діагностиці та визначенні прогресування раку простати17.05–17.20

Вітрук Ю.В. (Україна, м. Київ)

Активне спостереження за хворими на рак передміхурової залози17.20–17.30

Церковнюк Р.Г. (Україна, м. Вінниця)

Досвід біопсії простати під контролем трансректальної сонографії в діапазоні «сірої» зони ПСА17.30–17.40

Вікарчук М.В. (Україна, м. Київ)

Оптимізація відбору хворих на клінічно місцево-поширений рак простати до проведення радикальної простатектомії17.40–17.50

Литвиненко Р.А. (Україна, м. Київ)

Ефективність лікування місцево-поширеного раку передміхурової залози17.50–18.00

Церковнюк Р.Г. (Україна, м. Вінниця)

Вибір оптимальної схеми МАБ18.00–18.10

Сєрьогіна Н.М. (Україна, м. Кіровоград)

Роль томотерапії в лікуванні хворих на місцево-поширений рак простати18.10–18.20

Лисенко В.В. (Україна, м. Одеса)

Роль антагоністів ЛГ-РГ в терапії пацієнтів з РПЗ вкрай високого ризику18.20–18.30

Дискусія, обговорення доповідей

СЕКЦІЯ

ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

26 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «Citius»
Перше засідання: 14.00–16.00

Головуючі: проф. Крячок І.А., prof. Morschhauser Franck

14.00–14.30

Morschhauser Franck (France, Lille)

Лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми14.30–14.50

Крячок І.А. (Україна, м. Київ)

Новітні стратегії лікування пацієнтів із ХЛЛ14.50–15.10

Клименко С.В. (Україна, м. Київ)

Складні питання в лікуванні онкогематологічних захворювань15.10–15.30

Salihoğlu Ayşe (Turkey, Istanbul)

Досвід Турції в сучасній терапії рецидивних та рефрактерних форм лімфом Ходжкіна15.30–15.50

Матлан В.Л. (Україна, м. Львів)

Сучасні підходи до діагностики та лікування множинної мієломи15.50–16.00

Дискусія, обговорення доовідей

16.00–16.30

Кава-брейк


Друге засідання: 16.50–18.30

Головуючі: проф. Крячок І.А., проф. Клименко С.В.

16.30–16.50

Титоренко І.Б. (Україна, м. Київ)

Можливості лікування хворих на рефрактерні та рецидивні форми лімфоми Ходжкіна16.50–17.10

Кметюк Я.В. (Україна, м. Київ)

ПЕТ при первинному обстеженні та моніторингу лікування у хворих на лімфоми17.10–17.20

Філоненко К.С., Крячок І.А., Мартинчик А.В. (Україна, м. Київ)

Режими хіміотерапії з тривалою інфузією хіміопрепаратів як високоефективний засіб лікування ДВВКЛ з групи високого ризику17.20–17.30

Мартинчик А.В., Крячок І.А., Філоненко К.С. (Україна, м. Київ)

Прогностичне значення імуногістохімічної експресії bcl-6 у хворих на дифузну


В-великоклітинну лімфому

17.30–17.40

Селезньов О.О. (Україна, м. Київ)

Морфологічна діагностика лімфом з аберантним фенотипом17.40–17.50

Шевчук Л.А., Солодянникова О.І. (Україна, м. Київ)

Прогнозування кардіотоксичності поліхіміотерапії у хворих на лімфому17.50–18.00

Каплан П.Ю., Селіна І.А., Сидоренко І.В., Усенко А.В., Ярчук Е.А. (Україна, м. Дніпропетровськ)

Клінічний випадок прояву POEMS синдрому в практиці гематолога18.00–18.10

Андреєва С.В., Корець К.В., Ружинська О.Е., Скороход І.М. (Україна, м. Київ)

Особливості генних перебудов на момент встановлення діагнозу множинна мієлома18.10–18.20

Амдієв А.А., Крячок І.А. (Україна, м. Сімферополь)

Результати лікування хворих на лімфому Ходжкіна проміжної групи ризику18.20–18.30

Степанішина Я.А., Крячок І.А., Титоренко І.Б., Філоненко К.С. (Україна, м. Київ)

Лікування хворих на первинну медіастинальну лімфому
СЕКЦІЯ

ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
26 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «Corporate bed 32»
Перше засідання: 14.00–16.00

Головуючі: канд. мед. наук Климнюк Г.І., проф. Дудніченко О.С., проф. Вербова Л.Н., проф. Григоровський В.В.


14.00–14.10

Климнюк Г.І. (Україна, м. Київ)

Лікування солідних новоутворень у дітей в Україні – проблеми та перспективи14.10–14.20

Дудниченко А.С., Белецкий В.Е. (Украина, г. Харьков)

Детская онкология в системе последипломного образования: 15-летний опыт кафедры онкологии и детской онкологии ХМАПО14.20–14.30

Кізима Р., Кізима З., Щуровська І., Лукавецький І., Романишин Б., Захарусь М., Андрейчук І., Коцай Б., Кузик А. (Україна, м. Львів)

Комплексне лікування злоякісних солідних пухлин ІІІ–ІV стадії у дітей: радикальний та паліативний підхід14.30–14.40

Дудниченко А.С., Белецкий В.Е. (Украина, г. Харьков)

Медицинские и тактические ошибки в детской онкологии14.40–14.50

Вербова Л.Н., Орлов Б.А., Шаверский А.В., Малышева Т.А., Марущенко Л.Л., Проценко И.П., Свист А.А., Плавский Н.В., Плавский П.Н., Михалюк В.С., Гавриш Р.В (Украина, г. Киев)

Диагностика и лечение эпендимом в детском возрасте14.50–15.00

Григоровський В.В., Григоровська А.В. (Україна, м. Київ)

Захворювання, що симулюють пухлини кісток у дітей, їхні морфологічні особливості та диференційна гістологічна діагностика15.00–15.10

Павлик С.В., Климнюк Г.І., Шайда Е.В., Ніколаєва О.В., Ротарь О.А., Скачкова О.В., Храновська Н.М. (Україна, м. Київ)

Роль високодозової хіміотерапії при лікуванні злоякісних солідних новоутворень у дітей в Україні15.10–15.20

Боброва Н.Ф., Сорочинская Т.А., Левицкий И.М. (Украина, г. Одесса)

Комбинированная полихимиотерапия ретинобластомы15.20–15.30

Шайда Э.В., Павлик С.В. (Украина, г. Киев)

Высокодозная химиотерапия с трансплантацией аутологичных периферических стволовых клеток крови в комплексном лечении детей с опухолями ЦНС15.30–15.40

Велимчаниця М.В., Климнюк Г.І., Павлик С.В., Шайда Е.В., Іжовський О.Й. (Україна, м. Київ)

Результати лікування гліом ЦНС у дітей (досвід відділення)15.40–15.50

Дементьева Н.А., Авилов А.Ю., Гладкий А.П., Коломиец О.Н., Белицкая Я.И., Хитрик А.Л., Лацинская С.А. (Украина, г. Днепропетровск)

Наш опыт лечения медуллобластомы у детей15.50–16.00

Дискусія, обговорення доповідей

16.00–16.30

Кава-брейк


Друге засідання: 16.30–18.30

Головуючі: проф. Притула В.П., канд. мед. наук Шайда Е.В., Білецький В.Є.

16.30–16.40

Климнюк Г.І., Шайда Е.В., Павлик С.В., Білоконь О.В., Іжовський О.Й., Скачкова О.В., Храновська Н.М. (Україна, м. Київ)

Лікування нейробластоми у дітей (досвід відділення дитячої онкології НІР 2007–2015 рр.)16.40–16.50

Притула В.П., Годик О.С. (Україна, м. Київ)

Лапароскопічна дистальна резекція підшлункової залози у дітей із солідною псевдопапілярною пухлиною16.50–17.00

Климнюк Г.И., Лукашенко А.В., Васильев О.В., Белоконь О.В., Стежка М.А., Ижовский А.Й. (Украина, г. Киев)

Результаты хирургического лечения первичных опухолей печени у детей (опыт отделения)17.00–17.10

Климнюк Г.І., Храновська Н.М., Білоконь О.В., Шайда Е.В., Павлик С.В., Іжовський О.Й. (Україна, м. Київ)

Визначення впливу факторів несприятливого прогнозу при нейробластомі у дітей на клінічний перебіг захворювання17.10–17.20

Климнюк Г.И., Белоконь О.В., Ижовский А.Й. (Украина, г. Киев)

Применение нефронсберегающей хирургической техники при нефробластомах у детей и ее влияние на выживаемость17.20–17.30

Ротарь О.А., Климнюк Г.І., Шайда Е.В., Павлик С.В. (Україна, м. Київ)

Результати лікування дітей із прогностично несприятливими формами саркоми Юїнга із застосуванням високодозової ПХТ та трансплантації аутологічних СКПК17.30–17.40

Павлик С.В., Климнюк Г.І., Шайда Е.В., Ніколаєва О.В., Ротарь О.А., Скачкова О.В., Храновська Н.М. (Україна, м. Київ)

Ускладнення високодозової хіміотерапії з трансплантацією кісткового мозку. Досвід НІР17.40–17.50

Приходько І.О., Шайда Е.В., Павлик С.В. (Україна, м. Київ)

Рефрактерна тромбоцитопенія у дітей з солідними новоутвореннями17.50–18.00

Климнюк Г.И., Стежка М.А., Белоконь О.В., Велимчаница М.В., Ожеганов О.А., Ижовский А.Й. (Украина, г. Киев)

Результаты лечения рецидивных и рефрактерных остеогенных сарком у детей (опыт отделения)18.00–18.10

Колеснік О.О., Климнюк Г.І., Лукашенко А.В., Шудрак А.А., Звірич В.В., Тіунова І.А. (Україна, м. Київ)

Хірургічне лікування пухлин підшлункової залози у дітей18.10–18.20

Свист А.А., Малышева Т.А., Черненко О.Г., Шаверский А.В. (Украина, г. Киев)

Опухоли сосудистых сплетений головного мозга у детей18.20–18.30

Шаверський А.В., Орлов Б.А., Моргун В.В., Вербова Л.М., Малишева Т.А., Черненко О.Г., Марущенко Л.Л., Проценко І. П., Михалюк В.С., Вишневська Л.А. (Україна, м. Київ)

Результати лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп18.30–19.00

Круглий стіл

Стандартизація та контроль якості надання медичної допомоги дітям з солідними злоякісними новоутвореннями

СЕКЦІЯ

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ

ТА ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
26 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «Prezident hall»

Перше засідання: 14.00–16.00

Головуючі: проф. Смоланка І.І., Глігоров Й., канд. мед. наук Шпарик Я.В.


14.00–14.30

Смоланка І.І. (Україна, м. Київ)

Ефективні підходи у комплексному лікуванні раку грудної залози14.30–15.00

Глігоров Й. (Франція, м. Париж)

Сучасні підходи до терапії пізніх стадій HER2-позитивного метастатичного раку грудної залози: ефективність терапії визначає вибір тактики лікування15.00–15.20

Ковальов О.О. (Україна, м. Запоріжжя)

Інгібітори тирозинкінази в лікуванні HER 2-позитивного раку грудної залози15.20–15.40

Шпарик Я.В. (Україна, м. Львів)

Алгоритми лікування гормоночутливих пухлин молочної залози15.40–16.00

Тимовська Ю.О. (Україна, м. Київ)

Рідкі форми метастазування раку грудної залози16.00–16.30

Кава-брейк


Друге засідання: 16.30–18.30

Головуючі: проф. Смоланка І.І., Глігоров Й., канд. мед. наук Шпарик Я.В.

16.30–16.45

Роберт Леонард (Великобританія, м. Лондон)

Значення профілювання при метастатичному раку грудної залози16.45–17.00

Риспаєва Д.Е. (Україна, м. Київ)

Нео- та ад’ювантна хіміотерапія у хворих на рак грудної залози: сучасний стан та перспективи17.00–17.10

Ляшенко А.О. (Україна, м. Київ)

Шляхи підвищення ефективності лікування набрякових форм раку груднї залози17.10–17.20

Лобода А.Д. (Україна, м. Київ)

Ефективність системно-селективної хіміотерапії в комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози з використанням магнітотермії17.20–17.30

Костриба О.І. (Україна, м. Київ)

Оптимізація радикальних оперативних втручань у хворих на рак грудної залози шляхом детекції сторожового лімфатичного вузла17.30–17.45

Аксьонов О.А. (Україна, м. Київ)

Ендоскопічна діагностика внутрішньопротокових новоутворень грудної залози17.45–18.00

Грудинська Т.В. (Україна, м. Запоріжжя)

Перший досвід дослідження циркулюючих пухлинних клітин у відстеженні ефективності ад’ювантної гормонотерапії раку молочної залози18.00–18.10

Кошик О.О., Горбоконь Н.М. (Україна, м. Київ)

Терапія на «відмінно»: морфологічна оцінка лікувального патоморфозу раку молочної залози18.10–18.30

Дискусія, обговорення доповідей


Стендова доповідь:

Погорелая Т.Ю., Пащенко С.Н., Щуров Н.Ф. (Украина, г. Запорожье)

Распространение базальноподобного рака молочной железы в условиях крупного промышленного региона Юго-Востока УкраиныСЕКЦІЯ

ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ АБДОМІНАЛЬНОЇ ОНКОЛОГІЇ
26 травня 2016 року

14.00–18.30 сесійна зала «Champion hall»

Перше засідання: 14.00–16.00

Головуючі: д-р мед. наук Колеснік О.О., проф. Усенко О.Ю., рrof. Noriaki Kameyama


14.00–14.20

Колеснік О.О. (Україна, м. Київ)

Лімфодисекція: 40 років від відкритих операцій до лапароскопії14.20–14.40

Усенко О.Ю., Скумс А.В., Фуркало С.Н., Гулько О.Н., Сімонов О.М., Кондратюк В.А., Сухачев С.В., Єгорова О.Н. (Україна, м. Київ)

Мультидисциплінарний підхід в лікуванні неорганних заочеревинних пухлин

14.40–15.00

Noriaki Kameyama (Japan, Tokyo)

Сучасні підходи в хірургічному лікуванні раку шлунка

15.00–15.20

Marco Marino (Italy, Milano)

Малоінвазивна хірургія колоректального раку

15.20–15.40

Васильєв О.В. (Україна, м. Київ)

Комбіновані операції із резекціями магістральних судин при місцево-розповсюджених пухлинах шлунково-кишкового тракту

15.40–16.00

Ковальов О.О. (Україна, м. Запоріжжя)

Сучасні можливості терапії розповсюдженого та дисемінованого мКРР

16.00–16.30

Кава-брейкДруге засідання: 16.30–18.30

Головуючі: д-р мед. наук Колеснік О.О., проф. Ковальов О.О., проф. Котенко О.Г., проф. Копчак В.М.


16.30–16.50

Marco Falcone (Italy, Rome)

Вплив антибioтикорезистентностi на результати онкохiрургiчних втручань

16.50–17.10

Копчак В.М., Копчак К.В., Хомяк І.В., Дувалко О.В., Перерва Л.О., Андронік С.В. (Україна, м. Київ)

Хірургічне лікування пухлин підшлункової залози

17.10–17.30

Gunta Purkalne (Латвія, Рига)

TegOX в лікуванні метастатичного колоректального раку

17.30–17.50

Байдо С.В., Вінницька А.Б., Жигулін А.В., Голуб Д.А., Приндюк С.І., Палиця В.Я., Дмитренко О.А., Опарін А.С. (Україна, м. Київ)

Радикальні лапароскопічні операції в онкології

17.50–18.10

Котенко О.Г., Попов А.О., Калита Н.Я., Гриненко А.В., Гусєв А.В., Коршак А.А., Федоров Д.А., Григорян М.С., Остапишен А.А. (Україна, м. Київ)

Агресивна тактика хірургічного лікування перихілярної холангіокарциноми з інвазією в ворітну вену

18.10–18.20

Зелінський А.І. (Україна, м. Київ)

Новітні стандарти лікування хворих із нерезектабельним мКРР

18.20–18.30

Лукашенко А.В. (Україна, м. Київ)

Cучасні підходи до лікування нейроендокринних пухлин


Стендові доповіді:

Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я. (Україна, м. Чернівці)

Особливості перебігу гострого поширеного перитоніту на тлі раку товстої кишки

Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Морар І.К. (Україна, м. Чернівці)

Особливості репарації лапаротомної рани на тлі онкопроцесу
27 ТРАВНЯ 2016 РОКУ
Реєстрація учасників з 8.00
СЕКЦІЯ

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ

ТА ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

27 травня 2016 року

08.30–13.30 сесійна зала «Prezident hall»
Перше засідання: 08.30–10.30

Головуючі: проф. Чешук В.Ф., проф. Клименко С.В., проф. Савран В.Р.

08.30–08.45

Савран В.Р. (Україна, м. Львів)

Медикаментозна профілактика раку молочної залози08.45–09.00

Мотузюк І.М. (Україна, м. Київ)

Ліпофілінг у хірургічному лікуванні хворих на рак грудної залози09.00–09.20

Клименко С.В., Молеща Б.Т. (Україна, м. Київ)

Складні випадки діагностики HER2-статусу клітин раку грудної залози09.20–09.40

Анікусько Н.Ф. (Україна, м. Київ)

Інновації в життя: підшкірний шлях введення препаратів – нові можливості в лікуванні раку грудної залози09.40–10.10

Шпарик Я.В. (Україна, м. Львів)

Тричі негативний рак грудної залози. Нові можливості терапії10.10–10.30

Саулов А.В. (Україна, м. Київ)

Нові перспективи лікування HER2-негативного, гормонопозитивного раку грудної залози10.30–11.00

Кава-брейк


Друге засідання: 11.00–13.00

Головуючі: проф. Чешук В.Ф., проф. Клименко С.В., проф. Савран В.Р.

11.00–11.15

Сидорчук О.І. (Україна, м. Київ)

Рак Педжета грудної залози11.15–11.30

Жигулін О.В. (Україна, м. Київ)

Одномоментна реконструкція у комплексному лікуванні раку грудної залози в умовах спеціалізованого центру11.30–11.45

Крук Т.В. (Україна, м. Чернівці)

Визначення brca1 (мутації 185delag і 5382insc), глутатіон-s-трансферази (gstр1, gstт1), білка р53 та експресії естрогенів в індивідуалізації лікування хворих на рак молочної залози11.45–12.00

Присташ Ю.Я. (Україна, м. Львів)

Особливості прогресії раку молочної залози на моделі локальних рецидивів після мастектомії12.00–12.15

Палица В.Я. (Украина, г. Киев)

Опыт применения биопсии сигнального лимфоузла в стадировании рака молочной железы12.15–12.30

Любота Р.В (Україна, м. Київ)

Застосування метформіну у неоад’ювантній терапії раку грудної залози у хворих з метаболічним синдромом12.30–12.45

Цвєтаєва-Берест Д.А. (Україна, м. Запоріжжя)

Предиктивне значення експресії АВС-транспортерів (Pgp, MRP1, BCRP) у пухлині хворих на рак грудної залози12.45–13.00

Винник Ю. А., Фомина С. А., Перепадя С.В., Гринева А.Ю. (Украина, г. Харьков)

Методы реконструкции молочной железы при раке молочной железы в Харьковском онкоцентре
СЕКЦІЯ

ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ АБДОМІНАЛЬНОЇ ОНКОЛОГІЇ

27 травня 2016 року

08.30–18.30 сесійна зала «Champion hall»
Перше засідання: 08.30–10.30

КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

Головуючі: д-р мед. наук Колеснік О.О., проф Белянський Л.С., проф. Гордійчук П.І.


08.30–08.50

Белянський Л.С., Пойда А.І., Кучер Н.Д., Мельник В.М., Криворук М.І. (Україна, м. Київ)

Обґрунтування використання онкологічних стандартів в лікуванні сімейного аденоматозного поліпозу при дифузних запальних захворюваннях товстої кишки08.50–09.10

Колеснік О.О. (Україна, м. Київ)

Проблемні питання комбінованого лікування хворих на дистальний рак прямої кишки

09.10–09.30

Грубнік В.В., Дегтяренко С.П., Воротинцева К.О. (Україна, м. Одеса)

Трансанальна ендоскопічна мікрохірургія при лікуванні пухлин прямої кишки

09.30–09.50

Шудрак А.А. (Україна, м. Київ)

Лапароскопія в хірургічному лікуванні колоректального раку

09.50–10.00

Ганіч О.О. (Україна, м. Київ)

Аспекти МРТ-діагностики пухлин прямої кишки

10.00–10.30

Дискусія, обговорення доповідей

10.30–11.00

Кава-брейк


Друге засідання: 11.00–13.00

КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК
Головуючі: д-р мед. наук Шудрак А.А., проф. Пойда А.І., проф. Грубнік В.В.


11.00–11.10

Гордійчук П.І., Кошель К.В., Клюсов А.О., Гринчук С.О., Манжура А.О., Сторожук О.В. (Україна, м. Київ)

Вибір оптимального лікування місцево-поширеного раку прямої кишки

11.10–11.20

Дикан І.М. (Україна, м. Київ)

Інцидентальні новоутворення – стратегія ризику11.20–11.30

Махмудов Д.Е. (Україна, м. Київ)

Комбіновані оперативні втручання при раку прямої кишки

11.30–11.45

Кондратюк А.І., Коротич В.Н., Корнєєва Л.Л., Вовк О.Я. (Україна, м. Полтава)

Порівняльний аналіз використання дворядного та однорядного безперервного шва при операціях на товстій та прямій кишці

11.45–11.55

Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Чорний О.В. (Україна, м. Чернівці)

Антирефлюксний ілеотрансверзоанастомоз в лікуванні раку ободової кишки

11.55–12.05

Шабат Г.І. (Україна, м. Київ)

Малоінвазивні методи лікування передракових станів прямої кишки

12.05–12.15

Яринич В.І., Чалий А.С., Косьмін О.І., Бридун С.С., Босько С.В. (Україна, м. Кіровоград)

Досвід лікування раку товстої кишки за 15 років

12.15–12.25

Єрко І.П., Балабушко С.Б. (Україна, м. Чернігів)

Низведення лівої половини ободової кишки через брижу тонкого кишечника при низьких ректальних резекціях

12.25-12.35

Лісний І.І., Гаркавий Є.О. (Україна, м. Київ)

Мультимодальна аналгезія в програмі ERAS в онкохірургії

12.35–13.00

Дискусія, обговорення доповідей

13.00–14.00

Обідня перерва


Третє засідання: 14.00–16.00
ПУХЛИНИ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ ТА ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ
Головуючі: проф. Котенко О.О., канд. мед. наук. Васильєв О.В., канд. мед. наук. Лукашенко А.В., PhD Andrzei Komorowski

14.00–14.10

Усенко О.Ю., Ничитайло М.Ю., Шкарбан В.П. (Україна, м. Київ)

Сучасні аспекти хірургічного лікування нефункціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози

14.10–14.20

Васильєв О.В. (Україна, м. Київ)

Сучасна тактика в лікуванні білобарних метастазів колоректального раку

14.20–14.30

Andrzei Komorowski (Poland, Kraków)

Великі резекції печінки – методика розсічення паренхіми

14.30–14.40

Котенко О.Г., Гриненко А.В., Попов А.О., Коршак А.А., Гусєв А.В., Федоров Д.А., Минич А.А., Григорян М.С., Остапишен А.Н., Калита Н.Я., Дячук І.С. (Україна, м. Київ)

Хірургічне лікування гепатоцелюлярної карциноми діаметром більше 10 см

14.40–14.50

Дубініна В.Г., Осадчий Д.М. (Україна, м. Одеса)

Лапароскопічна резекція метастазів печінки

14.50–15.00

Лукашенко А.В. (Україна, м. Київ)

Лапароскопічні резекції печінки при метастатичному ураженні

15.00–15.10

Балашова О.І., Савенков Д.Ю., Бухтєєв Д.С., Малацай С.В., Сірий С.С., Перепелиця Е.А. (Україна, м. Дніпропетровськ)

Оцінка безпосередніх результатів хірургічного лікування при первинному та метастатичному ураженні печінки

15.10–15.20

Бойко В.В., Скорий Д.І., Тіщенко А.М., Смачило Р.М., Козлова Т.В., Пісецька М.Є., Борисенко А.С. (Україна, м. Харків)

Профілактика гострої печінкової недостатності після обширних резекцій печінки у пацієнтів з первинним і метастатичним раком печінки

15.20–15.30

Бурлака А.А. (Україна, м. Київ)

Сучасні підходи в лікуванні синхронних метастазів колоректального раку

15.30–15.40

Лукашенко А.В. (Україна, м. Київ)

Вибір тактики при нерезектабельних метастазах в печінку

15.40–15.50

Ганіч О.О. (Україна, м. Київ)

Аспекти МРТ діагностики при метастатичному ураженні печінки

15.50–16.00

Дискусія, обговорення доповідей

16.00–16.30

Кава-брейк

Четверте засідання: 16.30–18.30

РАК ШЛУНКА
Головуючі: д-р мед. наук Колеснік О.О., проф. Вінник Ю.О., проф. Фецич Т.Г.


16.30–16.40

Винник Ю.О., Трунов Г.В., Мухамед Саед Абухассан (Украина, г. Харьков)

Влияние варианта реконструкции пищеварительного тракта после гастрэктомии на трофологический статус и выживаемость пациентов

16.40–16.50

Ярема Р.Р., Фецич Т.Г., Огорчак М.А., Милян Ю.П., Олійник Ю.Ю., Зубарєв М.Г., Матусяк М.Б., Гиря П.І., Ковальчук Ю.Я., Сафіян В.І., Карелін І.О. (Україна, м. Львів)

Інтраперитонеально дисемінований рак шлунка: чи існує спосіб покращити прогноз?

16.50–17.00

Лукашенко А.В. (Україна, м. Київ)

Мультимодальний підхід при поширеному раку шлунка

17.00–17.10

Шепетько Є.Н., Гармаш Д.А., Козак Ю.С (Україна, м. Київ)

Одномоментна і двомоментна єюногастропластика після тотальної гастректомії при гострій кровотечі при раку шлунка

17.10–17.20

Музика С.В. (Україна, м. Київ)

Можливості сучасної ендоскопії в діагностиці та лікуванні гастроінтестинальних нейроендокринних пухлин

17.20–17.30

Ковальчук А.П. (Україна, м. Вінниця)

Гастроінтестинальна стромальна пухлина. Захворюваність та лікування у Вінницькій області

17.30–17.40

Яринич К.В., Яринич В.І., Скородумов Ю.О., Чалий А.С., Крамар Т.М., Люля І.Є., Гришко М.П., Оницева Т.В. (Україна, м. Кіровоград)

Порівняльна оцінка хірургічного та комплексного методів лікування раку шлунка17.40–17.50


Болюх Д.Б. (Україна, м. Вінниця)

Перший досвід хіміоемболізації печінкової артерії в лікуванні метастатичного колоректального раку

17.50–18.30

Дискусія, обговорення доповідейСЕКЦІЯ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ

27 травня 2016 року

8.30–13.30 сесійна зала «Corporate bed 32»
Перше засідання: 8.30–10.30

Головуючі: проф. Процик В.С., проф. Лукач Е.В., проф. Галай О.О.


8.30–8.50

Шпарик Я.В. (Україна, м. Львів)

Можливості таргетної терапії при лікуванні раку голови-шиї8.50–9.00

Малецкий А.П. (Украина, г. Одесса)

Целесообразность применения селективной внутриартериальной химиотерапии в сочетании с лучевой терапией при лечении больных со злокачественными новообразованиями орбиты9.00–9.10

Кравець О.В., Хлинін О.В., Ситник А.В. (Україна, м. Черкаси)

Вибір реконструктивної методики у хворих на рак слизової оболонки ретромолярного трикутника9.10–9.20

Коробко Є.В., Процик В.С. (Україна, м. Київ)

Аналіз ефективності хіміопроменевої терапії у хворих на рак ротової порожнини в залежності від рівня експресії імуногістохімічних маркерів9.20–9.30

Цьолко Т.Р. (Україна, м. Львів)

Хірургічні підходи до лікування пухлин слинних залоз9.30–9.40

Кравець О.В., Хлинін О.В., Ситник А.В. (Україна, м. Черкаси)

Пластичне заміщення половинних дефектів язика з використанням регіонарних та вільних клаптів9.40–9.50

Дуда О.Р., Сліпецький Р.Р. (Україна, м. Львів)

Реконструктивно-реабілітаційні оперативні втручання у пацієнтів після радикального лікування раку гортані та глотки9.50–10.00

Сліпецький Р.Р., Фецич Т.Г. (Україна, м. Львів)

Особливості перебігу та лікування пацієнтів із рідкісними гістологічними формами раку гортані10.00–10.10

Соколовська М.В., Мечев Д.С., Єфремова Н.А., Вінцевич Л.В., Плешков М.Д. (Україна, м. Київ)

Переваги променевого лікування раку гортані ранніх стадій на лінійному прискорювачі10.10–10.20

Галай О.О. (Україна, м. Львів)

Рак щитоподібної залози – актуальні питання сьогодення (згідно з рекомендаціями NCCN)10.20–10.30

Стрежак В.В. (Україна, м. Київ)

Виникнення орофарингоезофагеальних дефектів після онкохірургічного втручання в шийному відділі дихальних та стравопровідних шляхів10.30–11.00

Кава-брейк
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка