Програма спецкурсу " актуальні проблеми конституційного права україни" для студентів юридичного факультетуСкачати 126.36 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір126.36 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет


Кафедра конституційного права
ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИКОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ”

для студентів юридичного факультету

Київ-2010

Програма спецкурсу

Актуальні проблеми конституційного права України”


для студентів юридичного факультету


Укладач: к.ю.н. Совгиря О. В.


Затверджено


на засіданні кафедри

конституційного

права

протокол № 1


від 08. 09. 2010 р.

© Авторські права застережені


ТЕМИ СПЕЦКУРСУ


 1. Актуальні проблеми загальної частини конституційного права України. – 4 год.

 2. Теоретичні проблеми основ конституційного ладу України. – 2 год.

 3. Актуальні проблеми правового статусу людини і громадянина в Україні. – 2 год.

 4. Актуальні проблеми безпосереднього народовладдя в Україні. – 2 год.

 5. Проблеми парламентаризму в Україні. – 2 год.

 6. Проблеми конституційно-правового статусу Президента України та органів виконавчої влади України. – 2 год.

 7. Актуальні проблеми правосуддя в Україні. – 2 год.

 8. Проблеми територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні. – 2 год.


Тема 1.

Актуальні проблеми загальної частини конституційного права України. - 4 год.

1. Актуальні проблеми визначення поняття конституційного права як галузі права, науки і навчальної дисципліни.

2. Актуальні проблеми історії конституційного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни.

3. Актуальні проблеми системи та функцій конституційного права.

4. Актуальні проблеми джерел конституційного права.

5. Актуальні проблеми конституційно-правової відповідальності.


Тема 2.

Теоретичні проблеми основ конституційного ладу України. – 2 год.

 1. Проблеми поняття, системи і принципів конституційного ладу України.

 2. Актуальні проблеми державного ладу України.

 3. Актуальні проблеми суспільного ладу України.

 4. Гарантії конституційного ладу України.


Тема 3.

Актуальні проблеми правового статусу людини і громадянина в Україні. – 2 год.

1. Актуальні проблеми визначення поняття правового статусу людини і громадянина.

2. Актуальні проблеми визначення понять прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Проблеми класифікації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні.

3. Механізм забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні.

4. Гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні.


 1. Актуальні проблеми інституту громадянства в Україні.

6. Актуальні проблеми правового статусу іноземців, осіб без громадянства, біженців в Україні.
Тема 4.

Актуальні проблеми конституційних основ безпосереднього народовладдя в Україні. – 2 год.

1. Актуальні проблеми поняття безпосереднього народовладдя (безпосередньої демократії) та її конституційно-правових основ.

2. Принципи та функції безпосереднього народовладдя.

3. Механізм безпосереднього народовладдя.

4. Актуальні проблеми форм безпосереднього народовладдя.

5. Акти безпосереднього народовладдя. 1. Гарантії безпосереднього народовладдя.


Тема 5.

Актуальні проблеми парламентаризму в Україні. – 2 год.

1. Загальні проблеми конституційно-правового статусу Верховної Ради – парламенту України.

2. Проблеми структури і складу парламенту. Проблеми становлення правового статусу парламентської більшості та парламентської опозиції в Україні.

3. Проблеми функцій і повноважень Верховної Ради України.

4. Проблеми загальних форм роботи парламенту і парламентських процедур.
Тема 6.

Актуальні проблеми конституційно-правового статусу Президента України та органів виконавчої влади в Україні. – 2 год.

1. Актуальні проблеми конституційно-правового статусу Президента України.

2. Актуальні проблеми правового регулювання відносин між Президентом України та органами виконавчої влади у зв’язку зі зміною в Україні форми правління.

3. Проблеми конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України.

4. Проблеми конституційно-правового статусу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

5. Проблеми конституційно-правового статусу місцевих органів виконавчої влади.


Тема 7.

Актуальні проблеми судової влади в Україні. – 2 год.

 1. Актуальні проблеми системи судів загальної юрисдикції в Україні.

2. Актуальні проблеми конституційно-правового статусу Конституційного Суду України.

3. Актуальні проблеми судово-правової реформи в Україні.


Тема 8.

Актуальні проблеми територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні. – 2 год.

 1. Актуальні проблеми територіального устрою України та його реформи.

2. Проблеми конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.

3. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні.НОРМАТИВНІ АКТИ

1. Конституція України від 28. 06. 1996 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.

2. Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від 08. 12. 2004 р. № 2222-ІV // Урядовий кур’єр.-10. 12. 2004.-№ 236.

3. Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 1990 р. // Голос України. - 06. 03. 1991.- № 45.

4. Акт проголошення незалежності України від 24. 08. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 38.

5. Закон України “Про правонаступництво України” від 12. 09. 1991 р. // Голос України. - 24. 09. 1991.- № 185.6. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23. 12. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.-1999.-№ 5-6.

7. Декларація прав національностей від 01. 11. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст. 799.

8. Закон України “Про національні меншини” від 25. 06. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36, ст. 529.

9. Закон України “Про громадянство України” від 18. 01. 2001 р. // Урядовий кур’єр.-01. 03. 2001.-№ 39.

10. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21. 01. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 18, ст. 101.

11. Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11. 12. 2003 р. // Урядовий кур’єр.-15. 01. 2004.-№ 7.

12. Закон України “Про звернення громадян” від 02. 10. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 47, ст. 256.

13. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16. 06. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 34, ст. 504.

14. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 05. 04. 2001 р. // Урядовий кур’єр.-28. 04. 2001.-№ 77.

15. Закон України “Про мови в Українській РСР” від 28. 10. 1989 р. // Відомості Верховної Ради УРСР, 1989, № 45, ст. 631.

16. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23. 04. 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 25, ст. 283.

17. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11. 07. 2001 р. // Урядовий кур’єр.-15. 08. 2001.-№ 146.

18. Закон України “Про вибори народних депутатів України” в редакції від 07. 07. 2005 р. // Урядовий кур’єр .- 19. 08. 2005 р.-№ 156-157

19. Закон України “Про вибори Президента України” в редакції від 18. 03. 2004 р. // Урядовий кур’єр.-06. 04. 2004.-№ 64.

20. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 06. 04. 2004 р. // Урядовий кур’єр.-09. 07. 2004.-№ 125.

21. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 30. 06. 2004 р. // Голос України. - 24. 09. 1991.- № 185.22. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005 р. // Урядовий кур’єр .- 17. 08. 2005 р.-№ 153-154.

23. Закон України “Про всеукраїнський і місцеві референдуми” від 03. 07. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 33.

24. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11. 07. 2002 р. // Урядовий кур’єр.-02. 08. 2002.-№ 140.25. Регламент Верховної Ради України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 27. 07. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 35.

26. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” від 04. 04. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 19, ст. 134.

27. Закон України “Про Рахункову палату” від 11. 07. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 43, ст. 212.

28. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23. 12. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 20, ст. 99.

29. Закон України “Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України” від 01. 02. 2000 р. // Урядовий кур’єр.-16. 02. 2000.-№ 29.

30. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10. 06. 1997 р. // Урядовий кур’єр.-14. 06. 1997.-№ 107-108.

31. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17. 11. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 3, ст. 17.

32. Закон України “Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності” від 08. 07. 2005 р. // Урядовий кур’єр.-30. 07. 1995.-№ 140.

33. Положення про проведення парламентських слухань у ВРУ, затв. Постановою ВРУ від 11.12.2003 р. № 1385-ІV // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 13, ст. 183.

34. Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затв. Постановою ВРУ від 13. 10. 1995 р. № 379/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 37, ст. 283.

35. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 05. 03. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 35, ст. 237.

36. Закон України “Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим” від 02. 03. 2000 р. // Урядовий кур’єр.-26. 04. 2000.-№ 77.37. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16. 10. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№ 43.

38. Закон України “Про судоустрій України” від 07. 02. 2002 р. // Урядовий кур’єр.-27. 03. 2002.-№ 58.39. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№ 24.

40. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09. 04. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.-1999.-№ 20-21.

41. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15. 01. 1999 р. // Урядовий кур’єр.-28. 01. 1999.-№ 16-17.СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2003.- 732 с.2. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2004.-510 с.

3. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина.-М.: Норма, 2005.-1056 с.

4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. Тома 1-2. Часть общая: учебник / Отв. ред. Б. А. Страшун.-М.: Издательство БЕК, 2000.-784 с.

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Часть особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. Б. А. Страшун.-М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001.-656 с.

6. Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. Е. А. Лукашева.-М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001.- 573 с.

7. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. - М.: Юристь, 2001.-444 с.

8. Коврякова Е. В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика.-М.: ОАО Издательский дом “Городец””, 2005.-192 с.

9. Тодика Ю. М. Конституція України – Основний Закон держави і суспільства: Навчальний посібник.-Х.: Факт, 2001.-382 с.

10. Тодика Ю. М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект: Навчальний посібник.-Х.: Факт, 2002.-254 с.

11. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія / За заг. ред. В. Ф. Погорілка.-К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2003.-512 с.

12. Федоренко Г. О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук.: 12.00.02. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2000.- 18 с.

13. Автономов А. С. Правовая онтология политики: к построению системы категорий. –М.: ООО Фирма “Инфограф”, 1999.- 384 с.

14. Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств. - М.: Юрид. лит., 1995. - 176 с.

15. Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - № 5. - С. 20 - 23.

16. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вип. 12. - К., 2001. - С. 198 - 209.

17. Погорілко В., Федоренко В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. - 2002. - № 10 .- С. 3 - 9.

18. Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми).- К.: Парламентське видавництво, 2002. - 344 с.19. Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве. -М.: Издательская группа “ФОРУМ-ИНФРА-М”, 1998. - 288 с.

20. Древаль Ю. Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. - Х.: Вид-во Націон. Ун-ту внутр. справ, 2003.-280 с.21. Наливайко Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності у сучасній конституційній теорії // Право України. - 1999. - № 10. - С. 45 - 50.

22. Наливайко Л. Р. Теоретичні аспекти конституційного делікту // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. - С. 3 - 8.

23. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти // Право України. - 2001.- № 2.- С. 92 - 95, 118.

24. Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2000 - 16 с.

25. Сравнительное конституционное право: Учебное пособие / Отв. ред. В. Е. Чиркин.- М.: Междунар. отношения, 2002.- 448 с.

26. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты: Учеб. Пособие: Пер. с франц. - М.: Юристъ, 2002.- 365 с.

27. Троян С. С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навчальний посібник. - К.: НМЦВО, 2003. - 266 с.

28. Пронкин С. В., Петрунина О. Е. Государственное управление зарубежных стран: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 416 с.

29. Орлов А. Г. Высшие органы государственной власти стран Латинской Америки.- М.: Издательство “Анкил”, 2001.- 152 с.

30. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Парламентське видавництво, 1999. - 368 с.31. Шайо Андраш Самограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер. с венг. – М. : Юристь, 2001. - 292 с.

32. Сас С. В. Законодавство про Регламент Верховної ради України: проблеми теорії і практики: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2005 - 20 с.

33. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2005 - 19 с.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка